Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kako bo ta svet prišel do svojega konca

Kako bo ta svet prišel do svojega konca

»Vi niste v temi, da bi vas ta dan presenetil, kakor bi svetloba presenetila tatove.« (1. TES. 5:4)

1. Kaj nam bo pomagalo ostati budni in spoprijemati se s preizkušnjami?

KMALU se bodo zvrstili dogodki, ki bodo pretresli ves svet. To potrjuje izpolnjevanje biblijskih prerokb, zato moramo ostati budni. Kaj nam bo pri tem pomagalo? Apostol Pavel nas spodbuja, naj imamo »oči uprte v tisto, kar se ne vidi«. Da, vedno moramo imeti pred očmi našo nagrado – večno življenje, najsibo v nebesih ali pa na zemlji. Kot se vidi iz sobesedila, je Pavel te besede napisal, da bi sovernike spodbudil, naj vedno mislijo na to, kako lepa prihodnost jih čaka, če bodo zvesto služili Bogu. To jim bo med drugim v pomoč pri spoprijemanju s preizkušnjami in preganjanjem. (2. Kor. 4:8, 9, 16–18; 5:7)

2. a) Kaj moramo delati, da bi bilo naše upanje še naprej trdno? b) O čem bomo razpravljali v tem in naslednjem članku?

2 V Pavlovem nasvetu najdemo pomembno načelo: da bi bilo naše upanje trdno, moramo gledati dlje od tega, kar je tik pred našimi očmi. Osredotočiti se moramo na pomembne dogodke, ki jih sedaj še ne vidimo. (Heb. 11:1; 12:1, 2) Zato si pobliže poglejmo deset dogodkov, ki so še pred nami in so močno povezani z našim upanjem na večno življenje. *

KAJ SE BO ZGODILO TIK PRED KONCEM?

3. a) Kateri prihodnji dogodek je opisan v 1. Tesaloničanom 5:2, 3? b) Kaj bodo delali politični voditelji in kdo se jim bo verjetno pridružil?

3 Enega od teh prihodnjih dogodkov je omenil Pavel v svojem pismu Tesaloničanom. (Beri  1. Tesaloničanom 5:2, 3.) V tem pismu je usmeril pozornost na »Jehovov dan«. Besedna zveza »Jehovov dan« se tukaj nanaša na obdobje, ki se bo pričelo z uničenjem krive religije in bo vrhunec doseglo v vojni harmagedon. Toda tik preden se bo Jehovov dan začel, bodo svetovni voditelji govorili »Mir in varnost!«. Lahko da bo pri tem šlo za en dogodek ali pa več zaporednih dogodkov. Narodi bodo morda mislili, da jim je že skoraj uspelo rešiti nekatere od velikih problemov, ki jih pestijo. Kako pa se bodo na to odzvali verski voditelji? Oni so del sveta, zato je povsem mogoče, da se bodo svetovnim voditeljem pridružili. (Raz. 17:1, 2) Duhovščina bo tako posnemala lažne preroke, ki so nekdaj delovali na Judovem. Jehova je zanje rekel: »Govorijo ‚Mir! Mir!‘, čeprav miru ni.« (Jer. 6:14; 23:16, 17)

4. Česa se mi v nasprotju z drugimi ljudmi zavedamo?

4 Ta dogodek bo ne glede na to, kdo vse bo med tistimi, ki bodo govorili »Mir in varnost!«, jasno naznanjal, da se bo kmalu pričel Jehovov dan. Pavel je zato lahko napisal: »Bratje, vi niste v temi, da bi vas ta dan presenetil, kakor bi svetloba presenetila tatove, saj ste vsi vi sinovi luči.« (1. Tes. 5:4, 5) V nasprotju z drugimi ljudmi se mi zavedamo pomena trenutnih dogodkov, ki so zapisani v Svetem pismu. Kako pa se bo prerokba o razglasu »Mir in varnost!« izpolnila? Samo počakati moramo in bomo videli. Zato bodimo odločeni, da bomo ostali »budni in razsodni«. (1. Tes. 5:6; Zef. 3:8)

»KRALJICA«, KI JE NAROBE PRESODILA SVOJE MOŽNOSTI

5. a) Kako se bo pričela »velika stiska«? b) Zakaj lahko rečemo, da bo »kraljica«, omenjena v Razodetju 18:7, narobe presodila svoje možnosti preživetja?

5 Kaj se bo zgodilo zatem? Pavel pravi: »Ko bodo govorili ‚Mir in varnost!‘, tedaj jih bo nepričakovano doletelo nenadno uničenje.« Prva faza tega »nenadnega uničenja« je napad na »Babilon Veliki«, svetovni imperij krive religije, ki je poznan tudi po vzdevku »vlačuga«. (Raz. 17:5, 6, 15) S tem napadom na vse krive religije, tudi na tako imenovano krščanstvo, se bo pričela »velika stiska«. (Mat. 24:21; 2. Tes. 2:8) Mnoge bo ta dogodek povsem presenetil. Zakaj? Ta vlačuga bo namreč vse do tega trenutka nase samozavestno gledala kot na »kraljico«, ki ne bo nikoli »izkusila  žalosti«. Sedaj pa bo nenadoma ugotovila, da je narobe presodila svoje možnosti preživetja. Uničena bo hitro, tako rekoč »v enem dnevu«. (Raz. 18:7, 8)

6. Kdo bo uničil krivo religijo?

6 Iz Božje Besede je razvidno, da bo vlačugo napadla »zver«, ki ima »deset rogov«. Preučevanje knjige Razodetje odkriva, da zver predstavlja Združene narode (ZN). »Desetero rogov« pa predstavlja vse današnje politične sile, ki podpirajo »škrlatno zver«. * (Raz. 17:3, 5, 11, 12) Kako uničujoč bo ta napad? Narodi, ki so del ZN, bodo vlačugo oropali bogastva, razkrili njen pravi značaj, jo pojedli in »sežgali«. Njeno uničenje bo dokončno. (Beri Razodetje 17:16.)

7. Kaj bo sprožilo napad, ki ga bo izvršila »zver«?

7 Biblijsko prerokovanje tudi odkriva, kaj bo sprožilo ta napad. Jehova bo političnim voditeljem nekako dal v srce, »da izvršijo njegovo misel« in vlačugo opustošijo. (Raz. 17:17) Religije, ki hujskajo k vojni, med ljudmi delujejo kot močna razdiralna sila. Morda bodo narodi ravno zato menili, da se uničenje vlačuge sklada z njihovimi nacionalnimi interesi. Pravzaprav bodo voditelji, ko bodo izvršili napad, menili, da izvršujejo svojo »eno misel«. V resnici pa jih bo Bog uporabil kot orodje, s katerim bo izbrisal vse krive religije. Prišlo bo torej do osupljivega preobrata, ko bo en del Satanove stvarnosti napadel drug del, Satan pa tega napada ne bo mogel preprečiti. (Mat. 12:25, 26)

NAPAD NA BOŽJE LJUDSTVO

8. Kaj predstavlja napad »Goga iz dežele Magóg«?

8 Božji služabniki bodo po uničenju krive religije še vedno živeli »na varnem« in »v neobzidanih krajih«. (Ezek. 38:11, 14) Kaj se bo zgodilo s to navidez nezaščiteno skupino ljudi, ki bo še naprej častila Jehova? Videti je, da bodo doživeli vsesplošen napad »mnogih ljudstev«. Božja Beseda ta dogodek opisuje kot napad »Goga iz dežele Magóg«. (Beri Ezekiel 38:2, 15, 16.) Kako naj bi mi gledali na ta napad?

9. a) Kaj je glavna skrb vsakega kristjana? b) Kaj bi morali delati sedaj, da bi si krepili vero?

9 Dejstvo, da za ta napad na Božje ljudstvo vemo že vnaprej, nas ne navdaja s pretirano zaskrbljenostjo. Naša glavna skrb namreč ni naša rešitev,  ampak to, da se posveti Božje ime in dokaže, da ima Jehova res pravico do vrhovne oblasti. Pravzaprav je Jehova narodom več kot 60-krat objavil: »Vedeli [boste], da sem jaz Jehova.« (Ezek. 6:7, glej podčrtno opombo.) Zato željno pričakujemo izpolnitev tega izrednega vidika Ezekielove prerokbe, in to s popolnim zaupanjem, da »Jehova [. . .] ve, kako bogovdane ljudi rešiti iz preizkušnje«. (2. Pet. 2:9) Medtem pa si želimo ob vsaki priložnosti krepiti vero, da bomo lahko ostali značajni do Jehova, ne glede na preizkušnje, ki bi se zgrnile na nas. Kaj bi torej morali delati? Morali bi moliti, preučevati Božjo Besedo in o njej poglobljeno premišljevati ter se z drugimi pogovarjati o kraljestvenem sporočilu. Če bomo tako ravnali, bo naše upanje na večno življenje trdno kot »sidro«. (Heb. 6:19; Ps. 25:21)

NARODI BODO SPOZNALI, KDO JE JEHOVA

10., 11. Kako se bo začel harmagedon in kaj se bo takrat dogajalo?

10 Do katerega dogodka, ki bo do temeljev pretresel svet, bo prišlo zaradi napada na Jehovove služabnike? Jehova bo po Jezusu in nebeških vojskah posredoval v dobro svojega ljudstva. (Raz. 19:11–16) To bo harmagedon – »vojna velikega dne Vsemogočnega Boga«. (Raz. 16:14, 16)

11 Glede te vojne je Jehova po Ezekielu objavil: »‚Na vse svoje gore bom zoper njega [Goga] poklical meč,‘ govori Vrhovni gospod Jehova. ‚Vsak bo povzdignil meč proti svojemu bratu.‘« Tiste na Satanovi strani bo zajela panika, zato se bodo v zmedi z orožjem spravili na svoje lastne vrste – vojak na vojaka. Pustošenje bo pravzaprav zajelo celotno Satanovo stvarnost, saj Jehova pravi: »Storil bom, da se bo nanj [na Goga], na njegove čete in na mnoga ljudstva, ki bodo z njim, usula močna ploha in toča, ogenj in žveplo.« (Ezek. 38:21, 22) Kako se bo končal ta Božji poseg?

12. Kaj bodo prisiljeni spoznati narodi?

12 Narodi bodo hočeš nočeš spoznali, da jih bo ta uničujoči poraz doletel, ker je tako ukazal sam Jehova. Takrat bodo Satanove sile v obupu morda vpile podobno kakor egipčanski vojaki, ko so Izraelce zasledovali skozi Rdeče morje. Vpili so: »Jehova [se] bojuje zanje!« (2. Mojz. 14:25) Da, narodi bodo prisiljeni spoznati, kdo je Jehova. (Beri Ezekiel 38:23.) Kako blizu pa smo sedaj dogodkom, ki smo jih doslej omenili?

NE BO SE POJAVILA NOBENA SVETOVNA SILA VEČ

13. Kaj vemo o petem delu podobe, ki jo je opisal Daniel?

13 Ena od prerokb iz Danielove knjige nam pomaga ugotoviti, kje v toku časa smo. Daniel opiše človeško podobo, ki je sestavljena iz različnih kovin. (Dan. 2:28, 31–33) Ta podoba predstavlja tiste pretekle in sedanje svetovne sile, ki so imele večji vpliv na Božje ljudstvo in so se pojavile druga za drugo. Te sile so Babilon, Medo-Perzija, Grčija, Rim – in še zadnja, današnja svetovna sila. Preučevanje te Danielove prerokbe nam odkriva, da to zadnjo svetovno silo simbolizirajo stopala in prsti na podobi. Med prvo svetovno vojno se je med Veliko Britanijo in Združenimi državami Amerike oblikovalo posebno partnerstvo, tako da peti del Danielove podobe predstavlja ravno anglo-ameriško svetovno velesilo. S stopali se ta podoba konča, kar nakazuje,  da se za to svetovno silo ne bo pojavila nobena več. To, da so stopala mešanica železa in gline, pa predstavlja oslabljeno stanje anglo-ameriške svetovne velesile.

14. Katera svetovna sila bo ob začetku harmagedona vodilna?

14 Ta ista prerokba tudi nakazuje, da je bil od gore, ki predstavlja Jehovovo pravico do vrhovne oblasti, leta 1914 utrgan velik kamen, ki simbolizira Božje kraljestvo. Ta kamen se sedaj z veliko hitrostjo približuje svojemu cilju – stopalom podobe. V harmagedonu bodo uničena tako stopala kot tudi drugi deli podobe. (Beri Daniel 2:44, 45.) Potemtakem bo anglo-ameriška svetovna velesila ob začetku harmagedona še vedno vodilna svetovna sila. Biti priča izpolnitvi te prerokbe bo zares nekaj veličastnega! * Kako pa bo Jehova ukrepal zoper Satana?

KAJ SE BO ZGODILO Z BOŽJIM GLAVNIM NASPROTNIKOM

15. Kaj se bo s Satanom in demoni zgodilo po harmagedonu?

15 Satan bo najprej moral od začetka do konca gledati, kako bo celotna njegova organizacija na zemlji odstranjena. Nato bo na vrsto prišel tudi sam. Ta dogodek je opisal apostol Janez. (Beri Razodetje 20:1–3.) Jezus Kristus, angel, ki ima v roki »ključ od brezna«, bo zgrabil Satana in njegove demone, jih vrgel v brezno, in tam bodo zaprti tisoč let. (Luk. 8:30, 31; 1. Jan. 3:8) To dejanje bo uvod v to, da bo kači zdrobljena glava. * (1. Mojz. 3:15)

16. Kaj bo za Satana pomenilo to, da bo v »breznu«?

16 Kaj je »brezno«, v katerega bodo vrženi Satan in demoni? Grška beseda ábisos, ki jo je uporabil Janez, pomeni »zelo oziroma neznansko globok«. Prevaja pa se tudi z izrazi »brezdanji, brezmejen« in »neskončna praznina«. Zato je to kraj, ki je povsem zunaj dosega vsakogar, razen Jehova in angela, ki ima »ključ od brezna«. V tem kraju bo Satan povsem nedejaven, kakor bi bil mrtev, in tako ne bo »več zapeljeval narodov«. Zares, ta »rjoveči lev« bo utišan! (1. Pet. 5:8)

DOGODKI, KI BODO VODILI DO MIRU

17., 18. a) Katere dogodke, ki jih sedaj še ne vidimo, smo pregledali v tem članku? b) Katero obdobje bo nastopilo po teh dogodkih?

17 Pred nami so pomembni dogodki, ki bodo pretresli ves svet. Komaj čakamo, da bomo videli, kako bo prišlo do razglasa »Mir in varnost!«. Nato bomo priča uničenju Babilona Velikega, napadu Goga iz Magoga in bitki harmagedon. Zatem bodo Satan in demoni vrženi v brezno. Po teh dogodkih, ko bo odstranjena vsa hudobija, bomo začeli novo poglavje v življenju: vstopili bomo v Kristusovo tisočletno kraljestvo, v katerem bomo uživali »obilje miru«. (Ps. 37:10, 11)

18 Poleg petih dogodkov, ki smo si jih pobliže pogledali v tem članku, obstajajo še druge reči, ki spadajo k temu, »kar se ne vidi«, in v katere želimo imeti uprte oči. Te reči bomo obravnavali v naslednjem članku.

^ odst. 2 O vseh desetih dogodkih bomo razpravljali v tem in naslednjem članku.

^ odst. 6 Glej Razodetje – pred nami je njegov veliki vrhunec!, strani 251–258.

^ odst. 14 Besedna zveza »vsa ta kraljestva« iz Daniela 2:44 se nanaša na svetovne sile oziroma kraljestva, ki so prikazana z deli podobe. Vzporedna svetopisemska prerokba pa pokaže, da se bodo na »veliki dan Vsemogočnega Boga« proti Jehovu zbrali »kralji vse naseljene zemlje«. (Raz. 16:14; 19:19–21) Potemtakem v harmagedonu ne bodo uničena le kraljestva, ki jih prikazuje podoba, temveč tudi vse druge človeške vlade.

^ odst. 15 Kači bo glava zdrobljena po koncu tisočletja, ko bo Satan skupaj z demoni vržen v »ognjeno in žvepleno jezero«. (Raz. 20:7–10; Mat. 25:41)