Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Resnično upanje za prihodnost

Resnično upanje za prihodnost

 Ali ste optimistični glede prihodnosti? Mnogi skušajo biti, in to kljub vsem težavam. Vendar ali je realno pričakovati, da se bodo stvari izboljšale? Ja. V Svetem pismu najdemo resnično upanje za boljšo prihodnost.

 Kakšno upanje daje Sveto pismo

 V Svetem pismu piše, da se bo človeštvo spoprijemalo z velikimi težavami, vendar obljublja, da ne bodo trajale večno. Poglejmo si nekaj primerov.

 •   Težava – brezdomstvo

   Kaj piše v Svetem pismu: »Zidali bodo hiše in prebivali v njih.« (Izaija 65:21)

   Kaj to pomeni za prihodnost: Vsak bo imel svoj dom.

 •   Težava – brezposelnost in revščina

   Kaj piše v Svetem pismu: »Moji izbranci bodo uživali sadove svojih rok.« (Izaija 65:22)

   Kaj to pomeni za prihodnost: Vsi ljudje bodo imeli delo, v katerem bodo uživali, in se veselili v rezultatih svojega dela.

 •   Težava – krivica

   Kaj piše v Svetem pismu: »Knezi bodo vladali po pravici.« (Izaija 32:1)

   Kaj to pomeni za prihodnost: Ljudje ne bodo več drug z drugim ravnali krivično zaradi rasnih, socialnih in ekonomskih razlik.

 •   Težava – podhranjenost in lakota

   Kaj piše v Svetem pismu: »Na zemlji bo žita v obilju, do vrhov gora ga bo na pretek.« (Psalm 72:16)

   Kaj to pomeni za prihodnost: Vsak bo imel dovolj zdrave hrane. Nihče ne bo šel spat lačen ali pa trpel zaradi podhranjenosti.

 •   Težava – kriminal in nasilje

   Kaj piše v Svetem pismu: »Vsak bo sedel pod svojo trto in pod svojo smokvo, in nihče jih ne bo plašil.« (Miha 4:4)

   Kaj to pomeni za prihodnost: Vsi se bodo počutili varne, ker hudobnih ljudi ne bo več, in »pravični bodo podedovali zemljo«. (Psalm 37:10, 29)

 •   Težava – vojne

   Kaj piše v Svetem pismu: »Narod ne bo več dvignil meča proti narodu niti se ne bodo več učili vojskovati.« (Izaija 2:4)

   Kaj to pomeni za prihodnost: Po svetu bo vladal mir. (Psalm 72:7) Nihče ne bo več izgubil ljubljenih v vojni in za njimi žaloval, pa tudi beguncev ne bo več.

 •   Težava – bolezni

   Kaj piše v Svetem pismu: »Noben prebivalec ne bo rekel: ‚Bolan sem.‘« (Izaija 33:24)

   Kaj to pomeni za prihodnost: Telesnih okvar in bolezni ne bo več. (Izaija 35:5, 6) Sveto pismo obljublja, da celo »smrti ne bo več«. (Razodetje 21:4)

 •   Težava – uničevanje okolja

   Kaj piše v Svetem pismu: »Pustinja in sušna pokrajina se bosta veselili, sušna ravnica se bo radovala in cvetela kakor žafran.« (Izaija 35:1)

   Kaj to pomeni za prihodnost: Vsa zemlja bo postala raj, poseljen z ljudmi, saj je bil to Božji prvotni namen. (1. Mojzesova 2:15; Izaija 45:18)

 Ali je svetopisemsko upanje preveč lepo, da bi bilo resnično?

 Povsem razumljivo je, če tako razmišljate. Vseeno pa vas spodbujamo, da preiščete, kaj Sveto pismo pravi o prihodnosti. Zakaj? Svetopisemske obljube se razlikujejo od človeških obljub in napovedi, saj so od Boga. Poglejmo si, v čem se razlikujejo.

 •   Bog je vreden zaupanja. V Svetem pismu piše, da je za Boga »nemogoče, da bi lagal«. (Titu 1:2) Poleg tega ima samo Bog sposobnost, da napove prihodnost. (Izaija 46:10) V Svetem pismu je napisanih ogromno primerov, ki dokazujejo, da se vedno izpolni to, kar Bog napove. Za več informacij si poglejte videoposnetek Zakaj smo lahko prepričani, da je v Svetem pismu zapisana resnica?.

 •   Bog ima moč, da reši naše težave. V Svetem pismu piše, da ima Bog moč, da »stori vse, kar ga veseli«. (Psalm 135:5, 6) Drugače povedano: Bogu ne more nič preprečiti, da ne bi izpolnil svojih obljub. Poleg tega nam Bog želi pomagati zato, ker nas ima rad. (Janez 3:16)

 Verjetno se sprašujete, zakaj je še vedno toliko težav, če nam Bog želi pomagati in ima moč, da to stori. Da bi dobili odgovor na to vprašanje, si poglejte videoposnetek Zakaj Bog dopušča trpljenje?.

 Kako se bo to upanje izpolnilo

 Bog bo po svojem Kraljestvu, nebeški vladi, izpolnil svoje obljube. Bog je za vladarja tega Kraljestva postavil Jezusa Kristusa, da skrbi za zemljo in ljudi na njej. Ko je bil Jezus na zemlji, je ozdravljal bolne, nahranil lačne, ukrotil vihar in celo obujal mrtve. (Marko 4:39; 6:41–44; Luka 4:40; Janez 11:43, 44) S tem je pokazal, kaj bo naredil, ko bo kot kralj zavladal nad zemljo.

 Da bi izvedeli, kako lahko Božje kraljestvo koristi vam, si poglejte videoposnetek Kaj je Božje kraljestvo?.

 Kdaj se bo to zgodilo

 Kmalu! Zakaj smo lahko prepričani o tem? V Svetem pismu so zapisani dogodki, ki pokažejo, da bo Božje kraljestvo vsak čas zavladalo nad zemljo. (Luka 21:10, 11) Današnje razmere v svetu se skladajo s tem, kar je napovedalo Sveto pismo.

 Za več informacij preberite članek »Kdaj bo Božje kraljestvo zavladalo zemlji?«.

 Kako lahko svetopisemsko upanje pomaga vam danes

 Svetopisemski pisec je upanje primerjal s »sidrom za dušo«. (Hebrejcem 6:19) Tako kot sidro obvaruje ladjo pred nevihto, tako trdno svetopisemsko upanje pomaga nam, ko se spoprijemamo s težavami. Ščiti nas čustveno, duševno in tudi fizično. (1. Tesaloničanom 5:8)