Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

BRALCI SPRAŠUJEJO

Ali je velika noč res krščanski praznik?

Ali je velika noč res krščanski praznik?

Velika noč je v Encyclopædii Britannici opisana kot »najpomembnejši praznik krščanske cerkve, s katerim se praznuje vstajenje Jezusa Kristusa«. Vendar ali je to sploh krščanski praznik?

Pri ugotavljanju avtentičnosti nekega artefakta so odločilne podrobnosti. Podobno je tudi z veliko nočjo. Da bi ugotovili, ali je velika noč krščanski praznik, je bistvenega pomena, da raziščemo podrobnosti, ki so z njo povezane.

Kot prvo, Jezus je svojim sledilcem naročil, naj se slovesno spominjajo njegove smrti, in ne vstajenja. Apostol Pavel je to slovesnost poimenoval »Gospodova večerja«. (1. Korinčanom 11:20; Luka 22:19, 20)

Poleg tega večina velikonočnih običajev nima »skoraj nič skupnega« z Jezusovim vstajenjem, »ampak izvira iz ljudskih običajev«, piše v Britannici. Na primer, priljubljena velikonočna simbola sta jajce in zajec. Glede njiju knjiga The Encyclopedia of Religion pravi: »Jajce simbolizira novo življenje, ki predre navidezno smrt (oziroma trdoto) jajčne lupine.« Doda še: »Zajec je bil znan kot izredno plodno bitje, in je zato simboliziral prihod pomladi.«

Philippe Walter, profesor srednjeveške književnosti, pojasnjuje, kako so takšni običaji postali del velikonočnega praznika. Napisal je, da je bilo »med pokristjanjevanjem poganskih religij« enostavno povezati poganski praznik, s katerim so praznovali »prehod iz zimske smrti v pomladno življenje«, z Jezusovim vstajenjem. Dodal je še, da je bilo to ključnega pomena, da so se lahko v poganski koledar uvedla »krščanska obhajanja«, kar je poenostavilo pot množičnemu spreobračanju.

Do tega »pokristjanjevanja« ni prišlo, ko so bili apostoli še živi, saj so ti delovali kot »zadrževalna sila« pred poganstvom. (2. Tesaloničanom 2:7) Apostol Pavel je opozoril na to, da bodo po njegovem »odhodu [. . .] vstali možje, ki bodo govorili popačene nauke, da bi učence potegnili za seboj«. (Apostolska dela 20:29, 30) In proti koncu prvega stoletja je apostol Janez napisal, da so nekateri možje že začeli zavajati kristjane. (1. Janezovo 2:18, 26) Odprla se je pot, da so nazadnje privzeli poganske običaje.

»Ne dajte se vpreči v jarem z neverniki.« (2. Korinčanom 6:14)

Vendar nekateri morda menijo, da ni bilo narobe dovoliti nekaterih velikonočnih običajev, češ da naj bi ti »poganom« pomagali bolje razumeti pomen Jezusovega vstajenja. Toda Pavel se s tem ne bi nikoli strinjal. Čeprav je bil med svojim potovanjem po rimskem imperiju izpostavljen mnogim poganskim običajem, ni nikoli privzel nobenega od njih, zato da bi pomagal ljudem bolje razumeti Jezusa. Ravno nasprotno, kristjane je posvaril: »Ne dajte se vpreči v jarem z neverniki, saj bi to bila neenaka zveza. Kaj imata namreč skupnega pravičnost in nezakonitost? Ali kakšno zvezo ima svetloba s temo? ‚Zato odidite izmed njih in se ločite,‘ pravi Jehova, ‚in nečistega se več ne dotikajte‘; ‚in jaz vas bom sprejel.‘« (2. Korinčanom 6:14, 17)

Kaj pokaže naša kratka raziskava podrobnosti? Jasno odkriva, da velika noč ni krščanski praznik.