Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 Bralci sprašujejo

Ali pri Jehovovih pričah poučujejo tudi ženske?

Ali pri Jehovovih pričah poučujejo tudi ženske?

Da. Po vsem svetu je med Jehovovimi pričami kar nekaj milijonov žensk, ki poučujejo. Sestavljajo veliko množico oznanjevalk dobre novice o Božjem kraljestvu. V Psalmu 68:11 je glede njih prerokovano: »Sam Jehova pošilja besedo, žensk, ki objavljajo dobro novico, je velika vojska.«

Toda dela poučevanja, ki ga opravljajo ženske med Jehovovimi pričami, ne smemo enačiti z delom, ki ga opravljajo duhovnice drugih religij. Med njimi obstaja izrazita razlika. Kakšna?

Razlika je v tem, koga poučujejo. Duhovnice, še zlasti krščanskih religij, prevzemajo vodilna mesta znotraj svoje verske skupnosti in poučujejo predvsem svoje člane. Ženske med Jehovovimi pričami pa poučujejo predvsem ljudi zunaj svoje verske skupnosti, namreč tiste, ki jih srečajo med oznanjevanjem po hišah in drugje.

Ženske med Jehovovimi pričami se od duhovnic drugih religij razlikujejo tudi po dejavnostih znotraj verske skupnosti. Duhovnice krščanskih in drugih religij vodijo svoje člane in jih poučujejo o verskih dogmah. Toda ženske med Jehovovimi pričami ne poučujejo znotraj verske skupnosti, kadar so navzoči tudi krščeni moški. Poučujejo samo moški, ki so za to postavljeni. (1. Timoteju 3:2; Jakob 3:1)

Glede na Sveto pismo je samo moškim naložena odgovornost, da služijo kot nadzorniki v svoji verski skupnosti. Poglejte, kakšno načelo je postavil nadzornik in apostol Pavel, ko je pisal Titu, ki je prav tako služil kot nadzornik: »Na Kreti sem te pustil zato, [. . .] da po mestih postaviš starešine.« Pavel je dodal, da je vsak tak moški lahko postavljen, če se »mu nima kaj očitati, če je mož ene žene«. (Titu 1:5, 6) Podobne napotke je v pismu napisal Timoteju: »Če se kdo poteguje za nadzorniško službo, si želi lepega dela. [. . .] Nadzornik bi torej moral biti brez graje, mož ene žene, [. . .] usposobljen za poučevanje.« (1. Timoteju 3:1, 2)

Zakaj so v verski skupnosti lahko nadzorniki samo moški? Pavel je glede ženske rekel: »Ne dovolim ji učiti niti imeti oblasti nad moškim, ampak naj bo tiho. Prvi je bil namreč ustvarjen Adam, šele potem Eva.« (1. Timoteju 2:12, 13) Torej vrstni red, po katerem sta bila ustvarjena moški in ženska, kaže na to, komu je Bog namenil delo poučevanja in nadzorniško službo.

Jehovovi služabniki posnemajo zgled svojega Voditelja, Jezusa Kristusa. Učenec Luka je o njem napisal: »Odpravil [se je] na pot po mestih in vaseh ter oznanjal in razglašal dobro novico o Božjem kraljestvu.« Kasneje je Jezus svoje sledilce poslal opravljat isto delo: »Šli [so] skozi celotno področje od vasi do vasi ter povsod oznanjali dobro novico.« (Luka 8:1; 9:2–6)

Danes Jehovovi služabniki, tako moški kot ženske, dejavno sodelujejo pri delu, ki ga je Jezus napovedal z naslednjimi besedami: »Ta dobra novica o kraljestvu se bo oznanjala po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom, in tedaj bo prišel konec.« (Matej 24:14)