Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

TEMA Z NASLOVNICE | VLADA BREZ KORUPCIJE

Božje kraljestvo – vlada, v kateri ni korupcije

Božje kraljestvo – vlada, v kateri ni korupcije

»Glavni razlog za korupcijo je ta, da so vladni uslužbenci le državljani. In če so državljani pokvarjeni, bodo pokvarjeni tudi vladni uslužbenci.« S temi besedami je vrhovni revizor v Nikaragvi pojasnil, zakaj meni, da korupcije v vladnih vrstah ni mogoče izkoreniniti.

Ali ni res, da bo vsaka vlada, ki bi izvirala iz pokvarjene človeške družbe, tudi sama zagotovo pokvarjena? Če je to res, potem je korupcijo v vladnih vrstah mogoče odpraviti samo tako, da vlada ni del človeške družbe. V Svetem pismu je opisana prav takšna vlada – Božje kraljestvo. Jezus je svoje učence učil, naj molijo za prihod te vlade. (Matej 6:9, 10)

Božje kraljestvo je resnična vlada, ki oblast izvaja iz nebes. Nadomestila bo vse človeške vlade. (Psalm 2:8, 9; Razodetje 16:14; 19:19–21) Eden od blagoslovov tega Kraljestva bo odprava korupcije v vladnih vrstah. Poglejmo si šest značilnosti Kraljestva, ki nam to zagotavljajo.

1. OBLAST

TEŽAVA: Človeške vlade denarno podpirajo državljani, najpogosteje tako, da plačujejo davke in druge dajatve. Zaradi tega pritoka denarja nekateri uradniki pričnejo krasti, medtem ko drugi sprejemajo podkupnine posameznikov, ki želijo, da se jim zmanjša davke in druge dajatve, ki so jih dolžni plačevati. Tako nastane začaran krog. Vlada viša davke, da pokrije nastali primanjkljaj, kar pa navaja k še večji korupciji. V takšnem okolju pa morda najbolj trpijo tisti ljudje, ki so pošteni.

REŠITEV: Vir oblasti, ki jo ima Božje kraljestvo, je vsemogočni Bog Jehova. * (Razodetje 11:15) Temu Kraljestvu za svoje delovanje ni potrebno pobirati davkov. Bog s svojo »silno močjo« in nesebično radodarnostjo zagotavlja, da bo Kraljestvo obilno poskrbelo za potrebe vseh svojih podložnikov. (Izaija 40:26; Psalm 145:16)

2. VLADAR

TEŽAVA: Da bi lahko odstranili korupcijo, »moramo začeti na samem vrhu« je povedala Susan Rose-Ackerman, ki smo jo omenili v predhodnem članku. Vlade izgubijo verodostojnost, ko skušajo izkoreniniti korupcijo med policisti in cariniki, hkrati pa jo dopuščajo med visokimi uradniki. Poleg tega je celo najbolj pošten človeški vladar podvržen podedovani nepopolnosti. Je točno tako, kot pravi Sveto pismo: »Na zemlji ni pravičnega človeka, ki dela dobro in nikoli ne greši.« (Pridigar 7:20)

Jezus je zavrnil največjo podkupnino vseh časov.

REŠITEV: Bog je za vladarja Kraljestva izbral Jezusa Kristusa, ki se ga, v nasprotju z nepopolnimi ljudmi, ne da napeljati, da bi delal, kar je napačno. To je dokazal, ko je zavrnil največjo podkupnino vseh časov – »vsa kraljestva sveta in njihovo slavo«. Hudič, vladar tega sveta, mu je vse to ponudil pod enim pogojem: Jezus naj bi ga samo enkrat počastil in s tem sodeloval pri krivem čaščenju. (Matej 4:8–10; Janez 14:30) Jezus je bil celo takrat, ko so ga mučili vse do smrti, odločen ostati značajen in je zavrnil drogo, ki bi mu sicer omilila bolečino, a hkrati morda povzročila, da ne bi povsem nadzoroval svojega uma. (Matej 27:34) Tako je dokazal, da je povsem usposobljen za kralja Božjega kraljestva, nato pa ga je Bog obudil nazaj v življenje v nebesih. (Filipljanom 2:8–11)

3. STABILNOST

TEŽAVA: Mnoge države imajo redno volitve, ki teoretično omogočajo, da ljudje pokvarjene uradnike odstavijo. Toda resnica je drugačna, saj volilne kampanje in volitve zaznamuje korupcija, in to tudi v tako imenovanih razvitih državah. Premožni ljudje lahko namreč s financiranjem volilnih kampanj in drugimi sredstvi nezakonito vplivajo na to, kdo bodo sedanji in prihodnji vladni uslužbenci.

John Paul Stevens, sodnik ameriškega vrhovnega sodišča, je napisal, da takšen vpliv spodkopava »legitimnost in kakovost vlade, pa tudi zaupanje javnosti v takšno vlado«. Nič čudnega torej ni, da mnogi ljudje po svetu menijo, da so politične stranke najbolj pokvarjene ustanove.

REŠITEV: Božje kraljestvo je stabilna oziroma trajna vlada, zato ni mogoče, da bi prišlo do prevar, ki bi bile povezane s kampanjami in volitvami. (Daniel 7:13, 14) Vladarja tega Kraljestva je izbral Bog. Ta vlada potemtakem ni odvisna od podpore ljudi in je ne morejo strmoglaviti. Njena stabilnost je še dodatno zagotovilo, da so vsi njeni ukrepi vedno v najboljšo dolgoročno korist podložnikov.

4. ZAKONI

Božje kraljestvo je resnična vlada, ki oblast izvaja iz nebes.

TEŽAVA: Na prvi pogled je morda videti, da se lahko z uvedbo novih zakonov izboljša zadeve. Vendar so strokovnjaki ugotovili, da se velikokrat zgodi, da več zakonov ustvari samo še več priložnosti za korupcijo. Poleg tega je za uvedbo zakonodaje, katere edini namen je zmanjšati korupcijo, pogosto potrebno veliko sredstev, z njo pa se doseže le malo.

REŠITEV: Zakoni Božjega kraljestva so neprimerljivo vzvišenejši od zakonov človeških vlad. Jezus na primer ni navedel dolgega seznama tega, kaj se sme in kaj ne. Raje je dal preprosto zapoved, ki ji pogosto rečemo zlato pravilo. Rekel je: »Vse torej, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim.« (Matej 7:12) Še bolj pomembno pa je to, da se zakoni Kraljestva osredinjajo na motive in dejanja. »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe,« je rekel Jezus. (Matej 22:39) Seveda lahko takšne zakone uveljavi edino Bog, ki je zmožen videti, kaj je v srcu človeka. (1. Samuelova 16:7)

5. MOTIVI

TEŽAVA: Gonilni sili, ki podpihujeta korupcijo, sta pohlep in sebičnost. Vladni uradniki in državljani pogosto kažejo prav ti negativni lastnosti. Veleblagovnica v Seulu, ki smo jo omenili v predhodnem članku, se je zrušila ravno zaradi tega, ker so gradbena podjetja podkupovala vladne uradnike. Za ta podjetja je bilo podkupovanje uradnikov cenejše od tega, da bi gradili z ustreznimi materiali in varnimi metodami gradnje.

Da bi se torej odstranilo korupcijo, je treba ljudi poučiti, kako naj premagajo globoko ukoreninjena nagnjenja, kot sta denimo pohlep in sebičnost. Vendar človeške vlade nimajo niti volje niti zmožnosti, da bi uvedle takšen izobraževalni program.

REŠITEV: Božje kraljestvo že danes izkoreninja korupcijo tako, da poučuje ljudi, kako premagati slabe motive, ki so vzrok zanjo. * To poučevanje jim pomaga, da se obnavljajo v sili, ki žene njihov um. (Efežanom 4:23) Učijo se tega, kako pohlep in sebičnost nadomestiti z zadovoljnostjo in zanimanjem za druge ljudi. (Filipljanom 2:4; 1. Timoteju 6:6)

6. PODLOŽNIKI

TEŽAVA: Nekateri ljudje bodo celo takrat, ko bodo imeli na voljo najboljše okoliščine in najboljše izobraževanje o moralnih načelih, zavestno stopili na pot nepoštenosti in korupcije. Strokovnjaki priznavajo, da človeške vlade ravno zaradi tega ne morejo odstraniti korupcije. V najboljšem primeru lahko upajo le na to, da razširjenost in uničujoče posledice korupcije vsaj zmanjšajo.

REŠITEV: Konvencija Združenih narodov proti korupciji pravi, da bi se morale vlade, če se želijo upreti korupciji, zavzemati za »neoporečno, pošteno in odgovorno ravnanje«. Čeprav je to plemeniti cilj, pa gre Božje kraljestvo dlje od tega, da se samo zavzema za takšno ravnanje – od svojih podložnikov ga zahteva. Sveto pismo pravi, da »pohlepneži« in »lažnivci« ne bodo podedovali Kraljestva. (1. Korinčanom 6:9–11; Razodetje 21:8)

Ljudje si lahko privzgojijo ta visoka moralna merila, kar so dokazali zgodnji kristjani. Ko je na primer učenec Simon poskusil od apostolov kupiti Božjega duha, sta Peter in Janez podkupnino odklonila in rekla: »Pokesaj [se] za to svojo hudobnost.« Simon je za tem, ko je sprevidel nevarnost te slabe želje, apostola prosil, naj molita zanj, da bi jo lahko premagal. (Apostolska dela 8:18–24)

KAKO LAHKO POSTANETE PODLOŽNIKI KRALJESTVA

Ne glede na vašo narodnost, lahko postanete podložniki Božjega kraljestva. (Apostolska dela 10:34, 35) Izobraževalni program, ki ga ponuja Kraljestvo in je sedaj na voljo po vsem svetu, vam bo pomagal, da to dosežete. Jehovove priče vam bodo z veseljem pokazali, kako poteka brezplačni svetopisemski tečaj na domu, ki vam lahko vzame tudi samo deset minut na teden. Med drugim boste spoznali več o »dobri novici o Božjem kraljestvu«, pa tudi o tem, kako bo to Kraljestvo odstranilo korupcijo v vladnih vrstah. (Luka 4:43) Spodbujamo vas, da navežete stik z Jehovovimi pričami v vašem kraju ali pa obiščete naše spletno mesto jw.org/sl.

Ali želite brezplačni tečaj Svetega pisma na domu?

^ odst. 8 Glede na Sveto pismo je Jehova Božje ime.

^ odst. 22 Glej na primer članek »Ali je mogoče biti pošten v svetu, polnem korupcije?«, ki je izšel v Stražnem stolpu, 1. oktober 2012.