Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

»Glejte, jaz bom z vami vse dni«

»Glejte, jaz bom z vami vse dni«

»Glejte, jaz bom z vami vse dni do sklenitve stvarnosti.« (MAT. 28:20)

1. a) Na kratko obnovi ponazoritev o pšenici in ljuljki. b) Kako je Jezus razložil njen pomen?

JEZUS v eni od svojih ponazoritev o Kraljestvu govori o kmetovalcu, ki poseje dobro, pšenično seme, in o sovražniku, ki med to dobro seme poseje ljuljko. Ljuljka se razrašča hitreje od pšenice, toda kmetovalec svojim sužnjem naroči, naj pustijo, da »oboje raste skupaj do žetve«. Med žetvijo ljuljko uničijo, pšenico pa spravijo. Jezus ponazoritev tudi pojasni. (Beri Matej 13:24–30, 37–43.) Kaj ta ponazoritev odkriva? (Glej preglednico »Pšenica in ljuljka«.)

2. a) Kaj ponazarja dogajanje na kmetovalčevem polju? b) Kateri del prilike bomo pregledali?

2 To, kar se dogaja na polju tega kmetovalca, ponazarja, kako in kdaj naj bi Jezus izmed ljudi zbral celoten razred pšenice, namreč maziljene kristjane, ki bodo z njim vladali v njegovem Kraljestvu. Sejanje se je začelo ob binkoštih leta 33 n. št. Zbiranje bo končano, ko bodo ob koncu te stvarnosti še živeči maziljenci prejeli končni pečat in bodo nato vzeti v nebo. (Mat. 24:31; Raz. 7:1–4) Podobno kakor gorska razgledna točka človeku omogoča širok pogled na okolico, tudi nam ta prilika daje nekakšen panoramski pogled na razvoj dogodkov v obdobju približno 2000 let. Katere dogodke, povezane s Kraljestvom, pa lahko s te perspektive opazimo? Prilika opisuje čas sejanja, rasti in žetve. Ta članek se bo predvsem osredinil na čas žetve. *

POD JEZUSOVO BUDNO SKRBJO

3. a) Kaj se je začelo dogajati po prvem stoletju? b) Katero vprašanje je bilo postavljeno, kot beremo v Mateju 13:28, in kdo ga je postavil? (Glej tudi končno opombo.)

3 Na začetku drugega stoletja n. št. so na svetovnem polju postali opazni navidezni kristjani, in tako »se je pokazala tudi ljuljka«. (Mat. 13:26) V  četrtem stoletju je bilo ljuljki podobnih kristjanov po številu že veliko več kot maziljenih kristjanov. Spomni se, da v priliki sužnji vprašajo svojega gospodarja, ali smejo ljuljko populiti. * (Mat. 13:28) Kako je gospodar odgovoril?

4. a) Kaj je razvidno iz Gospodarjevih, torej Jezusovih besed? b) Kdaj so pšenici podobni kristjani postali prepoznavni?

4 Ko je Jezus govoril o pšenici in ljuljki, je med drugim rekel: »Naj oboje raste skupaj do žetve.« Te besede odkrivajo, da je bilo vse od prvega stoletja do danes na zemlji vedno nekaj pšenici podobnih maziljenih kristjanov. Ta sklep potrjuje tudi to, kar je Jezus pozneje rekel svojim učencem: »Jaz bom z vami vse dni do sklenitve stvarnosti.« (Mat. 28:20) Torej naj bi Jezus nad maziljenimi kristjani bdel vse dni do konca. Ker pa so se ljuljki podobni kristjani razraščali hitreje od njih, ne moremo z gotovostjo reči, kdo je v tem dolgem obdobju pripadal razredu pšenice. Toda nekaj desetletij pred začetkom žetve je razred pšenice postal prepoznaven. Kako je do tega prišlo?

SEL PRIPRAVI POT

5. Kako se je Malahijeva prerokba izpolnila v prvem stoletju?

5 Stoletja prej, preden je Jezus povedal ponazoritev o pšenici in ljuljki, je Jehova navdihnil svojega preroka Malahija, da je napovedal dogodke, ki imajo s to Jezusovo ponazoritvijo mnogo skupnega. (Beri Malahija 3:1–4.) Sel, ki je »pripravil pot«, je bil Janez Krstnik. (Mat. 11:10, 11) Delovati je začel leta 29 n. št., in takrat se je približal čas sodbe za izraelski narod. Drugi sel, »sel zaveze«, je bil Jezus. Dvakrat je očistil  tempelj v Jeruzalemu: prvič na začetku svoje službe, drugič pa proti koncu. (Mat. 21:12, 13; Jan. 2:14–17) Torej je Jezusovo očiščevalno delo trajalo nekaj časa.

6. a) Katera je večja izpolnitev Malahijeve prerokbe? b) Od kdaj do kdaj je Jezus pregledoval duhovni tempelj? (Glej tudi končno opombo.)

 6 Katera pa je večja izpolnitev Malahijeve prerokbe? V desetletjih do leta 1914 so C. T. Russell in njegovi tesni sodelavci opravljali delo, podobno tistemu, ki ga je opravljal Janez Krstnik. K temu pomembnemu delu je spadala oživitev svetopisemskih resnic. Preučevalci Biblije so učili pravi pomen Kristusove odkupne žrtve, razgaljali laž o peklenskem ognju in oznanjali prihajajoči konec časov narodov. Vendar je bilo takrat veliko verskih skupin, ki so trdile, da sledijo Kristusu. Zato je bilo treba odgovoriti na pomembno vprašanje: Katera med temi skupinami je pšenica? Jezus je, da bi prišel do odgovora na to vprašanje, leta 1914 začel pregledovati duhovni tempelj. To pregledovanje in očiščevanje je trajalo nekaj časa: od leta 1914 do prve polovice leta 1919. *

LETA PREGLEDOVANJA IN OČIŠČEVANJA

7. Kaj je Jezus našel na začetku svojega pregledovanja?

7 Kaj je Jezus našel na začetku svojega pregledovanja? Majhno skupino gorečih Preučevalcev Biblije, ki so že dobrih 30 let svoje moči in sredstva uporabljali za živahno oznanjevalsko kampanjo. * Jezus in angeli so gotovo občutili izjemno veselje, ko so videli, da Satanovi ljuljki ni uspelo zadušiti  teh relativno redkih, a trdoživih pšeničnih stebel! Vseeno pa je bilo treba »Lévijeve sinove«, maziljence, očistiti. (Mal. 3:2, 3; 1. Pet. 4:17) Zakaj?

8. Kaj se je dogajalo po letu 1914?

8 Proti koncu leta 1914 so bili nekateri Preučevalci Biblije razočarani, ker niso šli v nebesa. Med letoma 1915 in 1916 se je oznanjevalsko delo upočasnilo zaradi nasprotovanja od zunaj. Še huje pa je bilo po smrti brata Russlla oktobra 1916, ko je nasprotovanje izbruhnilo znotraj organizacije. Štirje od sedmih članov upravnega odbora Watch Tower Bible and Tract Society so se uprli odločitvi, da bi vodenje organizacije prevzel brat Rutherford. Skušali so ustvariti razdor med brati. Vendar pa so avgusta 1917 zapustili Betel, in to je bilo zares očiščenje! Poleg tega so nekateri izmed Preučevalcev Biblije podlegli strahu pred človekom. Toda kot celota so se voljno odzvali na Jezusovo očiščevalno delo in naredili potrebne spremembe. Zato je Jezus presodil, da so pšenica, torej pravi kristjani. Vse navidezne kristjane, med katere spadajo vsi, ki pripadajo cerkvam tako imenovanega krščanstva, pa je zavrgel. (Mal. 3:5; 2. Tim. 2:19) In kaj se je zgodilo zatem? Da bi to ugotovili, se vrnimo k priliki o pšenici in ljuljki.

KAJ SE ZGODI PO ZAČETKU ŽETVE?

9., 10. a) Kaj bomo zdaj pregledali glede žetve? b) Kaj se je med žetvijo zgodilo najprej?

9 »Žetev je sklenitev stvarnosti,« je rekel Jezus. (Mat. 13:39) Ta žetev se je začela leta 1914. Pregledali bomo pet dogodkov, ki jih je Jezus napovedal za čas žetve.

 10 Prvi dogodek: puljenje ljuljke. Jezus pravi: »Ob žetvi pa bom žanjcem naročil: Najprej populite ljuljko in jo zvežite v snope.« Po letu 1914 so angeli začeli puliti ljuljko, namreč ločevati ljuljki podobne kristjane od maziljenih »sinov kraljestva«. (Mat. 13:30, 38, 41)

11. Kaj vse do danes ločuje prave kristjane od navideznih?

11 Bolj ko je puljenje napredovalo, jasnejša je postajala razlika med tema dvema skupinama. (Raz. 18:1, 4) Leta 1919 je postalo očitno, da je Babilon Veliki padel. Kaj je bilo tisto, kar je še zlasti ločevalo prave kristjane od navideznih? Oznanjevanje. Tisti, ki jim je bilo med Preučevalci Biblije zaupano vodstvo, so začeli poudarjati, da je pomembno osebno sodelovati v oznanjevanju Kraljestva. Leta 1919 je na primer v angleščini izšla brošurica Komu je delo zaupano, v kateri so bili vsi maziljeni kristjani spodbujeni k oznanjevanju po hišah. V njej je pisalo: »Delo je sicer videti velikansko, toda je od Gospoda in z njegovo pomočjo ga bomo opravili. Imate to čast, da lahko v njem sodelujete.« Kakšen je bil odziv? Kot piše v angleškem Stražnem stolpu iz leta 1922, so Preučevalci Biblije od takrat naprej svojo oznanjevalsko dejavnost pospešeno opravljali. Kaj kmalu je oznanjevanje po hišah postalo razpoznavni znak teh zvestih kristjanov – in tako je še danes.

12. Od kdaj poteka spravljanje razreda pšenice?

 12 Drugi dogodek: spravljanje pšenice. Jezus svojim angelom zapove: »Pšenico spravite v mojo žitnico.« (Mat. 13:30) Spravljanje oziroma zbiranje maziljencev v obnovljeno krščansko občino poteka od leta 1919. Za maziljene kristjane, ki bodo živi dočakali konec te stvarnosti, bo do končnega spravljanja prišlo, ko bodo dobili svojo nebeško nagrado. (Dan. 7:18, 22, 27)

13. Kaj Razodetje 18:7 odkriva o tem, kakšno stališče ima danes vlačuga oziroma Babilon Veliki, h kateremu spada tudi tako imenovano krščanstvo?

  13 Tretji dogodek: jok in škripanje z zobmi. Kaj se zgodi zatem, ko angeli ljuljko zvežejo v snope? Jezus stanje razreda ljuljke opiše z naslednjimi besedami: »Tam bo jok in škripanje z zobmi.« (Mat. 13:42) Ali se to dogaja zdaj? Ne. Danes tako imenovano krščanstvo kot del vlačuge zase še vedno pravi: »Sedim kot kraljica, nisem vdova in nikoli ne bom izkusila žalosti.« (Raz. 18:7) Res, tako imenovano krščanstvo meni, da ima oblast trdno v rokah, in skuša nad političnimi voditelji sedeti »kot kraljica«. Trenutno tisti, ki jih predstavlja ljuljka, ne jokajo, ampak se hvalijo. Toda to se bo kmalu spremenilo.

Tesna povezanost tako imenovanega krščanstva s političnimi voditelji se bo kmalu končala. (Glej  odstavek 13.)

14. a) Kdaj bodo navidezni kristjani škripali z zobmi in zakaj? b) Kako se naše spremenjeno razumevanje Mateja 13:42 ujema z besedami iz Psalma 112:10? (Glej končno opombo.)

14 Ko bo med veliko stisko uničena celotna organizirana kriva religija, bodo njeni nekdanji pripadniki bežali na varno, vendar ne bodo našli nobenega varnega kraja, kamor bi se skrili. (Luk. 23:30; Raz. 6:15–17) Takrat bodo začeli v obupu jokati in od jeze škripati z zobmi, saj bodo spoznali, da ne morejo ubežati uničenju. In v tem temačnem trenutku se bodo, kot je Jezus napovedal v svoji prerokbi o veliki stiski, »v znak žalovanja [. . .] tolkli po prsih«. * (Mat. 24:30; Raz. 1:7)

15. Kaj se bo zgodilo z ljuljko in kdaj bo do tega prišlo?

 15 Četrti dogodek: vrženi v peč. In kaj se bo zgodilo s snopi ljuljke? Angeli jih bodo vrgli »v ognjeno peč«. (Mat. 13:42) To pomeni popolno uničenje. Torej bodo nekdanji pripadniki krivih verskih organizacij uničeni med končnim delom velike stiske, v harmagedonu. (Mal. 4:1)

16., 17. a) Kateri je zadnji dogodek, ki ga Jezus omeni v svoji ponazoritvi? b) Zakaj sklepamo, da je ta dogodek še pred nami?

 16 Peti dogodek: živo svetijo. Jezus svojo prerokbo konča z besedami: »Takrat bodo pravični v kraljestvu svojega Očeta svetili tako živo kakor sonce.« (Mat. 13:43) Kdaj in kje bo to? Izpolnitev teh besed je še pred nami. Jezus v tej vrstici ni napovedal nečesa, kar se trenutno dogaja na zemlji, ampak je napovedal nekaj, kar se bo v prihodnosti dogajalo v nebesih. * Razmisli o dveh razlogih za takšen sklep.

17 Prvi razlog najdemo v odgovoru na vprašanje kdaj. Jezus je rekel:  »Takrat bodo pravični [. . .] svetili.« Beseda »takrat« se očitno nanaša na dogodek, ki ga je Jezus omenil pred tem, namreč na to, da je ljuljka vržena »v ognjeno peč«. Do tega pa pride v končnem delu velike stiske. Torej mora tudi do tega, da maziljenci živo svetijo, priti v tem istem času v prihodnosti. Drugi razlog najdemo v odgovoru na vprašanje kje. Jezus je rekel, da bodo pravični svetili »v kraljestvu«. Kaj to pomeni? Vsi zvesti maziljenci, ki bodo po uvodnem delu velike stiske še na zemlji, bodo že imeli svoj končni pečat. Zatem bodo, kot je to razvidno iz Jezusove prerokbe o veliki stiski, zbrani v nebesih. (Mat. 24:31) Tam bodo svetili »v kraljestvu svojega Očeta« in kmalu po bitki harmagedon bodo kot del Jezusove radostne neveste na »Jagnjetovi poroki«. (Raz. 19:6–9)

KAKO NAM KORISTI

18., 19. Kako vse nam razumevanje Jezusove prilike o pšenici in ljuljki koristi kot posameznikom?

18 Kako nam kot posameznikom koristi panoramski pogled, ki ga ponuja ta prilika? Razmislimo o treh koristih. Prvič: pomaga nam do jasnejšega razumevanja. Prilika odkriva pomemben razlog za to, da Jehova dopušča hudobijo. Jehova je »prenašal posode jeze«, da bi pripravil »posode usmiljenja«, in sicer razred pšenice. * (Rim. 9:22–24) Drugič: krepi nam zaupanje. Medtem ko se bo konec približeval, se bodo naši sovražniki še bolj bojevali proti nam, vendar nas »ne bodo premagali«. (Beri Jeremija 1:19.) Kakor je naš nebeški Oče Jehova nad razredom pšenice bdel skozi stoletja, tako bo po Jezusu in angelih tudi z nami »vse dni«, ki so še pred nami. (Mat. 28:20)

19 Tretjič: prilika nam pomaga prepoznati razred pšenice. Zakaj je to tako zelo pomembno? Ker je to, da vemo, kdo so pšenici podobni kristjani, bistveno, da dobimo odgovor na vprašanje, ki ga je postavil Jezus v svoji obširni prerokbi o zadnjih dneh. Vprašal je: »Kdo je pravzaprav zvesti in preudarni suženj?« (Mat. 24:45) Zadovoljiv odgovor na to vprašanje bomo dobili v naslednjih dveh člankih.

 

^ odst. 2 Odstavek 2: Da bi si osvežil spomin o pomenu drugih delov te prilike, te spodbujamo, da si v Stražnem stolpu, 15. marec 2010, prebereš članek »Pravični bodo ‚svetili tako živo kakor sonce‘«.

^ odst. 3 Odstavek 3: Ti sužnji, glede na to, da so Jezusovi apostoli umrli in da preostali maziljeni kristjani na zemlji niso bili prikazani kot sužnji, ampak kot pšenica, dobro ponazarjajo angele. Kasneje ponazoritev odkrije, da so tisti, ki populijo ljuljko, angeli. (Mat. 13:39)

^ odst. 6 Odstavek 6: To je spremenjeno razumevanje. Prej smo razumeli, da je do Jezusovega pregledovanja prišlo v letu 1918.

^ odst. 7 Odstavek 7: Preučevalci Biblije so od leta 1910 do 1914 razdelili približno 4,000.000 knjig in več kot 200,000.000 traktatov in brošuric.

^ odst. 14 Odstavek 14: To je sprememba našega razumevanja tega, kar piše v Mateju 13:42. Prej je v naših publikacijah pisalo, da navidezni kristjani že desetletja jokajo in škripajo z zobmi, torej tarnajo, ker jih »sinovi kraljestva« razkrivajo kot takšne, kakršni so – kot »sinove hudobnega«. (Mat. 13:38) Vendar je treba omeniti, da je škripanje z zobmi povezano z uničenjem. (Ps. 112:10)

^ odst. 16 Odstavek 16: V Danielu 12:3 piše, da bodo »tisti, ki imajo uvid [maziljeni kristjani], [. . .] sijali kakor jasno prostranstvo«. Dokler so še na zemlji, to delajo tako, da oznanjujejo. Vendar Matej 13:43 kaže na čas, ko bodo živo svetili v nebeškem Kraljestvu. Prej smo razumeli, da se obe vrstici nanašata na isto stvar – na oznanjevanje.