1. kraljev 11:1–43

11  Kralj Salomon pa je poleg faraonove hčere+ ljubil še mnogo tujih žena:+ Moábke,+ Amónke,+ Edómke,+ Sidónke+ in Hetéjke,+  iz narodov, za katere je Jehova Izraelovim sinovom dejal: »Ne hodite k njim+ in oni naj ne prihajajo k vam! Gotovo bodo vaše srce zapeljali, da boste šli za njihovimi bogovi.«+ Nanje se je Salomon navezal+ v ljubezni.  Imel je sedemsto žen, kneginj, in tristo stranskih žen*; in njegove žene so nazadnje+ zapeljale njegovo srce.  Ko se je Salomon postaral,+ so njegove žene zapeljale+ njegovo srce, da je šel za drugimi bogovi.+ Tako Jehovu, svojemu Bogu, ni več služil z nerazdeljenim srcem,+ kakor mu je služil njegov oče David.  In Salomon je hodil za Astárto,+ boginjo Sidóncev, in za Milkómom,+ gnusobo Amóncev.  Delal je to, kar je slabo+ v Jehovovih očeh, in ni v vsem poslušal Jehova, kakor ga je njegov oče David.+  Takrat je Salomon zgradil višavo+ Kémošu,+ gnusobi+ Moábcev, na gori,+ ki je nasproti+ Jeruzalemu, in Mólohu, gnusobi Amónovih sinov.  Tako je storil za vse svoje tuje žene,+ ki so zažigale daritve svojim bogovom in jim darovale žrtve.+  In Jehova se je razsrdil+ na Salomona, ker se je njegovo srce odvrnilo od Jehova, Izraelovega Boga,+ ki se mu je dvakrat prikazal.+ 10  Zapovedal mu je, naj ne hodi za drugimi bogovi,+ vendar on ni upošteval tega, kar mu je Jehova zapovedal. 11  Tedaj je Jehova rekel Salomonu: »Ker si to storil in nisi izpolnjeval moje zaveze in mojih odredb, ki sem ti jih zapovedal, ti bom kraljestvo iztrgal iz roke in ga dal tvojemu služabniku.+ 12  Toda zaradi tvojega očeta Davida+ tega ne bom storil v tvojih dneh.+ Iztrgal ga bom iz roke tvojega sina.+ 13  Vendar pa ne bom iztrgal vsega kraljestva.+ Tvojemu sinu bom dal en rod zaradi svojega služabnika Davida+ in zaradi Jeruzalema, ki sem ga izbral.«+ 14  Jehova je Salomonu obudil nasprotnika,+ Edómca Hadáda, ki je bil iz kraljevega rodu. Hadád pa je bil v Edómu.+ 15  In ko je David porazil Edóm,+ je prišel Joáb, poveljnik vojske, da bi pokopal pobite in da bi pokončal vse moške v Edómu.+ 16  (Joáb pa je z vsem Izraelom prebival tam šest mesecev, dokler ni pokončal vseh moških v Edómu.) 17  Toda Hadád, ki je bil takrat še majhen deček, je z nekaj Edómci, služabniki svojega očeta, zbežal v Egipt. 18  Krenili so iz Madijána+ in prišli v Parán. Nato so v Paránu+ vzeli s seboj nekaj mož in odšli v Egipt k faraonu, egiptovskemu kralju. Ta je dal Hadádu hišo in mu določil živež, dal pa mu je tudi zemljo. 19  In Hadádu je bil faraon toliko naklonjen,+ da mu je dal za ženo+ sestro svoje žene, sestro kraljice Tahpenése. 20  Tahpenésina sestra mu je rodila sina Genubáta, Tahpenésa pa je poskrbela, da je ta odraščal+ v faraonovi hiši. In Genubát je živel v faraonovi hiši med faraonovimi sinovi. 21  Ko je Hadád slišal v Egiptu, da je David legel k svojim praočetom+ in da je Joáb, poveljnik vojske, umrl,+ je rekel faraonu: »Dovoli mi,+ da odidem v svojo deželo.« 22  Toda faraon mu je dejal: »Kaj ti manjka pri meni, da sedaj želiš oditi v svojo deželo?« Odvrnil mu je: »Nič, vendar mi vseeno dovoli, da grem.« 23  Bog je Salomonu obudil še enega nasprotnika,+ Eljadájevega sina Rezóna, ki je zbežal od svojega gospodarja Hadadézerja,+ kralja v Zóbi.+ 24  Ko je David pobil zóbske može,+ je Rezón zbral može okrog sebe in postal vodja razbojniške tolpe. Odšli so v Damask,+ se tam nastanili in začeli vladati v mestu. 25  Izraelu je nasprotoval vse Salomonove dni+ (v istem času je húdo počenjal tudi Hadád). Izraela je sovražil+ ves čas svojega kraljevanja nad Sirijo. 26  Tudi Nebátov sin Jeroboám,+ Éfraimec iz Zeréde, Salomonov služabnik+ (njegovi materi je bilo ime Zerúa in je bila vdova), se je uprl kralju.+ 27  In to je vzrok, zakaj se je uprl kralju: Salomon je zgradil Miló*+ in zaprl vrzel v obzidju, ki je obdajalo mesto Davida, njegovega očeta.+ 28  Jeroboám pa je bil pogumen in krepek mož.+ Ko je Salomon videl, kako si mladenič prizadeva pri delu,+ ga je postavil za nadzornika+ nad vsemi iz Jožefove hiše,+ ki so bili določeni za delo.+ 29  V tistem času je Jeroboám šel iz Jeruzalema in na poti ga je srečal prerok Ahíja+ iz Šíla,+ ki je imel na sebi novo oblačilo. Bila pa sta sama na polju. 30  Tedaj je Ahíja vzel novo oblačilo, ki ga je imel na sebi, in ga raztrgal+ na dvanajst+ kosov. 31  Jeroboámu je rekel: »Vzemi si deset kosov, kajti Jehova, Izraelov Bog, govori takole: ‚Glej, iztrgal bom kraljestvo iz Salomonove roke; in tebi bom dal deset rodov.+ 32  Njemu pa bo ostal en rod+ zaradi mojega služabnika Davida+ in zaradi Jeruzalema,+ mesta, ki sem ga izbral izmed vseh Izraelovih rodov. 33  To bom storil zato, ker so me zapustili+ in se začeli klanjati Astárti,+ boginji Sidóncev, Kémošu,+ bogu Moábcev, in Milkómu,+ bogu Amónovih sinov. Niso hodili po mojih poteh in niso delali, kar je prav v mojih očeh. Niso izpolnjevali mojih odredb in sodnih odločb kakor Salomonov oče David. 34  Vendar mu ne bom vzel iz roke vsega kraljestva, ampak bom pustil, da bo knez vse dni svojega življenja zaradi mojega služabnika Davida, ki sem ga izbral,+ ker je izpolnjeval moje zapovedi in odredbe. 35  Iz roke njegovega sina bom vzel kraljestvo in ga dal tebi, namreč deset rodov.+ 36  Njegovemu sinu pa bom dal en rod, da bo imel moj služabnik David vedno svetilko pred menoj v Jeruzalemu,+ v mestu, ki sem si ga izbral, da bi v njem prebivalo moje ime.+ 37  In tebe bom vzel, da boš vladal nad vsem, kar si želi tvoja duša,+ in boš kraljeval nad Izraelom. 38  Če boš poslušal vse, kar ti bom zapovedal, in boš hodil po mojih poteh ter delal, kar je prav v mojih očeh, če boš izpolnjeval moje odredbe in zapovedi, kakor jih je izpolnjeval moj služabnik David,+ bom s teboj+ in ti bom zgradil trdno hišo*, kakor sem jo zgradil Davidu,+ in ti bom dal Izraela. 39  Davidovo potomstvo bom ponižal zaradi hudobnih dejanj,+ toda ne za vedno.‘«+ 40  In Salomon si je prizadeval usmrtiti Jeroboáma,+ toda Jeroboám je vstal in zbežal+ v Egipt k Šišáku,+ egiptovskemu kralju. Tam je ostal vse do Salomonove smrti. 41  Druga Salomonova dela in vse, kar je storil v svoji modrosti, pa je zapisano v Salomonovi kroniki. 42  In Salomon je v Jeruzalemu kraljeval nad vsem Izraelom štirideset let.+ 43  Potem je legel k svojim praočetom+ in je bil pokopan v mestu Davida,+ svojega očeta. In namesto njega je zakraljeval njegov sin Roboám.+

Opombe

Glej opombo k 1Mz 22:24.
Dobesedno »nasip«.
Beseda »hiša« se tu nanaša na kraljevi rod oziroma dinastijo.