Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Dobra religija spodbuja k spoštovanju visokih moralnih meril

Dobra religija spodbuja k spoštovanju visokih moralnih meril

DOBRA religija spodbuja k razmišljanju o krepostnih rečeh in nam kaže, kako lahko izboljšamo svoje vedenje. Podpira nas v prizadevanju, da bi delali to, kar je prav, in skuša iz nas izvabiti najboljše. Kako vemo, da je dobra religija takšna?

Bodite pozorni, kaj je apostol Pavel v prvem stoletju napisal kristjanom, ki so živeli v Korintu v Grčiji. To starodavno mesto je bilo znano po svojem nemoralnem življenjskem slogu. Pavel jih je posvaril: »Ne nečistniki ne malikovalci ne prešuštniki ne mehkužneži ne hotníki moških ne tatovi ne lakomniki ne pijanci ne obrekljivci ne roparji ne bodo dediči božjega kraljestva.« Nato je dodal: »In taki ste bili nekateri. Toda umili ste se, se posvetili in opravičenje dosegli v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v Duhu našega Boga.« (1. Korinčanom 6:9–11, Jubilejni prevod) Pomislite: dobra religija je nekaterim, ki prej niso upoštevali moralnih meril, pomagala, da so postali čisti in krepostni Božji služabniki!

Po drugi strani pa Biblija svari: »Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah iskali učitelje, ki bodo ustrezali njihovim ušesom.« (2. Timoteju 4:3, Ekumenska izdaja)

Kako religije, ki jih poznate, ravnajo v tem pogledu? Ali se zavzemajo za visoka moralna merila, zapisana v Bibliji? Ali pa vodenijo jasne nasvete iz Božje Besede in govorijo ljudem le tisto, kar ustreza njihovim ušesom?

Zakaj si ne bi vzeli nekaj časa in odgovorili na vprašanja v nadaljevanju, ki vam bodo pomagala ugotoviti, ali določena religija rojeva dobre sadove?

ZADEVA: Zakonska zveza.

KAJ UČI BIBLIJA:

»Častit bodi zakon pri vseh in postelja neoskrunjena; kajti nečistnike in prešeštnike bo sodil Bog.« (Hebrejcem 13:4, Antonín Chráska)

VPRAŠANJE:

Ali ta religija od svojih pripadnikov zahteva, da so pari, ki živijo skupaj, uradno poročeni?

ZADEVA: Razveza.

KAJ UČI BIBLIJA:

Jezus je, ko so ga vprašali, ali obstaja upravičen razlog za razvezo, dejal: »Kdor odslovi svojo ženo – razen zaradi nečistovanja – in se poroči z drugo, zagreši zakonolom.« (Matej 19:9, Janko Moder)

VPRAŠANJE:

Ali ta religija spoštuje to Jezusovo navodilo in dovoli razvezo ter ponovno poroko le takrat, ko kateri od zakoncev nečistuje?

ZADEVA: Spolna morala.

KAJ UČI BIBLIJA:

»Bežite pred nečistovanjem. Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa; kdor pa nečistuje, greši proti lastnemu telesu.« (1. Korinčanom 6:18SSP)

»Njihove ženske so namreč zamenjale naravno občevanje s protinaravnim, podobno so tudi moški opustili naravno občevanje z žensko in se v svojem  poželenju vneli drug do drugega. Moški so počenjali nespodobnosti z moškimi in tako sami na sebi prejemali plačilo, ustrezno svoji zablodi.« (Rimljanom 1:26, 27EI)

VPRAŠANJE:

Ali ta religija uči, da je nečistovanje, bodisi med moškim in žensko bodisi med dvema istega spola, greh?

ZADEVA: Pogumno zagovarjanje biblijskih meril med pripadniki določene religije.

KAJ UČI BIBLIJA:

»Ne smete [se] družiti s takim, ki sebe imenuje brat, pa je nečistnik ali lakomnik ali malikovalec ali obrekljivec ali pijanec ali ropar. S takim niti ne jejte skupaj.« (1. Korinčanom 5:11SSP) Kako je treba ukrepati proti tistim, ki trdijo, da so kristjani, pa neskesano grešijo? »Izločite hudobneža iz svoje srede!« zapoveduje Božja Beseda. (1. Korinčanom 5:13EI)

VPRAŠANJE:

Ali ta religija izobči svoje člane, ki se ne menijo za biblijska merila in se za to ne kesajo?

Katera religija je znana po tem, da spodbuja k spoštovanju visokih moralnih meril?