Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Našli so Mesija!

Našli so Mesija!

 Našli so Mesija!

»Našli smo Mesija.« (JAN. 1:41)

1. Kaj je Andreja navedlo, da je izjavil »Našli smo Mesija«?

JANEZ KRSTNIK je skupaj z dvema od svojih učencev. Ko pride mimo Jezus, Janez vzklikne: »Glej, Božje Jagnje!« Janezova učenca gresta takoj za Jezusom in preživita z njim cel dan. Kasneje eden od njiju, Andrej, poišče svojega brata Simona Petra in mu navdušeno reče: »Našli smo Mesija.« Potem ga odpelje k Jezusu. (Jan. 1:35–41)

2. Kako nam bo koristilo nadaljnje preučevanje mesijanskih prerokb?

2 Andrej, Peter in drugi so imeli še obilo priložnosti, da so se poglobili v Svete spise. Tako so lahko brez sence dvoma razglašali, da je Jezus iz Nazareta obljubljeni Mesija. V nadaljevanju bomo pregledali še nekaj mesijanskih prerokb, kar nam bo okrepilo vero v Božjo Besedo in Božjega maziljenca.

»Glej! Tvoj Kralj prihaja«

3. Kako se je izpolnilo to, kar je bilo prerokovano glede Jezusovega zmagoslavnega prihoda v Jeruzalem?

3 Mesija bo zmagoslavno vstopil v Jeruzalem. Zaharija je prerokoval: »Silno se raduj, o síonska hči! Zmagoslavno vzklikaj, o jeruzalemska hči! Glej, tvoj kralj prihaja k tebi. Pravičen je in zmagovit. Ponižen je in jezdi na oslu, na mladiču oslice.« (Zah. 9:9) Psalmist je napisal: »Naj bo blagoslovljen ta, ki prihaja v Jehovovem imenu!« (Ps. 118:26) Ni možno, da bi Jezus vplival na ravnanje množice. Vendar so trume ljudi, kot je bilo prerokovano, same od sebe vzklikale od neizmernega veselja. Med branjem poročila si naslikaj pred očmi ta prizor in prisluhni veselim vzklikom. (Beri Matej 21:4–9.)

4. Pojasni, kako so se izpolnile besede iz Psalma 118:22, 23.

4 Jezus bo v Božjih očeh dragocen, čeprav ga bodo mnogi kljub dokazom, da je Mesija,  zavrgli. Tisti, ki niso hoteli verjeti dokazom, so Jezusa, kot je bilo napovedano, »zaničevali« in ga imeli »za nepomembnega«. (Iza. 53:3; Mar. 9:12) Toda Bog je navdihnil psalmista, da je rekel: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal glavni vogelnik. To je prišlo od Jehova.« (Ps. 118:22, 23) Jezus je na ta odlomek opozoril svoje verske nasprotnike, Peter pa je kasneje rekel, da so se te besede izpolnile na Jezusu. (Mar. 12:10, 11; Apd. 4:8–11) Jezus je v resnici postal »temeljni vogelni kamen« krščanske občine. Brezbožneži so ga zavrgli, »Bog pa ga je izbral in je v njegovih očeh dragocen«. (1. Pet. 2:4–6)

Izdan in zapuščen!

5., 6. Kaj je bilo napovedano glede izdajstva Mesija in kako se je to izpolnilo?

5 Napovedano je bilo, da bo Mesija izdal zahrbtni prijatelj. David je prerokoval: »Človek, ki je bil v miru z menoj, ki sem mu zaupal in ki je jedel moj kruh, se je dvignil zoper mene.« (Ps. 41:9) Tisti, ki je jedel s kom kruh, je veljal za njegovega prijatelja. (2. Mojz. 2:20) Torej je Juda Iškarijot s tem, da je izdal Jezusa, storil najhujše izdajstvo. Jezus je opozoril na izpolnitev Davidovih preroških besed, ko je omenil svojega izdajalca in apostolom dejal: »Ne govorim o vseh vas; tiste, ki sem jih izbral, poznam. Temveč je to zato, da bi se izpolnil odlomek iz Svetih spisov: ‚Ta, ki se je hranil z mojim kruhom, se je dvignil zoper mene.‘« (Jan. 13:18)

6 Mesijev izdajalec bo prejel trideset šeklov srebra – toliko, kolikor stane suženj! Matej se je skliceval na Zaharija 11:12, 13, ko je opisal, za kako majhen znesek je bil izdan Jezus. Toda zakaj je Matej rekel, da je bilo to napovedano »po preroku Jeremiju«? V Matejevih dneh so Jeremijevo knjigo morda postavljali na prvo mesto v skupini biblijskih knjig, h katerim je spadala tudi Zaharijeva knjiga. (Primerjaj Luka 24:44.) Juda svojega nepošteno pridobljenega denarja ni nikoli porabil, saj ga je vrgel v tempelj ter šel in si vzel življenje. (Mat. 26:14–16; 27:3–10)

7. Kako so se izpolnile besede iz Zaharija 13:7?

7 Razkropili se bodo celo Mesijevi učenci. »Udari pastirja, naj se ovce črede razkropijo!« je pisal Zaharija. (Zah. 13:7) Jezus je 14. nisana 33 n. št. svojim učencem povedal: »Zaradi tega, kar se bo zgodilo z menoj, se boste to noč vsi za nekaj časa odvrnili od mene, ker je pisano: ‚Pastirja bom udaril, in ovce črede se bodo razkropile.‘« In prav to  se je zgodilo, saj je Matej poročal, da so Jezusa »vsi učenci zapustili in zbežali«. (Mat. 26:31, 56)

Obtožen in pretepen

8. V kakšnih okoliščinah se je izpolnil Izaija 53:8?

8 Mesija bo pripeljan pred sodišče in obsojen. (Beri Izaija 53:8.) Ves sanhedrin se je 14. nisana ob zori sestal, dal zvezati Jezusa in ga izročil rimskemu deželnemu upravitelju Ponciju Pilatu. Ta je Jezusa zaslišal in ugotovil, da ni kriv ničesar, česar ga obtožujejo. Toda ko je predlagal, da izpusti Jezusa na svobodo, je množica začela vpiti »Na kol z njim!« in zahtevala izpustitev hudodelca Baraba. Pilat je hotel ugoditi množici, zato je izpustil Baraba, dal Jezusa prebičati in ga izročil vojakom, da ga pribijejo na kol. (Mar. 15:1–15)

9. Kaj se je zgodilo v Jezusovih dneh, kot je bilo napovedano v Psalmu 35:11?

9 Proti Mesiju bodo krivo pričali. »Vzdigujejo se nasilne priče,« je rekel psalmist David. »Sprašujejo me, česar ne vem.« (Ps. 35:11) Kakor je bilo prerokovano, »so višji duhovniki in ves sanhedrín iskali krivo pričevanje proti Jezusu, da bi ga usmrtili«. (Mat. 26:59) Pravzaprav so »mnogi [. . .] krivo pričali proti njemu, toda njihova pričevanja se niso ujemala«. (Mar. 14:56) Jezusovim zagrizenim sovražnikom, ki so ga hoteli ubiti, je bilo le malo mar, da so priče lagale.

10. Pojasni, kako so se izpolnile besede iz Izaija 53:7.

10 Mesija bo molčal pred svojimi tožniki. Izaija je prerokoval: »Stiskali so ga, on pa je pustil, da mu povzročajo trpljenje, in ni odprl svojih ust. Kakor jagnje so ga privedli v zakol, in kakor se ovca pred svojimi strižci ne oglaša, tako tudi on ni odprl svojih ust.« (Iza. 53:7) Jezus »na obtožbe višjih duhovnikov in starešin ni odgovarjal«. Pilat ga je vprašal: »Ali ne slišiš, kaj vse pričajo proti tebi?« Kljub temu Jezus »ni odgovoril niti z besedo, tako da se je deželni upravitelj zelo čudil«. (Mat. 27:12–14) Jezus ni zmerjal svojih tožnikov. (Rim. 12:17–21; 1. Pet. 2:23)

11. Kako so se izpolnile besede iz Izaija 50:6 in Miha 5:1?

11 Izaija je prerokoval, da bo Mesija tepen. »Svoj hrbet sem nastavil tistim, ki so me tepli, in lice tistim, ki so mi pulili brado,« je napisal prerok. »Svojega obraza nisem skril pred sramotenjem in pljunki.« (Iza. 50:6) Miha je napovedal: »S palico bodo tepli po licu Izraelovega sodnika.« (Miha 5:1) Evangelist Marko je potrdil izpolnitev teh prerokb, ko je zapisal: »Nekateri so začeli vanj [v Jezusa] pljuvati, mu prekrivati obraz, ga tolči s pestmi in mu govoriti: ‚Prerokuj!‘ Nato so ga sodni sluge oklofutali in odvedli.« Dodal je še, da so Jezusa vojaki »s trstom udarjali po glavi, pljuvali vanj, [v znak zasmehovanja] padali pred njim na kolena ter se mu klanjali«. (Mar. 14:65; 15:19) Seveda Jezus ni naredil ničesar, s čimer bi izzval takšno grdo ravnanje.

Zvest do smrti

12. Kako so se besede iz Psalma 22:16 in Izaija 53:12 izpolnile na Jezusu?

12 Napovedane so bile podrobnosti o načinu Mesijeve usmrtitve. »Obdal me je zbor hudodelcev,« je rekel psalmist David. »Kakor lev so navalili na moje roke in noge.« (Ps. 22:16) Evangelist Marko je, ko je poročal o dogodku, ki je dobro znan bralcem Biblije, zapisal: »Bilà pa je tretja ura [okoli devete ure zjutraj], ko so ga pribili na kol.« (Mar. 15:25) Napovedano je bilo tudi, da bo Mesija prištet h grešnikom. »Svojo dušo [je] izlil v smrt,« je napisal Izaija, »in je bil prištet  med prestopnike.« (Iza. 53:12) Tako se je zgodilo, da »so na kola poleg njega pritrdili še dva razbojnika, enega desno od njega in drugega levo«. (Mat. 27:38)

13. Kako so se besede iz Psalma 22:7, 8 izpolnile na Jezusu?

13 David je prerokoval, da bo Mesija zasramovan. (Beri Psalm 22:7, 8.) Jezusa so zasmehovali med tem, ko je visel na mučilnem kolu, saj Matej poroča: »Mimoidoči pa so ga začeli žaliti. Zmajevali so z glavo in govorili: ‚Ti, ki naj bi podrl tempelj in ga v treh dneh postavil, reši sam sebe! Če si Božji sin, stopi z mučilnega kola!‘« Podobno so se iz njega norčevali tudi višji duhovniki, pismouki in starešine ter govorili: »Druge je reševal, sebe pa ne more rešiti! Izraelov kralj je, naj stopi zdaj z mučilnega kola, pa mu bomo verjeli. V Boga je zaupal, naj ga zdaj reši, če hoče. Rekel je namreč: ‚Božji Sin sem.‘« (Mat. 27:39–43) Toda Jezus je pri vsem tem ohranil dostojanstvo. Kako odličen zgled za nas!

14., 15. Pojasni, kako so se uresničile prerokbe, ki so govorile o Mesijevih oblačilih in o tem, kaj mu bodo dali piti.

14 Za Mesijeva oblačila bodo žrebali. »Delijo si moja oblačila,« je napisal psalmist, »in za mojo obleko žrebajo.« (Ps. 22:18) Prav to se je zgodilo, saj so rimski vojaki »Jezusa pribili na kol«, nato pa »si z žrebanjem razdelili njegova vrhnja oblačila«. (Mat. 27:35; beri Janez 19:23, 24.)

15 Mesiju bodo dali piti kis in žolč. »Dali [so mi] jesti strupeno zelišče,« je rekel psalmist, »in da bi se odžejal, so me hoteli napojiti s kisom.« (Ps. 69:21) Matej nam pove, da so »Jezusu dali piti vino, pomešano z žolčem. Toda ko ga je pokusil, ga ni hotel piti.« Pozneje je »eden od njih [. . .] stekel, vzel gobo, jo namočil v kislo vino, nataknil na trst in mu podal, da bi pil«. (Mat. 27:34, 48)

16. Pojasni, kako so se izpolnile preroške besede iz Psalma 22:1.

16 Videti bo, kot da bi Bog Mesija zapustil. (Beri Psalm 22:1.) »Ob deveti uri [okoli tretje ure popoldan] pa je Jezus,« kot je bilo prerokovano, »z močnim glasom zavpil ‚Elí, Elí, lamá sabahtáni?‘, kar v prevodu pomeni: ‚Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?‘« (Mar. 15:34) Jezus ni izgubil vere v svojega nebeškega Očeta. Bog je Jezusa zapustil in ga prepustil njegovim sovražnikom v  tem smislu, da ga takrat ni več ščitil. Tako je imel Jezus priložnost dokazati, da je popolnoma zvestovdan Bogu. Ko je izrekel te besede, se je izpolnil Psalm 22:1.

17. Kako so se izpolnile besede iz Zaharija 12:10 in Psalma 34:20?

17 Mesija bodo prebodli, toda kosti mu ne bodo zlomili. Jeruzalemčani »bodo gledali v tistega, ki so ga prebodli«. (Zah. 12:10) V Psalmu 34:20 piše: »[Bog] pazi na vse njegove kosti, niti ena izmed njih se ne zlomi.« Apostol Janez je potrdil, da so se te prerokbe uresničile, saj je zapisal: »Eden od vojakov [je Jezusu] s sulico prebodel stran, in takoj sta pritekli kri in voda. In ta, ki je to videl, [Janez] je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. [. . .] Vse to pa se je zgodilo, da bi se izpolnil odlomek iz Svetih spisov: ‚Niti ene kosti mu ne bodo zdrobili.‘ Neki drug odlomek pa se glasi: ‚Gledali bodo v tistega, ki so ga prebodli.‘« (Jan. 19:33–37)

18. Kako je prišlo do tega, da je bil Jezus pokopan med bogatimi?

18 Mesija bodo pokopali med bogatimi. (Beri Izaija 53:5, 8, 9.) Bilo je pozno popoldan 14. nisana, ko je »bogat človek iz Arimatéje, ki mu je bilo ime Jožef,« prosil Pilata, ali lahko vzame Jezusovo truplo. Pilat je ustregel njegovi prošnji. Matej je v svojem poročilu dodal, da je »Jožef truplo vzel, ga povil v čisto in kakovostno platno ter ga položil v svoj novi grob, ki ga je bil izklesal v skalo. Nato je k vhodu v grob privalil velik kamen in odšel.« (Mat. 27:57–60)

Naj bo hvaljen Mesijanski kralj!

19. Kaj se je zgodilo v skladu s preroškimi besedami iz Psalma 16:10?

19 Mesija bo obujen. David je napisal: »Moje duše [. . .] ne boš pustil v šeólu.« (Ps. 16:10) Samo predstavljaj si, kako presenečene so bile ženske, ki so prišle h grobu, v katerega je bilo položeno Jezusovo truplo. Tam so srečale utelešenega angela, ki jim je rekel: »Ne bodite tako osuple! Jezusa Nazaréčana iščete, ki je bil pribit na kol. Obujen je bil in ga ni tukaj. Glejte! Tu je prostor, kamor so ga položili.« (Mar. 16:6) Apostol Peter je množici, ki se je ob binkoštih leta 33 n. št. zbrala v Jeruzalemu, dejal, da je David »videl vnaprej in govoril o vstajenju Kristusa, namreč da ne bo ostal zapuščen v hadu in da njegovo telo ne bo izkusilo trohnenja«. (Apd. 2:29–31) Bog ni dovolil, da bi fizično telo njegovega ljubljenega Sina strohnelo. In ne le to, Jezusa je obudil v nebeško življenje! (1. Pet. 3:18)

20. Kako so se izpolnile prerokbe o Mesijevi vladavini?

20 Bog bo razglasil, da je Jezus njegov sin. (Beri Psalm 2:7; Matej 3:17.) Množice so veselo pozdravljale Jezusa in prihod njegovega Kraljestva. In tudi mi veselo pripovedujemo ljudem o njem in njegovi vladavini. (Mar. 11:7–10) Kristus zdaj »jezdi v prid resnici, ponižnosti in pravičnosti« in bo kmalu uničil svoje sovražnike. (Ps. 2:8, 9; 45:1–6) Zatem bo njegova vladavina vsej zemlji prinesla mir in blaginjo. (Ps. 72:1, 3, 12, 16; Iza. 9:6, 7) Jehovov ljubljeni sin, Jezus Kristus, že vlada v nebesih kot Mesijanski kralj. Kakšno izredno prednost imamo, da lahko kot Jehovove priče razglašamo te resnice!

Kako bi odgovoril?

• Kako so se uresničile prerokbe glede tega, da bo Jezus izdan in zapuščen?

• Katere so bile nekatere podrobnosti, ki so bile napovedane v zvezi z usmrtitvijo Jezusa Kristusa?

• Zakaj si prepričan, da je Jezus obljubljeni Mesija?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 13]

Katere prerokbe so se izpolnile z Jezusovim zmagoslavnim prihodom v Jeruzalem?

[Slike na strani 15]

Jezus je umrl za naše grehe, zdaj pa vlada kot Mesijanski kralj.