Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali je bil Peter prvi papež?

Ali je bil Peter prvi papež?

»Kardinal Jorge Mario Bergoglio, DJ [Družba Jezusova], je bil izvoljen za vrhovnega svečenika in 265. Petrovega naslednika.« (VATIKANSKA INFORMACIJSKA SLUŽBA, VATIKAN, 13. MAREC 2013)

»Rimski škof ima pravico do primata nad vesoljno Cerkvijo, saj je naslednik svetega Petra, ki je ta privilegij prejel od Jezusa Kristusa.« (LA PRIMAUTÉ DE L’ÉVEQUE DE ROME DANS LE TROIS PREMIERS SIÈCLES, 1903, NAPISAL VINCENT ERMONI)

»Nad tistim torej, ki bi rekel [. . .], da rimski papež glede tega primata ni naslednik svetega Petra, bo izrečena anatema [to je, bo označen za krivoverca].« (PRVI VATIKANSKI KONCIL, 18. JULIJ 1870)

ZA MILIJONE katoličanov po svetu je odlok, izdan na prvem vatikanskem koncilu leta 1870, cerkvena dogma oziroma nespremenljiv nauk, ki se mora ubogati. Vendar bi se morali vprašati: Ali je ta nauk svetopisemski? Poleg tega, ali je papež Frančišek res naslednik apostola Petra? In ali je bil Peter prvi papež?

»NA TEJ SKALI BOM SEZIDAL SVOJO CERKEV«

Odlok z vatikanskega koncila iz leta 1870 temelji predvsem na njihovi razlagi Mateja 16:16–19 in Janeza 21:15–17. Iz pogovora med Jezusom in Petrom, o katerem lahko beremo v teh odlomkih, pa tudi v drugih svetopisemskih poročilih, razumemo, da je imel apostol Peter pomembno vlogo v zgodovini zgodnjega krščanstva. Pravzaprav je Jezus ob njunem prvem srečanju napovedal, da bo Peter v svojem življenju odseval skali podobne lastnosti. (Janez 1:42) Toda ali je Kristus podelil Petru primat?

V Mateju 16:17, 18 beremo, da je Jezus rekel Petru: »Jaz pa ti povem: ‚Ti si Peter [čigar ime pomeni »kamen, skala«] in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev.‘« * Ali je Jezus tu govoril, da bo njegova »Cerkev« oziroma občina sezidana na Petru, na človeku? Ali naj bi Peter postal poglavar vseh Jezusovih sledilcev? Kako so drugi apostoli, ki so bili priča temu pogovoru, razumeli Jezusove besede? Evangeliji odkrivajo, da so se kasneje ob številnih priložnostih prepirali med seboj, kdo med njimi je največji. (Matej 20:20–27; Marko 9:33–35; Luka 22:24–26) Če bi Jezus Petru podelil primat oziroma višji položaj, ali bi se apostoli sploh spraševali, kdo je največji med njimi?

Kako pa je Peter razumel Jezusove besede? Ker je odraščal kot Izraelec, je dobro poznal hebrejske prerokbe, ki govorijo o »kamnu« oziroma  »vogalnem kamnu«. (Izaija 8:13, 14; 28:16; Zaharija 3:9) Ko je v svojem pismu sovernikom citiral eno izmed teh prerokb, je pojasnil, da je prerokovani »vogalni kamen« Gospod Jezus Kristus, Mesija. Peter je grški izraz pétra (isto besedo, ki jo najdemo v Jezusovi izjavi v Mateju 16:18) uporabil samo za Kristusa. (1. Petrovo 2:4–8)

Tudi apostol Pavel je bil zvest sledilec Jezusa. Ali je Pavel verjel, da je Jezus podelil Petru primat? Pavel je priznal Petrov položaj v zgodnji krščanski občini, saj je napisal, da je Peter med tistimi, »ki veljajo za stebre«. Toda ni menil, da obstaja samo en »steber«. (Galačanom 2:9) Še več, zakaj bi Peter samo veljal za steber oziroma bi bil med drugimi soverniki na glasu kot tak, če bi ga Jezus postavil za glavo občine?

Ko je Pavel pisal o tem, da je Peter ob neki priložnosti z drugimi ravnal drugače kot sicer, je spoštljivo, toda odkrito povedal: »V obraz [sem se mu] uprl, ker je bil vreden obsojanja.« (Galačanom 2:11–14) Pavel ni menil, da je Kristus sezidal svojo Cerkev oziroma občino na Petru ali katerem drugem nepopolnem človeku. Ravno nasprotno, verjel je, da je bila občina sezidana na Jezusu Kristusu, ki je njen temelj. Prepričan je bil, da je »skala [. . .] Kristus«. (1. Korinčanom 3:9–11; 10:4)

»TI SI PETER . . .«

Kako naj bi torej razumeli besede »Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev«? Da bi ta stavek pravilno razumeli, moramo upoštevati sobesedilo. O čem sta se Jezus in Peter pogovarjala? Jezus je malo pred tem svoje učence vprašal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je brez obotavljanja odgovoril: »Ti si Mesija, Sin živega Boga.« Takrat je Jezus pohvalil Petra in dodal, da bo svojo »Cerkev« oziroma občino sezidal na še trdnejši »skali«, in sicer na tistem, v katerega je Peter ravnokar izrazil vero – na Jezusu. (Matej 16:15–18)

Kako naj bi razumeli Jezusove besede »Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev«?

 V skladu s tem so mnogi »cerkveni očetje« pisali, da je skala iz Mateja 16:18 Kristus. Avguštin iz petega stoletja je denimo napisal: »Gospod je rekel: ‚Na tej skali bom sezidal svojo Cerkev‘, ker mu je Peter rekel: ‚Ti si Kristus, Sin živega Boga.‘ Na tej skali torej, ki si jo priznal, bom sezidal svojo Cerkev.« Avguštin je večkrat izjavil, da je bil »ta skala (pétra) Kristus«.

Če bi Avguštinu in drugim sodili po zdajšnji katoliški doktrini, bi jih označili za krivoverce. Švicarski teolog Ulrich Luz pravzaprav meni, da bi vatikanski koncil iz leta 1870 soglasnost današnjih biblijskih učenjakov glede te teme obsodil za krivoverstvo.

ALI JE PAPEŽ PETROV NASLEDNIK?

Apostol Peter ni poznal naziva »papež«. Pravzaprav so si do devetega stoletja poleg rimskih škofov ta naziv nadeli tudi mnogi drugi škofi. Kljub temu so ta izraz vse do konca enajstega stoletja le redko uporabljali kot uradni naziv. Poleg tega noben zgodnji kristjan ni menil, da naj bi se primat, domnevno podeljen Petru, prenašal na naslednike. Zato je nemški učenjak Martin Hengel sklenil, da »ni nobenega zgodovinskega ne teološkega dokaza, ki bi nas privedel do tega, kar je kasneje postal papeški ‚primat‘«.

V razmislek: Ali je bil Peter prvi papež? Ali je imel kakega naslednika? Ali je katoliška dogma o papeškem primatu svetopisemsko utemeljena? Edini pravilni odgovor na vsa ta vprašanja je preprosti »ne«. Toda dejstvo je, da je Jezus na sebi res sezidal svojo Cerkev oziroma svojo pravo občino. (Efežanom 2:20) Zato je pomembno, da se vsakdo med nami vpraša: »Ali sem našel to pravo občino?«

^ odst. 8 Vsi svetopisemski navedki v tem članku so iz Slovenskega standardnega prevoda.