Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Pozdravimo Kristusa, veličastnega kralja!

Pozdravimo Kristusa, veličastnega kralja!

»S sijajem pojdi uspehu naproti!« (PS. 45:4)

1., 2. Zakaj je 45. psalm zanimiv za nas?

VELIČASTNI kralj jezdi v prid resnici in pravičnosti in je na poti k zmagi nad svojimi sovražniki. Potem ko jih dokončno premaga, se poroči s prelepo nevesto. Kralja se spominjajo in ga hvalijo še vsi prihodnji rodovi. To je osnovna tema 45. psalma.

2 Toda 45. psalm je mnogo več kot le razburljiva zgodba s srečnim koncem. V njem omenjeni dogodki so velikega pomena tudi za nas. Tičejo se našega sedanjega življenja pa tudi naše prihodnosti. Zato si z vso pozornostjo pobliže poglejmo ta psalm.

»MOJE SRCE PREKIPEVA OD DOBRE BESEDE«

3., 4. a) Kaj je »dobra beseda«, o kateri je pisal psalmist, in kako lahko vpliva na naše srce? b) V katerem smislu naše »delo pripoveduje o kralju« in kako naš jezik postane kakor »pisalo veščega prepisovalca«?

3 Beri Psalm 45:1. »Dobra beseda«, ki se dotakne psalmistovega srca in povzroči, da to »prekipeva«, govori o kralju. Ob tej besedi je srce psalmista vrelo od navdušenja, njegov jezik pa je postal kakor »pisalo veščega prepisovalca«.

 4 Kako pa je z nami? Dobra beseda, ki se dotakne našega srca, je dobra novica o Mesijanskem kraljestvu. Kraljestveno sporočilo je postalo še posebej »dobro« leta 1914. Od takrat naprej to sporočilo ne govori več o Kraljestvu, ki naj bi zavladalo šele v prihodnosti, ampak o resnični vladi, ki že zdaj deluje v nebesih. To je »dobra novica o kraljestvu«, ki jo oznanjujemo »po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom«. (Mat. 24:14) Ali tudi naše srce »prekipeva« ob kraljestvenem sporočilu? Ali dobro novico o Kraljestvu vneto oznanjujemo? Naše »delo pripoveduje o kralju« – našem kralju Jezusu Kristusu – podobno kakor je to bilo pri psalmistu. Oznanjamo namreč, da Jezus v nebesih že sedi na prestolu kot kralj Mesijanskega kraljestva. Poleg tega vabimo vse – vladarje in tiste, katerim ti vladajo – da se podredijo njegovemu kraljevanju. (Ps. 2:1, 2, 4–12) Naš jezik prav tako postane kakor »pisalo veščega prepisovalca«, in sicer tako, da pri oznanjevanju veliko uporabljamo Božjo napisano Besedo.

Z veseljem razglašamo dobro novico o našem Kralju, Jezusu Kristusu.

ČEZ KRALJEVE »USTNICE JE RAZLITA OČARLJIVOST«

5. a) V katerih pogledih je bil Jezus lep? b) Kako je bila čez Kraljeve ustnice »razlita očarljivost« in kako si lahko prizadevamo posnemati njegov zgled?

5 Beri Psalm 45:2. Sveto pismo zelo malo govori o Jezusovem zunanjem videzu. Jezus je bil kot popoln moški nedvomno lep. Vendar je njegova izjemna lepota izvirala iz zvestobe Jehovu in neupogljive značajnosti. Poleg tega je sporočilo o Kraljestvu oznanjeval s »prijetnimi besedami«. (Luk. 4:22; Jan. 7:46) Ali si pri oznanjevanju prizadevamo posnemati njegov zgled in iščemo besede, ki bi se dotaknile srca ljudi? (Kol. 4:6)

6. Kako je Bog Jezusa »blagoslovil na veke«?

6 Jezus je bil iz vsega srca vdan Jehovu, zato ga je ta med njegovim služenjem na zemlji blagoslavljal in ga, potem ko je umrl žrtvene smrti, nagradil. Apostol Pavel je napisal: »[Jezus] se je še, ko je bil v človeški podobi, ponižal in bil poslušen vse do smrti, in to smrti na mučilnem kolu. Prav zato ga je Bog tudi povišal na visok položaj in mu prijazno dal ime, ki je nad vsakim drugim imenom, da bi se v Jezusovem imenu upognilo vsako koleno teh, ki so v nebesih, teh, ki so na zemlji, in teh, ki so pod zemljo, ter da bi vsak jezik odkrito priznaval, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Bogu, Očetu.« (Fil. 2:8–11) Jehova je Jezusa »blagoslovil na veke«, tako da ga je obudil in mu podelil neumrljivost. (Rim. 6:9)

KRALJ JE POVELIČAN BOLJ KOT NJEGOVI »TOVARIŠI«

7. Zaradi česa vse lahko rečemo, da je bil Jezus maziljen bolj kot njegovi »tovariši«?

7 Beri Psalm 45:6, 7. Ker je Jezus tako zelo ljubil pravičnost in sovražil vse, kar bi lahko osramotilo njegovega Očeta, ga je Jehova pomazilil za kralja Mesijanskega kraljestva. Jezus je bil maziljen »z oljem veselja« bolj kot njegovi »tovariši«, to je Judovi kralji iz Davidove rodovne linije. Kaj to pomeni?  Jezusa je pomazilil sam Jehova. Poleg tega ga je pomazilil za kralja in za velikega duhovnika. (Ps. 2:2; Heb. 5:5, 6) In še nekaj, Jezus ni bil maziljen z oljem, temveč s svetim duhom, pa tudi njegovo kraljestvo ni zemeljsko, ampak nebeško.

8. Zakaj za Jezusa lahko rečemo, da je njegov prestol Bog, in zakaj smo lahko prepričani, da je njegovo kraljevanje pravično?

8 Jehova je svojega Sina postavil za mesijanskega kralja v nebesih leta 1914. Žezlo Jezusovega »kraljevanja je žezlo pravičnosti«, zato sta pri njegovem vladanju pravičnost in enakost zajamčeni. Njegova oblast je zakonita, saj je zanj rečeno: »Bog je tvoj prestol.« To pomeni, da je Jehova temelj njegovega kraljevanja. Poleg tega bo Jezusov prestol trajal »na vekomaj, v vso večnost«. Ali nisi ponosen, da služiš Jehovu pod tako mogočnim Kraljem, ki ga je postavil Bog?

KRALJ SI PRIPAŠE MEČ

9., 10. a) Kdaj si je Kristus pripasal meč in kako ga je takoj uporabil? b) Kako bo Kristus svoj meč uporabil v prihodnosti?

9 Beri Psalm 45:3. Jehova svojemu Kralju naroči, naj si pripaše meč, in ga s tem pooblasti, da gre v boj zoper vse tiste, ki nasprotujejo Božji vrhovni oblasti, in da izvrši obsodbo nad njimi. (Ps. 110:2) Ker je Kristus nepremagljiv kralj-bojevnik, je zanj uporabljen izraz »o junak«. Meč si je pripasal leta 1914 in slavil zmago nad Satanom in njegovimi demoni, ko jih je vrgel iz nebes v bližino zemlje. (Raz. 12:7–9)

10 To je bil šele začetek zmagovite ježe tega Kralja. Svojo zmago mora še dokončati. (Raz. 6:2) Izvršiti je namreč treba Jehovove obsodbe nad vsemi elementi Satanove stvarnosti na zemlji ter onemogočiti Satana in njegove demone. Najprej bo odpravljen Babilon Veliki, svetovni imperij krive religije. Jehova bo za uničenje te hudobne »vlačuge« uporabil politične voditelje. (Raz. 17:16, 17) Nato bo Kralj-Bojevnik šel v boj proti Satanovemu političnemu sistemu in ga odstranil. Kristus, ki je imenovan tudi »angel brezna«, bo zatem dokončal svojo zmago – Satana in njegove demone bo vrgel v brezno. (Raz. 9:1, 11; 20:1–3) Poglejmo, kako so bili ti dogodki napovedani v 45. psalmu.

KRALJ »JEZDI V PRID RESNICI«

11. Kako Kristus »jezdi v prid resnici«?

11 Beri Psalm 45:4. Kralj-Bojevnik se ne spušča v vojno zato, da bi osvajal ozemlja in si podrejal ljudstva. Bije pravično vojno s plemenitim namenom. Jezdi »v prid resnici, ponižnosti in pravičnosti«. Največja resnica, ki jo je treba braniti, je ta, da ima Jehova vrhovno oblast. Ko se je Satan uprl Jehovu, je s tem postavil pod vprašaj legitimnost Njegovega vladanja. Po tem uporu so temeljni resnici glede vrhovne oblasti začeli oporekati tudi demoni in ljudje. Zdaj pa je prišel čas, da Jehovov maziljeni Kralj odjezdi v boj in enkrat za vselej dokaže, da ima samo Jehova pravico do vladanja.

12. V katerem smislu Kralj jezdi »v prid [. . .] ponižnosti«?

12 Kralj jezdi tudi »v prid [. . .] ponižnosti«. Kot Božji edinorojeni Sin je sam dal izjemen zgled ponižnosti in zvestovdane podrejenosti vrhovni oblasti svojega Očeta. (Iza. 50:4, 5; Jan. 5:19) Vsi zvestovdani podložniki  tega Kralja morajo posnemati njegov zgled in se v vsem ponižno podrejati Jehovovi vrhovni oblasti. Samo tisti, ki tako ravnajo, bodo smeli živeti v Božjem obljubljenem novem svetu. (Zah. 14:16, 17)

13. Kako Kristus jezdi »v prid [. . .] pravičnosti«?

13 Kristus prav tako jezdi »v prid [. . .] pravičnosti«. Pravičnost, ki jo Kralj brani, je »pravičnost pred Bogom«. Ta pravičnost predstavlja Jehovova merila o tem, kaj je prav in kaj ne. (Rim. 3:21; 5. Mojz. 32:4) Izaija je o kralju Jezusu Kristusu prerokoval: »Kralj bo kraljeval pravično.« (Iza. 32:1) Jezusova vlada bo prinesla obljubljena »nova nebesa in novo zemljo, v katerih bo bivala pravičnost«. (2. Pet. 3:13) Vsak prebivalec novega sveta bo moral živeti po Jehovovih merilih. (Iza. 11:1–5)

KRALJ DELA »STRAH ZBUJAJOČE REČI«

14. Kako bo Kristus s svojo desnico delal »strah zbujajoče reči«? (Glej sliko pri naslovu.)

14 Ko Kralj jezdi, ima ob boku pripasan meč. (Ps. 45:3) Toda pride čas, ko ga vzame v desnico in ga zavihti. Psalmist je prerokoval, da bo Kraljeva desnica delala »strah zbujajoče reči«. (Ps. 45:4) Ko bo Jezus Kristus jezdil, da izvrši Jehovovo obsodbo v harmagedonu, bo zoper svoje sovražnike delal »strah zbujajoče reči«. Ne vemo točno, s katerimi sredstvi bo uničil Satanovo stvarnost. Vemo pa, da bo s tem nagnal strah v srca prebivalcev zemlje, ki se niso zmenili za Božja svarila, naj se podredijo kraljestveni vladi. (Beri Psalm 2:11, 12.) Jezus je v svoji prerokbi glede časa konca povedal, da bodo ljudje »omedlevali od strahu in pričakovanja tega, kar bo prišlo nad ves obljudeni svet, kajti nebeške sile se bodo stresle«. Dodal je še: »Tedaj bodo videli Sina človekovega prihajati v oblaku z močjo in veliko slavo.« (Luk. 21:26, 27)

15., 16. Kdo bo sestavljal »vojske«, ki Kristusu sledijo v boj?

15 Glede objave, da bo Kralj prišel »z močjo in veliko slavo«, da izvrši obsodbo, v knjigi Razodetje piše: »Nato sem videl nebesa odprta, in glej: bel konj. In tisti, ki je sedel na njem, se je imenoval Zvesti in Resnični. Ta sodi in se vojskuje v pravičnosti. In na belih konjih mu sledijo nebeške vojske, oblečene v belo, čisto, kakovostno platno. Iz njegovih ust prihaja oster dolg meč, da bo lahko z njim udaril narode, in pasel jih bo z železno palico. Poleg tega bo tlačil v stiskalnici srdite jeze Vsemogočnega Boga.« (Raz. 19:11, 14, 15)

16 Kdo bodo Kristusovi sobojevniki oziroma tisti, ki mu bodo kot »nebeške vojske« sledili v boj? Ko si je Jezus prvič pripasal meč, da bi Satana in njegove demone izgnal iz nebes, so ga spremljali »njegovi angeli«. (Raz. 12:7–9) Zato se zdi logično skleniti, da bodo v bitki harmagedon v Kristusovi vojski tudi sveti angeli. Ali bo v njegovi vojski še kdo? Jezus je svojim maziljenim bratom obljubil naslednje: »Zmagovalcu, ki bo vse do konca delal to, kar sem zapovedal, bom dal oblast nad narodi, in pasel jih bo z železno palico, da se bodo razbili na koščke kakor glinene posode, tako kakor sem tudi jaz prejel oblast od svojega Očeta.« (Raz. 2:26, 27) Torej bodo v Kristusovi nebeški vojski tudi  njegovi maziljeni bratje, ki bodo do takrat že prejeli nebeško nagrado. Maziljeni sovladarji mu bodo stali ob strani, ko bo delal »strah zbujajoče reči« med pasenjem narodov z železno palico.

KRALJ DOKONČA SVOJO ZMAGO

17. a) Kaj predstavlja beli konj, ki ga Kristus jezdi? b) Kaj predstavljata meč in lok?

17 Beri Psalm 45:5. To, da Kralj sedi na belem konju, pomeni, da je vojna, ki jo bije, čista in pravična v Jehovovih očeh. (Raz. 6:2; 19:11) Poleg meča je del njegove bojne opreme tudi lok. Takole beremo: »Tedaj sem videl, in glej: bel konj. Tisti, ki je sedel na njem, je imel lok. Dobil je krono in odšel zmagujoč, da dokonča svojo zmago.« Meč in lok predstavljata sredstva, s katerimi bo Kristus izvršil obsodbo nad svojimi sovražniki.

Ptice bodo poklicane, da očistijo zemljo. (Glej odstavek 18.)

18. Kako se bodo Kristusove »puščice« izkazale za »ostre«?

18 Psalmist v pesniškem jeziku prerokuje, da bodo Kraljeve »ostre puščice [. . .] obtičale v srcih kraljevih sovražnikov«, in nadaljuje: »Pod teboj padajo ljudstva.« Kri bo tekla po vsej zemlji. V Jeremijevi prerokbi piše: »Tistega dne bodo pobiti od Jehova ležali od enega konca zemlje do drugega.« (Jer. 25:33) V vzporedni prerokbi piše: »Videl sem tudi angela, ki je stal sredi sonca in je vsem pticam, ki letijo po sredi neba, glasno zaklical: ‚Pridite sem, zberite se k Božji veliki večerji, da boste jedle meso kraljev, meso vojaških poveljnikov, meso krepkih mož, meso konj in tistih, ki na njih sedijo, ter meso vseh, svobodnih in sužnjev, malih in velikih.‘« (Raz. 19:17, 18)

19. Kako bo Kristus šel »uspehu naproti« in dokončal svojo zmago?

19 Kristus bo, potem ko bo uničil Satanovo pokvarjeno stvarnost na zemlji, »s sijajem« šel »uspehu naproti«. (Ps. 45:4) Svojo zmago bo dokončal tako, da bo Satana in njegove demone za ves čas tisočletne vlade zaprl v brezno. (Raz. 20:2, 3) Zemeljske prebivalce bo to, da bodo Hudič in njegovi angeli takrat povsem nedejavni, kakor bi bili mrtvi, osvobodilo satanskega vpliva in se bodo lahko v popolnosti podredili svojemu zmagovitemu in veličastnemu Kralju. Preden pa bodo priča postopnemu spreminjanju zemlje v raj, bodo imeli še en razlog za veselje skupaj s svojim Kraljem in njegovimi nebeškimi tovariši. O tem veselem dogodku bo govoril naslednji članek.