Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

»Jehova je moj pastir«

»Jehova je moj pastir«

 Zbližajte se z Bogom

»Jehova je moj pastir«

POGLEJTE si sliko na tej strani. Ali lahko začutite, kako varno se počuti jagnje v pastirjevem naročju? Sveto pismo v 23. psalmu z metaforo o pastirju in njegovih ovcah ponazori, kako nežno skrbi Jehova za svoje častilce. Jehova bi rad, da bi se tudi mi počutili tako varne kakor David, ki je s trdno prepričanostjo rekel: »Jehova je moj pastir.« * (1. vrstica)

David, pisec tega psalma, je bil v mladosti pastir. Vedel je, kaj potrebujejo ovce in kakšne so odgovornosti pastirja. David je občutil, da mu Jehova pomaga v življenju, zato je napisal ta psalm, ki ga nekateri imenujejo »psalm zaupanja«. Na začetku in na koncu tega psalma se pojavi Božje ime, Jehova. (1., 6. vrstica) Vmesne vrstice pa opisujejo, na katere tri načine Jehova skrbi za svoje ljudstvo, podobno kakor pastir skrbi za svoje ovce. (Psalm 100:3)

Jehova svoje ovce vodi. Ovce se brez pastirja prej ali slej izgubijo. Podobno tudi mi potrebujemo pomoč, da bi v življenju našli pravo pot. (Jeremija 10:23) Kot je rekel David, Jehova vodi svoje služabnike na »zelene pašnike« in na »počivališča, bogata z vodo«. Vodi jih »po stezah pravičnosti«. (2., 3. vrstica) Ti utrinki iz pastirskega življenja nam zagotavljajo, da Bogu lahko zaupamo. Če upoštevamo Božje smernice, ki jih najdemo v Svetem pismu, bomo zadovoljni, poživljeni in se bomo počutili varne.

Jehova svoje ovce ščiti. Če so ovce brez pastirja, jih je strah in so nebogljene. Jehova pravi svojim služabnikom, da se jim ni treba bati, niti tedaj ne, ko hodijo »po dolini goste teme« – ko se jim zdi, da doživljajo najtemačnejše trenutke v svojem življenju. (4. vrstica) Jehova bdi nad njimi, vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Svojim častilcem lahko da modrost in moč, ki ju potrebujejo pri spoprijemanju s preizkušnjami. (Filipljanom 4:13; Jakob 1:2–5)

Jehova svoje ovce hrani. Ovce so od pastirja odvisne še v nečem – on jim najde pašo. Ljudje pa imamo duhovne potrebe, ki jih lahko zadovoljimo le z Božjo pomočjo. (Matej 5:3) K sreči Jehova svojim služabnikom pripravlja bogato obloženo mizo – velikodušno jih oskrbuje z duhovno hrano. (5. vrstica) Sveto pismo in svetopisemski pripomočki, kot je revija, ki jo pravkar berete, so vir duhovne hrane, ki zadovoljuje našo potrebo po tem, da bi vedeli, kaj je smisel življenja in kakšen je Božji namen z nami.

David se je počutil varnega, saj je vedel, da bo okušal ljubečo skrb svojega nebeškega Pastirja, dokler bo živel, če mu bo le ostal blizu. (6. vrstica) Ali tudi vi hrepenite po takšni varnosti? Če je tako, potem spoznajte, kako se lahko zbližate z Jehovom. Tako se boste lahko počutili varne v rokah Velikega pastirja, ki vodi, ščiti in hrani tiste, ki so mu zvestovdani. (Izaija 40:11)

Predlog za branje Svetega pisma v maju:

Job 38Psalm 25

[Podčrtna opomba]

^ odst. 1 Mnogim bralcem je znan prevod »GOSPOD je moj pastir«. Da bi ugotovili, zakaj nekateri biblijski prevodi izpuščajo Božje ime, si preberite strani 195–197 v knjigi Kaj Biblija v resnici uči?; izdali Jehovove priče.