Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vprašanja bralcev

Vprašanja bralcev

Kaj bi lahko storili, da bi pomagali bratom in sestram, ki so preobčutljivi na dišave?

Tisti, ki so preobčutljivi na dišave, vedo, da je to lahko zelo mučna težava. Najverjetneje imajo pri vsakodnevnih stikih z neznanci zelo malo vpliva na to, koliko bodo izpostavljeni dišavam. Vendar so nekateri spraševali, ali bi bilo mogoče poskrbeti za to, da na krščanskih shodih, zborih in zborovanjih bratje in sestre ne bi uporabljali parfumov in kolonjskih vod.

Prav gotovo ne bi želel noben kristjan nikogar zavestno ovirati pri tem, da bi prišel na krščanske shode. Prav vsak od nas potrebuje spodbude, ki jih dobimo na teh srečanjih. (Heb. 10:24, 25) Zato se bo vsak, ki je tako zelo občutljiv na dišave, da mu to onemogoča obiskovanje shodov, o tem morda želel pogovoriti s starešinami. Resda ne bi bilo niti svetopisemsko niti primerno, da bi kdor koli, ki obiskuje shode, postavljal pravila o uporabi dišav, vendar pa bi bilo morda dobro, da bi starešine seznanili člane občine z informacijami, s katerimi bi jim pomagali razumeti težavo, ki jo imajo nekateri. Odvisno od okoliščin se bodo starešine morda odločili, da bodo na službenem shodu pri krajevnih potrebah pregledali ustrezne informacije iz naših publikacij ali da bodo o zadevi taktno obvestili občino. * Vendar starešine ne morejo vedno znova ponavljati takšnih obvestil. Na naše shode vedno prihajajo novi in obiskovalci, ki niso seznanjeni s to težavo, mi pa želimo, da bi se ti ljudje počutili dobrodošle. Nihče, ki zmerno uporablja dišave, se ne bi smel počutiti nelagodno.

V občini, v kateri obstaja ta problem, lahko starešinstvo poskrbi, da bodo tisti, ki so preobčutljivi na dišave, v kraljestveni dvorani sedeli stran od drugih, če okoliščine to seveda dopuščajo. Če ima dvorana denimo pomožni prostor, v katerem je mogoče poslušati shode, lahko sedijo tu. Morda pa se težava ne da razumno rešiti in imajo nekateri še naprej resne probleme. Tedaj lahko občina poskrbi, da takšni posamezniki dobijo posnetke programa ali pa program spremljajo po telefonu, podobno kot tisti, ki zaradi upravičenih razlogov ne morejo zdoma.

Naša kraljestvena strežba že nekaj let spodbuja brate in sestre, naj bodo do tistih, ki so preobčutljivi na dišave, še posebej obzirni med obiskom regionalnega zborovanja. V njej najdemo prošnjo, naj na zborih in zborovanjih ne pretiravamo z močnimi dišavami, saj večina takšnih dogodkov poteka v zaprtih prostorih, v katerih za zračenje skrbijo zgolj prezračevalne naprave. Še posebej obzirni naj bi bili na regionalnih zborovanjih, saj je tam skorajda nemogoče ustrezno poskrbeti za tiste, ki so preobčutljivi na dišave. Vseeno pa ti napotki ne bi smeli postati splošno pravilo za občinske shode niti jih ne bi smeli tako razumeti.

V tej stvarnosti vsak od nas trpi posledice podedovane nepopolnosti. Zato zelo cenimo trud tistih, ki nam skušajo olajšati trpljenje! Za nekatere je to, da se odrečejo parfumu ali kolonjski vodi, zato da bi sokristjan lažje prisostvoval krščanskim shodom, morda žrtev. Vendar pa nas lahko ljubezen navede na to, da se tako odločimo.

Ali posvetni viri potrjujejo, da je Poncij Pilat res živel?

Na tej kamniti plošči je napisano Pilatovo ime v latinščini.

Poncij Pilat je bralcem Svetega pisma znan zaradi vloge, ki jo je imel v sodnem procesu proti Jezusu in pri njegovi usmrtitvi. (Mat. 27:1, 2, 24–26) Njegovo ime pa je najti tudi v številnih drugih zgodovinskih zapisih iz tistega časa. Kot piše v nekem biblijskem slovarju, o njem obstaja »večja in podrobnejša [zbirka posvetnih zgodovinskih zapisov] kakor o katerem koli drugem rimskem deželnem upravitelju v Judeji«. (The Anchor Bible Dictionary)

Pilata v svojih spisih najpogosteje omenja judovski zgodovinar Jožef. Opisal je tri neljube dogodke, do katerih je prišlo zaradi težav, ki jih je imel Pilat med vladanjem v Judeji, o četrtem takšnem dogodku pa poroča judovski zgodovinar Filon. Rimski pisec Tacit, ki je popisal zgodovino rimskih cesarjev, je potrdil, da je ravno Poncij Pilat med vladanjem cesarja Tiberija odredil Jezusovo usmrtitev.

Leta 1961 so arheologi med raziskovalnimi deli na področju nekega rimskega gledališča v Cezareji v Izraelu našli kamnito ploščo (prvotno je bila del drugega objekta), na kateri je jasno viden zapis Pilatovega imena v latinščini. Kot lahko vidimo na fotografiji, del napisa manjka, vendar naj bi na plošči prvotno pisalo: »Jaz, Poncij Pilat, prefekt v Judeji, posvečam (ta) Tiberiejon spoštovanim bogovom.« Tiberiejon je bil verjetno tempelj, zgrajen v čast rimskemu cesarju Tiberiju.

Ali bi si morala oznanjevalka pokriti glavo, kadar vodi svetopisemski tečaj v prisotnosti oznanjevalca?

V rubriki »Vprašanja bralcev« v reviji Stražni stolp, 15. julij 2002, je pisalo, da si mora sestra pokriti glavo, kadar vodi svetopisemski tečaj v prisotnosti oznanjevalca, pa naj je ta krščen ali ne. Po nadaljnjem premisleku pa smo prišli do sklepa, da bi bilo dobro to navodilo malce spremeniti.

Če je oznanjevalec, ki gre s sestro na že vzpos­tavljen tečaj, ki ga vodi ona, krščen, je vsekakor prav, da si sestra pokrije glavo. Tako pokaže, da se podreja glavarstvu, ki ga je v krščanski občini določil Jehova, saj ima na tečaju vlogo, ki je običajno zaupana bratu. (1. Kor. 11:5, 6, 10) Lahko pa prosi brata, naj vodi tečaj, seveda če je za to usposobljen in če to zmore.

Toda če gre s sestro na že vzpostavljen tečaj nekrščeni oznanjevalec, ki ni njen mož, ni svetopisemskih razlogov, da bi si morala pokriti glavo. Vseeno pa se bodo morda nekatere sestre po svoji vesti odločile, da si bodo tudi v takšnih okoliščinah pokrile glavo.

^ odst. 2 Več o tej temi si lahko prebereš v članku »Kako pomagati ljudem z MKO«, v reviji Prebudite se!, 8. avgust 2000, strani 8–10.