Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kje bo potekala Harmagedonska bitka?

Kje bo potekala Harmagedonska bitka?

 Bralci sprašujejo

Kje bo potekala Harmagedonska bitka?

Harmagedonska bitka ne bo potekala na nekem določenem bojišču, ampak po celotni zemlji. Zakaj? Ker sta nasprotni si strani tako številčni, da se ne bi mogli zbrati na enem kraju.

Harmagedon je znan tudi kot »vojna velikega dne Boga Vsemogočnega«. Bog Jehova bo namreč uporabil svojega Sina, Kristusa Jezusa, da bo zbral angelsko vojsko na boj proti združenim silam vseh hudobnih zemeljskih vladarjev. (Razodetje 16:14; 19:11–16)

Narodi se bodo pridružili bitki, ker jih bodo k temu nekako napeljale satanske sile. Biblija govori o »izrekih, ki jih navdihujejo demoni,« in pravi, da »odhajajo h kraljem [vladarjem] vse naseljene zemlje, da jih zberejo [. . .] na kraj, ki se v hebrejščini imenuje Harmagedon«. (Razodetje 16:14–16)

Nobena druga biblijska knjiga tolikim bralcem Biblije ne buri domišljije tako kakor knjiga Razodetje. Mnogi, ki menijo, da je Razodetje treba razumeti dobesedno, so natančno določili kraj, kjer se bo po njihovem pričela ta bitka, in ves čas napeto spremljajo dogodke v tistem delu sveta. Zamisel, da se harmagedon nanaša na neki točno določen kraj, lahko najdemo že v najstarejšem obstoječem grškem komentarju h knjigi Razodetje, ki ga je v šestem stoletju n. št. napisal Ekumenij.

Mnenju, ki je priljubljeno med fundamentalističnimi duhovniki, pritrjuje tudi John F. Walvoord, nekdanji predsednik Dallaškega teološkega semenišča, ko pravi, da je harmagedon »končna samomorilska bitka brezupnega svetovnega spopada s središčem na Bližnjem vzhodu«. Žarišče tega velikega prihajajočega spopada bo po njegovem mnenju »,gora Megido‘, majhen grič na severu Palestine na robu prostrane doline«.

Toda knjiga Razodetje ni zemljevid, ki bi človeka pripeljal do resničnega kraja z imenom Harmagedon. V uvodni vrstici te knjige beremo, da je pisana »v znamenjih«. (Razodetje 1:1) Jehovove priče so že pred desetletji v svoji publikaciji Studies in the Scriptures, IV. zvezek, zapisali: »Ne smemo pričakovati, da se bodo pri hribu Megido dobesedno zbirali ljudje.«

Megido s svojo zgodovino nakazuje, da bo položaj Božjih sovražnikov brezizhoden. Torej bo Bog med harmagedonsko bitko poskrbel, da bosta z zemlje izbrisani vsakršna pokvarjenost in hudobija ne glede na to, kje se pojavljata. (Razodetje 21:8)

Tistim, ki ljubijo Boga Jehova in njegovega Sina, Jezusa Kristusa, se harmagedona ni treba bati. Božja vojna je naperjena samo proti tistim ljudem, za katere Bog presodi, da so nepopravljivo hudobni. V njegovi vojni ne bodo uničeni kar vsi povprek. »Jehova [. . .] ve, kako bogovdane ljudi rešiti,« pravi Biblija. (2. Petrovo 2:9) Njegova obljuba, zapisana v Psalmu 37:34, SSP, nam ogreje srce, saj pravi: »Upaj v GOSPODA in drži se njegove poti, in povzdignil te bo, da boš deželo podedoval, videl boš, kako bodo krivični iztrebljeni.«