Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Krščanske družine, bodite pripravljene!

Krščanske družine, bodite pripravljene!

 Krščanske družine, bodite pripravljene!

»Bodite pripravljeni, saj bo Sin človekov prišel ob uri, ko se vam to ne bo zdelo verjetno.« (LUK. 12:40)

1., 2. Zakaj bi si morali vzeti k srcu Jezusov opomin »Bodite pripravljeni«?

»KO BO Sin človekov prišel v svoji slavi« in »bo ločeval ljudi«, kako se bo to izteklo zate in za tvojo družino? (Mat. 25:31, 32) To se bo zgodilo ob uri, ko se nam ne bo zdelo verjetno, zato je zelo pomembno, da si vzamemo k srcu Jezusov opomin »Bodite pripravljeni«. (Luk. 12:40)

2 V prejšnjem članku smo razpravljali o tem, kako lahko vsak družinski član prispeva k duhovni budnosti celotne družine s tem, da resno jemlje svoje odgovornosti. Poglejmo zdaj, kako še lahko prispevamo k duhovnemu zdravju svoje družine.

Naj bo »tvoje oko preprosto«

3., 4. a) Na kaj morajo paziti krščanske družine? b) Kaj pomeni imeti »preprosto« oko?

3 Če hočejo biti družine pripravljene na Kristusov prihod, morajo paziti, da jim ne bi kaj odvračalo pozornosti od pravega čaščenja. Pozorni morajo biti, da jih ne bi kaj premotilo pri služenju Jehovu. Pridobitništvo je past, v katero se ujame nemalo družin, zato upoštevajmo, kaj je Jezus rekel o  »preprostem« očesu. (Beri Matej 6:22, 23.) Svetilka nam lahko razsvetljuje pot, tako da pri hoji ne pademo. Podobno nas lahko to, kar sprejemamo skozi figurativne »oči svojega srca«, razsvetli in nam pomaga, da se na krščanski poti ne spotaknemo oziroma ne naredimo česa napačnega. (Efež. 1:18)

4 Z dobesednim očesom lahko jasno vidimo samo, če deluje pravilno in se je zmožno osredotočiti na to, kar gleda. Nič drugače ni z očmi našega srca. Naše figurativno oko je preprosto, kadar je osredotočeno samo na eno stvar. Če je naše oko osredotočeno na duhovne stvari, potem se naše življenje ne vrti okoli gmotnih stvari niti nismo pretirano zaskrbljeni glede fizičnih potreb. (Mat. 6:33) To pomeni, da smo zadovoljni s tem, kar imamo v gmotnem pogledu, in da dajemo služenje Bogu na prvo mesto v življenju. (Heb. 13:5)

5. Kako je neka najstnica pokazala, da je njeno oko osredotočeno na služenje Bogu?

5 Če naučimo otroke imeti preprosto oko, lahko to obrodi dobre sadove. Razmislimo o neki najstnici iz Etiopije. V šoli je bila tako uspešna, da so ji po končanem šolanju ponudili štipendijo za nadaljnje izobraževanje. Ker je imela oko osredotočeno na služenje Jehovu, je štipendijo zavrnila. Kmalu zatem ji je bilo ponujeno delovno mesto z mesečno plačo 3000 evrov, kar je v primerjavi s povprečnimi plačami v tisti državi visok znesek. Toda njeno oko je bilo osredotočeno na pionirsko službo. Ni se ji bilo treba posvetovati s staršema, da bi zavrnila ponudbo. Kako sta se starša odzvala, ko sta izvedela za hčerino odločitev? Veselila sta se z njo in ji povedala, da sta zelo ponosna nanjo.

6., 7. Katere nevarnosti se moramo paziti?

6 Jezusove besede, zapisane v Mateju 6:22, 23, vsebujejo posredno svarilo pred pohlepom. Jezus besede »preprosto« ni primerjal z njeno protipomenko »zapleteno«, ampak z besedo »hudobno«. Besedo »hudobno« bi lahko prevedli kot »pokvarjeno; zavistno«, to je lakomno oziroma pohlepno. Kako gleda Jehova na lakomnost oziroma pohlep? »Nečistovanje in kakršna koli nečistost ali pohlep naj se med vami niti ne omenja,« pravi Biblija. (Efež. 5:3)

7 Pohlepnost pri drugih morda hitro opazimo, pri sebi pa jo hitro spregledamo. Zato je modro, da upoštevamo Jezusov nasvet: »Pazite, varujte se vsakršne lakomnosti.« (Luk. 12:15) To lahko storimo tako, da se preiščemo in ugotovimo, po čem nam hrepeni srce. Krščanske družine bi morale resno razmisliti o tem, koliko časa in denarja namenjajo zabavi, rekreaciji in pridobivanju gmotnih dobrin.

8. Kako lahko pazimo, kadar gre za kakšen nakup?

8 Pred nakupom kakšnega izdelka je dobro razmisliti še o čem drugem, ne samo o tem, ali si ga lahko privoščimo. Pretehtajmo naslednja dejavnika: »Ali bom imel čas, da bom kupljeni izdelek redno uporabljal in ga vzdrževal? Koliko časa bom potreboval, da ga bom zares znal uporabljati?« Mladi, ne verjemite vsem oglaševalskim sporočilom, saj bi zaradi tega morda nerazumno zahtevali nakup oblačil ali drugih izdelkov dragih blagovnih znamk. Obvladajte svoje želje. Prav tako razmislite, ali bo nakup nekega izdelka pomagal vaši družini, da bo pripravljena na prihod Sina človekovega. Zaupajte Jehovovi obljubi: »Nikakor te ne bom pustil samega, nikakor te ne bom zapustil.« (Heb. 13:5)

Prizadevajte si uresničiti duhovne cilje

9. Kako zastavljanje duhovnih ciljev koristi družini?

9 Družinski člani lahko krepijo svojo vero in prispevajo k duhovnemu zdravju celotne  družine tudi tako, da si zastavljajo duhovne cilje in si jih prizadevajo uresničiti. To lahko pomaga družinam ugotoviti, kako napredujejo pri služenju Jehovu, in tudi presoditi, katere dejavnosti so zares pomembne in katere ne. (Beri Filipljanom 1:10.)

10., 11. Katere cilje si kot družina prizadevate uresničiti in katere cilje si želite v prihodnje zastaviti?

10 Tudi majhni stvarni cilji, ki jih lahko uresniči skoraj vsak družinski član, utegnejo obroditi bogate sadove. Vzemimo za primer cilj, da bi vsak dan razpravljali o dnevnem stavku. Družinski poglavar lahko iz komentarjev drugih družinskih članov razbere njihovo duhovno stanje. Cilj, da bi kot družina redno skupaj brali Biblijo, daje otrokom odlično možnost, da se izboljšajo v branju in da bolje razumejo biblijsko sporočilo. (Ps. 1:1, 2) Ali naj si ne bi zastavili za cilj, da izboljšamo svoje molitve? Odličen cilj je lahko tudi ta, da bi napredovali v lastnostih, ki sestavljajo sad duha. (Gal. 5:22, 23) Morda bi si lahko zastavili za cilj, da kažemo sočutje do ljudi, ki jih srečamo pri oznanjevanju. Če bo družina imela ta cilj, se bodo otroci lažje naučili biti sočutni, pa tudi večja verjetnost bo, da si bodo želeli služiti kot pionirji ali misijonarji.

11 Zakaj ne bi razmislil o tem, katere cilje bi si lahko ti in tvoja družina zastavili? Ali bi si lahko zastavili za cilj, da boste oznanjevanju namenili več časa? Ali bi si lahko prizadevali premagati strah pred oznanjevanjem po telefonu, na ulici ali poslovnem področju? Kaj pa, če bi šli oznanjevat tja, kjer se  potrebuje več oznanjevalcev Kraljestva? Ali bi se lahko kdo v družini naučil kakega tujega jezika, zato da bi dobro novico oznanjal ljudem druge narodnosti?

12. Kaj lahko storijo družinski poglavarji, da bi pomagali svoji družini duhovno napredovati?

12 Kot družinski poglavar ugotovi, na katerih področjih bi tvoja družina lahko duhovno napredovala. Nato pa si določite konkretne cilje, ki bodo vodili do tega. Zastavljeni cilji bi morali biti stvarni in dosegljivi glede na vaše okoliščine in sposobnosti. (Preg. 13:12) Seveda je za uresničevanje hvalevrednih ciljev potreben čas. Zato omejite gledanje televizije in odkupljeni čas namenite uresničevanju duhovnih ciljev. (Efež. 5:15, 16) Marljivo se trudite doseči cilje, ki ste si jih kot družina zastavili. (Gal. 6:9) Če si družina prizadeva uresničiti duhovne cilje, bo njen »napredek očiten vsem«. (1. Tim. 4:15)

Ne opuščajte večera za družinsko čaščenje

13. Katera sprememba je bila vpeljana v tedenskem razporedu občinskih shodov in o katerih vprašanjih bi morali razmisliti?

13 Družine imajo na voljo še eno odlično pomoč pri tem, da bi bile pripravljene na prihod Sina človekovega. Od 1. januarja 2009 je spremenjen tedenski razpored shodov. Med tednom se nič več ne sestajamo posebej za shod, ki se je do takrat imenoval občinsko preučevanje knjige. Ta shod poteka zdaj isti dan kot Teokratična strežbena šola in službeni shod. Ta sprememba je bila uvedena zato, da bi si krščanske družine določile en večer v tednu za redno družinsko čaščenje, s čimer bi si lahko krepile svojo duhovnost. Zdaj ko je od vpeljave te spremembe preteklo že nekaj časa, se lahko vprašamo: »Ali dobljeni čas uporabljam za družinsko čaščenje oziroma za osebno preučevanje? Kako pa je s ciljem te nove priprave? Ali mi ga uspe doseči?«

14. a) Kateri je glavni cilj družinskega čaščenja ali osebnega preučevanja? b) Zakaj je bistveno, da si določimo čas za preučevanje?

14 Glavni cilj družinskega čaščenja ali osebnega preučevanja je ta, da se zbližamo z Bogom. (Jak. 4:8) Ko si redno jemljemo čas za preučevanje Svetega pisma in poglabljanje spoznanja o Stvarniku, se krepijo naše vezi z njim. Bolj ko se bomo zbliževali z Jehovom, bolj motivirani ga bomo ljubiti »z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo, z vsem svojim umom in z vso svojo močjo«. (Mar. 12:30) Gotovo smo željni ubogati Boga in ga posnemati. (Efež. 5:1) Redno tedensko družinsko čaščenje je torej bistveno pri tem, da bi bili vsi družinski člani duhovno pripravljeni, medtem ko čakamo napovedano »veliko stisko«. (Mat. 24:21) Od tega je odvisno preživetje.

15. Kako lahko družinsko čaščenje vpliva na to, kaj družinski člani čutijo drug do drugega?

15 Družinsko čaščenje ima še en cilj – ta, da pomaga družinskim članom zbližati se med sabo. Ko družina tedensko skupaj preživlja čas tako, da razpravlja o duhovnih temah, se bo to zelo poznalo na tem, kaj družinski člani čutijo drug do drugega. Zakonci se čutijo bližje drug drugemu, ko vidijo svojega partnerja veseliti se duhovnega bisera, ki sta ga skupaj odkrila. (Beri Pridigar 4:12.) Starše in otroke bo to, da skupaj častijo Boga, najverjetneje zedinilo v ljubezni, ki je »popolna vez«. (Kol. 3:14)

16. Opiši, kako trem duhovnim sestram koristi večer, ki so si ga določile za preučevanje Biblije.

16 Razmislimo o tem, kako trem duhovnim sestram koristi, da so si določile večer za biblijsko preučevanje. Te tri ostarele vdove  si niso v sorodu, vendar živijo v istem mestu in so že vrsto let dobre prijateljice. Želele so se še več družiti in obenem dati svojim srečanjem duhovno noto, zato so se odločile izbrati en večer, ko se bodo sestale in preučevale Sveto pismo. Za začetek so se odločile poglobiti v knjigo Temeljito pričujmo o Božjem kraljestvu. »Tako lepo nam je skupaj, da preučevanje navadno traja več kot eno uro,« pravi ena od njih. »Skušamo si predstavljati, v kakšnih okoliščinah so bili bratje v prvem stoletju, in razpravljamo, kaj bi me naredile v podobnih okoliščinah. Nato pa skušamo to, kar smo se naučile iz razprav, uporabiti na oznanjevanju. Zaradi tega nam je oznanjevanje Kraljestva in pridobivanje učencev v večje veselje kot kdaj prej in tudi bolj uspešne smo.« Te tri dobre prijateljice se ob teh večerih niso le duhovno okrepile, ampak tudi še bolj zbližale. »Takšno preučevanje nam je zelo dragoceno,« pravijo.

17. Kateri dejavniki prispevajo k uspešnemu družinskemu čaščenju?

17 Kako pa je s tabo? Kako ti koristi večer, določen za družinsko čaščenje oziroma osebno preučevanje? Če si zanj vzamemo čas le tu in tam, potem ne bomo uresničili želenih ciljev te priprave. Vsak družinski član bi moral biti pripravljen na preučevanje ob dogovorjenem času. Ne bi smeli dovoliti, da bi nas manj pomembne reči odvrnile od preučevanja. Poleg tega bi bilo treba izbrati preučevalno gradivo, ki je uporabno za tvojo družino. Kaj lahko storiš, da bi bilo takšno preučevanje prijetno? Uporabljaj učinkovite poučevalne metode in poskrbi, da bo vzdušje vedno spoštljivo in spokojno. (Jak. 3:18) *

Bodimo budni in pripravljeni

18., 19. K čemu bi tebe in tvojo družino moralo spodbuditi to, da bo kmalu prišel Sin človekov?

18 Vse slabše svetovne razmere, ki so značilne za današnje dni, neizpodbitno pričajo o tem, da se od leta 1914 Satanovemu hudobnemu svetu iztekajo dnevi. Ne more biti prav daleč čas, ko se bodo nad svet zgrnili nevihtni oblaki harmagedonske bitke. Še malo in Sin človekov bo prišel izvršit Jehovovo sodbo nad brezbožnimi. (Ps. 37:10; Preg. 2:21, 22) Ali naj se ne bi zaradi tega ti in tvoja družina resno zamislili nad svojim življenjem?

19 Ali upoštevate Jezusov nasvet, naj imamo preprosto oko? Ljudje iz sveta se morda pehajo za bogastvom, slavo ali močjo, kako pa je s tabo in tvojo družino? Ali si prizadevate uresničiti duhovne cilje? Ali ti koristi družinsko čaščenje oziroma osebno preučevanje? Ali to prispeva k temu, da ste si z Jehovom in med seboj vse bližje? Ali kot mož, kot žena oziroma kot otrok izpolnjuješ svojo vlogo, ki je opisana v Svetem pismu in o kateri smo razpravljali v prejšnjem članku, ter tako pomagaš celotni družini, da ostane budna? (1. Tes. 5:6) Če tako delaš, potem boste kot družina pripravljeni na prihod Sina človekovega.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 17 Predloge o tem, kaj preučevati in kaj narediti, da bi bilo družinsko čaščenje koristno in prijetno, najdeš v Stražnem stolpu, 15. oktober 2009, strani 29–31.

Kaj si se naučil?

• Pojasni, kako lahko krščanske družine ostanejo pripravljene . . .

če imajo preprosto oko,

če si zastavljajo in prizadevajo uresničiti duhovne cilje,

če imajo večer za družinsko čaščenje.

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 13]

Preprosto oko nam bo pomagalo upreti se posvetnim stvarem, ki nam odvračajo pozornost od služenja Bogu.