Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Trdno verujmo, da bo Kraljestvo izpolnilo Božji namen

Trdno verujmo, da bo Kraljestvo izpolnilo Božji namen

»Vera je utemeljeno pričakovanje tistega, kar upamo.« (HEB. 11:1)

1., 2. a) Kaj bo okrepilo našo prepričanost, da bo Kraljestvo izpolnilo Božji namen z ljudmi? b) Kako nas zaveze okrepijo glede na Efežanom 2:12? (Glej tudi sliko pri naslovu.)

JEHOVOVE priče pogosto rečemo, da je Božje kraljestvo edina rešitev za vse naše težave. Ljudi z vso vnemo opozarjamo na to pomembno svetopisemsko resnico. Zelo nas tudi tolaži upanje, ki nam ga daje Kraljestvo. Kako trdno pa smo prepričani, da je to Kraljestvo resnično in da bo izpolnilo namen, zaradi katerega je bilo ustanovljeno? Zakaj lahko trdno verujemo v Kraljestvo? (Heb. 11:1)

2 Mesijansko kraljestvo je ureditev, ki jo je ustanovil sam Vsemogočni, da bi izpolnil svoj namen s stvarstvom. Kraljestvo stoji na trdnem temelju, in sicer na Jehovovi absolutni pravici do vladanja. Pomembne značilnosti tega Kraljestva, denimo kralj, njegovi sovladarji in področje njihovega vladanja, so bile pravno potrjene z  zavezami. To so pravne pogodbe ali dogovori, pri katerih je ena od strank bodisi Bog bodisi njegov Sin, Jezus Kristus. Pregledovanje teh zavez nam bo pomagalo še bolje razumeti, da se bo Božji namen zagotovo izpolnil, in videti, kako trdno je Mesijansko kraljestvo. (Beri Efežanom 2:12.)

3. Kaj bomo pregledali v tem in naslednjem članku?

3 Sveto pismo omenja šest glavnih zavez, ki so povezane z Mesijanskim kraljestvom v rokah Kristusa Jezusa. Te so: 1. zaveza z Abrahamom, 2. Postavina zaveza, 3. zaveza z Davidom, 4. zaveza za duhovnika po Melkizedekovem zgledu, 5. nova zaveza in 6. zaveza za Kraljestvo. Preglejmo sedaj, kako je vsaka zaveza povezana s Kraljestvom in pomaga pri izpolnitvi Božjega namena z zemljo in ljudmi. (Glej tabelo » Kako bo Bog izpolnil svoj namen«.)

OBLJUBA ODKRIJE, KAKO SE BO IZPOLNIL BOŽJI NAMEN

4. Katere odloke je Jehova sprejel glede ljudi, kot je to zapisano v 1. Mojzesovi knjigi?

4 Jehova je naš čudoviti planet pripravil za bivanje, nato pa je glede ljudi sprejel tri odloke: ustvaril bo ljudi po svoji podobi, ljudje bodo razširili raj po vsem svetu in zemljo napolnili s pravičnimi potomci, poleg tega bo ljudem prepovedal jesti od drevesa spoznanja dobrega in slabega. (1. Mojz. 1:26, 28; 2:16, 17) To troje je povsem zadostovalo. Po ustvaritvi človeka je bilo upoštevanje drugih dveh odlokov vse, kar je bilo potrebno, da se izpolni Božji namen. Zakaj se je potem pojavila potreba po zavezah?

5., 6. a) Kako je Satan skušal preprečiti Božji namen? b) Kako se je Jehova v Edenu odzval na Satanovo oporekanje?

5 Satan Hudič je v podlem poskusu, da bi preprečil Božji namen, zanetil upor. To je storil tako, da se je osredinil na odlok, na katerega je lahko najlažje vplival – odlok, ki je od ljudi zahteval poslušnost. S skušnjavo je prvo žensko Evo pripravil do tega, da je prekršila prepoved glede drevesa spoznanja dobrega in slabega. (1. Mojz. 3:1–5; Raz. 12:9) S tem je Satan postavil pod vprašaj to, ali ima Bog pravico vladati svojemu stvarstvu. Kasneje je tudi pripisal sebične motive Božjim zvestovdanim služabnikom. (Job 1:9–11; 2:4, 5)

6 Kako se je Jehova odzval na Satanovo oporekanje v Edenu? Če bi uničil upornike, bi resda naredil konec njihovemu uporu. Toda to bi tudi pomenilo, da se ne bi izpolnil Božji namen, da bo zemlja naseljena s poslušnimi potomci Adama in Eve. Modri Stvarnik ni pri priči uničil upornikov, ampak je izrekel pomenljivo prerokbo – obljubo, dano v Edenu. Z njo je zagotovil, da se bo sleherna podrobnost njegovega namena izpolnila. (Beri 1. Mojzesova 3:15.)

7. Kaj nam obljuba, dana v Edenu, zagotavlja glede kače in njenega semena?

7 Jehova je z obljubo, dano v Edenu, obsodil kačo in njeno seme oziroma potomce. To so Satan Hudič in tisti, ki se bodo postavili na njegovo stran v spornem vprašanju glede tega, ali ima Bog pravico vladati. Pravi Bog je dal semenu svoje nebeške žene oblast, da uniči Satana. Tako obljuba, dana v Edenu, ne govori samo o tem, da bo pobudnik upora v edenskem  vrtu uničen in da bodo odstranjene vse posledice njegovih dejanj. Pokaže tudi, kako se bo to zgodilo.

8. Kaj lahko rečemo glede tega, kdo je žena in kdo njeno seme oziroma potomec?

8 Kdo se je izkazal za ženino seme oziroma potomca? To seme bo zdrobilo kači glavo, kar pomeni, da bo pokončalo Satana Hudiča, ki je duhovno bitje. Torej mora biti seme prav tako duhovna oseba. (Heb. 2:14) Potemtakem je tudi žena, ki bo rodila to seme oziroma potomca, duhovne narave. Seme kače se je množilo, to, kdo je seme in kdo žena, pa je ostalo skrivnost še skoraj 4000 let po tem, ko je Jehova v Edenu dal obljubo. Medtem pa je Jehova sklenil nekaj zavez, ki so odkrivale, kdo je seme oziroma potomec. Božjim služabnikom so zagotovile, da bo Bog po tem potomcu izničil posledice nesreče, ki jo je Satan zgrnil na človeško družino.

ZAVEZA ODKRIJE, KDO JE POTOMEC

9. Kaj je zaveza z Abrahamom in kdaj je pričela veljati?

9 Jehova je kaki dve tisočletji po tem, ko je obsodil Satana, očaku Abrahamu naročil, naj zapusti svoj dom v Uru v Mezopotamiji in odpotuje v kanaansko deželo. (Apd. 7:2, 3) Rekel mu je: »Pojdi iz svoje dežele in od svojih sorodnikov in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in ti naredil veliko ime, ti pa bodi v blagoslov drugim. Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali, in preklel tistega, ki te bo preklinjal, in po tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.« (1. Mojz. 12:1–3) To je prvo zapisano poročilo  o zavezi z Abrahamom – zavezi med Bogom Jehovom in Abrahamom. Ne ve se točno, kdaj je bila sklenjena. Toda pričela je veljati leta 1943 pr. n. št., ko je 75-letni Abraham zapustil Haran in prečkal reko Evfrat.

10. a) Kako je Abraham dokazal, da trdno verjame Božjim obljubam? b) Katere podrobnosti je Jehova postopoma odkrival glede ženinega semena?

10 Jehova je svojo obljubo Abrahamu večkrat ponovil in pri tem dodal nekaj podrobnosti. (1. Mojz. 13:15–17; 17:1–8, 16) Ko je Abraham dokazal, da trdno verjame Božjim obljubam, s tem da je bil pripravljen darovati svojega edinega sina, je Jehova zavezo okrepil z brezpogojno obljubo. (Beri 1. Mojzesova 22:15–18; Hebrejcem 11:17, 18.) Potem ko je zaveza z Abrahamom pričela veljati, je Jehova postopoma odkrival pomembne podrobnosti glede ženinega semena. To seme bo prišlo po Abrahamu, bo številno, imelo bo kraljevsko oblast, uničilo bo vse sovražnike in bo v blagoslov mnogim.

Abraham je dokazal, da trdno verjame Božjim obljubam. (Glej odstavek 10.)

11., 12. Kako Sveto pismo pokaže, da ima zaveza z Abrahamom večjo izpolnitev, in kaj to pomeni za nas?

11 Zaveza z Abrahamom se je dobesedno izpolnila na Abrahamovih potomcih, ko so ti podedovali Obljubljeno deželo. Toda Sveto pismo pokaže, da imajo določbe te zaveze tudi duhovno izpolnitev. (Gal. 4:22–25) Apostol Pavel je po navdihnjenju pojasnil, da je v tej večji izpolnitvi glavni del Abrahamovega semena Kristus, drugotni del semena pa se nanaša na 144.000 z duhom maziljenih kristjanov. (Gal. 3:16, 29; Raz. 5:9, 10; 14:1, 4) Žena, iz katere prihaja seme, je »gornji Jeruzalem« – nebeški del Božje organizacije, ki je sestavljen iz zvestovdanih duhovnih bitij. (Gal. 4:26, 31) Ženino seme bo človeštvu prineslo blagoslove, tako kot obljublja zaveza z Abrahamom.

12 Zaveza z Abrahamom kaže na Kralja in njegove sovladarje v Božjem kraljestvu ter tvori pravni temelj za nebeško Kraljestvo. (Heb. 6:13–18) Koliko časa bo ta zaveza veljala? V 1. Mojzesovi 17:7 piše, da je to »trajna zaveza«. Veljala bo, vse dokler ne bo Mesijansko kraljestvo uničilo Božjih sovražnikov in bodo blagoslovljene vse družine na zemlji. (1. Kor. 15:23–26) Dejansko bodo tisti, ki bodo takrat živeli na zemlji, imeli trajne koristi. Zaveza z Abrahamom kaže, da je Jehova odločen izpolniti svoj namen, da bodo pravični ljudje napolnili zemljo! (1. Mojz. 1:28)

ZAVEZA ZAGOTOVI, DA BO KRALJESTVO VEČNO

13., 14. Kaj zaveza z Davidom zagotavlja glede Mesijevega vladanja?

13 Obljuba, dana v Edenu, in zaveza z Abrahamom potrjujeta pomembno dejstvo, in sicer da Jehovova vrhovna oblast, ki jo izvaja po Mesijanskem kraljestvu, trdno temelji na Božjih pravičnih merilih. (Ps. 89:14) Ali se bo mesijanska vlada kdaj pokvarila in jo bo zato treba odstraniti? Neka druga pravna zaveza zagotavlja, da se to ne bo nikoli zgodilo.

14 Premislimo, kaj je Jehova obljubil Davidu, kralju staroveškega Izraela, po tako imenovani zavezi z Davidom. (Beri 2. Samuelova 7:12, 16.) Jehova je to zavezo sklenil z Davidom, ko je ta kraljeval v Jeruzalemu. Obljubil mu je, da bo Mesija njegov potomec. (Luk. 1:30–33) S tem je Jehova še bolj zožal rodovno  linijo semena in pokazal, da bo eden izmed Davidovih potomcev imel »pravico« do prestola Mesijanskega kraljestva. (Ezek. 21:25–27) Po Jezusu bo Davidovo kraljestvo utrjeno »na veke«. Zares, Davidov potomec oziroma seme »bo večno in njegov prestol kakor sonce«. (Ps. 89:34–37) Da, Mesijevo vladanje se ne bo nikoli pokvarilo in to, kar bo doseglo, bo večno!

ZAVEZA POSKRBI ZA DUHOVNIŠKO SLUŽBO

15.–17. Katero dodatno vlogo bo imelo seme glede na zavezo za duhovnika po Melkizedekovem zgledu in zakaj?

15 Zaveza z Abrahamom in zaveza z Davidom zagotavljata, da bo ženino seme kraljevalo. Toda ta vloga ni dovolj, da bi bili ljudje iz vseh narodov deležni blagoslovov. Da bi bili zares blagoslovljeni, morajo biti osvobojeni svoje grešnosti in postati del Jehovove vesoljne družine. V ta namen bi moralo seme opravljati tudi duhovniško službo. Modri Stvarnik je za to poskrbel po drugem pravnem dogovoru, zavezi za duhovnika po Melkizedekovem zgledu.

16 Jehova je po kralju Davidu odkril, da bo z Jezusom sklenil zavezo zaradi dvojega: da posede Jezusa na svojo desno, dokler si ta ne bo začel podjarmljati sovražnikov, ter da Jezusa postavi za »duhovnika na večne čase po Melkízedekovem zgledu«. (Beri Psalm 110:1, 2, 4.) Zakaj »po Melkízedekovem zgledu«? Veliko prej, preden je kateri koli Abrahamov potomec podedoval Obljubljeno deželo, je Melkizedek, kralj Salema, služil kot »duhovnik Najvišjega Boga«. (Heb. 7:1–3) Na to mesto ga je neposredno postavil Jehova. Melkizedek je edini, za katerega v Hebrejskih spisih piše, da je bil hkrati kralj in duhovnik. Ker ni nikjer zapisano, da bi poleg njega še kdo kadar koli hkrati opravljal ti dve funkciji, ga lahko imenujemo »duhovnik za vedno«.

17 Jehova je Jezusa s to zavezo, ki jo je sklenil z njim, neposredno postavil za duhovnika. In Jezus bo ostal »duhovnik na večne čase po Melkízedekovem zgledu«. (Heb. 5:4–6) To jasno kaže, da se je Jehova pravno zavezal, da bo po Mesijanskem kraljestvu izpolnil namen, ki ga ima že od samega začetka z ljudmi na zemlji.

ZAVEZE TVORIJO PRAVNI TEMELJ ZA KRALJESTVO

18., 19. a) Kaj smo o Kraljestvu izvedeli iz nekaj zavez, ki smo jih pregledali? b) O čem bo razpravljal naslednji članek?

18 Pregledali smo nekaj zavez in jasno lahko vidimo, kako so povezane z Mesijanskim kraljestvom in kako to Kraljestvo trdno temelji na pravnih pogodbah. Obljuba, dana v Edenu, Jehova zavezuje, da po ženinem semenu izpolni svoj namen glede zemlje in človeštva. Kdo bo seme in katere vloge bo imelo? To okvirno izvemo iz zaveze z Abrahamom.

19 Zaveza z Davidom še bolj zoža rodovno linijo glavnega dela semena in mu daje pravico do vladanja zemlji, zato bodo dosežki Kraljestva večni. Na temelju zaveze za duhovnika po Melkizedekovem zgledu lahko seme opravlja duhovniško službo. Toda Jezus ne bo sam privedel človeštva do popolnosti. Tudi drugi so maziljeni za kralje in duhovnike. Od kod bodo prišli? O tem bo razpravljal naslednji članek.