Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Bogastvo, ki prihaja od Boga

Bogastvo, ki prihaja od Boga

 Bogastvo, ki prihaja od Boga

ALI vas bo Bog, če ste mu zvesti, blagoslovil z bogastvom? Morda, vendar to verjetno ne bo takšno, kakršno pričakujete. Razmislite o Jezusovi materi Mariji. Prikazal se ji je angel Gabriel in ji dejal, da ji je Bog izkazal veliko naklonjenost in da bo rodila Božjega Sina. (Luka 1:28, 30–32) Vendar ni bila bogata. Po Jezusovem rojstvu je Jehovu darovala to, kar je bila običajna daritev revnih, in sicer »par grlic ali dva golobiča«. (Luka 2:24; 3. Mojzesova 12:8)

Ali je to, da je bila Marija revna, pomenilo, da je Bog ni blagoslavljal? Ne, ko je obiskala svojo sorodnico Elizabeto, je ta »polna svetega duha glasno zaklicala: ‚Blagoslovljena med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa!‘« (Luka 1:41, 42) Marija je tu na zemlji imela prednost, da je postala mati Božjega ljubljenega Sina.

Jezus prav tako ni bil bogat človek. Ne le da se je rodil in odraščal v skromnih razmerah, reven je bil vse svoje življenje na zemlji. Nekemu moškemu, ki je želel postati njegov učenec, je nekoč rekel: »Lisice imajo brloge in ptice neba počivališča, Sin človekov pa nima kam položiti glave.« (Luka 9:57, 58) Kljub temu je Jezus Kristus s tem, da je prišel na zemljo, svojim učencem omogočil, da si pridobijo veliko bogastvo. Apostol Pavel je napisal: »Zaradi vas [je] postal reven, da bi vi po njegovi revščini obogateli.« (2. Korinčanom 8:9) Kakšno bogastvo je Jezus dal svojim učencem? In kakšno daje nam danes?

Kakšno je to bogastvo?

Gmotno bogastvo posamezniku pogosto preprečuje, da bi razvijal vero, saj bogat človek raje zaupa v denar kot pa v Boga. Jezus je dejal: »Kako težko bodo tisti, ki imajo denar, prišli v Božje kraljestvo!« (Marko 10:23) Očitno je torej, da bogastvo, ki ga je Jezus ponudil svojim sledilcem, ni bilo povezano z denarjem.

 Pravzaprav večina kristjanov v prvem stoletju ni imela veliko sredstev. Ko je moški, ki je bil že od rojstva hrom, Petra prosil za denar, mu je ta odgovoril: »Srebra in zlata nimam, dam pa ti to, kar imam: V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hodi!« (Apostolska dela 3:6)

Besede učenca Jakoba prav tako nakazujejo, da so krščansko občino sestavljali večinoma revni ljudje. Napisal je: »Poslušajte, moji ljubljeni bratje. Mar ni Bog izbral teh, ki so za ta svet revni, da bi bili bogati v veri in dediči kraljestva, ki ga je obljubil tistim, ki ga ljubijo?« (Jakob 2:5) Poleg tega je apostol Pavel rekel, da za člane krščanske občine ni bilo poklicanih mnogo »modrih po človeških merilih« ali »mogočnih« ali »plemenitih po rodu«. (1. Korinčanom 1:26)

Kakšno bogastvo je potem Jezus dal svojim sledilcem, če to ni bilo gmotne narave? V pismu, ki ga je poslal občini v Smirni, je rekel: »Vem za tvojo stisko in revščino, toda ti si bogat.« (Razodetje 2:8, 9) Čeprav so bili kristjani v Smirni revni, so imeli bogastvo, ki je bilo veliko dragocenejše od srebra ali zlata – imeli so vero v Boga in bili značajni do njega. Vera je dragocena, saj je »nimajo vsi«. (2. Tesaloničanom 3:2) Tisti, ki nimajo vere, so v Božjih očeh pravzaprav revni. (Razodetje 3:17, 18)

Bogastvo, ki izhaja iz vere

V čem vse pa se kaže, da je vera dragocena? Tistim, ki verujejo v Boga, koristi »bogastvo njegove prijaznosti, prizanesljivosti in potrpežljivosti«. (Rimljanom 2:4) Poleg tega so jim »odpuščeni prestopki«, ker  verujejo v Jezusovo odkupno žrtev. (Efežanom 1:7) Imajo pa tudi modrost, ki jo prinaša »Kristusova beseda«. (Kološanom 3:16) Ko molijo k Bogu v veri, »Božji mir, ki presega vsako misel,« straži njihovo srce in um, zaradi česar so zadovoljni in srečni. (Filipljanom 4:7)

Tisti, ki verujejo v Boga po njegovem Sinu, Jezusu Kristusu, imajo poleg vseh teh koristi še čudovit obet, da bodo živeli večno. Dobro znane so naslednje besede Jezusa Kristusa: »Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da ne bi bil nihče, ki veruje vanj, pokončan, ampak bi imel večno življenje.« (Janez 3:16) To dragoceno upanje se še utrdi, ko si posameznik pridobi točno spoznanje o Očetu in Sinu, saj je Jezus dejal: »Da pa bi večno življenje dobili, morajo spoznavati tebe, edinega pravega Boga, in tistega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.« (Janez 17:3)

Čeprav nas Bog blagoslavlja predvsem v duhovnem smislu, imamo koristi tudi v čustvenem in telesnem pogledu. Razmislite denimo o Dalídiu iz Brazilije. Preden je prišel do točnega spoznanja o Božjih namenih, je imel težave s prekomernim pitjem. S tem je zelo pogubno vplival na odnose v svoji družini. Poleg tega je bilo njegovo finančno stanje negotovo. Nato pa je začel preučevati Biblijo z Jehovovimi pričami in postal povsem drug človek.

Dalídiu je to, kar je spoznal iz Božje Besede, pomagalo, da je opustil škodljive navade. Duhovno je tako zelo napredoval, da je rekel: »Včasih sem hodil od bara do bara, zdaj pa hodim od hiše do hiše.« Večino svojega časa je pričel posvečati oznanjevanju Božje Besede. S takšno spremembo si ni izboljšal le zdravja, temveč tudi finančno stanje. Povedal je: »Denar, ki sem ga zapravljal za pijačo, sedaj porabim za to, da pomagam drugim, ki potrebujejo pomoč, ali da si kupim reči, ki jih sam potrebujem.« Poleg tega si je s tem, da se je pričel družiti z ljudmi, ki imajo podobne duhovne poglede, pridobil mnogo pravih prijateljev. Dalídio sedaj uživa notranji mir in zadovoljstvo, nekaj, česar si prej, ko še ni poznal Boga, niti zamisliti ni mogel.

Razmislite tudi o Renatu, še enem zgledu tistih, ki jim je vera v Boga Jehova obogatila življenje. Ko danes vidite njegov srečni in nasmejani obraz, je težko verjeti, da ima vse razloge, zaradi katerih lahko reče, da se mu je v življenju zgodila krivica. Njegova mati ga je takoj po rojstvu zavrgla. Pustila ga je v torbi pod neko klopjo, močno opraskanega in obtolčenega ter z neodstranjeno popkovnico. Mimo sta šli dve ženski in videli, da se torba pod klopjo premika. Sprva sta mislili, da je nekdo tam pustil muco. Ko pa sta odkrili, da je v njej novorojenček, sta ga brž odnesli v bližnjo bolnišnico, da bi tam poskrbeli zanj.

Ena od žensk je bila Jehovova priča in je za tega novorojenčka povedala Riti, ki je bila prav tako Priča. Rita je že nekajkrat rodila mrtvega otroka in je imela samo eno hčer. Zelo si je želela sina, zato se je odločila, da bo Renata posvojila.

Rita je Renatu že zgodaj povedala, da ni njegova prava mati. Vseeno je zanj skrbela  z ljubeznijo in naklonjenostjo ter si prizadevala vanj vcepiti duhovne vrednote. Ko je Renato nekoliko odrastel, se je pričel zanimati za Biblijo. Vedno bolj je tudi cenil to, da je bil na skoraj čudežen način rešen. Solze mu stopijo v oči vsakič, ko prebere besede psalmista Davida: »Kajti oče moj in mati moja sta me zapustila, GOSPOD pa me k sebi privije.« (Psalm 27:10)

Renato se je iz cenjenja tega, kar je Jehova storil zanj, leta 2002 krstil in naslednje leto postal polnočasni krščanski služabnik. Še vedno ne ve, kdo sta njegova biološki oče in mati, in morda tega nikoli ne bo izvedel. Vseeno pa meni, da je eno najdragocenejših daril, ki jih je prejel, to, da je spoznal Jehova in pričel verovati, da je On njegov ljubeči in skrbni Oče.

Morda hrepenite po tem, da bi se zbližali z Bogom in z njim navezali ljubeč odnos, kar lahko zares obogati vaše življenje. Priložnost imeti takšen odnos z Bogom Jehovom in njegovim Sinom, Jezusom Kristusom, je na voljo vsem – bogatim in revnim. Gmotnega bogastva vam to morda res ne bo prineslo, toda nagrajeni boste z notranjim mirom in zadovoljstvom, z nečim, česar se ne da kupiti za noben denar. Vsekakor so resnične naslednje besede: »Jehovov blagoslov je ta, ki bogati, in On mu ne dodaja nobene bolečine.« (Pregovori 10:22NW)

Bog Jehova se zelo zanima za ljudi, ki prihajajo k njemu. V Izaiju 48:18 piše: »O da bi bil pazil na zapovedi moje! tedaj bi bil kakor reka mir tvoj in pravičnost tvoja kakor morsko valovje.« In on obljublja, da bo tiste, ki prihajajo k njemu s pravim vzgibom in stališčem, bogato blagoslovil. V Bibliji takole piše: »Plačilo krotkosti in strahu GOSPODOVEGA je bogastvo in čast in življenje.« (Pregovori 22:4)

[Poudarjeno besedilo na strani 6]

Vera v Boga prinaša mir, zadovoljstvo in srečo.

[Slika na strani 5]

Čeprav Jezusova zemeljska družina v gmotnem pogledu ni imela veliko, jo je Bog bogato blagoslovil.