Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kako Jehovove priče gledajo na medverstvo?

Kako Jehovove priče gledajo na medverstvo?

 Bralci sprašujejo

Kako Jehovove priče gledajo na medverstvo?

▪ Glede na World Christian Encyclopedia je »po vsem svetu [kakih] 10.000 različnih ver«. Ker spori med njimi ljudem povzročajo nepopisno bolečino, zamisel o medverstvu mnoge vernike navdaja z upanjem. Ti so prepričani, da takšna prizadevanja lahko vodijo do miru in enotnosti v današnjem razdeljenem svetu.

Sveto pismo spodbuja k enotnosti. Apostol Pavel je krščansko občino primerjal s človeškim telesom – vsi telesni deli so skladno sestavljeni in narejeni tako, da sodelujejo med seboj. (Efežanom 4:16) Podobno je sovernike spodbudil tudi apostol Peter, ko je dejal: »Bodite vsi enakih misli.« (1. Petrovo 3:8)

Zgodnji kristjani so živeli v svetu številnih kultur in ver. Toda Pavel je, ko je pisal glede združevanja različnih ver, vprašal: »Kaj imata skupnega vernik in nevernik?« Nato je kristjane opozoril: »Odidite izmed njih.« (2. Korinčanom 6:15, 17) Pavel je očitno nasprotoval medverstvu. Zakaj?

Apostol je pojasnil, da bi se pravi kristjan, ki bi se duhovno družil z nekom, ki to ni, vpregel v neenak jarem, kar bi bilo neprimerno. (2. Korinčanom 6:14) S tem bi samo škodoval svoji veri. Te Pavlove skrbi bi lahko primerjali s tistimi, ki jih ima oče, ki ve, da se nekateri otroci v njegovi soseski grdo vedejo. Kot skrben roditelj ravna modro in svojemu otroku postavi omejitve glede tega, s kom se sme igrati. Njegove omejitve morda niso priljubljene. Toda glede na okoliščine bo njegovega otroka to, da se ne bo družil s temi otroki, obvarovalo pred slabim vplivom. Podobno je tudi Pavel vedel, da bodo kristjani obvarovani pred škodljivim vplivom drugih ver, če bodo ostali ločeni od njih.

Pavel je s takšnim stališčem posnemal Jezusa. Čeprav je bil Jezus največji zgled, kar se tiče spodbujanja k miru med ljudmi, se ni zavzemal za medverstvo. Takrat ko je Jezus služil na zemlji, so bile dejavne mnoge verske skupine, na primer farizeji in saduceji. Pravzaprav sta ti skupini združili moči, da bi nasprotovali Jezusu, in šli celo tako daleč, da sta načrtovali njegov umor. Jezus pa je po drugi strani svojim sledilcem naročil, »naj se varujejo [. . .] farizejskega in saducejskega nauka«. (Matej 16:12)

Kako pa je danes? Ali biblijsko svarilo zoper medverstvo še vedno velja? Da. In to zato, ker se z medverstvom ne da združiti različnih verovanj, tako kakor se ne moreta združiti olje in voda, tudi če se ju skupaj zlije v posodo. Na primer, ko se pripadniki različnih ver zberejo, da bi molili za mir, h kateremu bogu se obračajo? K troedinemu Bogu tako imenovanega krščanstva? K hindujskemu Brahmi? K Budi? Ali h kateremu drugemu?

Prerok Miha je napovedal, da bodo »v zadnjih dneh« ljudje iz vseh narodov rekli: »Pridite, povzpnimo se na Jehovovo goro, k hiši Jakobovega Boga. On nas bo poučeval o svojih poteh in mi bomo hodili po njih.« (Miha 4:1–4) Rezultat tega bo mir in enotnost po vsem svetu, in to ne zato, ker bi se vse vere nekako združile, temveč zato, ker bodo vsi ljudje pripadali edini pravi veri.

[Slika na strani 27]

Predstavniki glavnih svetovnih religij na medverski konferenci leta 2008

[Vir slike]

REUTERS/Andreas Manolis