Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 Zbližajte se z Bogom

Kaj »Jehova zahteva od tebe«?

Kaj »Jehova zahteva od tebe«?

KAJ Jehova pričakuje od tistih, ki ga hočejo častiti na njemu sprejemljiv način? Ali pričakuje popolnost, s čimer nam, nepopolnim ljudem, onemogoča, da bi mu ugajali? Ali pa pričakuje samo to, kar mu lahko damo? Odgovori na ta vprašanja so zelo pomembni, če želimo, da bi nam bilo služenje Bogu v veselje. Poglejmo, kako je prerok Miha povzel to, kar Bog pričakuje od nas. (Beri Miha 6:8.)

»Povedal ti je, [. . .] kaj je dobro.« Ni nam treba ugibati, kaj Bog pričakuje od nas, saj nam je v Bibliji jasno predstavil svoje zahteve. To, kar želi od nas, »je dobro«. Ne more biti drugače. »Bog je ljubezen,« zato nam želi le najboljše. (1. Janezovo 4:8; 5:3) Če upoštevamo njegove zahteve, ne ugajamo le njemu, temveč koristimo tudi sebi. (5. Mojzesova 10:12, 13)

Kaj »Jehova zahteva od tebe«? Ali ima Bog pravico kaj zahtevati od nas? Seveda jo ima! Dolžni smo ga poslušati, saj je on Tisti, ki daje in ohranja življenje. (Psalm 36:9) Kaj torej zahteva od nas? Miha to povzame s tremi zahtevami. Prvi dve se nanašata predvsem na to, kako ravnamo z drugimi, tretja pa se tiče našega odnosa z Bogom.

»Ravnaš pravično.« Hebrejska beseda za »pravico« glede na neki priročnik »označuje pravične in poštene odnose v skupnosti«. Bog želi, da z drugimi ravnamo v skladu s tem, kar je pravično in pošteno po njegovih merilih. Pravično ravnamo takrat, ko smo do drugih nepristranski, načelni in pošteni. (3. Mojzesova 19:15; Izaija 1:17; Hebrejcem 13:18) Kadar smo do drugih pravični, jih to morda spodbudi k temu, da so tudi oni pravični do nas. (Matej 7:12)

»Ljubiš prijaznost.« Bog od nas pričakuje, da prijaznosti ne le izkazujemo, temveč jo tudi ljubimo. Hebrejska beseda, prevedena s »prijaznost« (hésed), se lahko prevaja tudi kot »srčna dobrotljivost« ali »zvestovdana ljubezen«. Neki biblicist glede besede hésed pravi: »Ljubezen, usmiljenje in prijaznost niso ravno ustrezni prevodi zanjo; ne zajema le ene od teh vrlin, temveč vse tri skupaj.« Če ljubimo prijaznost, potem jo radi izkazujemo in nam je v veselje pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč, vse to pa nas navdaja s srečo, ki izvira iz dajanja. (Apostolska dela 20:35)

»Skromno hodiš s svojim Bogom.« V Bibliji beseda »hoditi« pomeni »ravnati po nečem začrtanem«. Z Bogom hodimo tako, da hodimo po življenjski poti, ki je začrtana v Bibliji. Pri tem pa moramo biti skromni. Zakaj? Zato ker lahko samo takrat stvarno ocenimo svoj položaj pred Bogom in priznamo svoje omejitve. Potemtakem »skromno hoditi« pomeni, da stvarno gledamo na to, kaj Bog zahteva od nas in kaj mu lahko damo.

K sreči Jehova nikoli ne zahteva od nas več, kot mu lahko damo. Zadovoljen je, če mu služimo po svojih najboljših močeh. (Kološanom 3:23) Pozna naše omejitve. (Psalm 103:14) Če se jih tudi mi naučimo skromno sprejeti, nam bo to, da hodimo z Bogom, v veselje. Zakaj ne bi skušali spoznati, kako lahko začnete hoditi z Bogom? To vam bo prineslo bogate blagoslove. (Pregovori 10:22)

Predlog za branje Svetega pisma v novembru:

Joel 1Miha 7