Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Sveto pismo je res Božja navdihnjena Beseda

Sveto pismo je res Božja navdihnjena Beseda

KAJ točno je apostol Pavel imel v mislih, ko je dejal, da je Sveto pismo »navdihnjen[o] od Boga«? (2. Timoteju 3:16) Pavel, ki je pisal v grščini, je tu uporabil besedo, ki dobesedno pomeni »od Boga vdahnjeno«. S temi besedami je hotel reči, da je Bog po svojem svetem duhu vodil biblijske pisce, da so zapisali samo to, kar jim je naročil.

Kot je dejal apostol Peter, so ti biblijski pisci »govorili od Boga, kakor jih je vodil sveti duh«. (2. Petrovo  1:21) Zato je lahko tudi apostol Pavel biblijske knjige opisal kot »Svete spise, ki ti morejo dati modrost za rešitev po veri, ki je v Kristusu Jezusu«. (2. Timoteju 3:15)

Temu, da je avtor Biblije Bog, mnogi močno oporekajo. Kritiki ostro napadajo verodostojnost te knjige, pogosto s stališčem, ki ga je arheolog Sir Charles Marston opisal kot »strupen prezir do biblijskih pripovedi«. Nekateri Sveto pismo odpišejo, češ da je le »stara zbirka mitov in zgodbic«.

Pretehtajte dokaze

Na temelju česa se odločite, ali boste zaupali ljudem, ki jih srečate?

Ali Bibliji potemtakem lahko zaupate? Pomembno je, da se glede tega prav odločite. Zakaj? Če Bog z ljudmi res komunicira po Bibliji, potem bi jo bilo nespametno, če že ne pogubno, zavračati. Biblija ne bi mogla kaj dosti vplivati na naše ravnanje in verske poglede, če bi nanjo gledali le kot na človeško besedo, ne pa kot na Božjo. (1. Tesaloničanom 2:13)

Kaj vam lahko pomaga pri odločitvi? Če malo pomislite, na temelju česa se odločite, ali boste zaupali ljudem, ki jih srečate? Nekaj je gotovo. Zelo težko je resnično zaupati nekomu, o katerem veste zelo malo. Šele potem, ko ljudi dobro spoznate, lahko ugotovite, ali so res pošteni in vredni zaupanja. Podobno lahko spoznate Biblijo. Dvomljive ali celo pristranske teorije, ki spodkopavajo zaupanje v Biblijo, ne sprejmite prenagljeno, brez vprašanj. Vzemite si čas in pretehtajte dokaze, ki podpirajo to, kar Biblija sama trdi, namreč da je »navdihnjen[a] od Boga«.

Napadi »prijateljev«

Naj vas ne odvrne dejstvo, da celo nekateri, ki se imajo za »prijatelje« Biblije, spodbijajo njeno verodostojnost in zanesljivost. V New Dictionary of Theology piše, da večina današnjih biblijskih razlagalcev, čeprav se  imajo za kristjane, »govori, da je Sveto pismo zgolj knjiga, ki so jo napisali ljudje«.

Številni teologi izražajo dvome glede piscev biblijskih knjig. Nekateri denimo trdijo, da prerok Izaija ni napisal Izaijeve knjige. Pravijo, da je bila ta biblijska knjiga napisana dolgo zatem, ko je živel Izaija. Lowther Clarke v svoji knjigi Concise Bible Commentary trdi, da je Izaijeva knjiga »sad mnogih umov in številnih generacij«. Toda s takšnimi izjavami se zanika to, da so Jezus Kristus in njegovi učenci znova in znova omenjali Izaija kot pisca te knjige. (Matej 3:3; 15:7; Luka 4:17; Janez 12:38–41; Rimljanom 9:27, 29)

In kar je še huje, kritiki Biblije, kot je denimo komentator J. R. Dummelow, pravijo, da so prerokbe, ki so napisane v Danielovi knjigi, »v resnici pretekla zgodovina, ki jo je avtor preoblekel v staroveške prerokbe«. S takšnimi besedami zopet zavračajo pričevanje samega Jezusa Kristusa. Jezus je ob neki priložnosti posvaril, da bo na svetem kraju stala tako imenovana »gnusoba, ki povzroča opustošenje in o kateri je govoril prerok Daniel«. (Matej 24:15) Ali je za kristjana razumno verjeti, da bi Jezus Kristus sodeloval pri prevari – da bi podpiral prikazovanje nečesa, kar se je že zgodilo, kot da se šele bo? Prav gotovo ne.

Ali je res pomembno?

»Toda ali je res pomembno, kdo je pisal biblijske knjige?« se morda sprašujete. Da, zelo pomembno je. Koliko bi zaupali dokumentu, ki naj bi bil oporoka vašega prijatelja, če bi se izkazalo, da ga sploh ni napisal on? Recimo, da vam strokovnjaki povedo, da gre za ponaredek – da so dobronamerni posamezniki napisali to, kar so bile po njihovem želje vašega prijatelja. Ali ne bi to dokumenta razvrednotilo? Ali bi lahko bili povsem prepričani, da so v njem res izražene želje vašega prijatelja?

Enako velja za Biblijo. Nič čudnega, da tako veliko ljudi, celo tistih, ki se izrekajo za kristjane, brez zadržkov zavrača to, kar v njej piše o temah, kot so poštenost, spolna morala in drugo. Pogosto se lahko sliši, da ljudje prezirljivo rečejo »Ah, to piše v Stari zavezi!«, kot da ta nima nobene prave vrednosti. In to rečejo kljub dejstvu, da je tako imenovano Staro zavezo apostol Pavel opisal kot »Svete spise«, ki so »navdihnjeni od Boga«.

»Gotovo se ne more kar tako prezreti dokazov vseh strokovnjakov in učenjakov,« boste morda ugovarjali. Seveda ne! Hvaležni smo denimo za poštene raziskave učenjakov, katere pomagajo dokazati verodostojnost izvirnega biblijskega besedila. Resda so se v biblijsko besedilo skozi stoletja, ko se je to spet in spet prepisovalo, prikradle manjše napake. Vendar ne pozabite: obstaja velika razlika med tem, da se prizna, da so se v biblijsko besedilo prikradle  manjše napake, in tem, da se celotna Biblija odpiše kot človeška izmišljotina.

Imejte zaupanje v »Svete spise«

Hvaležni smo za poštene raziskave učenjakov, katere pomagajo dokazati verodostojnost izvirnega biblijskega besedila.

Pavel je malo pred tem, ko je dejal, da je Sveto pismo navdihnjeno od Boga, Timoteju povedal, zakaj je takšno navdihnjeno sporočilo tako pomembno. »V zadnjih dneh,« je dejal, »[bodo] hudobneži in sleparji [. . .] napredovali v slabem, zavajali bodo in bodo zavajani.« (2. Timoteju 3:1, 13) Že v Pavlovih dneh so navidez modri in razumni posamezniki s »prepričevanjem« zavajali ljudi in jim slabili vero v Jezusa Kristusa. (1. Korinčanom 1:18, 19; Kološanom 2:4, 8) Da bi Pavel Timoteja zaščitil pred njihovim vplivom, ga je spodbudil, naj ostane pri tem, o čemer je bil iz Svetih spisov, ki jih je priskrbel Bog, poučen že od najzgodnejšega otroštva. (2. Timoteju 3:14, 15)

Tudi za vas je enako pomembno, da v teh »zadnjih dneh« tako ravnate. Ne podcenjujte nevarnosti, da bi vas zelo premeteni ljudje zavedli s svojim pogosto res spretnim »prepričevanjem«. Podobno kot kristjani v prvem stoletju se zaščitite s tem, da se povsem zanašate na to, kar se učite iz napisanega na straneh Biblije – resnično navdihnjene Božje Besede.

Jehovove priče vam bodo z veseljem pomagali, da si boste pridobili zaupanje v Sveto pismo. Lahko vam denimo pokažejo, kako so se svetopisemska načela skozi zgodovino izkazala za povsem zanesljiva; kako je Sveto pismo v soglasju z znanostjo, ko govori o zadevah, povezanih z njo; kako je ta knjiga do potankosti skladna od začetka do konca; kako se prerokbe iz Svetega pisma nezmotljivo izpolnjujejo – in še veliko veliko drugega. Če bi radi več informacij, ki so že milijonom odkritosrčnih ljudi pomagale spoznati, da je Sveto pismo res Božja Beseda, lahko pišete izdajateljem te revije.