Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kaj Jezusovo vstajenje pomeni za nas

Kaj Jezusovo vstajenje pomeni za nas

»Bil [je] obujen.« (MAT. 28:6)

1., 2. a) Kaj so želeli vedeti nekateri verski voditelji in kaj jim je Peter odgovoril? (Glej sliko pri naslovu.) b) Kaj je Petru pomagalo, da je bil ob tem dogodku pogumen?

APOSTOL Peter se je kmalu po Jezusovi smrti soočil z veliko in sovražno nastrojeno skupino mož. To so bili vplivni judovski verski voditelji, ki so stali za dogodki, ki so vodili v Jezusovo smrt. Možje so zahtevali pojasnilo. Želeli so vedeti, s kakšno močjo oziroma v čigavem imenu je Peter ozdravil človeka, ki je bil hrom od rojstva. Apostol je pogumno odgovoril: »Ta človek stoji tu pred vami zdrav prav v imenu Jezusa Kristusa Nazaréčana, ki ste ga vi pribili na kol, Bog pa ga je obudil od mrtvih.« (Apd. 4:5–10)

2 Peter je pred tem Jezusa iz strahu trikrat zatajil. (Mar. 14:66–72) Kaj mu je torej pomagalo, da je sedaj pogumno stal pred verskimi voditelji? Sveti duh je sicer igral pomembno vlogo, toda pomembno je bilo tudi to, da je bil Peter prepričan o Jezusovem vstajenju. Zaradi česa je bil apostol tako prepričan, da je Jezus živ? Zakaj smo lahko tudi mi prepričani o tem?

3., 4. a) Kateri ljudje so bili obujeni še pred rojstvom Jezusovih apostolov? b) Koga je Jezus obudil?

3 To, da lahko mrtvi oživijo, za Jezusove apostole ni bilo nekaj novega; še pred njihovim rojstvom so bili namreč  nekateri ljudje obujeni. Vedeli so, da je Bog dal prerokoma Eliju in Elizeju moč, da sta lahko naredila takšna čudeža. (1. kra. 17:17–24; 2. kra. 4:32–37) Neki mrtev človek je celo oživel, ko so njegovo truplo vrgli v grob in se je dotaknilo Elizejevih kosti. (2. kra. 13:20, 21) Zgodnji kristjani so verjeli tem svetopisemskim zapisom, tako kot tudi mi verjamemo, da je Božja Beseda resnica.

4 Najverjetneje smo močno ganjeni, ko beremo poročila o tem, kako je Jezus nekatere ljudi obudil od mrtvih. Gotovo je bila vdova zelo osupla, ko je obudil njenega edinega sina. (Luk. 7:11–15) Ob neki drugi priložnosti je Jezus obudil 12-letno deklico. Predstavljaj si, kako sta se žalujoča starša razveselila in začudila, ko je njuna hčerka oživela! (Luk. 8:49–56) In kakšno vznemirjenje je moralo prevzeti vse, ki so opazovali Lazarja, živega in zdravega, stopati iz groba! (Jan. 11:38–44)

ZAKAJ JE BILO JEZUSOVO VSTAJENJE EDINSTVENO

5. V čem se je Jezusovo vstajenje razlikovalo od predhodnih vstajenj?

5 Apostoli so vedeli, da se Jezusovo vstajenje razlikuje od predhodnih vstajenj. Ljudje, ki so bili pred tem obujeni, so vstali s fizičnim telesom in nazadnje spet umrli. Jezus pa je bil obujen z duhovnim telesom, ki je netrohljivo. (Beri Apostolska dela 13:34.) Peter je napisal, da je bil Jezus »usmrčen v mesu, oživljen pa v duhu«. Še več, odšel je »v nebesa in je zdaj Bogu na desni; in podrejeni so mu angeli, oblasti in sile«. (1. Pet. 3:18–22) Predhodna vstajenja so bila izjemna in čudežna, toda nobeno se ni moglo primerjati s tem največjim čudežem.

6. Kako je Jezusovo vstajenje vplivalo na učence?

6 Jezusovo vstajenje je močno vplivalo na učence. Jezus ni bil več mrtev, kot so to mislili njegovi sovražniki. Bil je živ, mogočna duhovna oseba, ki ji noben človek ni mogel škodovati. Njegovo vstajenje je dokazalo, da je Božji Sin, in to dejstvo je učence tako spodbudilo, da se je njihova bridka žalost spremenila v neizmerno veselje. Poleg tega jih ni bilo več strah, ampak so bili pogumni. Jezusovo vstajenje je imelo osrednjo vlogo v Jehovovem namenu in je bilo glavna tema dobre novice, ki so jo pogumno objavljali daleč naokrog.

7. Kaj Jezus dela danes in kateri vprašanji se postavljata?

7 Jehovovi služabniki se povsem zavedamo, da Jezus ni bil zgolj velik človek. Danes je živ in vodi delo, ki se tiče vsakogar na zemlji. Jezus Kristus bo kot vladajoči kralj Božjega nebeškega kraljestva kmalu očistil zemljo hudobije in jo spremenil v raj, v katerem bodo ljudje večno živeli. (Luk. 23:43) Nič od tega ne bi bilo mogoče, če Jezus ne bi bil obujen. Zakaj torej lahko verjamemo, da je Jezus vstal od mrtvih? Kaj pravzaprav njegovo vstajenje pomeni za nas?

JEHOVA POKAŽE, DA JE MOČNEJŠI OD SMRTI

8., 9. a) Zakaj so judovski verski voditelji prosili, da se Jezusov grob zavaruje? b) Kaj sta videli ženski, ko sta prišli h grobu?

8 Potem ko je bil Jezus usmrčen, so višji duhovniki in farizeji prišli k Pilatu in rekli: »Gospod, spomnili smo se, da je ta slepar, ko je še živel, rekel: ‚Po treh dneh bom vstal.‘ Zato zapovej,  naj grob zavarujejo do tretjega dne, da ne bi prišli njegovi učenci in ga ukradli ter ljudem govorili: ‚Vstal je od mrtvih!‘ In to zadnje sleparstvo bi bilo hujše od prvega.« Pilat jim je odgovoril: »Tu imate stražo, pa pojdite in ga zavarujte, kakor veste.« In prav to so tudi storili. (Mat. 27:62–66)

9 Jezusovo truplo so položili v grob, ki je bil izklesan v skalo, in ga zapečatili z velikim kamnom. Judovski verski voditelji so želeli, da bi Jezus v tem grobu mrtev za vedno tudi ostal. Toda Jehova je imel povsem drugačen namen. Ko sta Marija Magdalena in druga Marija tretji dan prišli h grobu, sta našli odvaljen kamen, na njem pa je sedel angel. Angel je ženski spodbudil, naj pogledata v notranjost groba in bosta videli, da je prazen. »Njega ni tu,« je rekel angel, »ker je bil obujen.« (Mat. 28:1–6) Jezus je bil živ!

10. Katere dokaze glede Jezusovega vstajenja je navedel Pavel?

10 Dogodki, ki so se zvrstili v naslednjih 40 dneh, so nedvomno dokazovali, da je Jezus vstal od mrtvih. Apostol Pavel je takole povzel dokaze, ko je pisal Korinčanom: »Med prvimi rečmi, ki sem jih prejel in vam jih izročil, je bilo to, da je Kristus umrl za naše grehe, kot piše v Svetih spisih, da je bil pokopan, da je bil tretji dan obujen, kot piše v Svetih spisih, in da se je prikazal Kefu, nato pa še dvanajsterim. Zatem se je prikazal več kot petsto bratom naenkrat, ki večinoma še živijo, nekateri pa so že pozaspali v smrt. Potem se je prikazal Jakobu, nato še vsem apostolom in nazadnje se je kakor kakemu nedonošenčku prikazal tudi meni.« (1. Kor. 15:3–8)

ZAKAJ VEMO, DA JE BIL JEZUS OBUJEN

11. Zakaj lahko rečemo, da je do Jezusovega vstajenja prišlo, tako »kot piše v Svetih spisih«?

11 Prvi razlog, zakaj vemo, da je Jezus vstal od mrtvih, je ta, da je do njegovega vstajenja prišlo, tako »kot piše v Svetih spisih«. Božja Beseda je to vstajenje napovedala. Na primer, David je napisal, da Bog tistega, ki mu je najbolj zvestovdan, ne bo pustil v grobu. (Beri Psalm 16:10.) Na binkošti leta 33 n. št. je apostol Peter naobrnil te preroške besede na Jezusa, ko je rekel: »[David] je videl vnaprej in govoril o vstajenju Kristusa, namreč da ne bo ostal zapuščen v hadu in da njegovo telo ne bo izkusilo trohnenja.« (Apd. 2:23–27, 31)

12. Kdo je videl obujenega Jezusa?

12 Drugi razlog, zakaj vemo, da je bil Jezus obujen, je pričevanje mnogih očividcev. V 40 dneh se je obujeni Jezus prikazoval svojim učencem v vrtu, kjer je bil njegov grob, na poti v Emavs in drugod. (Luk. 24:13–15) Ob teh priložnostih je govoril s skupinami in posamezniki, tudi s Petrom. Obujeni Jezus se je enkrat prikazal celo množici, ki je štela več kot 500 ljudi! Pričevanje tolikih očividcev se ne more ovreči.

13. Kako so učenci s svojo gorečnostjo pokazali, da so prepričani o Jezusovem vstajenju?

13 Tretji razlog, zakaj vemo, da je Jezus vstal, je gorečnost, s katero so učenci oznanjali to novico. Učenci so se, s tem ko so goreče pričevali o Kristusovem vstajenju, izpostavljali preganjanju, trpljenju in smrti. Denimo, da Jezus ne bi vstal od mrtvih in bi bila vse to le potegavščina. Ali bi Peter  res tvegal svoje življenje in govoril o Kristusovem vstajenju verskim voditeljem, ki so sovražili Jezusa in skovali načrt za njegovo usmrtitev? Peter in drugi učenci so bili prepričani, da je Jezus živ in da usmerja delo, katero je Bog želel, da se opravlja. Poleg tega je Jezusovo vstajenje zagotavljalo Jezusovim sledilcem, da bodo tudi oni obujeni. Na primer, Štefan je umrl prepričan, da bodo mrtvi vstali. (Apd. 7:55–60)

14. Zakaj ti verjameš, da je Jezus živ?

14 Četrti razlog, zakaj vemo, da je Jezus vstal, je očitno dejstvo, da sedaj vlada kot kralj in služi kot glava krščanske občine. Zato je pravo krščanstvo v porastu. Ali bi se to dogajalo, če Jezus ne bi vstal od mrtvih? Verjetno res ne bi nikoli slišali zanj, če ne bi bil obujen. Vendar imamo trdne razloge za to, da verjamemo, da je Jezus živ ter nas danes vodi in usmerja, ko objavljamo dobro novico daleč naokrog.

KAJ JEZUSOVO VSTAJENJE POMENI ZA NAS

15. Zakaj nam Jezusovo vstajenje daje pogum za oznanjevanje?

15 Kristusovo vstajenje nam daje pogum za oznanjevanje. Božji sovražniki že 2000 let skušajo zatreti dobro novico z najrazličnejšim orožjem – odpadništvom, zasmehovanjem, nasiljem drhali, prepovedmi, mučenjem in usmrtitvijo. Toda prav nobeno orožje, ki je narejeno proti nam, nas ne more ustaviti, ko oznanjujemo Kraljestvo in pridobivamo učence. (Iza. 54:17) Ne bojimo se Satanovih privržencev oziroma sužnjev. Jezus je z nami in nas podpira, tako kot je obljubil. (Mat. 28:20) Nobenega razloga nimamo za strah. Našim sovražnikom nas ne bo uspelo nikoli utišati, pa naj se še tako trudijo!

Jezusovo vstajenje nam daje pogum za oznanjevanje. (Glej odstavek 15.)

16., 17. a) Kako vstajenje potrjuje vse, kar je Jezus učil? b) Kakšno moč je Bog podelil Jezusu skladno z Janezom 11:25?

16 Jezusovo vstajenje potrjuje vse, kar je Jezus učil. Pavel je napisal, da bi bila krščanska vera in oznanjevanje zaman, če Kristus ne bi vstal od mrtvih. Neki biblicist je zapisal: »Če Kristus ni bil obujen, potem je naše upanje zgolj slaba tolažba. Kristjani postanejo pomilovanja vredne zgube, ki jih je zapeljala velikanska prevara.« Evangelijska poročila brez Jezusovega vstajenja postanejo zgolj žalostna zgodba o dobrem in modrem človeku, ki so ga usmrtili njegovi sovražniki. Toda Kristus je res vstal in potrdil resničnost vsega, kar je učil, tudi tega, kar je rekel glede prihodnosti. (Beri 1. Korinčanom 15:14, 15, 20.)

17 Jezus je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor veruje vame, bo, četudi umre, oživel.« (Jan. 11:25) Ta osupljiva izjava se bo nedvomno izpolnila. Jehova je Jezusu podelil moč, da omogoči ponovno življenje tistim, ki bodo vladali v nebesih, pa tudi milijardam drugih, ki si bodo obetali večno življenje na zemlji. Jezusova spravna žrtev in njegovo vstajenje zagotavljata, da smrti ne bo več. Ali te to spoznanje ne okrepi, da zdržiš vsakršno preizkušnjo in da celo pogumno zreš smrti v oči?

18. Kaj nam zagotavlja Jezusovo vstajenje?

18 Jezusovo vstajenje nam zagotavlja, da bodo prebivalci zemlje sojeni po Jehovovih ljubečih merilih. Pavel je  skupini moških in žensk v staroveških Atenah rekel: »[Bog] se je namenil pravično soditi vsemu obljudenemu svetu po možu, ki ga je za to postavil, in je vsem ljudem to tudi zajamčil s tem, da ga je obudil od mrtvih.« (Apd. 17:31) Da, Jezus je od Boga postavljeni sodnik in lahko smo prepričani, da bo sodil pošteno in ljubeče. (Beri Izaija 11:2–4.)

19. Kako vera v Kristusovo vstajenje vpliva na nas?

19 Vera v Jezusovo vstajenje nas spodbuja, da izpolnjujemo Božjo voljo. Če Jezus ne bi umrl žrtvene smrti in kasneje ne bi bil obujen, bi ostali pod prekletstvom greha in smrti. (Rim. 5:12; 6:23) Če Jezus ne bi bil obujen, bi lahko tudi mi rekli: »Jejmo in pijmo, saj bomo jutri umrli.« (1. Kor. 15:32) Toda mi se v življenju ne osredinjamo na užitke. Ravno nasprotno, cenimo vstajenjsko upanje in imamo vse razloge, da vedno upoštevamo Jehovove smernice.

20. Kako Jezusovo vstajenje priča o Božji veličini?

20 Kristusovo vstajenje brez besed, pa vendar izrazito priča o Jehovovi veličini in o tem, da Jehova »nagrajuje tiste, ki ga prizadevno iščejo«. (Heb. 11:6) Jehova je pokazal izredno moč in modrost, ko je obudil Jezusa v nesmrtno življenje v nebesih! Poleg tega je s tem dokazal, da je zmožen uresničiti vse svoje obljube. Mednje spada tudi obljuba, ki pravi, da bo posebno »seme« igralo pomembno vlogo pri rešitvi spornega vprašanja glede vrhovne oblasti. Za uresničitev te obljube je Jezus moral umreti in vstati od mrtvih. (1. Mojz. 3:15)

21. Kaj tebi pomeni vstajenjsko upanje?

21 Ali nisi hvaležen Jehovu, ki nam je priskrbel trdno upanje v vstajenje? Sveto pismo zagotavlja: »Glej! Božji šotor je med ljudmi in Bog bo prebival z njimi, oni pa bodo njegova ljudstva. In Bog sam bo z njimi. Obrisal jim bo vse solze z oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. To, kar je bilo, je minilo.« Ta čudoviti obet je bil razodet zvestemu apostolu Janezu, ki mu je bilo naročeno: »Piši, kajti te besede so zanesljive in resnične.« Od koga je Janez dobil to navdihnjeno razodetje? Posredoval mu ga je obujeni Jezus Kristus. (Raz. 1:1; 21:3–5)