Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Zakaj moramo biti sveti

Zakaj moramo biti sveti

»Bodite sveti.« (3. MOJZ. 11:45)

1. Kako nam lahko pomaga 3. Mojzesova knjiga?

V TRETJI Mojzesovi knjigi se svetost omenja večkrat kot v kateri koli drugi biblijski knjigi. Od vseh pravih Jehovovih častilcev se pričakuje, da so sveti. To, da razumemo vsebino 3. Mojzesove knjige in si jo vzamemo k srcu, nam bo pomagalo biti sveti.

2. Kaj je med drugim značilno za 3. Mojzesovo knjigo?

2 Tretja Mojzesova knjiga, ki jo je napisal prerok Mojzes, je del »celotnih Svetih spisov«, koristnih za poučevanje. (2. Tim. 3:16) Jehovovo ime se v povprečju pojavlja desetkrat v vsakem poglavju te knjige. Ko bomo razumeli njeno vsebino, bomo še bolj odločeni, da se bomo ogibali vsakršnega ravnanja, s katerim bi nakopali sramoto Božjemu imenu. (3. Mojz. 22:32) V tej knjigi so pogosto zapisane besede »Jaz sem Jehova«, ki bi nas morale spomniti na to, da ubogamo Boga. V tem in naslednjem članku preglejmo nekaj bleščečih biserov iz 3. Mojzesove knjige. Ta knjiga je Božje darilo, ki nam pomaga opravljati sveto službo.

ZAHTEVA SE SVETOST

3., 4. Kaj je predstavljalo umivanje Arona in njegovih sinov? (Glej sliko pri naslovu.)

3 Beri 3. Mojzesova 8:5, 6. Jehova je Arona izbral za velikega duhovnika v Izraelu, njegove sinove pa za to, da bi  služili kot duhovniki v prid naroda. Aron predstavlja Jezusa Kristusa, Aronovi sinovi pa predstavljajo Jezusove maziljene sledilce. Ali je torej umivanje Arona predstavljalo očiščevanje Jezusa? Ne, saj je bil Jezus brez greha in »neomadeževan«, zato ni potreboval očiščevanja. (Heb. 7:26; 9:14) Vendar pa to, da je bil Aron umit, kaže na Jezusovo čistost in pravičnost. Kaj pa potem predstavlja umivanje Aronovih sinov?

4 Umivanje Aronovih sinov je predstavljalo očiščevanje tistih, ki so izbrani za duhovnike v nebesih. Ali je bil krst maziljencev povezan z umivanjem Aronovih sinov? Ne, krst ne spere grehov. Pravzaprav simbolizira, da se je posameznik brezpogojno predal Bogu Jehovu. Maziljenci so umiti »z besedo«, to pa zahteva, da v svojem življenju iz vsega srca udejanjajo Kristusove nauke. (Efež. 5:25–27) Tako so posvečeni in očiščeni. Kako pa je z »drugimi ovcami«? (Jan. 10:16)

5. Zakaj lahko rečemo, da so druge ovce očiščene z Božjo Besedo?

5 Aronovi sinovi niso predstavljali »velike množice« Jezusovih drugih ovc. (Raz. 7:9) Ali so takšni krščeni posamezniki prav tako posvečeni in očiščeni z Božjo Besedo? Da, so! Ko posamezniki z zemeljskim upanjem preberejo, kaj Sveto pismo pravi o pomembnosti in učinkovitosti Jezusove prelite krvi, verjamejo tem besedam ter »noč in dan opravljajo sveto službo«. (Raz. 7:13–15) Učinek nenehnega očiščevanja maziljencev in drugih ovc je viden v njihovem lepem vedenju. (1. Pet. 2:12) Jehova mora biti zares vesel, ko opazuje čistost in enotnost maziljencev in drugih ovc, ki ubogajo svojega Pastirja, Jezusa, in mu zvestovdano sledijo!

6. Zakaj se moramo redno samopreiskovati?

6 Zahteva, da so duhovniki v Izraelu fizično čisti, je zelo pomembna za današnje Jehovove služabnike. Tisti, s katerimi preučujemo Sveto pismo, pogosto opazijo, da so naši prostori za čaščenje čisti, prav tako pa opazijo našo osebno čistočo in urejeno obleko. Torej nam čistoča duhovnikov pomaga razumeti, da mora imeti vsak, ki se vzpenja na vzvišeno goro Jehovovega čaščenja, »čisto srce«. (Beri Psalm 24:3, 4; Iza. 2:2, 3.) Svojo sveto službo Bogu moramo opravljati s čistimi mislimi in srcem, pa tudi s čistim telesom. To pomeni, da se mora vsak od nas redno samopreiskovati. Po takšni samopreiskavi morajo nekateri morda narediti velike spremembe, da bi bili lahko sveti. (2. Kor. 13:5) Na primer, krščen posameznik, ki namerno gleda pornografijo, bi se moral vprašati: »Ali sem svet?« Nato pa bi moral poiskati pomoč, da bi se otresel te odvratne navade. (Jak. 5:14)

BODIMO SVETI, TAKO DA SMO POSLUŠNI

7. Kakšen zgled je dal Jezus skladno s 3. Mojzesovo 8:22–24?

7 Ko so v Izraelu ustanovili duhovništvo, so velikemu duhovniku Aronu in njegovim sinovom z ovnovo krvjo namazali desno uho, palec na roki in palec na nogi. (Beri 3. Mojzesova 8:22–24.) Takšna uporaba krvi je ponazarjala, da bodo duhovniki poslušno in po najboljših močeh izpolnjevali svoje dolžnosti. Podobno je veliki duhovnik Jezus dal popoln zgled maziljencem in drugim ovcam. Njegovo uho je bilo pozorno na Božje smernice. Njegove roke so izpolnjevale Jehovovo voljo in  njegove noge niso nikoli skrenile s svete poti. (Jan. 4:31–34)

8. Kaj morajo delati vsi Jehovovi častilci?

8 Maziljeni kristjani in Jezusove druge ovce morajo posnemati značajnost svojega Velikega duhovnika. Vsi Jehovovi častilci se morajo poslušno podrediti smernicam iz Božje Besede in se ogibati tega, da bi žalostili Božjega duha. (Efež. 4:30) Morajo ravnati »steze svojim nogam«. (Heb. 12:13)

9. Kaj so povedali trije bratje, ki tesno sodelujejo s člani Vodstvenega organa, in kako ti lahko njihove besede pomagajo, da si še naprej svet?

9 Razmislimo o spodbudnih besedah treh bratov, ki imajo zemeljsko upanje in že desetletja tesno sodelujejo s člani Vodstvenega organa. Eden od njih je rekel: »To je prav zares edinstvena prednost. Vendar je takšno tesno sodelovanje občasno odkrilo, da so ti bratje nepopolni, kljub temu da so maziljeni. Vendar je v vseh teh letih eden od mojih ciljev ta, da ubogam tiste, ki vodijo.« Drugi brat je povedal: »Svetopisemski stavki, kot je na primer 2. Korinčanom 10:5, ki govori o poslušnosti Kristusu, mi pomagajo, da ubogam in sodelujem s tistimi, ki so na čelu. To pomeni ubogati iz srca.« Tretji brat pa je rekel: »Ljubiti, kar ljubi Jehova, in sovražiti, kar on sovraži, pa tudi nenehno iskati njegovo vodstvo in delati to, kar je njemu všeč, pomeni, da ubogamo njegovo organizacijo in tiste, po katerih izpolnjuje svoj namen z zemljo.« Ta brat je izvedel, da je Nathan Knorr, ki je kasneje postal član Vodstvenega organa, brez obotavljanja sprejel to, kar je leta 1925 pisalo v angleškem Stražnem stolpu v članku »Rojstvo naroda«, kljub temu da so nekateri glede napisanega imeli pomisleke. Takšna poslušnost je na tega brata naredila velik vtis. Razmišljanje o besedah teh treh bratov ti lahko pomaga biti svet, tako da ubogaš.

SVETA POSLUŠNOST BOŽJEMU ZAKONU GLEDE KRVI

10. Kako pomembno je, da ubogamo Božji zakon glede krvi?

10 Beri 3. Mojzesova 17:10. Jehova je Izraelcem zapovedal, naj ne uživajo nikakršne krvi. Tudi od današnjih kristjanov se zahteva, da se zdržujejo krvi, bodisi živalske ali človeške. (Apd. 15:28, 29) Kar zmrazi nas ob misli, da bi nas Bog »zavrgel« in nas »iztrebil« iz svoje občine. Imamo ga radi in ga želimo ubogati. Tudi če bi bilo naše življenje v nevarnosti, smo odločeni, da ne bomo popustili prošnjam in zahtevam tistih, ki ne poznajo Jehova in ga ne ubogajo. Da, pričakujemo, da nas bodo zasmehovali, ker se zdržujemo krvi, vendar smo odločeni ubogati Boga. (Juda 17, 18) Kakšno stališče glede krvi nam bo pomagalo biti trdno odločeni, da je ne bomo uživali oziroma ne bomo sprejeli transfuzije? (5. Mojz. 12:23)

11. Zakaj lahko rečemo, da vsakoletni dan poravnave ni bil zgolj obred?

11 Da bi razumeli Božje stališče glede krvi, si poglejmo, kako je veliki duhovnik v starodavnem Izraelu na dan poravnave uporabil kri živali. Kri je bila namenjena posebni rabi. Z njo se je dosegla poravnava za grehe tistih, ki so Jehova prosili odpuščanja. Kri bika in kozla se je morala poškropiti pred pokrovom skrinje zaveze. (3. Mojz. 16:14, 15, 19) Zaradi tega  dejanja je lahko Jehova Izraelcem odpustil grehe. Poleg tega je Jehova naročil, naj človek živali, ki jo ubije za hrano, izpusti kri in to pokrije s prstjo. Zakaj? »Kri je namreč duša vsakega živega bitja.« (3. Mojz. 17:11–14) Ali je pri tem šlo le za kak nepomemben obred? Ne. Uporaba krvi na dan poravnave, pa tudi zapoved, da se mora kri izliti na zemljo, sta v skladu s tem, kar je Jehova glede krvi že pred tem zapovedal Noetu in njegovim potomcem. (1. Mojz. 9:3–6) Bog Jehova je prepovedal uporabljanje krvi z namenom, da bi se z njo ohranilo življenje. Kaj to pomeni za kristjane?

12. Kako Pavlovo pismo hebrejskim kristjanom povezuje kri z odpuščanjem?

12 Ko je apostol Pavel pisal hebrejskim kristjanom glede očiščevalne moči krvi, je pojasnil: »Po Postavi se skoraj vse stvari očiščuje s krvjo, in brez prelitja krvi ni odpuščanja.« (Heb. 9:22) Pavel je tudi poudaril, da so živalske žrtve, čeprav so imele neko vrednost, Izraelce le spominjale, da so grešni in potrebujejo nekaj več, zato da bi bili njihovi grehi popolnoma odvzeti. Da, Postava je bila »senca prihodnjih dobrih stvari, ne pa tudi sámo njihovo bistvo«. (Heb. 10:1–4) Kako je bilo možno doseči odpuščanje grehov?

13. Kaj zate pomeni dejstvo, da je Jezus pred Jehova prinesel vrednost svoje krvi?

13 Beri Efežanom 1:7. Žrtvena smrt Jezusa Kristusa, ki je prostovoljno »dal samega sebe« za nas, je izjemnega pomena za vse, ki ljubijo Jezusa in njegovega Očeta. (Gal. 2:20) Vendar pa nas je to, kar je Jezus storil po svoji smrti in vstajenju, resnično osvobodilo in nam omogočilo odpuščanje grehov. Jezus je izpolnil to, kar je predpodabljal dan poravnave po Mojzesovi postavi. Na ta dan je veliki duhovnik nekaj krvi žrtvovanih živali odnesel v Najsvetejše svetega šotora, kasneje pa v  Najsvetejše Salomonovega templja. S tem je kri prinesel pred Boga, kot če bi bil On tam navzoč. (3. Mojz. 16:11–15) Podobno je Jezus vstopil v sama nebesa z vrednostjo svoje človeške krvi in jo prinesel pred Jehova. (Heb. 9:6, 7, 11–14, 24–28) Res smo hvaležni, da so nam zaradi vere v Jezusovo kri grehi odpuščeni, naša vest pa je očiščena!

14., 15. Zakaj je pomembno, da razumemo in ubogamo Jehovov zakon glede krvi?

14 Ali sedaj bolje razumeš, zakaj nam je Jehova prepovedal uživati »kakršno koli kri«? (3. Mojz. 17:10) Ali si doumel, zakaj je kri za Boga sveta? Zanj je kri pravzaprav življenje. (1. Mojz. 9:4) Ali se strinjaš, da bi morali sprejeti Božje stališče glede krvi in ubogati njegovo zapoved, naj se je zdržujemo? Z Bogom smo lahko v miru samo tako, da verujemo v Jezusovo odkupno žrtev in razumemo dejstvo, da ima kri za našega Stvarnika poseben pomen. (Kol. 1:19, 20)

15 Vsak od nas se lahko nenadoma znajde v okoliščinah, ko mora zagovarjati svoje stališče do krvi. Morda pa je naš družinski član oziroma dragi prijatelj nepričakovano pred odločitvijo, ali naj sprejme transfuzijo ali ne. V takšnih težkih trenutkih se je treba odločiti tudi glede krvnih frakcij in medicinskih postopkov. Zato je zelo pomembno, da te stvari raziščemo in se pripravimo na morebitni nujni primer. Raziskovanje, ki ga spremlja molitev, nam bo pomagalo, da bomo neomajno zastopali svoje stališče in ne bomo popuščali. Zagotovo ne želimo žalostiti Jehova, s tem da sprejmemo nekaj, kar njegova Beseda obsoja! Mnogi zdravstveni strokovnjaki in zagovorniki transfuzije ljudi spodbujajo, naj darujejo kri v upanju, da bodo nekomu rešili življenje. Vendar pa Jehovovi sveti služabniki priznavajo, da ima Stvarnik pravico določiti, kako naj se ravna s krvjo. Zanj je »kakršna koli kri« sveta. Zato moramo biti odločeni ubogati njegov zakon glede krvi. S svojim svetim vedenjem mu dokazujemo, da nadvse cenimo moč Jezusove krvi, ki rešuje življenje. Jezusova kri je edina kri, ki omogoča odpuščanje grehov in večno življenje. (Jan. 3:16)

Ali si odločen ubogati Jehovov zakon glede krvi? (Glej odstavka 14, 15.)

ZAKAJ JEHOVA OD NAS PRIČAKUJE, DA SMO SVETI

16. Zakaj morajo biti Jehovovi služabniki sveti?

16 Ko je Bog Izraelce izpeljal iz suženjstva v Egiptu, jim je rekel: »Jaz sem Jehova, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele, da vam bom Bog. Zato bodite sveti, ker sem svet jaz.« (3. Mojz. 11:45) Od Izraelcev se je pričakovalo, da bodo sveti, ker je Jehova svet. Kot Jehovove priče moramo biti tudi mi sveti. Tretja Mojzesova knjiga nas glede tega ne pušča v dvomih.

17. Kaj meniš o 3. Mojzesovi knjigi?

17 Pregledovanje nekaterih odlomkov iz 3. Mojzesove knjige nam je prav gotovo koristilo. Najverjetneje sedaj še bolj ceniš to navdihnjeno biblijsko knjigo. Zaradi poglobljenega premišljevanja o teh dragocenih informacijah nedvomno še bolj razumeš razloge, zakaj moramo biti sveti. Kateri drugi duhovni dragulji nas še čakajo v tem delu Božje navdihnjene Besede? Kaj se iz te knjige še lahko naučimo glede opravljanja svete službe Jehovu? O tem bo razpravljal naslednji članek.