Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vatikan skuša odpraviti rabo Božjega imena

Vatikan skuša odpraviti rabo Božjega imena

 Vatikan skuša odpraviti rabo Božjega imena

KATOLIŠKA hierarhija skuša doseči, da bi se pri cerkvenem bogoslužju nehalo uporabljati Božje ime. Lani je vatikanska Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov poslala katoliškim škofovskim konferencam po vsem svetu smernice glede tega. Ta korak je storila po navodilu samega papeža.

V tem dokumentu, ki nosi datum 29. junij 2008, se obsoja dejstvo, da se je kljub navodilom, naj se dela drugače, »v zadnjih letih prikradla navada, da se izgovarja osebno ime izraelskega Boga, znano kot sveti ali božji tetragram, zapisano s štirimi soglasniki hebrejske abecede v obliki יהוה, JHVH«. V dokumentu je tudi omenjeno, da je bilo Božje ime različno prevedeno, na primer kot »Yahweh«, »Yahwè«, »Jahweh«, »Jahwè«, »Jave«, »Yehovah« in tako naprej. * Toda s tem vatikanskim navodilom se skuša znova uveljaviti tradicionalno katoliško stališče. To je, da se tetragram nadomešča z »Gospod«. Pa tudi pri katoliškem bogoslužju, v hvalnicah in molitvah naj se Božje ime, »JHVH, ne uporablja in ne izgovarja«.

V podporo temu stališču se vatikanski dokument sklicuje na »starodavno tradicijo« katoliške vere. Navodilo trdi, da je bilo celo v septuagintinem prevodu Hebrejskih spisov, ki izvira iz predkrščanske dobe, Božje ime dosledno prevedeno s Kýrios, ki v grščini pomeni »Gospod«. Zato navodilo vztrajno zatrjuje, da »tudi kristjani že od začetka niso nikoli izgovarjali božjega tetragrama«. Toda ta izjava očitno ne upošteva jasnih dokazov, ki pričajo o nasprotnem. Zgodnji prepisi Septuaginte ne vsebujejo besede Kýrios, temveč Božje ime v obliki יהוה. Kristusovi sledilci v prvem stoletju so poznali in uporabljali Božje ime. Jezus sam je v molitvi k svojemu Očetu dejal: »Razodel sem jim tvoje ime.« (Janez 17:26) V molitvi, ki nam jo je dal za zgled, nas je učil, naj molimo: »Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime.« (Matej 6:9)

Vsi kristjani bi si morali želeti, da bi bilo Božje ime posvečeno. Ko Vatikan skuša odpraviti rabo Božjega imena, sramoti Jehova, tistega, ki je rekel: »To je moje ime na veke in to je moje poznamenovanje od roda do roda.« (2. Mojzesova 3:15; Ekumenska izdaja)

[Podčrtna opomba]

^ odst. 3 Izgovarjava »Jehova« ima v slovenščini najdaljšo tradicijo in se pojavlja v marsikaterem biblijskem prevodu.

[Poudarjeno besedilo na strani 30]

»To je moje ime na veke.« (2. Mojzesova 3:15EI)

[Slika na strani 30]

Fragment Septuaginte iz prvega stoletja n. št. Obkroženo je Božje ime, ki ga predstavljajo štiri hebrejske črke, ki jih prečrkujemo kot JHVH.

[Vir slike]

Courtesy of the Egypt Exploration Society