Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 TEMA Z NASLOVNICE

Ali je konec blizu?

Ali je konec blizu?

Ali bo Bog še naprej dopuščal ljudem, da vladajo drug drugemu in ogrožajo človeško prihodnost? Nikakor ne. Kot smo že spoznali, bo posegel vmes in naredil konec stoletjem bede in zatiranja. Stvarnik ljudi in Zemlje želi, da veste, da se približuje čas, ko bo ukrepal. Kako pa nam odkriva to pomembno spoznanje?

Razmislite o naslednji ponazoritvi. Preden se odpravite na pot z avtomobilom, morda preverite spletne vire, zemljevide in druge zapisane informacije. Ko nato na potovanju vidite znake in značilnosti kraja, ki ustrezajo prej prebranim informacijam, ste prepričani, da ste vse bliže svojemu cilju. Podobno nam je Bog dal svojo Besedo, v kateri so opisane izrazite svetovne spremembe. Ko vidimo, kako se ti značilni dogodki odvijajo pred našimi očmi, nas to prepriča, da živimo v obdobju, ki vodi v konec.

Sveto pismo pojasnjuje, da bo svet stopil v edinstveno ključno obdobje, ki bo doseglo vrhunec v koncu. To obdobje bo splet svetovnih dogodkov in razmer ter se bo razlikovalo od česar koli v človeški zgodovini. Razmislite o nekaterih značilnostih, ki jih Božja Beseda omenja glede tega obdobja.

1. PRETRESI PO VSEM SVETU: Prerokba, ki je zapisana v Matejevem evangeliju v 24. poglavju, našteva svetovne dogodke, ki bodo tvorili sestavljeno znamenje. To znamenje bo zaznamovalo »sklenitev stvarnosti« in vodilo v čas, ko »bo prišel konec«. (Vrstici 314) Za ta čas so med drugim značilne velike vojne, pomanjkanje hrane, potresi po raznih krajih, naraščanje nezakonitosti, primanjkovanje ljubezni in pretkani poskusi verskih voditeljev, da zavajajo ljudi. (Vrstice 6–26) Seveda se te reči v določenem obsegu dogajajo že stoletja. Toda ko se bo konec približal, se bo vse to dogajalo v istem težavnem obdobju. Spremljali pa jih bodo tudi naslednji trije opozorilni znaki.

2. LASTNOSTI LJUDI: Sveto pismo pravi, da bo »zadnje dni« – obdobje, ki vodi v konec – zaznamovalo neznansko poslabšanje človeških lastnosti. Beremo lahko: »Ljudje bodo namreč ljubili sebe in denar, domišljavi bodo, ošabni, govorili bodo bogokletno in ne bodo poslušni staršem. Prav tako bodo nehvaležni, nezvestovdani, brez vsakršne naravne naklonjenosti, nepripravljeni za kakršen koli dogovor, obrekljivi, brez samoobvladanja, divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalci, svojeglavi, prevzetni, ljubili bodo užitke namesto Boga.« (2. Timoteju 3:1–4) Res je, nespoštovanje soljudi ni nekaj novega, vendar bo samo v »zadnjih dneh« takšen duh dosegel take skrajnosti, da se bo to obdobje upravičeno imenovalo »kritični časi, v katerih bo težko živeti«. Ali ste opazili ta odvratni trend slabšanja človeških lastnosti?

3. UNIČEVANJE ZEMLJE: Sveto pismo pravi, da bo Bog pokončal tiste, ki »pokončujejo zemljo«. (Razodetje 11:18) Kako naj bi ljudje uničevali zemljo? Čas, v katerem je živel Noe, je bil podobno opisan: »Zemlja pa je postala pokvarjena v očeh pravega Boga in polna nasilja. Bog je torej pogledal zemljo, in glej, bila je pokvarjena.« Zato je Bog za tedanjo pokvarjeno družbo rekel: »Pokončal jih bom.« (1. Mojzesova 6:11–13) Ali opažate vedno več dokazov za to, da zemlja postaja polna nasilja? Poleg tega so ljudje dosegli edinstveno točko v zgodovini: Zmožni so dobesedno uničiti Zemljo, izbrisati z nje sleherno človeško življenje. V svojih rokah imajo orožje za to. Zemlja pa se uničuje še drugače. Zaradi človekovega slabega gospodarjenja se počasi, a vztrajno uničuje  to, kar ohranja življenje na Zemlji, in sicer zrak, ki ga dihamo, živalski in rastlinski ekosistemi ter oceani.

Vprašajte se: »Ali je človeštvo le stoletje nazaj sploh imelo moč povsem uničiti samo sebe?« Toda danes jo ima, kar se vidi v kopičenju naprednega orožja in uničevanju okolja. Videti je, da hiter razvoj tehnike prehiteva zmožnost človeka, da razume in nadzoruje njene posledice. Vendar človek ni pooblaščen, da nadzoruje Zemljino prihodnost oziroma odloča o njej. Preden bodo ljudje izbrisali vse življenje s tega planeta, bo Bog posegel vmes in uničil tiste, ki uničujejo Zemljo. Bog nam je to obljubil!

4. OZNANJEVANJE PO VSEM SVETU: Naslednji del znamenja konca napoveduje, da se bo opravljalo delo, ki se ni še nikoli dotlej: »Ta dobra novica o kraljestvu se bo oznanjala po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom, in tedaj bo prišel konec.« (Matej 24:14) Ta oznanjevalska kampanja se bo bistveno razlikovala od večine verskih spreobračanj, ki jih poznamo iz zgodovine. V zadnjih dneh se bo poudarjalo določno sporočilo – »dobra novica o kraljestvu«. Ali poznate katero od verskih skupin, ki bi poudarjala to posebno sporočilo? In če je celo videti, da nekatere skupine oznanjujejo takšno sporočilo, ali to počnejo samo v svojem kraju ali širijo to dobro novico »po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom«?

Božje kraljestvo se v več sto jezikih oznanjuje po vsem svetu.

Spletno mesto www.jw.org se osredinja na »dobro novico o kraljestvu«. Literatura, objavljena na tej strani, pojasnjuje to sporočilo v več kot 700 jezikih. Ali poznate še koga, ki bi prevzel pobudo in poudarjal dobro novico o Kraljestvu v takšnem svetovnem obsegu? Dolgo preden je bil internet sploh na voljo, so bili Jehovove priče znani po tem, da se trudijo širiti dobro novico o Božjem kraljestvu. Od leta 1939 na naslovnici vsakega izvoda revije Stražni stolp piše »Oznanja Jehovovo kraljestvo«. V neki knjigi o verstvih lahko beremo, da je oznanjevanje Jehovovih prič »skoraj brez primere po svoji intenzivnosti in obsegu«. To oznanjevanje poudarja dobro novico, da bo zelo kmalu »prišel konec«, in to s posegom Božjega kraljestva.

PRELOMNA TOČKA V SVETOVNI ZGODOVINI

Ali ste opazili, da se vsi štirje svetopisemski opozorilni znaki, opisani v tem članku, izpolnjujejo v času vašega življenja? Ta revija že več kot sto let priskrbuje svojim bralcem informacije o svetovnih dogodkih z namenom, da bi jim pomagala osebno preveriti, ali se približujemo koncu.  Seveda se nekateri skeptiki ne strinjajo s tem in trdijo, da na dejstva in statistike lahko vpliva pogled posameznika in da se jih lahko izkoristi sebi v prid. Trdijo tudi, da je zaradi vedno večjega napredka v svetovni komunikaciji le videti, da so razmere v svetu vse slabše. Pa vendar je vse več dokazov, da živimo v sklepnem delu edinstvenega obdobja človeške zgodovine.

Nekateri strokovnjaki menijo, da se približujemo velikim spremembam na Zemlji. Leta 2014 je na primer odbor za znanost in varnost spletne revije Bulletin of the Atomic Scientists (Bilten jedrskih znanstvenikov) opozoril Varnostni svet Združenih narodov na velike nevarnosti, ki pretijo obstoju človeštva. Ti znanstveniki so izjavili: »Skrben pregled teh nevarnosti nas je privedel do sklepa, da tveganje za tehnološko katastrofo, ki preti človeštvu, ostaja visoko.« Številni ljudje so vedno bolj prepričani, da smo dosegli prelomno točko v svetovni zgodovini. Izdajatelji te revije in mnogi njeni bralci so prepričani, da to edinstveno obdobje zares predstavlja zadnje dni in da je konec blizu. Toda ni se vam treba bati prihodnosti. Lahko se veselite tega, kar bo prinesla. Zakaj? Zato ker konec lahko preživite!