Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Jehova vodi naše svetovno oznanjevanje

Jehova vodi naše svetovno oznanjevanje

»Jaz, Jehova, sem tvoj Bog. Jaz te učim, kar ti je v korist, in te vodim po poti, po kateri naj bi hodil.« (IZA. 48:17)

1. S katerimi težavami so se pri oznanjevanju spoprijemali kristjani v sodobnem času?

PROTI koncu 19. in na začetku 20. stoletja so se Preučevalci Biblije * spoprijemali z mnogimi težavami. Podobno kakor kristjani v prvem stoletju so razglašali sporočilo, ki večinoma ni bilo priljubljeno. Bilo jih je malo in svet na splošno jih je imel za neizobražene ljudi. Poleg tega naj bi se nanje v prihodnosti spravil Satan Hudič »s silno jezo«. (Raz. 12:12) Pa še nekaj, oznanjevali naj bi »v zadnjih dneh«, zanje pa naj bi bili značilni »kritični časi, v katerih bo težko živeti«. (2. Tim. 3:1)

2. Kako Jehova vodi oznanjevanje v naših dneh?

2 Toda Jehova se je odločil, da bodo njegovi služabniki v naših dneh oznanili dobro novico v tolikšnem obsegu kot še nikoli, in Jehova pri izpolnitvi njegovega namena ne more nič ustaviti. Svoje novodobne služabnike je rešil iz »Babilona Velikega«, svetovnega imperija krive religije, podobno kakor  je osvobodil starodavne Izraelce iz Babilona. (Raz. 18:1–4) Uči nas to, kar nam je v korist, blagoslavlja nas z mirom in nam pomaga, da lahko o njem učimo druge. (Beri Izaija 48:16–18.) Čeprav Jehova vodi oznanjevanje Kraljestva, pa to ne pomeni, da vedno vpliva na svetovne dogodke, zato da bi nam pomagal oznanjevati. Res je, da je zaradi nekaterih dogodkov v svetu lažje oznanjevati. Toda ker ta svet leži v oblasti Satana, včasih doživljamo preganjanje in druge nadloge. Našo nalogo lahko opravljamo samo zato, ker nam pomaga Jehova. (Iza. 41:13; 1. Jan. 5:19)

3. Kako se je »pravo spoznanje« pomnožilo?

3 Jehova je po preroku Danielu napovedal, da se bo v času konca »pravo spoznanje« pomnožilo. (Beri Daniel 12:4.) Preučevalcem Biblije je pomagal razumeti temeljne svetopisemske resnice, ki so jih dolgo zastirali nauki tako imenovanega krščanstva. Danes po svojih služabnikih objavlja pravo spoznanje po vsem svetu. Danielova prerokba se izpolnjuje pred našimi očmi. Do sedaj je skoraj osem milijonov ljudi sprejelo svetopisemsko resnico in jo objavlja širom po svetu. V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj dejavnikov, ki nam omogočajo oznanjati dobro novico po vsem svetu.

PREVODI SVETEGA PISMA

4. Kako zelo se je razmahnilo prevajanje Svetega pisma v 19. stoletju?

4 Eden od dejavnikov, ki pomaga pri objavljanju dobre novice, je velika razširjenost Svetega pisma. Duhovščina tako imenovanega krščanstva je stoletja ljudi odvračala od branja te knjige in preganjala tiste, ki so jo brali, poleg tega je odgovorna za smrt nekaterih, ki so jo prevajali. Toda v 19. stoletju so biblične družbe poskrbele, da je bilo Sveto pismo v celoti ali deloma na voljo v okoli 400 jezikih. Do konca tega stoletja so to knjigo imeli že mnogi ljudje, vendar niso točno razumeli njenih naukov.

5. Kaj so Jehovove priče dosegli pri prevajanju Svetega pisma?

5 Jehovovi služabniki so vedeli, da morajo oznanjevati, zato so neutrudno pojasnjevali ljudem, kaj uči Biblija. Pri tem so uporabljali in razdeljevali različne biblijske prevode. Od leta 1950 pa do danes so Sveto pismo – prevod novi svet v celoti ali deloma izdali v več kot 120 jezikih. Angleško izdajo tega prevoda iz leta 2013 bo še lažje prevajati v druge jezike. S takšnim jasnim in lahko berljivim prevodom pa bomo ljudi lažje učili resnico.

OBDOBJE MIRU

6., 7. a) Kako pogoste so vojne v naših dneh? b) Kako sorazmeren mir v nekaterih deželah koristi našemu oznanjevanju?

6 Morda se sprašuješ: »Ali lahko govorimo o miru v svetu?« V vojnah 20. stoletja je denimo umrlo na milijone ljudi, še posebej v obeh svetovnih vojnah. Toda leta 1942, ravno ko je besnela druga svetovna vojna, je imel Nathan Knorr, ki je bil takrat na čelu Jehovovih prič, govor z naslovom »Mir – ali je lahko trajen?«. V njem je predstavil dokaze iz 17. poglavja Razodetja, da se vojna, ki je takrat divjala, ne bo končala s harmagedonom, temveč bo po njej nastopilo obdobje miru. (Raz. 17:3, 11)

7 Konec druge svetovne vojne ni prinesel popolnega miru. Po neki oceni je bilo med letoma 1946 in 2013 po svetu 331 večjih oboroženih spopadov.  Milijoni so umrli. Vendar je bilo v tem času v mnogih deželah sorazmerno mirno, zato so Jehovove priče izkoristili te razmere za objavljanje dobre novice. In kakšni so rezultati? Leta 1944 je bilo po svetu manj kot 110.000 oznanjevalcev Kraljestva. Danes pa nas je okoli 8 milijonov! (Beri Izaija 60:22.) Ali nismo hvaležni, kadar lahko dobro novico oznanjujemo v mirnih razmerah?

LAŽJE POTOVANJE

8., 9. Do kakšnega napredka je prišlo na področju prevoznih sredstev in kako nam je to v pomoč pri našem delu?

8 Pomembno vlogo pri oznanjevanju je imel napredek na področju prevoznih sredstev. Leta 1900, 21 let po tem, ko je bila natisnjena prva številka Stražnega stolpa, je bilo v vseh Združenih državah le nekaj sto kilometrov cest, primernih za vožnjo, in registriranih samo 8000 avtomobilov. Danes je po svetu na milijone kilometrov dobrih cest in več kot milijarda in pol registriranih motornih vozil. Zaradi avtomobilov in cest lahko mnogi med nami seznanjamo z dobro novico ljudi, ki živijo na oddaljenih področjih. Pa tudi če nimamo ustreznih prevoznih sredstev in moramo prepešačiti velike razdalje, naredimo vse, kar lahko, da pridobivamo učence. (Mat. 28:19, 20)

9 Pri našem delu so v veliko pomoč tudi druga prevozna sredstva. Svetopisemsko literaturo lahko s tovornjaki, ladjami in vlaki prepeljemo v zelo oddaljene kraje že v nekaj tednih. Okrajni nadzorniki, člani podružničnih odborov, misijonarji in drugi lahko z letalom hitro prispejo na kraj zborovanja ali tja, kjer morajo opraviti kakšno teokratično nalogo. Poleg tega člani Vodstvenega organa in drugi bratje s svetovnega sedeža z letalom obiščejo mnoge dežele, da bi spodbudili sovernike in jim dali ustrezne napotke. Napredek na področju prevoznih sredstev torej prispeva k enotnosti med Jehovovimi pričami. (Ps. 133:1–3)

JEZIK

10. Zakaj lahko rečemo, da je angleščina mednarodni jezik?

10 V prvem stoletju je bila v rimskem imperiju zelo razširjena skupna grščina oziroma grščina koiné. Ali je tudi v naših  dneh kateri od jezikov tako zelo razširjen? Mnogi bi rekli, da angleščina. V neki knjigi piše: »Angleščino tekoče ali vsaj nekoliko govori približno četrtina svetovnega prebivalstva.« (English as a Global Language) Od vseh tujih jezikov se ga uči največ ljudi in je mednarodni sporazumevalni jezik v poslovnem svetu, politiki, znanosti in tehniki.

11. Kako angleščina pomaga pri širjenju pravega čaščenja?

11 Tako razširjena angleščina pomaga pri širjenju pravega čaščenja. Sprva so Stražni stolp in druge svetopisemske publikacije izhajale le v angleščini. Angleščina je tudi uradni jezik na svetovnem sedežu Jehovovih prič. Poleg tega v tem jeziku običajno poteka izobraževanje v Watchtowerjevem izobraževalnem središču v Pattersonu v ameriški zvezni državi New York.

12. V koliko jezikov prevajamo svetopisemsko literaturo in kako nam pri tem pomaga tehnika?

12 Ker imamo čast objavljati dobro novico o Kraljestvu ljudem vseh narodov, prevajamo našo literaturo v kakšnih 700 jezikov. Pomembno vlogo pri tem velikanskem projektu imata napredek računalniške tehnologije in razvoj MEPS-a (Mnogojezični elektronski založniški sistem). Zaradi tega lahko sporočilo o Kraljestvu širimo po vsem svetu in smo med seboj zedinjeni. Vendar pa k naši enotnosti najbolj prispeva to, da govorimo »čist jezik« oziroma svetopisemsko resnico. (Beri Zefanija 3:9.)

ZAKONODAJA

13., 14. Kako današnjim kristjanom koristi zakonodaja in pravne odločitve?

13 Kot smo videli v prejšnjem članku, je kristjanom koristila rimska zakonodaja, ki je bila v veljavi po vsem imperiju. Podobno tudi današnjim kristjanom koristijo državni zakoni. V Združenih državah, kjer je naš svetovni sedež, na primer ustava zagotavlja svobodo veroizpovedi, govora in zbiranja. Zaradi tega se lahko tamkajšnji bratje in sestre svobodno zbirajo in razpravljajo o Svetem pismu ter se o tem, kar se učijo, pogovarjajo z drugimi. Toda da so si zagotovili nekatere pravice, so se morali obrniti na sodišče. (Fil. 1:7) Ko so jim sodniki in porote na teh sodiščih  skušali odvzeti pravico do oznanjevanja, so vložili pritožbo na višja sodišča in ta so večkrat razsodila v korist Prič.

14 Tudi sodišča v drugih državah so potrdila, da imamo pravico do svobode bogočastja in javnega oznanjevanja. V nekaterih deželah smo izgubili pravno bitko, vendar smo vložili pritožbo na mednarodna sodišča. Evropsko sodišče za človekove pravice je na primer do junija 2014 razsodilo v našo korist v 57 primerih, odločitev pa morajo upoštevati vse članice Sveta Evrope. Čeprav se izpolnjujejo Jezusove besede, da nas bodo »sovražili vsi narodi«, so sodišča v številnih državah razsodila, da imamo pravico častiti Jehova. (Mat. 24:9)

DRUGI DEJAVNIKI

Naša svetopisemska literatura je na voljo ljudem po vsem svetu.

15. Do katerih izboljšav je prišlo v tiskarski industriji in kako so nam bile v pomoč?

15 Pomembno vlogo pri oznanjevanju dobre novice po vsem svetu je imel napredek v tiskarski industriji. Metoda tiskanja, ki jo je okoli leta 1450 izumil Johannes Gutenberg, je več stoletij ostala bolj ali manj nespremenjena. V zadnjih 200 letih pa je v tiskarstvu prišlo do pomembnih sprememb. Tiskarski stroji so postali večji, hitrejši in bolj izpopolnjeni. Proizvodnja papirja in knjigoveštvo sta se pocenila. Tehniko tiskanja z reliefnimi črkami je nadomestila tehnika ofsetnega tiska ter tako pospešila proizvodni proces in izboljšala kakovost ilustracij. Kako nam je bilo vse to v pomoč pri našem delu? Prva številka Stražnega stolpa, ki je ugledala luč sveta julija 1879, je imela naklado 6000 izvodov, bila je brez ilustracij in izšla je le v enem jeziku – v angleščini. Danes, 136 let kasneje, vsako številko Stražnega stolpa natisnemo v dobrih 50 milijonih izvodov. Revija je tudi čudovito barvno ilustrirana in na voljo v več kot 200 jezikih.

16. Katere iznajdbe nam pomagajo pri tem, da lahko oznanjujemo po vsem svetu? (Glej sliko pri naslovu.)

16 Poglejmo si nekatere iznajdbe, ki v zadnjih 200 letih Božjim služabnikom pomagajo pri oznanjevanju dobre novice. Omenili smo že vlak, avtomobil in letalo, tu pa so še kolo, pisalni stroj, naprave za branje in pisanje braillove pisave, telegraf, telefon, fotoaparat, avdio- in videosnemalnik, radio, televizija, film, računalnik in internet. Ti pripomočki nam na razne načine pomagajo opravljati našo nalogo, naj pridobivamo učence. Tako se izpolnjuje prerokba, da bodo Jehovovi služabniki sesali »mleko narodov«. To bogastvo narodov, med katero spada sodobna tehnika, modro uporabljamo za to, da Sveto pismo in svetopisemsko literaturo izdajamo v mnogih jezikih. (Beri Izaija 60:16.)

17. a) Na kaj kažejo dokazi? b) Zakaj nam Jehova dovoljuje, da smo njegovi »sodelavci«?

17 Prav gotovo ni nobenega dvoma o tem, da nas Bog blagoslavlja. Seveda Jehova za to, da bi izpolnil svoj namen, ni odvisen od naše pomoči. Toda ker nas ima rad, nam dovoljuje, da smo njegovi »sodelavci«, hkrati pa nam s tem daje možnost, da pokažemo svojo ljubezen do njega in do bližnjega. (1. Kor. 3:9; Mar. 12:28–31) Zato izkoristimo vsako priložnost in razglašajmo sporočilo o Kraljestvu, saj je to danes najpomembnejše delo na zemlji. Pokažimo Jehovu, kako zelo smo mu hvaležni, da vodi in blagoslavlja naše svetovno oznanjevanje!

^ odst. 1 Preučevalci Biblije so se leta 1931 preimenovali v Jehovove priče. (Iza. 43:10)