Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Novo rojstvo – stvar osebne odločitve?

Novo rojstvo – stvar osebne odločitve?

 Novo rojstvo – stvar osebne odločitve?

KDO povzroči novo rojstvo? Nekateri pridigarji svoje poslušalce spodbujajo, naj postanejo ponovno rojeni kristjani, tako da citirajo Jezusove besede: »Morate se ponovno roditi.« (Janez 3:7) Te besede uporabljajo kot zapoved, saj pravzaprav govorijo: »Ponovno se rodite!« Tako učijo, da je posameznemu verniku prepuščeno, ali bo ubogal Jezusa in storil potrebne korake za to, da se na novo rodi. Glede na takšno razmišljanje je novo rojstvo stvar osebne odločitve. Vendar ali je takšno stališče v skladu s tem, kar je Jezus povedal Nikodemu?

Če skrbno preberemo Jezusove besede, opazimo, da Jezus ni učil, da je od posameznika odvisno, ali se bo na novo rodil ali se ne bo. Zakaj pravimo tako? Grška besedna zveza, prevedena »se [. . .] rodi ponovno«, se lahko prevede tudi »mora biti rojen od  zgoraj« *. (Janez 3:3) Glede na ta prevod novo rojstvo torej izvira »od zgoraj« ali »od Očeta«. (Janez 19:11; Jakob 1:17) Da, povzroči ga Bog. (1. Janezovo 3:9)

Če imamo v mislih besedno zvezo »od zgoraj«, ni težko razumeti, zakaj posameznik ne more povzročiti svojega novega rojstva. Pomislite na svoje fizično rojstvo. Ali je bila vam prepuščena odločitev, da se boste rodili? Seveda ne! Podobno ni vernik tisti, ki bi mu bila prepuščena odločitev, da se ponovno rodi. Na novo se lahko rodimo samo, če naše novo rojstvo povzroči Bog, naš nebeški Oče. (Janez 1:13) Zato apostol Peter upravičeno pravi: »Slavljen bodi Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ker nas je [. . .] po svojem velikem usmiljenju na novo rodil.« (1. Petrovo 1:3)

Ali je to zapoved?

Toda nekateri se morda sprašujejo: »Če se res ne more nihče sam odločiti, da se bo ponovno rodil, zakaj je potem Jezus zapovedal ‚Morate se ponovno roditi‘?« To je tehtno vprašanje. Če bi Jezus svoje besede res izrekel kot zapoved, bi nam navsezadnje ukazal, naj storimo nekaj, kar ni v naši moči. To se ne zdi smiselno. Kako pa bi potem morali razumeti besede »Morate se ponovno roditi«?

Če si ta stavek pobliže pogledamo v njegovem izvirnem jeziku, vidimo, da ni napisan v velelniku oziroma v obliki zapovedi, ampak v obliki trditve. Z drugimi besedami, ko je Jezus rekel »Morate se ponovno roditi«, je povedal dejstvo, ni dal zapovedi. Drugače povedano, rekel je: »Treba se vam je na novo roditi.« (Janez 3:7AC)

Razlika med zapovedjo in trditvijo vam bo jasnejša, če razmislite o naslednji ponazoritvi. Predstavljajte si, da je v nekem mestu več šol. V eno od njih se lahko vpišejo samo otroci staroselcev, ki živijo daleč proč od tega mesta. Nekega dne mladenič, ki ni staroselec, reče ravnatelju te šole: »Želim se vpisati v vašo šolo.« Ravnatelj mu odgovori: »Moraš biti staroselec, da bi se lahko vpisal.« Seveda ravnateljeve besede niso zapoved. Ne ukazuje mu: »Bodi staroselec!« Ravnatelj pove zgolj dejstvo – kakšen je pogoj, da nekdo lahko obiskuje to šolo. Podobno je tudi Jezus, ko je rekel »Morate se ponovno roditi«, povedal zgolj dejstvo – kakšen je pogoj, da nekdo lahko pride v Božje kraljestvo.

To zadnje – Božje kraljestvo – je povezano s še enim vidikom novega rojstva. Namreč z vprašanjem: »S kakšnim namenom je nekdo na novo rojen?« Če želimo točno razumeti, kaj pomeni biti ponovno rojen, moramo poznati odgovor na to vprašanje.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 3 Tako prevaja to vrstico več biblijskih prevodov. Na primer, v Slovenskem standardnem prevodu piše: »Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva.«

[Slika na strani 6]

V čem je novo rojstvo podobno fizičnemu rojstvu?