Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali ima Bog katero raso za boljšo od drugih?

Ali ima Bog katero raso za boljšo od drugih?

 Bralci sprašujejo

Ali ima Bog katero raso za boljšo od drugih?

▪ Ne, nima. V Svetem pismu jasno piše: »Bog ni pristranski, temveč [. . .] mu je v vsakem narodu sprejemljiv tisti, ki se ga boji in ravna pravično.« (Apostolska dela 10:34, 35)

Bog na te stvari glede precej drugače od nepopolnih ljudi. Mnogi so prepričani v večvrednost katere od ras (običajno svoje). Takšen pristranski pogled je imel tudi Charles Darwin, ki je napisal: »Že v nekaj stoletjih bodo civilizirane rase skoraj gotovo [. . .] iztrebile in nadomestile rase prirodnjakov [pripadniki primitivnih ljudstev].« Na žalost so mnogi res zelo trpeli zaradi pripadnikov drugih ras, ki so se imeli za večvredne.

Ali so ideje o rasni večvrednosti lahko kakor koli upravičene? Ali je denimo znanost dokazala, da so nekatere rase genetsko gledano več vredne od drugih? Prav nasprotno, Bryan Sykes, genetik in profesor na Oxfordu, pravi: »Nobene genetske osnove nimamo za kakršno koli natančno etnično ali rasno klasifikacijo. [. . .] Vedno me sprašujejo, ali obstaja grški DNK ali italijanski gen, ampak kaj takšnega seveda ne obstaja . . . Ljudje smo si med seboj v zelo tesnem sorodstvu.«

Takšne ugotovitve se skladajo s tem, kar beremo v Svetem pismu. Sveto pismo uči, da je Bog ustvaril samo enega moškega in samo eno žensko in da od njiju izvirajo vsi ljudje. (1. Mojzesova 3:20; Apostolska dela 17:26) Za Boga potemtakem res obstaja samo ena rasa – človeška.

Jehova ne namenja prav nobene pozornosti temu, kakšne barve kože je človek oziroma kakšne poteze obraza ima. Ceni nekaj veliko pomembnejšega – naše figurativno srce oziroma to, kakšni smo v svoji notranjosti. V Svetem pismu piše: »Človek gleda to, kar je pred očmi, Jehova pa gleda, kakšno je srce.« (1. Samuelova 16:7) To dejstvo nam je lahko v veliko spodbudo. Zakaj?

Mnogi so ne glede na to, kateri rasi pripadajo, nezadovoljni s svojim videzom, vendar lahko v zvezi s tem kaj malo spremenijo. Vseeno pa ljudje lahko izboljšamo to, kar je najpomembnejše – misli in občutke, ki jih imamo v srcu. (Kološanom 3:9–11) Če smo iskreni do sebe, bomo morda ugotovili, da smo nagnjeni k temu, da se počutimo vsaj malo večvredne ali pa manjvredne od ljudi druge rase. Ker se nobeden od teh pogledov ne sklada z Božjim, bi si morali zelo prizadevati, da bi takšne občutke izkoreninili iz svojega srca. (Psalm 139:23, 24)

Če si prizadevamo nase in na druge gledati tako kakor Jehova, smo lahko prepričani v njegovo pomoč. Božja Beseda nas opominja: »Jehova [. . .] s svojimi očmi preletava vso zemljo, da bi pokazal svojo moč v dobro tistih, katerih srce je nerazdeljeno do njega.« (2. kroniška 16:9) Te besede lahko veljajo za vsakogar, ne glede na to, kateri rasi pripada.