Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Pričakovali so Mesija

Pričakovali so Mesija

 Pričakovali so Mesija

»Ljudstvo [je] živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija.« (LUK. 3:15, SLOVENSKI STANDARDNI PREVOD)

1. Kaj je angel oznanil pastirjem?

ZNOČILO se je. Pastirji so na prostem in pazijo na črede. Kako zelo se prestrašijo, ko k njim pristopi Jehovov angel in jih obsije Jehovova slava! Poslušaj! Angel izreče te razburljive besede: »Ne bojte se, kajti glejte, oznanjam vam dobro novico o velikem veselju za vse ljudi. Danes se vam je namreč v Davidovem mestu rodil Rešitelj, ki je Kristus, Gospod.« Novorojenček, o katerem govori angel, bo postal Mesija. Angel pastirjem še pove, da ga lahko najdejo ležati v jaslih v bližnjem mestu. Nenadoma prične »množica nebeške vojske« hvaliti Jehova z besedami: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir med ljudmi, ki jih on priznava.« (Luk. 2:8–14)

2. Kaj pomeni izraz »Mesija« in kako je mogoče ugotoviti, kdo je Mesija?

2 Judovski pastirji seveda vedo, da se izraz »Mesija« oziroma »Kristus« nanaša na Božjega »Maziljenca«. (2. Mojz. 29:5–7) Toda kako lahko izvedo več in prepričajo druge, da je Jehova prav tega novorojenčka izbral, da postane Mesija? Najprej so morali preučiti prerokbe iz Hebrejskih spisov, ki so govorile o Mesiju, in jih nato primerjati z življenjem tega otroka.

Zakaj »je ljudstvo živelo v pričakovanju«?

3., 4. Kako se je uresničila prerokba iz Daniela 9:24, 25?

3 Ko se je leta pozneje pojavil Janez Krstnik, so se nekateri ob njegovih besedah in dejanjih pričeli spraševati, ali je prišel Mesija. (Beri Luka 3:15.) Možno je, da so nekateri pravilno razumeli pomen mesijanske prerokbe o »sedemdesetih tednih«. Če je bilo tako, potem so lahko ugotovili, kdaj naj bi se pojavil Mesija. Del te prerokbe se glasi: »Od takrat, ko bo objavljena beseda, da naj  se obnovi in ponovno zgradi Jeruzalem, do Mesija, Voditelja, bo preteklo sedem tednov in nato še dvainšestdeset tednov.« (Dan. 9:24, 25) Različni učenjaki se strinjajo, da gre tukaj za letne tedne. Tako na primer podčrtna opomba v Danielu 9:24 v prevodu Jere, Pečjak, Snoj razlaga, da je mišljeno »sedemdeset letnih tednov, t. j. [. . .] 70 × 7 let«.

4 Danes Jehovovi služabniki vemo, da se je 69 tednov oziroma 483 let iz Daniela 9:25 pričelo leta 455 pr. n. št., ko je perzijski kralj Artakserks pooblastil Nehemija, da obnovi in pozida Jeruzalem. (Neh. 2:1–8) Ti tedni so se končali 483 let pozneje, in sicer leta 29 n. št., ko je bil Jezus iz Nazareta krščen in maziljen s svetim duhom, s čimer je postal Mesija. (Mat. 3:13–17) *

5. Katere prerokbe bomo pregledali v nadaljevanju?

5 V Svetem pismu je še veliko drugih prerokb o Mesiju. Poglejmo si zdaj nekaj takih, ki so se izpolnile v zvezi z njegovim rojstvom, otroštvom in javnim delovanjem. To nam bo nedvomno okrepilo vero v Božjo preroško besedo. Poleg tega nam bo jasno dokazalo, da je Jezus zares dolgo pričakovani Mesija.

Napovedi o njegovem rojstvu in otroštvu

6. Pojasni, kako se je uresničila prerokba iz 1. Mojzesove 49:10.

6 Mesija se bo rodil v Judovem rodu v Izraelu. Očak Jakob je na smrtni postelji blagoslovil svoje sinove in med drugim dejal: »Žezlo se ne bo umaknilo od Juda, niti poveljniška palica izmed njegovih nog, dokler ne pride Šílo, in tega bodo ubogala ljudstva.« (1. Mojz. 49:10) Že v preteklosti so številni judovski učenjaki te besede povezovali z Mesijem. Vse od vladanja judovskega kralja Davida sta bila žezlo (simbol kraljevske oblasti) in poveljniška palica (simbol pravice poveljevati) v Judovem rodu. Izraz »Šílo« pomeni »tisti, ki mu to pripada«. Dinastija kraljev iz Judovega rodu naj bi se končala s »Šílom«, ki bi bil trajni prestolonaslednik, saj je Bog Zedekiju, ki je bil zadnji kralj iz Judovega rodu na zemlji, povedal, da bo vladarstvo dano tistemu, ki ima do tega zakonito pravico. (Ezek. 21:26, 27) Za Zedekijem je bil Jezus edini Davidov potomec, ki mu je bil obljubljen položaj kralja. Pred Jezusovim rojstvom je angel Gabriel Mariji povedal: »Bog Jehova mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, in v Jakobovi hiši bo kraljeval na večne čase. Njegovemu kraljestvu ne bo konca.« (Luk. 1:32, 33) Šilo je nedvomno Jezus Kristus, ki je bil Judov in Davidov potomec. (Mat. 1:1–3, 6; Luk. 3:23, 31–34)

7. Kje se je rodil Mesija in zakaj je to pomembno?

7 Mesija se bo rodil v Betlehemu. »Ti, Betlehem Efráta, ki si premajhen, da bi bil med Judovimi rodbinami, iz tebe bo izšel tisti, ki bo zame vladal v Izraelu, čigar izviri so od nekdaj, od davne preteklosti.« (Miha 5:2) Mesija naj bi se rodil v judejskem mestu Betlehem, ki se je nekoč očitno imenoval Efrata. Jezusova mati, Marija, in njen mož, Jožef, sta živela v Nazaretu, vendar sta malo pred Jezusovim rojstvom zaradi rimskega odloka o popisu prebivalstva morala odpotovati v Betlehem. V tem mestu se je Jezus rodil 2. leta pr. n. št. (Mat. 2:1, 5, 6) Kakšna neverjetna izpolnitev prerokbe!

8., 9. Kaj je bilo napovedano glede Mesijevega rojstva in dogodkov, ki so mu sledili?

8 Mesija bo rodila devica. (Beri Izaija 7:14.) V hebrejščini je za »devico« navadno uporabljena beseda betuláh, toda v Izaiju  7:14 se pojavi drug izraz, almáh. Na tem mestu je namreč prerokovano: »Mladenka [haalmáh] bo zanosila in rodila sina.« Beseda almáh je bila uporabljena za mlado Rebeko, preden se je poročila. (1. Mojz. 24:16, 43) Ko je Matej po navdihnjenju v svojem poročilu pokazal, da so se besede iz Izaija 7:14 izpolnile v zvezi z Jezusovim rojstvom, je uporabil grško besedo za devico (parténos). Evangelista Matej in Luka sta zapisala, da je bila Marija devica, ko je nanjo deloval Božji duh in je tako zanosila. (Mat. 1:18–25; Luk. 1:26–35)

9 Po Mesijevem rojstvu bo prišlo do pomora otrok. Do nečesa podobnega je prišlo že enkrat prej. Več stoletji pred tem je egiptovski faraon izrekel odlok, da je treba novorojene hebrejske dečke vreči v Nil. (2. Mojz. 1:22) Toda še zlasti omembe vredne so besede iz Jeremija 31:15, 16, kjer je za Rahelo rečeno, da joče za svojimi sinovi, ki so bili odpeljani v »sovražnikovo deželo«. Njeno žalovanje se je slišalo še v oddaljeni Rami, severno od Jeruzalema na področju Benjaminovega rodu. Matej pokaže, da so se Jeremijeve besede izpolnile, ko je kralj Herod ukazal, naj v Betlehemu in njegovi okolici pomorijo majhne dečke. (Beri Matej 2:16–18.) Samo predstavljaj si, kakšno žalovanje je zajelo tamkajšnje prebivalce!

10. Pojasni, kako se je Ozej 11:1 izpolnil na Jezusu.

10 Mesija bo tako kot Izraelci poklican iz Egipta. (Ozej 11:1) Preden je Herod odredil pomor otrok, je angel naročil Jožefu, naj vzame Marijo in Jezusa in naj odidejo v Egipt. Tam so ostali »do Heródove smrti, da se je izpolnilo to, kar je Jehova govoril po svojem preroku [Ozeju], namreč: ‚Iz Egipta sem poklical svojega sina.‘« (Mat. 2:13–15) Jezus seveda ni mogel nadzorovati nobenega od dogodkov, napovedanih v zvezi z njegovim rojstvom in zgodnjim otroštvom.

Mesija se loti dela!

11. Kako je bila Jehovovemu Maziljencu pripravljena pot?

11 Božjemu Maziljencu bo pripravljena pot. Malahija je napovedal, da bo to delo opravil »prerok Elija«, ki bo srca ljudi pripravil na Mesijev prihod. (Beri Malahija 4:5, 6.) Jezus sam je rekel, da je ta »Elija« Janez Krstnik. (Mat. 11:12–14) Marko je opozoril, da so se z Janezovim delovanjem izpolnile preroške besede iz Izaija. (Iza. 40:3; Mar. 1:1–4) Jezus ni naročil Janezu, naj v vlogi Elija najavi njegov prihod. Ta napovedani »Elija« je deloval zato, ker je Bog želel ljudem pomagati, da prepoznajo Mesija.

12. Po kateri nalogi je bilo mogoče prepoznati Mesija?

12 Mesija bodo prepoznali po nalogi, ki jo dobi od Boga. Jezus je v sinagogi v Nazaretu, kjer je odraščal, bral iz zvitka preroka Izaija: »Jehovov duh je nad menoj, ker me je pomazilil, da revnim oznanim dobro novico. Poslal me je oznanit ujetnikom, da bodo osvobojeni, in slepim, da bodo znova videli, da osvobodim strte in oznanim leto, ko bo Jehova izkazoval naklonjenost.« Jezus je rekel, da ta prerokba meri nanj. Ker je resnično bil Mesija, je upravičeno lahko rekel: »Odlomek iz Svetih spisov, ki ste ga pravkar slišali, se je danes izpolnil.« (Luk. 4:16–21)

13. Kaj je bilo napovedano glede Jezusovega delovanja v Galileji?

13 Napovedano je bilo, da bo Mesija deloval v Galileji. Izaija je glede »Zábulonove dežele in Néftalijeve dežele [. . .], Galileje narodov,« napisal: »Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je videlo veliko svetlobo. Tistim, ki so prebivali v deželi goste teme, je zasvetila luč.« (Iza. 9:1, 2) Jezus je na začetku deloval v Galileji,  saj je prebival v Kafarnaumu. Tam so imeli številni prebivalci Zabulonove in Neftalijeve pokrajine koristi od duhovne luči, ki jim jo je prinesel. (Mat. 4:12–16) V Galileji je imel Jezus spodbudni govor na gori, izbral svoje apostole in naredil prvi čudež. In verjetno je bilo prav v Galileji, da se je po svojem vstajenju prikazal več kot 500 učencem. (Mat. 5:1–7:27; 28:16–20; Mar. 3:13, 14; Jan. 2:8–11; 1. Kor. 15:6) Tako je z oznanjevanjem po »Zábulonovi deželi in Néftalijevi deželi« izpolnil Izaijevo prerokbo. Seveda je Jezus sporočilo o Kraljestvu oznanjal še drugod po Izraelu.

Še druge prerokbe o Mesiju

14. Kako se je na Jezusu izpolnilo to, kar piše v Psalmu 78:2?

14 Mesija bo govoril v prilikah oziroma v ponazoritvah. Psalmist Asaf je zapel: »Spregovoril bom v pregovorih.« (Ps. 78:2) Kako vemo, da je ta svetopisemska vrstica v resnici prerokba o Jezusu? To nam pove Matej. Za Jezusa je po tem, ko je opisal njegovo ponazoritev o gorčičnem zrnu, iz katerega zraste drevo, in o kvasu, dejal: »Prav ničesar jim ni govoril brez ponazoritve, da bi se izpolnilo to, kar je bilo rečeno po preroku, ki je rekel: ‚Spregovoril bom v ponazoritvah, oznanil bom to, kar je skrito že od ustanovitve sveta.‘« (Mat. 13:31–35) Pregovori oziroma prilike so bile eno od sredstev, s katerimi je Jezus učinkovito poučeval.

15. Pojasni, kako so se izpolnile besede iz Izaija 53:4.

15 Mesija bo ozdravljal ljudi. Izaija je napovedal: »Zares, nosil je naše bolezni, naložil si je naše bolečine.« (Iza. 53:4) Matej je poudaril, da je Jezus po tem, ko je ozdravil Petrovo taščo, ozdravil še druge, zato »da bi se izpolnilo to, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju: ‚On sam nam je odvzel bolezni in odnesel bolečine.‘« (Mat. 8:14–17) To ni bila edina priložnost, ko je Jezus zdravil ljudi, saj je v Svetem pismu zapisano še veliko drugih primerov.

16. Kako je apostol Janez pokazal, da so se besede iz Izaija 53:1 izpolnile na Jezusu?

16 Mnogi ne bodo verovali v Mesija, čeprav bo naredil veliko dobrega. (Beri Izaija 53:1.) Apostol Janez je pokazal, da se je ta prerokba izpolnila, ko je napisal: »Čeprav je [Jezus] pred njimi storil toliko znamenj, niso verovali vanj, s čimer se je izpolnila beseda preroka Izaija, ki je rekel: ‚Jehova, kdo je veroval temu, kar smo slišali? In komu se je Jehovova roka razodela?‘« (Jan. 12:37, 38) Tudi med oznanjevanjem apostola Pavla je le malo ljudi pričelo verovati dobri novici o Jezusu, Mesiju. (Rim. 10:16, 17)

17. Kako je Janez pokazal, da se je izpolnila prerokba iz Psalma 69:4?

17 Ljudje bodo Mesija sovražili brez vzroka. (Ps. 69:4) Apostol Janez je citiral Jezusa, ko je zapisal: »Če med njimi ne bi storil del, ki jih ni storil nihče drug, ne bi imeli greha. Toda oni so jih videli, a so vseeno sovražili mene in mojega Očeta. To pa se je zgodilo zato, da se je izpolnila beseda, napisana v njihovi Postavi, namreč: ‚Sovražili so me brez vzroka.‘« (Jan. 15:24, 25) Izraz »Postava« se pogosto nanaša na celotne Svete spise. (Jan. 10:34; 12:34) Iz evangelijev je jasno razvidno, da so ljudje, še zlasti judovski verski voditelji, Jezusa sovražili. Poleg tega je Kristus dejal: »Svet nima razloga, da bi sovražil vas, temveč sovraži mene, ker pričujem o njem, da so njegova dela hudobna.« (Jan. 7:7)

18. Kaj bomo pregledali v naslednjem članku, s čimer se nam bo še okrepilo prepričanje, da je Jezus Mesija?

18 Jezusovi sledilci iz prvega stoletja so bili prepričani, da je Jezus Mesija, saj je neizpodbitno izpolnil mesijanske prerokbe iz Hebrejskih spisov. (Mat. 16:16) Kot  smo videli, so se nekatere od njih izpolnile na začetku Jezusovega življenja in med njegovim delovanjem. Nekatere druge mesijanske prerokbe bomo preučili v naslednjem članku. Poglobljeno razmišljanje o mesijanskih prerokbah nam bo pomagalo, da bomo še bolj prepričani, da je Jezus Kristus zares Mesija, ki ga je postavil naš nebeški Oče, Jehova.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 4 Podrobnejšo razpravo o »sedemdesetih tednih« najdeš v 11. poglavju knjige Bodimo pozorni na Danielovo prerokovanje!.

Kako bi odgovoril?

• Katere prerokbe so se izpolnile v zvezi z Jezusovim rojstvom?

• Kako je bila Mesiju pripravljena pot?

• Kako so se na Jezusu izpolnile preroške besede iz 53. poglavja Izaija?

[Preučevalna vprašanja]