Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali si vesel, da imaš čast »velikodušno darovati«?

Ali si vesel, da imaš čast »velikodušno darovati«?

 Ali si vesel, da imaš čast »velikodušno darovati«?

PRVI kristjani v Filipih so bili znani po tem, da so velikodušno podpirali pravo čaščenje. Apostol Pavel jim je v svojem navdihnjenem pismu dejal: »Kadar koli se vas spomnim, se svojemu Bogu vedno zahvaljujem v vsaki prošnji za vse vas in prosim z veseljem, ker od prvega dne pa vse do zdaj prispevate v prid dobri novici.« (Fil. 1:3–5) Pavel se je še živo spominjal, da je gostoljubna Lidija, potem ko se je skupaj s svojimi domačimi krstila, vztrajala, da on in tisti, ki so oznanjevali skupaj z njim, ostanejo pri njej. (Apd. 16:14, 15)

Nedolgo zatem je bil Pavel za nekaj tednov pri sovernikih v Tesaloniki, skoraj 160 kilometrov stran od Filipov. Tja so mu kristjani iz novoustanovljene občine v Filipih dvakrat poslali dobrine. (Fil. 4:15, 16) Nekaj let pozneje so bratje in sestre v Filipih in drugod  po Makedoniji trpeli in bili v »hudi revščini«, vendar so, ko so slišali, da preganjani kristjani v Jeruzalemu potrebujejo pomoč, hoteli nekaj storiti zanje. Pavel je bil priča temu, da so dejansko prispevali »preko svojih zmožnosti«. Glede njih je še pisal, da so »vneto prosili za to čast, da bi smeli velikodušno darovati«. (2. Kor. 8:1–4; Rim. 15:26)

Po kakih desetih letih, odkar je krščanstvo pognalo korenine v Filipih, so bili tamkajšnji kristjani še vedno radodarnega duha. Ko so izvedeli, da je Pavel v priporu v Rimu, so k njemu poslali Epafrodita, ki je prepotoval skoraj 1300 kilometrov po morju in kopnem, da mu je lahko dostavil življenjske potrebščine. Očitno je, da so Filipljani hoteli poskrbeti za Pavla, tako da je lahko še naprej krepil sokristjane in oznanjeval, čeprav je bil zaprt. (Fil. 1:12–14; 2:25–30; 4:18)

Današnji pravi kristjani si štejejo v čast, da smejo podpirati oznanjevanje Kraljestva in pridobivanje učencev. (Mat. 28:19, 20) To počnejo tako, da prispevajo svoj čas, trud in denarna sredstva. V spodnjem okviru je omenjenih nekaj načinov, kako lahko pomagaš podpirati to oznanjevalsko dejavnost.

[Okvir na straneh 22, 23]

KAKO NEKATERI PRISPEVAJO

PRISPEVKI ZA SVETOVNO DELOVANJE

Mnogi dajo denar, ki so ga prihranili oziroma namenili za prispevke, v prispevčno skrinjico z napisom »Vsesvetovno delo«.

Občine v Sloveniji zbrani denar redno nakazujejo na bančni račun Jehovovih prič. Prostovoljne prispevke pa lahko pošljemo tudi neposredno na naslov: Jehovove priče, p. p. 22, 1241 Kamnik. Podarimo lahko tudi nakit ali druge dragocenosti. Glede podrobnosti, prosimo, vprašaj glavni urad Jehovovih prič.

Če želiš potrdilo o darovanem prostovoljnem prispevku, ki ga boš uporabil pri davčni olajšavi, poleg čeka oziroma denarnega nakazila napiši še svoje ime in priimek ter naslov.

NAČRTOVANJE ZA DOBRODELNE NAMENE

Poleg denarnih darov lahko v prid Kraljestva darujemo tudi drugače, na primer:

Zavarovanje: Jehovove priče – krščansko versko skupnost lahko določimo za dediča police življenjskega zavarovanja ali police dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Bančni računi: Bančne račune, vezane vloge ali police dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko ob smrti zapustimo Jehovovim pričam – krščanski verski skupnosti.

Delnice in obveznice: Lahko jih podarimo Jehovovim pričam – krščanski verski skupnosti.

Nepremičnine: Jehovovim pričam – krščanski verski skupnosti lahko podarimo nepremičnine. Preden to storiš, glede podrobnosti prosimo vprašaj glavni urad Jehovovih prič.

Oporoke: Jehovovim pričam – krščanski verski skupnosti lahko volimo imetje ali denar s pravnoveljavno oporoko. Izvod oporoke prosimo pošlji na glavni urad Jehovovih prič.

Namenitev dela dohodnine: Po zakonu je mogoče nameniti do 0,5 odstotka plačane dohodnine verski skupnosti Jehovovih prič. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko vložiš kadar koli preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si. To pa lahko storiš tudi pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Na obrazec v rubriko Ime oziroma naziv upravičenca napiši Jehovove priče – krščanska verska skupnost, v rubriko Davčna številka upravičenca napiši 13268309, v rubriko Odstotek pa največ do 0,5 %. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Za nadaljnje informacije se lahko obrneš na glavni urad v Sloveniji.

KAKO LAHKO POMAGAŠ

Med Jehovovimi pričami je malo premožnih in danes se morajo mnogi spoprijemati z denarnimi težavami. Da posameznik, družina ali občina lahko kaj prispeva, je običajno treba načrtovati. Ko so bili kristjani v Judeji v stiski in so jim krščanski verniki v Korintu želeli pomagati, je apostol Pavel slednjim svetoval: »Glede zbiranja za svete pa storite tudi vi tako, kakor sem naročil občinam v Galatiji. Vsak prvi dan v tednu naj vsak od vas pri sebi doma dá nekaj na stran in zbira, kolikor more, da ne bo zbiranja takrat, ko bom prišel.« (1. Kor. 16:1, 2)

Tako kot si kdo del svojega denarja prihrani za nujne primere, lahko tudi posamezniki, družine ali občine Prič redno prispevajo določen znesek v prid pravega čaščenja. Pravzaprav cele občine pogosto pošiljajo presežek denarja za kraljestveno delo. To naredijo tako, da sestavijo in sprejmejo resolucije. Pri podpiranju krščanskih oznanjevalskih dejavnosti po svetu lahko z osebnimi prispevki sodelujejo tudi radodarni posamezniki. Zaradi tega so srečnejši in zadovoljni, saj vedo, da so naredili, kar morejo.

Krščanska verska skupnost Jehovovih prič zelo ceni vse darovane prispevke; vse se uporabi za širjenje dobre novice o Božjem kraljestvu. S takšnimi sredstvi se denimo v nekaterih državah vzdržuje misijonarske domove in finančno podpira delovanje v raznih deželah. Vzdržuje in širi se (če je to treba) tudi tiskarne za tiskanje biblijske literature. Po zaslugi takšnih prispevkov lahko okrajni in območni nadzorniki obiskujejo krščanske občine po vsem svetu ter duhovno pomagajo bratom v veri. (Rim. 1:11, 12) S temi prispevki se pomaga tudi vsem drugim, ki so v posebni polnočasni službi.

Zgodnji zagovorniki pravega čaščenja so prejeli nebeški blagoslov, ker so častili Jehova s svojim premoženjem. In kako srečni so bili! Če danes enako podpiramo kraljestveno delo, bomo tudi mi bogato blagoslovljeni. Zato poslušajmo svoje srce, ko nas navaja k temu, da bi naredili vse, kar je v naši moči.