Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vodeni po Božjem duhu – v prvem stoletju in danes

Vodeni po Božjem duhu – v prvem stoletju in danes

 Vodeni po Božjem duhu – v prvem stoletju in danes

»Vse to delovanje povzroča en in isti duh.« (1. KOR. 12:11)

1. Kaj bomo obravnavali v tem članku?

BINKOŠTI leta 33 n. št. Koliko razburljivih dogodkov, ki jih je prinesel ta dan, se ob tem spomnimo! (Apd. 2:1–4) Takratno izlitje svetega duha je zaznamovalo pomembno prelomnico v tem, kako je Bog odtlej vodil svoje služabnike. V predhodnem članku smo pregledali, kako je Božji duh pomagal vernim posameznikom iz davnine izpolnjevati težke in zapletene naloge. Toda kakšna je razlika med delovanjem Božjega duha v predkrščanski dobi in v prvem stoletju? In kako delovanje Božjega duha koristi današnjim kristjanom? Pa poglejmo.

»Glej, Jehovova sužnja sem«

2. Kako je Marija osebno izkusila delovanje svetega duha?

2 Ko je bil izlit obljubljeni sveti duh v veliki zgornji sobi v Jeruzalemu, je bila med  navzočimi tudi Marija. (Apd. 1:13, 14) Več kot tri desetletja pred tem je videla, kaj izjemnega lahko Jehova doseže s svojim duhom. Jehova je življenje svojega Sina prenesel iz nebes na zemljo s tem, da je povzročil, da je bil v njeni maternici spočet otrok, čeprav je bila sama še devica. Bitje, ki je bilo v njej, je bilo spočeto »od svetega duha«. (Mat. 1:20)

3., 4. Kakšno stališče je imela Marija in kako jo lahko posnemamo?

3 Zakaj je bila Marija počaščena s to prednostjo brez primere? Marija je po tem, ko ji je angel pojasnil, kakšna je Jehovova volja glede nje, vzkliknila: »Glej, Jehovova sužnja sem. Naj se mi zgodi po tvoji besedi.« (Luk. 1:38) Njene besede razkrivajo nekaj o njenem srcu, kar je Bog opazil že prej. Njen takojšnji odziv kaže na to, da je bila pripravljena izpolniti njegovo voljo. Nič ni postavljala vprašanj o tem, kako bodo ljudje v domačem kraju gledali na njeno nosečnost ali pa kako bo to vplivalo na njen odnos z zaročencem. Ko je zase dejala, da je sužnja, je pokazala, da povsem zaupa v svojega Gospodarja, Jehova.

4 Ali se ti včasih zdi, da te odgovornosti v Božji službi preveč obremenjujejo? Dobro bi bilo, da se vsak od nas vpraša: »Ali povsem zaupam Jehovu, da bo stvari izpeljal v skladu s svojo voljo? Ali se vidi, da sem voljan opraviti delo, ki mi ga daje Jehova?« Lahko si prepričan, da Bog daje svojega duha tistim, ki mu zaupajo z vsem svojim srcem in se mu podrejajo kot Vrhovnemu gospodu. (Apd. 5:32)

Sveti duh je pomagal Petru

5. Kako je Peter izkusil delovanje svetega duha pred binkoštmi leta 33 n. št.?

5 Apostol Peter je tako kot Marija še pred binkoštmi leta 33 n. št. osebno izkusil moč Božjega svetega duha. Jezus je namreč njemu in drugim apostolom dal oblast izganjati demone. (Mar. 3:14–16) In čeprav Sveto pismo ne navaja veliko podrobnosti o tem, je zelo verjetno, da je Peter uporabljal to oblast. Ko ga je Jezus nekoč povabil, naj se po Galilejskem jezeru sprehodi do njega, je to lahko storil s pomočjo svetega duha. (Beri Matej 14:25–29.) Očitno se je Peter pri izvrševanju mogočnih del zanašal na pomoč svetega duha. Kmalu zatem je ta duh deloval na Petra in druge učence še drugače.

6. Kaj je lahko Peter ob binkoštih leta 33 n. št. in še potem delal s pomočjo Božjega duha?

6 Ob binkoštih leta 33 n. št. so Peter in drugi dobili čudežno sposobnost komunicirati v jezikih, ki so jih govorili tujci, začasno nastanjeni v Jeruzalemu. Zatem je Peter vstal in nagovoril zbrano množico. (Apd. 2:14–36) Da, ta človek, ki je včasih ravnal prenagljeno ali ga je prevzel strah, je poln poguma neustrašno pričeval kljub grožnjam in preganjanju. (Apd. 4:18–20, 31) Bog mu je po svojem duhu razodeval stvari. (Apd. 5:8, 9) Peter je dobil celo moč, da je neko kristjanko obudil od mrtvih. (Apd. 9:40)

7. Katere Jezusove nauke je Peter doumel šele po tem, ko je bil maziljen?

7 Peter je že pred binkoštmi doumel mnoge resnice, ki jih je Jezus učil. (Mat. 16:16, 17; Jan. 6:68) Toda nekateri vidiki Jezusovih naukov mu takrat še niso bili povsem jasni. Na primer, Peter ni razumel, da bo Kristus tretji dan obujen kot duhovno bitje ali da bo Kristusovo kraljestvo v nebesih. (Jan. 20:6–10; Apd. 1:6) Zanj je bila zamisel, da bodo ljudje postali duhovna bitja in bodo vladali v nebeškem Kraljestvu, nekaj novega. Potem ko je bil krščen s svetim  duhom in je prejel nebeško upanje, je lahko doumel te Jezusove nauke.

8. Spoznanje česa je na voljo tako maziljenim kristjanom kot »drugim ovcam«?

8 Potem ko so Jezusovi učenci prejeli svetega duha, so lahko razumeli nauke, ki jih dotlej niso. Pisci Krščanskih grških spisov so bili navdihnjeni, da so nam v korist osvetlili osupljive podrobnosti, povezane z Jehovovim namenom. (Efež. 3:8–11, 18) Danes se tako maziljeni kristjani kot »druge ovce« hranijo pri skupni duhovni mizi in vsrkavajo iste resnice. (Jan. 10:16) Ali si hvaležen za spoznanje in razumevanje Božje Besede, ki sta ti tako omogočena po svetem duhu?

Pavel se je »napolnil s svetim duhom«

9. Kaj je lahko delal Pavel z močjo svetega duha?

9 Kakšno leto po binkoštih leta 33 n. št. je Božje darilo svetega duha prejel Savel, ki je kasneje postal znan kot Pavel. Duh je Pavla usposobil za dela, od katerih imamo koristi še mi danes. Vodil ga je pri pisanju 14 biblijskih knjig. In tako kot Petru je tudi Pavlu pomagal razumeti biblijske nauke in jasno pisati o njih, na primer o upanju na neumrljivo življenje in netrohljivost v nebesih. Sveti duh mu je dajal moč ozdravljati ljudi, izganjati demone in celo obujati mrtve! Toda moč, ki jo je prejel po svetem duhu, mu je pomagala opravljati še pomembnejšo nalogo. To nalogo opravljamo tudi vsi današnji Božji služabniki, vendar moči za to ne prejemamo na čudežen način.

10. Kako je sveti duh vplival na Pavlovo »zmožnost govorjenja«?

10 Pavel, ki se je »napolnil s svetim duhom«, je pogumno govoril z nekim čarovnikom. To je naredilo izreden vtis na ciprskega deželnega upravitelja, ki je slišal ves pogovor. Ta prokonzul je sprejel resnico, »ker ga je Jehovov nauk tako osupnil«. (Apd. 13:8–12) Očitno je Pavel dobro vedel, kako pomembno vlogo ima Božji sveti duh pri govorjenju resnice. (Mat. 10:20) Kasneje je spodbudil občino v Efezu, naj prosi zanj, da bi mu bila dana »zmožnost govorjenja«. (Efež. 6:18–20)

11. Kako je Božji duh vodil Pavla?

11 Sveti duh Pavlu ni le dajal, da govori, ampak mu je včasih na določenih krajih tudi prepovedal govoriti. Kadar se je Pavel podajal na svoja misijonarska potovanja, ga je pri tem vodil Božji duh. (Apd. 13:2; beri Apostolska dela 16:6–10.) Jehova še vedno vodi oznanjevalsko delo po svojem duhu. Tako kot Pavel si vsi poslušni Jehovovi služabniki prizadevamo pogumno in goreče razglašati resnico. Čeprav Božje vodstvo danes ni tako opazno, kot je bilo v Pavlovem času, smo lahko prepričani, da Jehova uporablja svetega duha, da bi vredni ljudje slišali resnico. (Jan. 6:44)

 »Oblike delovanja so različne«

12.–14. Ali sveti duh deluje na vse Božje služabnike enako? Pojasni.

12 Ali ni res, da so pripovedi o tem, kako je Jehova blagoslavljal občino maziljenih kristjanov v prvem stoletju, v veliko spodbudo današnjim Božjim posvečenim služabnikom? Nedvomno! Ohrani v mislih to, kar je Pavel po navdihnjenju pisal občini v Korintu glede takratnih čudežnih darov duha: »Darovi so različni, toda duh je isti, tudi službe so različne, toda Gospod je isti, pa tudi oblike delovanja so različne, toda vse to delovanje v vseh ljudeh povzroča isti Bog.« (1. Kor. 12:4–6, 11) Da, sveti duh lahko namensko deluje različno na posamezne Božje služabnike. Sveti duh je na voljo tako Kristusovi »mali čredi« kot tudi njegovim »drugim ovcam«. (Luk. 12:32; Jan. 10:16) Vendar ne deluje vedno enako na vsakega člana občine.

13 Starešine so denimo postavljeni po svetem duhu. (Apd. 20:28) Vendar ni tako, da vsi z duhom maziljeni posamezniki služijo kot nadzorniki v občini. Kaj lahko iz tega sklenemo? Enostavno to, da Božji duh na člane občine deluje različno.

14 Duh, ki v maziljene vsadi »duha posinovljenja« oziroma povzroči, da čutijo, da so Božji sinovi, je isti duh, s katerim je Jehova svojega edinorojenega Sina obudil v neumrljivo življenje v nebesih. (Beri Rimljanom 8:11, 15.) Gre za istega duha, s katerim je Jehova ustvaril celotno vesolje. (1. Mojz. 1:1–3) Jehova je z istim duhom usposobil Bezalela za posebno nalogo pri svetem šotoru, okrepil Samsona za dela, ki so zahtevala izjemno moč, in omogočil Petru, da je lahko hodil po vodi. Torej ne smemo misliti, da imeti Božjega duha pomeni isto kot biti maziljen z Božjim duhom. Maziljenje z duhom je namreč le ena posebna oblika delovanja duha. Bog je tisti, ki se odloči, koga bo mazilil.

15. Ali se bo krščevanje s svetim duhom dogajalo v nedogled? Pojasni.

15 Bog že od nekdaj na različne načine deluje s svojo sveto dejavno silo na svoje zveste služabnike. Tako je bilo že tisoče let prej, preden se je pričelo maziljenje z duhom. Ta nova oblika delovanja se je pričela z binkoštmi leta 33 n. št., vendar ne bo trajala v nedogled. Krščevanje z duhom se bo končalo, vendar pa bo sveti duh še naprej deloval na Božje služabnike, da bodo lahko večno izpolnjevali Božjo voljo.

16. Katero delo opravljajo današnji Božji služabniki s pomočjo svetega duha?

16 Katero delo opravljajo današnji Jehovovi služabniki s pomočjo svetega duha? Razodetje 22:17 odgovarja: »Duh in nevesta pa govorita: ‚Pridi!‘ In kdor sliši, naj reče: ‚Pridi!‘ In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj vzame vodo življenja.« Kristjani danes z močjo Božjega duha vabijo vse, naj sprejmejo vodo življenja. Maziljeni kristjani so na čelu tega dela, pri vabljenju pa se jim pridružujejo tudi druge ovce. Pri opravljanju tega dela obe skupini sodelujeta z istim svetim duhom. Pripadniki obeh skupin simbolizirajo svojo posvetitev Jehovu tako, da se krstijo »v imenu Očeta in Sina in svetega duha«. (Mat. 28:19) Poleg tega vsi pustijo, da Božji duh deluje v njihovem življenju in da v njih rojeva svoj sad. (Gal. 5:22, 23) Tudi druge ovce tako kot maziljeni kristjani pustijo, da jim Božji duh pomaga. Z njegovo pomočjo si na vso moč prizadevajo ustrezati Jehovovim merilom za svetost. (2. Kor. 7:1; Raz. 7:9, 14)

Nenehno prosi za svetega duha

17. S čim lahko dokazujemo, da imamo Božjega duha?

17 Torej, bodisi da upaš na življenje v nebesih bodisi na zemlji, ti Jehova lahko  da »moč, ki presega običajno,« zato da bi ohranil značajnost in prejel svojo nagrado. (2. Kor. 4:7) Zaradi vztrajanja v oznanjevanju dobre novice o Kraljestvu se lahko zgodi, da se ti ljudje pričnejo posmehovati. Toda ne pozabi, kaj nam pravi Sveto pismo: »Če vas sramotijo zaradi Kristusovega imena, ste srečni, ker na vas počiva duh slave, da, Božji duh.« (1. Pet. 4:14)

18., 19. Kako ti bo Jehova pomagal po svojem svetem duhu in kaj si glede tega odločen delati?

18 Sveti duh je dar, ki ga Bog brezplačno daje tistim, ki ga zanj iskreno prosijo. Naredi nas lahko spretnejše in bolj željne služiti Bogu po najboljših močeh. »Bog je namreč ta, ki iz svoje dobre volje deluje v vas, da bi vi hoteli in delali.« Dragoceni dar svetega duha nam bo ob našem iskrenem trudu, da bi se držali »besede življenja«, pomagal delati »s strahom in trepetom za svojo rešitev«. (Fil. 2:12, 13, 16)

19 Potemtakem se povsem prepričan o moči Božjega duha iz srca predaj svoji nalogi, izpopolni se v opravljanju te naloge in se obračaj na Jehova za pomoč. (Jak. 1:5) On ti bo dal, kar potrebuješ, da bi razumel njegovo Besedo, da bi se znal spoprijemati s težavami v življenju in da bi oznanjeval dobro novico. Jezus je obljubil: »Prosite, in vam bo dano; iščite, in boste našli; trkajte, in se vam bo odprlo.« (Luk. 11:9, 13) K temu spada tudi prošnja za svetega duha. Da, vztrajno prosi Jehova, da boš takšen kot verni Božji služabniki iz preteklosti in sodobnega časa, ki jih je vodil Božji sveti duh.

Ali lahko pojasniš?

• Kako lahko posnemamo Marijo in smo za to blagoslovljeni?

• Kako je Božji duh vodil Pavla?

• Kako sveti duh vodi današnje Božje služabnike?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 24]

Božji duh je pomagal Pavlu, da je pogumno spregovoril s čarovnikom.

[Slika na strani 26]

Danes sveti duh pomaga vsem kristjanom, ne glede na njihovo upanje.