Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Dobra religija spodbuja k spoštovanju Božje Besede

Dobra religija spodbuja k spoštovanju Božje Besede

JEZUS je spodbujal k spoštovanju Božje Besede, Biblije. To se vidi iz tega, kako je odgovoril Hudiču, ko ga je ta skušal. (Matej 4:4–11) Kako se je na primer Jezus odzval, ko ga je Satan hotel navesti, da bi nekaj kamnov spremenil v kruh? Jezus se je tej skušnjavi uprl s tem, da je citiral Mojzesove navdihnjenje besede, ki jih lahko preberete v 5. Mojzesovi 8:3. In kako je Jezus odgovoril Hudiču, ko mu je ta obljubil, da mu bo dal oblast nad vsemi kraljestvi sveta, če ga že samo enkrat počasti? Ponudbo je zavrnil z navajanjem svetopisemskega načela, ki ga lahko najdete v 5. Mojzesovi 6:13.

Samo pomislite! Čeprav je bil Jezus Božji Sin, se je pri poučevanju skliceval na Biblijo kot na avtoriteto. In gotovo ni nikoli prezrl Božje Besede, da bi ugodil človeški tradiciji. (Janez 7:16–18) Vendar mnogi verski voditelji Jezusovih dni niso tako spoštovali Božje Besede. Zakaj ne? Dopustili so, da je človeška tradicija zasenčila Svete spise. Jezus je tem verskim voditeljem kar naravnost dejal: »Zavrgli [ste] božjo zapoved zaradi svojega izročila. Hinavci! Prav je prerokoval o vas Izaija, ko je rekel: ‚To ljudstvo me časti z ustnicami, a njih srce je daleč od mene; zaman pa me časté, ker učé človeške nauke in zapovedi.‘« (Matej 15:6–9, Jere, Pečjak, Snoj)

Mnoge svetovne religije, tako krščanske kot nekrščanske, trdijo, da spoštujejo Biblijo.  Toda koliko ver, ki jih poznate, je takšnih, da se odrečejo človeškim tradicijam, ko so te v nasprotju z jasnimi nauki, zapisanimi v Božji Besedi? Razmislite samo o dveh zgledih.

ZADEVA: Verski nazivi.

KAJ UČI BIBLIJA:

Jezus je obsodil verske voditelje svojih dni, ker so imeli radi častne nazive in so hlepeli za ugledom. Rekel je, da so ti možje ljubili »častna mesta na gostijah, prve sedeže v shodnicah, pozdrave na cestah in da jim ljudje pravijo ‚učitelj‘«. Jezus je nato svojim učencem dejal: »Vi pa ne pustite, da bi vam rekli ‚učitelj‘, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi ste pa bratje. Tudi na zemlji nikogar ne imenujte ‚oče‘, kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih.« (Matej 23:1–10, Ekumenska izdaja)

VPRAŠANJE:

Ali je voditeljem te religije všeč, da jih ljudje naslavljajo s častnimi nazivi, ter stremijo za ugledom v družbi, ali pa ubogajo Jezusovo zapoved, da se je tega treba ogibati?

ZADEVA: Uporaba podob pri čaščenju.

KAJ UČI BIBLIJA:

»Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi.« (2. Mojzesova 20:4, 5SSP)

Apostol Janez je kristjanom pisal: »Varujte se malikov.« (1. Janezovo 5:21, Antonín Chráska)

VPRAŠANJE:

Ali ta religija uboga jasno biblijsko zapoved, da se je treba pri čaščenju Boga ogibati uporabe podob in malikov?

Pravo pot lahko najdete

Kljub osupljivemu številu verskih poti, ki so danes na voljo, lahko najdete tisto, ki vodi v življenje. Obstaja veliko razpoznavnih znakov, po katerih je mogoče prepoznati religijo, ki je »čista in neomadeževana [. . .] pred Bogom«. (Jakob 1:27, Jubilejni prevod) Svetopisemski stavki, o katerih smo razpravljali v teh člankih, so kakor kažipot, ki vas usmerja k takšni religiji.

Zakaj ne bi prosili Jehovovih prič, naj vam pojasnijo svoje odgovore na vprašanja, postavljena v teh člankih? Ko boste razmislili o tem, kar vam bodo povedali, posnemajte dobri zgled nekaterih iz prvega stoletja, ki so živeli v Beroji. Potem ko so slišali to, kar je oznanil apostol Pavel, so »pregledovali sveto pismo, da bi videli, če vse drži«. (Apostolska dela 17:11, Janko Moder) Če spoštujete Božjo Besedo, jo boste kakor Berojci marljivo preučevali in tako našli pot, ki vodi v življenje. To, ali boste potem tudi hodili po njej, je vaša odločitev.

Katera religija spodbuja ljudi, naj preučujejo Sveto pismo, da bi se prepričali, ali je to, kar se učijo, resnica?