Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Zakaj je izziv spoznati Boga po imenu

Zakaj je izziv spoznati Boga po imenu

OBSTAJA nekdo, ki vam želi preprečiti, da bi spoznali Božje ime in bili z Bogom v tesnem odnosu. Kdo je ta zlobni sovražnik? Biblija pojasnjuje: »Neverujočim [. . .] je bog te stvarnosti zaslepil um.« Bog današnjega brezbožnega sveta je Satan Hudič. On vas želi obdržati v temi, da vam »veličastno spoznanje o Bogu« ne bi razsvetljevalo srca. Satan noče, da bi poznali Jehova po imenu. Kako pa Satan ljudem zaslepljuje um? (2. Korinčanom 4:4–6)

Satan uporablja krivo vero, da bi ljudem onemogočil Boga spoznati po imenu. Na primer, že v starem veku so se nekateri Judje odločili, da bodo namesto navdihnjenim Svetim spisom dali prednost tradiciji, ki je narekovala, da se je treba ogibati uporabe Božjega imena. Kasneje, v prvih stoletjih našega štetja, je bilo judovskim javnim bralcem očitno naročeno, naj ne berejo Božjega imena, kot je bilo zapisano v njihovih Svetih spisih, temveč naj ga nadomestijo z besedo Adonáj, kar pomeni »Gospod«. Nedvomno je zaradi te navade prišlo do usodnega upada duhovnosti med ljudmi. Mnogi so bili prikrajšani za koristi tesnega osebnega prijateljstva z Bogom. Kaj pa Jezus – kako je on gledal na Božje ime?

Jezus in njegovi sledilci so razglašali Božje ime

Jezus je v molitvi k svojemu Očetu dejal: »Razodel sem [. . .] tvoje ime in ga bom še razodeval.« (Janez 17:26) Jezus je nedvomno izgovarjal Božje ime ob mnogih priložnostih, ko je bral, citiral ali pojasnjeval odlomke Hebrejskih spisov, ki so vsebovali to pomembno ime. Torej je Jezus tako kot vsi preroki pred njim Božje ime uporabljal brez zadržkov. Če so se nekateri Judje že v času Jezusovega služenja ogibali uporabe Božjega imena, jih Jezus v tem nikakor ni posnemal. Verske voditelje je ostro pokaral, ko jim je rekel: »Zaradi svojega izročila [ste] razveljavili Božjo besedo.« (Matej 15:6)

Jezus je dal zgled glede razglašanja Božjega imena.

Zvesti sledilci Jezusa so Božje ime razglašali tudi po Jezusovi smrti in vstajenju. (Glej okvir  »Ali so prvi kristjani uporabljali Božje ime?«.) Ob binkoštih leta 33 n. št., ravno tisti dan, ko je bila ustanovljena krščanska občina, je apostol Peter citiral Joelovo prerokbo, ko je govoril množici Judov in spreobrnjencev. Dejal je: »Vsak, ki bo klical Jehovovo ime, bo rešen.« (Apostolska dela 2:21; Joel 2:32) Zgodnji kristjani so ljudem iz mnogih narodov pomagali, da bi Jehova spoznali po imenu.  Zato je učenec Jakob na sestanku apostolov in starešin v Jeruzalemu dejal: »Bog [. . .] [je] posvetil pozornost narodom, da bi izmed njih izbral ljudstvo za svoje ime.« (Apostolska dela 15:14)

Kljub temu sovražnik Božjega imena ni odnehal. Satan po smrti apostolov ni izgubljal časa, in je zasejal odpadništvo. (Matej 13:38, 39; 2. Petrovo 2:1) Primer tega je pisec Justin Mučenec, ki se je izpovedoval za kristjana in se je rodil približno takrat, ko je umrl Janez, poslednji od apostolov. V svojih spisih je vedno znova vztrajal, da je Tisti, ki je priskrbel vse, »Bog, ki nima nobenega vzdetega imena«.

Ko so odpadniški kristjani prepisovali Krščanske grške spise, so očitno izpustili Božje ime Jehova in ga nadomestili s Kýrios, grško besedo, ki pomeni »Gospod«. In nič drugače ni bilo s Hebrejskimi spisi. Božje ime se ni več  bralo na glas, zato so odpadniški judovski pisarji v Svetih spisih na več kot 130 mestih namesto Božjega imena zapisali besedo Adonáj. Hieronim je leta 405 n. št. dokončal vplivni prevod Biblije v latinščino, ki je dobil ime Vulgata, in v njem je prav tako izpuščeno Božje osebno ime.

Sodobni poizkusi, da bi se odstranilo Božje ime

Cerkve nasprotujejo rabi Božjega imena v Bibliji zaradi judovske tradicije ali celo zaradi želje po zaslužku.

Danes učenjaki vedo, da se Božje osebno ime, Jehova, v Bibliji pojavi kakih 7000-krat. Zato nekateri zelo razširjeni prevodi, kot so katoliška Jerusalem Bible, katoliška La Biblia Latinoamérica v španščini in priljubljeni prevod Reina Valera (prav tako v španščini), brez zadržkov uporabljajo Božje osebno ime. Nekateri prevodi prevajajo Božje ime z »Jahve«.

Žal mnoge cerkve, ki spodbujajo prevajanje Svetega pisma, silijo učenjake, da v svojih prevodih izpuščajo Božje ime. Na primer, v pismu z datumom 29. junij 2008, naslovljenem vsem predsednikom katoliških škofovskih konferenc, je Vatikan zapisal: »V zadnjih letih se je prikradla navada, da se izgovarja osebno ime izraelskega Boga.« V pismu je naslednje jasno navodilo: »Ime Boga [. . .] se ne sme uporabljati oziroma izgovarjati.« Poleg tega naj se »pri prevajanju biblijskega besedila v sodobne jezike [. . .] Božji tetragram prevede z njegovo ustreznico Adonaj/Kyrios: ‚Gospod‘«. Iz te direktive je razvidno, da se Vatikan zavzema za prenehanje uporabe Božjega imena.

Nič bolj niso do Jehovovega imena spoštljivi protestanti. Neki predstavnik, ki je sodeloval pri nastajanju prevoda New International Version, ki ga je financirala Protestantska cerkev in je izšel leta 1978, je zapisal: »Jehova je razpoznavno Božje ime, in praviloma bi ga morali uporabiti. Toda v ta prevod smo vložili 2,25 milijona dolarjev in ves ta denar bi gotovo šel po zlu, če bi na primer 23. psalm prevedli z ‚Jahve je moj pastir‘.«

Poleg tega so cerkve prikrile Božje ime tudi prebivalcem Latinske Amerike. Steven Voth, svetovalec za prevajanje pri Združenih bibličnih družbah, je napisal: »Ena od neskončnih debat v latinskoameriških protestantskih krogih se vrti okoli uporabe imena Jehová [. . .]. Pri tem je zanimivo, da je zelo velika in še vedno rastoča neobinkoštna cerkev [. . .] dejala, da bi rada imela prevod Reina Valera iz leta 1960, vendar brez imena Jehová. Kot  zamenjavo je želela besedo Señor [Gospod].« Voth pravi, da so Združene biblične družbe to prošnjo sprva zavrnile, toda kasneje so popustile in objavile izdajo Biblije Reina Valera »brez besede Jehová«.

To, da so odstranili Božje ime iz Njegove napisane Besede in ga nadomestili z »Gospod«, bralcem onemogoča, da bi spoznali, kdo je Bog v resnici. Takšna zamenjava imena povzroča zmedo. Na primer, bralec morda ne more zagotovo vedeti, ali se izraz »Gospod« nanaša na Jehova ali na njegovega Sina, Jezusa. Tako se svetopisemska vrstica, v kateri apostol Peter citira Davidove besede »Jehova je rekel mojemu Gospodu [obujenemu Jezusu]: ‚Sêdi na moji desni‘«, v mnogih biblijskih prevodih glasi: »Gospod je rekel mojemu Gospodu.« (Apostolska dela 2:34, Slovenski standardni prevod) Poleg tega David Clines v svojem eseju »Jahve in Bog v krščanski teologiji« poudarja: »Ena od posledic odsotnosti imena Jahve v krščanski zavesti je ta, da se ljudje raje osredotočajo na Kristusa.« Zato mnogi obiskovalci cerkva praktično ne vedo, da je pravi Bog, h kateremu je Jezus molil, Oseba z imenom – Jehova.

Satan si na vse kriplje prizadeva, da bi ljudem zaslepil um, da ne bi spoznali Boga. Toda vseeno lahko z Jehovom postanete zaupni prijatelji.

Boga lahko poznate po imenu

Res je, Satan bije vojno proti Božjemu imenu in pri tem prebrisano uporablja krivo vero. Toda dejstvo je, da nobena sila, niti v nebesih niti na zemlji, ne more preprečiti Vrhovnemu gospodu Jehovu, da bi svoje ime razodel tistim, ki želijo spoznati resnico o njem in njegovem veličastnem namenu z zvestimi ljudmi.

Jehovove priče bodo z veseljem preučevali Sveto pismo z vami in vam tako pomagali spoznati, kako se lahko zbližate z Bogom. Priče posnemajo Jezusa, ki je dejal Bogu: »Razodel sem jim tvoje ime.« (Janez 17:26) Med premišljevanjem o svetopisemskih vrsticah, ki odkrivajo različne vloge, ki jih je Jehova prevzel, da bi blagoslovil človeštvo, boste spoznali mnoge lepe značilnosti njegove vzvišene osebnosti.

Zvesti očak Job je užival »prijateljstvo z Bogom«, in tudi vi ga lahko. (Job 29:4) Če se boste seznanili z Božjo Besedo, boste lahko spoznali Jehova po imenu. Takšno spoznanje vam bo vlilo zaupanje, da bo Jehova ravnal skladno s pomenom svojega imena, ki ga je opisal z besedami »Postal bom, kar koli bom želel postati«. (2. Mojzesova 3:14) Zato bo gotovo izpolnil vse svoje dobre obljube glede človeštva.