Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Zvestovdano podpirajmo Kristusove brate

Zvestovdano podpirajmo Kristusove brate

»Kar koli ste storili enemu najneznatnejših med mojimi brati, ste storili meni.« (MAT. 25:40)

1., 2. a) Katere ponazoritve je Jezus povedal svojim tesnim prijateljem? (Glej sliko pri naslovu.) b) Zakaj bi nas morala zanimati ponazoritev o ovcah in kozlih?

JEZUS se pogovarja s Petrom, Andrejem, Jakobom in Janezom, s svojimi tesnimi prijatelji. Pravkar jim je povedal ponazoritve o zvestem in preudarnem sužnju, desetih devicah in talentih. Na koncu pove še eno priliko. V njej omeni čas, ko bo »Sin človekov« sodil »vse narode«. Ta ponazoritev je prav gotovo pritegnila vso pozornost njegovih učencev! V njej se Jezus osredini na dve skupini ljudi – na ovce in na kozle. Omeni pa še tretjo pomembno skupino, za katero pove, da so kraljevi »bratje«. (Beri Matej 25:31–46.)

2 Jehovove služabnike ta ponazoritev že dolgo zanima, in to upravičeno, saj v njej Jezus spregovori o tem, kaj čaka ljudi. V njej odkrije, zakaj bodo nekateri dobili večno življenje, drugi pa bodo za večno umrli. Od tega, ali razumemo in upoštevamo resnice, ki jih je povedal Jezus, je odvisno naše življenje. Ker je toliko na kocki, bi se morali vprašati: Kako  je Jehova postopoma razjasnil naše razumevanje te ponazoritve? Zakaj lahko rečemo, da ponazoritev poudarja, kako zelo pomembno je oznanjevati? Komu je bila zaupana naloga, naj oznanjuje? In zakaj je sedaj čas, da smo zvestovdani »kralju« in tistim, ki jih imenuje »moji bratje«?

KAKO JE BILO NAŠE RAZUMEVANJE VEDNO JASNEJŠE?

3., 4. a) Katere tri ključne elemente moramo poznati, da bi razumeli ponazoritev o ovcah in kozlih? b) Kako je bila ta ponazoritev leta 1881 pojasnjena v Sionskem stražnem stolpu?

3 Da bi ponazoritev o ovcah in kozlih pravilno razumeli, moramo poznati tri ključne elemente v zgodbi: kdo so glavni liki, kdaj bo sojenje potekalo in zaradi česa bodo nekateri označeni za ovce, drugi pa za kozle.

4 Leta 1881 je v Sionskem stražnem stolpu pisalo, da je »Sin človekov«, ki je imenovan tudi »kralj«, Jezus. Pojasnjeno je bilo, da se izraz kraljevi »bratje« ne nanaša le na tiste ljudi, ki bodo vladali skupaj s Kristusom, ampak tudi na vse tiste na zemlji, potem ko bodo dosegli popolnost. V tej reviji je še pisalo, da bo do ločevanja ovc od kozlov prišlo med tisočletnim Kristusovim vladanjem. Verjeli so, da bodo za ovce označeni tisti, ki bodo Boga popolnoma posnemali v ljubezni.

5. Kako je Jehova v 20. letih prejšnjega stoletja razjasnil naše razumevanje?

5 Na začetku 20. let prejšnjega stoletja je Jehova pomagal svojim služabnikom, da so jasneje razumeli to ponazoritev. V Stražnem stolpu, 15. oktober 1923, je bilo objavljeno, da je »Sin človekov« Jezus. V reviji so bili navedeni tehtni svetopisemski dokazi za to, kdo so Kristusovi bratje: da so to samo tisti, ki bodo z njim vladali v nebesih. Glede ovc pa je pisalo, da so to tisti, ki upajo, da bodo živeli na zemlji pod Kristusovim kraljestvom. Kaj je pisalo glede tega, kdaj naj bi prišlo do ločevanja ovc od kozlov? Ker naj bi Kristusovi bratje vladali s Kristusom iz nebes med njegovim tisočletnim kraljestvom, jim takrat zemeljski razred ne bi mogel niti pomagati niti jih zanemarjati. Potemtakem bi do ločevanja ovc od kozlov moralo priti pred začetkom tisočletnega vladanja. In zaradi česa bo posameznik označen za ovco? V članku je pisalo, da ga bo Jezus kot sodnik spoznal za ovco zato, ker ga je sprejel za svojega Gospoda in ker je verjel, da bo Kraljestvo vzpostavilo boljše razmere.

6. Kako je sredi 90. let prejšnjega stoletja postalo naše razumevanje še jasnejše?

6 Zaradi tega popravljenega razumevanja so Jehovovi služabniki menili, da Jezus kot sodnik ves čas sklenitve stvarnosti odloča, kdo je ovca in kdo kozel, in sicer na podlagi tega, kako se posameznik odzove na sporočilo o Kraljestvu. Toda sredi 90. let prejšnjega stoletja je naše razumevanje postalo še jasnejše. Dva članka v Stražnem stolpu, 15. oktober 1995, sta omenila podobnosti med Jezusovimi besedami, zapisanimi v Mateju 24:29–31 (Beri.), in tistimi v Mateju 25:31, 32 (Beri.). * Kakšen je bil sklep? V prvem članku je pisalo, »da je sojenje ovcam in kozlom še pred nami«. Toda kdaj natanko naj bi do tega prišlo? »Do tega bo prišlo po tistem, ko bo izbruhnila ‚stiska‘, omenjena v Matevževem  evangeliju 24:29, 30, ter bo Sin človekov ‚prišel v svoji slavi‘. [. . .] In takrat, ko bo celotna hudobna ureditev pri koncu, bo Jezus sodil in izvrševal obsodbo.«

7. Kako zdaj razumemo ponazoritev o ovcah in kozlih?

7 Danes jasno razumemo ponazoritev o ovcah in kozlih. Vemo, kdo so njeni glavni liki. Jezus je »Sin človekov« in kralj. Tisti, ki jih imenuje »moji bratje«, so z duhom maziljeni moški in ženske, ki bodo z njim vladali iz nebes. (Rim. 8:16, 17) »Ovce« in »kozli« predstavljajo posameznike iz vseh narodov. Ti niso maziljeni s svetim duhom. Kdaj bo sojenje potekalo? Proti koncu velike stiske, ki je tik pred nami. In zaradi česa bodo nekateri označeni za ovce, drugi pa za kozle? To je odvisno od tega, kako ravnajo s Kristusovimi z duhom maziljenimi brati, ki so še na zemlji. Zdaj, ko je konec te stvarnosti tako blizu, smo gotovo zelo hvaležni, da Jehova postopoma razkriva pomen te in z njo povezanih ponazoritev, zapisanih v 24. in 25. poglavju Mateja!

KAKO PONAZORITEV POUDARJA POMEMBNOST OZNANJEVANJA?

8., 9. Zakaj je Jezus ovce označil za pravične?

8 Jezus v ponazoritvi o ovcah in kozlih oznanjevanja ne omenja neposredno. Zakaj lahko potem rečemo, da ponazoritev poudarja pomembnost oznanjevanja?

9 Kot prvo, ne pozabi, da je Jezus učil s ponazoritvami. Očitno v ponazoritvi o ovcah in kozlih ni govoril o ločevanju dobesednih ovc od dobesednih kozlov. Podobno tudi ni hotel reči, da mora vsak, ki bo označen za ovco, dobesedno dati jesti komu od njegovih bratov, ga obleči, zanj skrbeti med boleznijo ali ga obiskati v ječi. S tem je le pojasnil, kakšen odnos imajo figurativne ovce do njegovih bratov. Ovce je označil za pravične, ker na maziljence, ki so še na zemlji, gledajo kot na njegove brate in ker jih zvesto podpirajo v teh kritičnih zadnjih dneh. (Mat. 10:40–42; 25:40, 46; 2. Tim. 3:1–5)

10. Kako lahko ovce delajo dobro Kristusovim bratom?

10 Kot drugo, razmisli o sobesedilu Jezusovih besed. Jezus je govoril o znamenju svoje navzočnosti in sklenitve stvarnosti. (Mat. 24:3) Na začetku svojega govora je nakazal, da bo del znamenja tudi posebna dejavnost: dobra novica o Kraljestvu »se bo oznanjala po vsej naseljeni zemlji«. (Mat. 24:14) Tik preden je Jezus govoril o ovcah in kozlih, je povedal ponazoritev o talentih. Kot smo videli v prejšnjem članku, je to ponazoritev povedal zato, da bi svoje z duhom maziljene učence oziroma »brate« opozoril na to, da morajo goreče oznanjevati. Toda maziljenci, ki jih je na zemlji med Jezusovo navzočnostjo le še peščica, morajo opraviti velikansko nalogo – preden pride konec, morajo dobro novico oznaniti »vsem narodom«. Ponazoritev o ovcah in kozlih pokaže, da bodo pri tej nalogi imeli pomoč. Potemtakem lahko tisti, ki bodo označeni za ovce, Kristusovim bratom naredijo največ dobrega s tem, da jih podpirajo pri oznanjevalski dejavnosti. Kako vse pa jih pri tem podpirajo? Ali je dovolj, da finančno prispevajo za delo v prid Kraljestva in maziljence čustveno podpirajo, ali pa morajo delati še kaj več?

 KDO NAJ BI OZNANJEVAL?

11. Katero vprašanje se postavlja in zakaj?

11 Danes velika večina od osmih milijonov Jezusovih učencev ni maziljena s svetim duhom. Jezus talentov ni zaupal njim, ampak samo svojim maziljenim sužnjem. (Mat. 25:14–18) Zato se postavlja vprašanje: »Ali morajo oznanjevati tudi tisti, ki niso maziljeni s svetim duhom?« Poglejmo si, zakaj je odgovor na to vprašanje pritrdilen.

12. Kaj izvemo iz Jezusovih besed, zapisanih v Mateju 28:19, 20?

12 Jezus je naročil vsem svojim učencem, naj oznanjujejo. Jezus je po vstajenju svojim sledilcem naročil, naj pridobivajo učence in jih učijo, naj izpolnjujejo »vse«, kar jim je zapovedal. Med te zapovedi spada tudi to, naj oznanjujejo. (Beri Matej 28:19, 20.) Zato morajo oznanjevati vsi Kristusovi učenci, ne glede na to, ali upajo, da bodo vladali v nebesih ali pa da bodo živeli na zemlji. (Apd. 10:42)

13. Kaj spoznamo iz videnja, ki ga je imel Janez?

13 Knjiga Razodetje pokaže, da bodo poleg maziljencev oznanjevali tudi drugi. Apostol Janez je dobil od Jezusa videnje, v katerem je videl »nevesto« oziroma 144.000 maziljenih posameznikov, ki bodo vladali s Kristusom v nebesih in vabili ljudi, naj zastonj vzamejo »vodo življenja«. (Raz. 14:1, 3; 22:17) Ta simbolična voda življenja predstavlja vse, kar Jehova pripravlja za to, da bi človeštvo na temelju Kristusove odkupne žrtve odrešil greha in smrti. (Mat. 20:28; Jan. 3:16; 1. Jan. 4:9, 10) Odkupnina je bistven del sporočila, ki ga oznanjujemo, in maziljenci imajo vodilno vlogo pri tem, da bi ljudje izvedeli  zanjo in da bi jim koristila. (1. Kor. 1:23) Vendar je Janez v videnju videl še ljudi, ki ne pripadajo razredu neveste. Tudi njim je bilo naročeno, naj govorijo: »Pridi!« To zapoved ubogajo, zato vabijo še druge, naj vzamejo vodo življenja. Ljudje, ki ne pripadajo razredu neveste, upajo, da bodo živeli na zemlji. To videnje torej jasno pokaže, da morajo vsi, ki se pozitivno odzovejo na povabilo »Pridi«, oznanjevati drugim.

14. Kako pokažemo, da živimo po »Kristusovi postavi«?

14 Oznanjevati morajo vsi, ki so pod »Kristusovo postavo«. (Gal. 6:2) Jehova nima dvojnih meril. Izraelcem je denimo rekel: »Isti zakon naj velja za domačina in za tujca, ki prebiva med vami.« (2. Mojz. 12:49; 3. Mojz. 24:22) Kristjani nismo pod Mojzesovo postavo. Toda vsi, pa naj smo maziljeni ali ne, smo pod »Kristusovo postavo«. K tej postavi spada vse, kar je učil Jezus. Učil je na primer, da je zelo pomembno, da so njegovi sledilci znani po ljubezni. (Jan. 13:35; Jak. 2:8) Ljubezen do Boga, Kristusa in bližnjega lahko najbolje kažemo tako, da oznanjujemo dobro novico o Kraljestvu. (Jan. 15:10; Apd. 1:8)

15. Zakaj lahko rečemo, da Jezusova zapoved velja za vse njegove sledilce?

15 Jezusove besede, rečene majhni skupini ljudi, lahko veljajo tudi za večjo skupino. Jezus je na primer zavezo za Kraljestvo sklenil s samo 11 učenci, vendar velja za vse 144.000. (Luk. 22:29, 30; Raz. 5:10; 7:4–8) Podobno je le sorazmerno majhni skupini svojih sledilcev – tistim, ki se jim je prikazoval po vstajenju – naročil, naj oznanjujejo. (Apd. 10:40–42; 1. Kor. 15:6) Vendar so vsi zvesti učenci v prvem stoletju razumeli, da morajo to nalogo opravljati, tudi če jim Jezus tega ni osebno naročil. (Apd. 8:4; 1. Pet. 1:8) Podobno tudi danes Jezus ni osebno spregovoril z nikomer od osmih milijonov dejavnih oznanjevalcev Kraljestva. Vendar se vsi zavedamo, da smo dolžni verovati v Kristusa in to vero pokazati z oznanjevanjem. (Jak. 2:18)

ZDAJ JE ČAS, DA POKAŽEMO ZVESTOVDANOST

16.–18. Kako lahko tisti, ki bodo označeni za ovce, podpirajo Kristusove brate in zakaj morajo to delati sedaj?

16 Satan se vojskuje proti preostalim Kristusovim maziljenim bratom na zemlji in ker mu je ostalo le »malo časa«, bo svoje napade še okrepil. (Raz. 12:9, 12, 17) Čeprav morajo maziljenci prenašati hude preizkušnje vere, so v prvih vrstah največje oznanjevalske kampanje v zgodovini. Nobenega dvoma ni, da je Jezus z njimi in da jih vodi. (Mat. 28:20)

17 Vse večje število tistih, ki bodo označeni za ovce, si šteje v čast, da lahko podpirajo Kristusove brate pri oznanjevanju pa tudi na druge načine. Tako denimo prispevajo finančna sredstva ter pomagajo graditi kraljestvene in zborske dvorane ter podružnične prostore. Poleg tega zvestovdano ubogajo tiste, ki jih je »zvesti in preudarni suženj« postavil, da vodijo. (Mat. 24:45–47; Heb. 13:17)

Ovcam podobni posamezniki podpirajo Kristusove brate na različne načine. (Glej odstavek 17.)

18 Kmalu bodo angeli sprostili uničevalne vetrove velike stiske. To se bo zgodilo potem, ko bodo dokončno zapečateni vsi Kristusovi bratje, ki bodo še na zemlji. (Raz. 7:1–3) Preden bo izbruhnil harmagedon, jih bo Jezus vzel v nebesa. (Mat. 13:41–43) Zato je sedaj čas, da tisti, ki upajo, da bodo označeni za ovce, zvestovdano podpirajo Kristusove brate.

^ odst. 6 Podrobnejšo razpravo o tej ponazoritvi lahko najdeš v člankih »Kakšni se boste postavili pred sodni stol« in »Kakšna prihodnost čaka ovce in kakšna kozle« v Stražnem stolpu, 15. oktober 1995.