Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Misijonarji, poslani »do skrajnega konca zemlje«

Misijonarji, poslani »do skrajnega konca zemlje«

 127. razred diplomantov šole Gilead

Misijonarji, poslani »do skrajnega konca zemlje«

JEZUS je svojim učencem naročil, naj bodo priče »do skrajnega konca zemlje«. (Apostolska dela 1:8) Jehovove priče to zapoved jemljejo resno.

Pravzaprav misijonarji, ki so se v preteklih 65 letih izšolali na Watchtowerjevi biblijski šoli Gilead, v več kot 200 deželah prednjačijo v tem oznanjevalskem delu. V soboto, 12. septembra 2009, je po petmesečnem usposabljanju na misijonarski šoli v Pattersonu v ameriški zvezni državi New York diplomiralo nadaljnjih 56 izkušenih oznanjevalcev.

Moč domišljije

Stephen Lett, član Vodstvenega organa Jehovovih prič in predsedujoči programa, je diplomantom govoril o temi »Svojo domišljijo uporabljajte modro«. Najprej je učence s štirimi točkami opozoril, kako naj ne bi uporabljali svoje domišljije. Prve tri točke so bile: 1. Ne domišljajte si, da so lahko gmotne reči v trajno zaščito; 2. ogibajte se fantaziranja o nemoralnih rečeh; 3. ogibajte se pretirane zaskrbljenosti, pri čemer bi si zamišljali, kako slabo utegne biti jutri. (Pregovori 18:11; Matej 5:28; 6:34) Pri tretji točki je govornik dejal, da človek, ki si dela preveč skrbi, včerajšnje skrbi nalaga na današnje, potem pa si prizadeva, da bi zraven dodal še jutrišnje skrbi. »Takšen tovor je težko nositi,« je rekel brat Lett. In kaj je bila četrta točka? Učence je posvaril, naj si ne domišljajo, da je bilo njihovo življenje boljše prej, preden so postali misijonarji. Če bi tako razmišljali, bi bili prikrajšani za radosti, ki jim jih prinaša njihova dodelitev.

Brat Lett je nato diplomante spodbudil, naj svojo domišljijo uporabijo na štiri pozitivne načine. Rekel je: 1. Predvidite okoliščine, v katerih bi utegnili biti izpostavljeni duhovnim oziroma fizičnim nevarnostim, in se tako ognite nesreči; 2. živo si predstavljajte prizore, o katerih berete v Bibliji, in si zamišljajte, da ste del dogajanja; 3. vsakega človeka, s katerim boste govorili na svoji novi dodelitvi, si predstavljajte kot bodočega Jehovovega častilca; in 4. zamišljajte si sebe v vlogi tistih, ki jim pričujete, saj vam bo to pomagalo, da se boste znali vživeti v občutke ljudi. (Pregovori 22:3)

Pomembnost usposabljanja drugih

David Splane, član Vodstvenega organa, je govoril o temi »To zaupaj zvestim ljudem«, ki je temeljila na 2. Timoteju 2:2. Ko je apostol Pavel Timoteju naročil, naj usposablja zveste može, je želel, da te može ne le pouči o sprejetih resnicah, ampak da jih tudi spodbudi k temu, da bi oni usposabljali druge. Govornik je diplomantom povedal, da obstaja zelo velika potreba po možeh, ki bi prednjačili v krščanskih dejavnostih. Kdaj in kako naj bi takšne posameznike usposobili? Brat Splane je misijonarje spodbudil, naj te može začnejo usposabljati že na prvem biblijskem pouku z njimi.

Kaj določnega lahko misijonarji storijo, da bi biblijski učenci postali zvesti zgledi drugim? Govornik je omenil več reči. Misijonarji jih morajo naučiti, kako naj se dobro pripravijo na biblijski pouk. Zatem ko učenci začnejo obiskovati občinske shode, se morajo naučiti, kako se lahko sami pripravijo na  biblijsko gradivo, ki se obravnava na shodih. »Če posameznik ne zna sam preučevati Biblije,« je rekel govornik, »ne bo nikoli zmožen poučevati drugih.« Brat Splane je prav tako dejal, da lahko misijonarji novim pomagajo, da so dosledni, da finančno podpirajo oznanjevalsko delo in da ubogajo tiste, ki imajo vodilno vlogo. Povedal je še, da jih lahko o tem najbolje poučijo s svojim dobrim zgledom.

Biti Priča je čast

Guy Pierce, tudi član Vodstvenega organa, je govoril o temi, ki je temeljila na Jezusovih besedah, zapisanih v Apostolskih delih 1:8: »Boste mi priče.« Diplomante je spomnil, da je v prvem stoletju n. št. izraelski narod izgubil prednost biti priča za Jehova. Ta čast je bila dana narodu, ki rojeva kraljestvene sadove. (Matej 21:43) Za ta narod se je izkazala občina maziljenih kristjanov. Govornik je citiral apostola Petra, ki je dejal, da bo »svet narod« maziljenih kristjanov »na vse strani« razglašal Jehovove odlike. (1. Petrovo 2:6–9) Jezus potemtakem ni rekel, da bodo kristjani priče zanj, in ne več za Jehova. Konec koncev je Jezus imenovan »Zvesta priča«. (Razodetje 1:5; 3:14) Je najpomembnejša priča za Jehova in zgled, ki naj bi ga posnemali. (1. Petrovo 2:21)

Govornik je učencem nadalje povedal, da imajo Jezusove besede iz Apostolskih del 1:8 danes še večji pomen. Zakaj? Dosežen je pomemben mejnik glede prerokbe, zapisane v Razodetju 11:15. Božje mesijansko kraljestvo je ustanovljeno. Sedaj se oznanjevalsko delo opravlja dobesedno »do skrajnega konca zemlje«. (Apostolska dela 1:8) Brat Pierce je poudaril, da misijonarji pričujejo za Jehova in njegovo Kraljestvo, ne pa zase ali svoj prejšnji življenjski slog, kulturo in državo. Diplomante je spodbudil, naj v času, ki je preostal, poučijo kar največ ljudi.

Druge pomembne točke programa

Alex Reinmueller, ki pomaga založniškemu odboru, je govoril o temi »Jehova vam bo dal pogum«. Misijonarjem je dejal, da jim bo Jehova, če se zanašajo na njegovo moč, pomagal, da bodo prepoznali svoje vrline, sprejeli svoje šibkosti, se spoprijeli s svojimi strahovi in dali Bogu svoje najboljše.

Diplomantom sta namenila nekaj besed tudi dva učitelja iz oddelka za teokratične šole, in sicer Sam Roberson in William Samuelson. Brat Roberson je govoril o temi »Sem s teboj«, ki je temeljila na Izaiju 41:10. Povedal je, da bodo misijonarji okusili veliko radosti. Imeli pa bodo tudi težave. Z njimi se bodo lahko spoprijeli, če bodo posnemali kralja Davida, ki je v molitvi klical k svojemu ljubečemu Očetu. (Psalm 34:4, 6, 17, 19)

Brat Samuelson pa je v svojem govoru poudaril, da je pomembno še naprej negovati premišljenost. Misijonarji, ki upoštevajo ta nasvet, se lažje ognejo temu, da bi se negativno odzvali na neprijazne pripombe, in niso hitro užaljeni. (Pregovori 2:10, 11)

Jim Mantz, ki pomaga spisnemu odboru, je intervjuval dva člana podružničnega odbora, enega iz Gruzije in drugega iz Hondurasa, ter predstavnika deželnega odbora iz Tadžikistana. Ti izkušeni bratje so misijonarjem svetovali, kako se lahko s tem, da »premaguj[ejo] hudo z dobrim«, spoprijateljijo z ljudmi, ki bi jim utegnili nasprotovati. (Rimljanom 12:21) Mark Noumair, še en učitelj, je imel živahno razpravo o tem, kaj so učenci doživeli na oznanjevanju med svojim usposabljanjem v šoli Gilead. Njegova točka je imela zanimiv naslov »Ali lahko kako pomagam?«.

Predsedujoči je program sklenil tako, da je citiral besedilo nove pesmi »Glej novi svet in sebe v njem«. Po koncu programa je bilo 6509 navzočih bolj kot kdaj prej odločenih, da bodo pričevali za Jehova in njegovega Sina »do skrajnega konca zemlje«.

 [Tabela/zemljevid na strani 31]

RAZREDNA STATISTIKA

8 zastopanih držav

56 učencev

28 poročenih parov

33,6 povprečna starost

18,3 povprečno let od krsta

13,6 povprečno let v polnočasni službi

[Zemljevid]

(Lega besedila – glej publikacijo)

Diplomanti so bili dodeljeni v 22 dežel, prikazanih spodaj.

DODELITVE MISIJONARJEV

ALBANIJA

BOLIVIJA

BURUNDI

KAMBODŽA

ČILE

KONGO, DEM. REP.

KOSTARIKA

SLONOKOŠČENA OBALA

CURAÇAO

GVAJANA

HAITI

JAMAJKA

MOLDAVIJA

MOZAMBIK

NEPAL

NIKARAGVA

PANAMA

PARAGVAJ

PERU

SRBIJA

TANZANIJA

UGANDA

[Slika na strani 31]

127. razred diplomantov Watchtowerjeve biblijske šole Gilead

Na spodnjem seznamu so našteta imena z leve proti desni od prve do zadnje vrste.

1. T. Marshall; L. Prudent; A. Mashburn; S. Rosenström; A. Testa; M. Takeyama; M. Sisk.

2. K. Grooms; S. Miura; M. Camacho; S. Rozas; M. Burch; I. Meza; G. Young; S. Geraghty.

3. C. Bonilla; D. Knaller; R. Parrales; S. Hotti; A. Takada; M. Tournade; C. Sopel.

4. Y. Miura; K. Parrales; K. Prudent; S. Colburn; L. Willis; A. Vääränen; B. Sisk; R. Takada.

5. J. Grooms; M. Vääränen; B. Geraghty; R. Stackhouse; A. Wilson; E. Bonell; D. Camacho; R. Meza; M. Bonell.

6. S. Takeyama; G. Testa; T. Colburn; C. Mashburn; W. Willis; L. Tournade; J. Burch; J. Stackhouse.

7. J. Wilson; J. Young; E. Marshall; M. Rozas; J. Knaller; N. Hotti; A. Rosenström; J. Sopel; O. Bonilla.