Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Edino Bog lahko reši Zemljo

Edino Bog lahko reši Zemljo

 Edino Bog lahko reši Zemljo

»SVETLIKAV MODRO-BEL DRAGULJ.« Tako je astronavt Edgar Mitchell opisal našo Zemljo, ko je opazoval kontrast med Zemljo in črnim vesoljem v ozadju.

Bog se je zelo potrudil, ko je pripravljal Zemljo za človekov dom. To njegovo stvarstvo je angele spodbudilo, da so njemu v hvalo »radostno ukali«. (Job 38:7) Ko preučujemo čudesa tega planeta, imamo tudi mi razlog, da hvalimo Jehova. Na Zemlji je mnogo zapletenih ekosistemov, ki omogočajo, da življenje uspeva. V enem od najbolj znanih sistemov zeleno rastlinje uporablja sončno svetlobo, ogljikov dioksid iz zraka in vodo, da si prideluje hrano. Stranski produkt tega procesa je sproščanje kisika v atmosfero, plina, ki je nujno potreben za naš obstoj.

Biblija pokaže, da je Bog zaupal človeku nalogo, da gospodari z Zemljo. (1. Mojzesova 1:28; 2:15) Da pa bi se ohranilo Zemljino ekološko ravnovesje, bi človek moral imeti pravilno stališče. V bistvu bi moral ljubiti svoj zemeljski dom. Moral bi si želeti, da ga ohranja v lepem stanju. Toda človek je bil obdarjen s svobodno voljo, zato je obstajala možnost, da se bo odločil izkoriščati Zemljo in z njo slabo gospodariti. In natanko to je naredil. Posledice človekove brezbrižnosti in pohlepa so pogubne.

Naj omenimo samo nekatere probleme: 1. Krčenje gozdov negativno vpliva na Zemljino zmožnost vsrkavanja ogljikovega dioksida, kar lahko posledično prispeva k ekstremnejšim vremenskim vzorcem. 2. Pretirana raba pesticidov uničuje populacije insektov, ki opravljajo življenjsko pomembne ekološke vloge, med drugim tudi oprašujejo poljščine. 3. Prekomeren ribolov ter onesnaževanje morij in rek močno zmanjšuje populacije rib. 4. Pohlepna poraba Zemljinih naravnih virov pusti komaj kaj prihodnjim rodovom in po mnenju nekaterih pospešuje globalno segrevanje. Kot dokaz globalnega segrevanja nekaj okoljevarstvenikov navaja krčenje ledenikov in trganje ledenih plošč na Arktiki in Antarktiki.

Ko nas doleteva vedno več naravnih nesreč, nekateri morda rečejo, da Zemlja človeku vrača udarec, ko mu povzroča nadloge. Bog nam je dal Zemljo brezplačno. Človek jo je v bistvu dobil, ne da bi moral kaj plačevati za najem. (1. Mojzesova 1:26–29) Vendar sedanji svetovni dogodki kažejo, da veliko ljudi nima nobene želje, da bi svoj lepi zemeljski dom ohranili v dobrem stanju. Namesto tega jih zanimajo le njihove lastne sebične želje in dejavnosti. Dejansko so se izkazali za slabe najemnike, saj »pokončujejo zemljo«, kot je napovedano v Razodetju 11:18.

Biblijske prerokbe odkrivajo, da je Vsemogočni Bog Jehova, ki je ustvaril za življenje nujno potrebne ekosisteme, odredil, da je prišel čas za to, da »izseli« slabe najemnike. (Zefanija 1:14; Razodetje 19:11–15) Preden bi človek naredil nepopravljivo škodo Zemlji, bo Bog ukrepal – in to prej, kot morda pričakujemo. * (Matej 24:44) Zares, edino Bog lahko reši Zemljo.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 7 O tem, v kako odločilnem času živimo, glejte brošuro Bedite!, ki so jo izdali Jehovove priče.