Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Novo rojstvo – kaj prinese?

Novo rojstvo – kaj prinese?

 Novo rojstvo – kaj prinese?

ZAKAJ je Jezus rekel, da se nekdo rodi iz duha, ko je govoril o krstu s svetim duhom? (Janez 3:5) Kadar je beseda »rojstvo« uporabljena kot govorna figura, pomeni »začetek«, tako kot v besedni zvezi »rojstvo naroda«. Torej izraz »novo rojstvo« nakazuje na »nov začetek«. Potemtakem govorni figuri »rojen« in »novo rojstvo« poudarjata dejstvo, da bo odnos med Bogom in tistimi, ki so krščeni s svetim duhom, doživel nov začetek. Kako pride do takšne popolne spremembe v tem odnosu?

Ko je apostol Pavel pojasnjeval, kako Bog pripravi ljudi za vladanje v nebesih, je uporabil ponazoritev iz družinskega življenja. Kristjanom svojih dni je napisal, da bodo »posinovljeni« oziroma posvojeni in da bo Bog zato z njimi lahko ravnal »kakor s sinovi«. (Galačanom 4:5; Hebrejcem 12:7) Na primeru posvojitve lažje razumemo, do kakšne spremembe pride, ko je nekdo krščen s svetim duhom. Zato še enkrat razmislimo o ponazoritvi o mladeniču, ki se želi vpisati v šolo za otroke staroselcev.

Sprememba, ki jo prinese posinovljenje

Mladenič iz ponazoritve se ne more vpisati v šolo, ker ni staroselec. Sedaj pa si predstavljajte, da nekega dne pride do velike spremembe. Oče neke staroselske družine ga zakonito posvoji. Kaj to pomeni za mladeniča? Ker je posvojen, ima sedaj lahko iste pravice kot drugi mladi staroselci – tudi pravico, da se vpiše v tisto šolo. Posvojitev je popolnoma spremenila njegove možnosti.

Ta ponazoritev pokaže, kaj se zgodi tistim, ki so bili na novo rojeni in so tako doživeli mnogo bolj pomembno posinovljenje. Razmislite o nekaterih podobnostih. Mladenič iz ponazoritve bo sprejet v šolo, toda samo če izpolnjuje pogoj za vpis – da je pripadnik staroselcev. Vendar sam ne more izpolniti tega pogoja. Podobno bodo nekateri ljudje postali vladarji Božjega kraljestva oziroma nebeške vladavine, toda samo če izpolnjujejo zahtevo za sprejem – namreč da so se ponovno rodili. Vendar sami ne morejo izpolniti tega pogoja, saj je novo rojstvo odvisno od Boga.

Kaj je spremenilo mladeničev položaj? Pravni postopek posvojitve. Seveda ta postopek  ni spremenil mladeničeve narave. Po posvojitvi je bil mladenič še vedno ista oseba. Vendar ko je bilo zadoščeno zakonskim pogojem za posvojitev, je dobil nov status. To je bil zanj dejansko nov začetek, bil je tako rekoč na novo rojen. Postal je sin, s tem pa je dobil pravico, da obiskuje šolo in da je del posvojiteljeve družine.

Podobno je Jehova spremenil status skupine nepopolnih ljudi, ko je opravil pravni postopek, zato da bi jih posinovil. Apostol Pavel, ki je pripadal tej skupini, je sovernikom pisal: »Prejeli [ste] duha posinovljenja, duha, po katerem kličemo: ‚Aba, Oče!‘ Ta duh sam pričuje skupaj z našim duhom, da smo Božji otroci.« (Rimljanom 8:15, 16) Da, ti kristjani so s posvojitvijo postali del Božje družine oziroma »Božji otroci«. (1. Janezovo 3:1; 2. Korinčanom 6:18)

Seveda se narava teh, ki jih je Bog posinovil, ni spremenila, saj so ostali nepopolni. (1. Janezovo 1:8) Vseeno so, kot je Pavel nadalje pojasnil, potem ko je bilo zadoščeno zakonskim pogojem za posvojitev, dobili nov status. Obenem je Božji duh v te posinovljence vsadil trdno prepričanje, da bodo s Kristusom živeli v nebesih. (1. Janezovo 3:2) To jasno prepričanje, ki ga je povzročil sveti duh, jim je dalo povsem nov pogled na življenje. (2. Korinčanom 1:21, 22) Da, to je bil zanje nov začetek, bili so tako rekoč na novo rojeni.

Biblija glede Božjih posinovljencev pravi: »Bodo Božji in Kristusovi duhovniki in bodo kraljevali s Kristusom tisoč let.« (Razodetje 20:6) Božji posinovljenci bodo tako kot Kristus postali kralji Božjega kraljestva oziroma nebeške vladavine. Apostol Peter je sovernikom povedal, da bodo prejeli »neuničljivo, neoskrunjeno in nevenljivo dediščino«, ki jim je »prihranjena v nebesih«. (1. Petrovo 1:3, 4) Zares dragocena dediščina!

Toda ob tem se postavlja vprašanje. Če bodo ti, ki so ponovno rojeni, kraljevali v nebesih, komu bodo vladali? To vprašanje bo obravnaval naslednji članek.

[Slika na strani 10]

Kaj je apostol Pavel rekel o posinovljenju?