Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Krščanske družine, bodite budne!

Krščanske družine, bodite budne!

 Krščanske družine, bodite budne!

»Bodimo budni in razsodni.« (1. TES. 5:6)

1., 2. Kaj je potrebno, da bi družina uspela ostati duhovno budna?

APOSTOL PAVEL je imel v mislih »veliki in strah zbujajoči Jehovov dan«, ko je kristjanom v Tesaloniki pisal: »Bratje, vi niste v temi, da bi vas ta dan presenetil, kakor bi svetloba presenetila tatove, saj ste vsi vi sinovi luči in sinovi dneva. Mi ne pripadamo niti noči niti temi.« Nato pa je dodal: »Zato nikar ne spimo kakor drugi, temveč bodimo budni in razsodni.« (Joel 2:31; 1. Tes. 5:4–6)

2 Pavlov nasvet Tesaloničanom je še zlasti primeren za današnje kristjane, ki živijo v »času konca«. (Dan. 12:4) Glede na to, da je konec te hudobne stvarnosti vse bližje, si je Satan zastavil za cilj, da bo kar največ pravih častilcev odvrnil od služenja Bogu. Zato je modro, da si vzamemo k srcu Pavlov opomin, naj bomo še naprej duhovno budni. Da bi krščanska družina uspela ostati budna, je ključno, da vsak član izpolni odgovornost, ki mu jo v družini nalaga Sveto pismo. Kakšno vlogo imajo torej možje, žene in mladi pri tem, da je družina še naprej budna?

Možje, posnemajte »dobrega pastirja«

3. Kakšne odgovornosti ima mož kot družinski poglavar glede na to, kar piše v 1. Timoteju 5:8?

3 »Ženski je glava moški,« piše v Bibliji. (1. Kor. 11:3) Kakšne odgovornosti ima mož kot družinski poglavar? Sveto pismo pravi: »Če kdo ne skrbi za svoje, še zlasti pa za domače, je zatajil vero in je hujši od nevernika.« (1. Tim. 5:8) Da, mož bi moral skrbeti za fizične potrebe svoje družine. Toda če hoče pomagati družini, da ostane duhovno budna, potem ni dovolj samo to, da prinese domov plačo. Svojo družino mora graditi v duhovnem pogledu, kar pomeni, da mora vsem družinskim članom pomagati, da okrepijo svoj odnos z Bogom. (Preg. 24:3, 4) Kako lahko to stori?

4. Kaj je lahko v pomoč možu, da bi uspel graditi svojo družino v duhovnem pogledu?

4 Glede na to, da je »mož [. . .] glava svoji ženi, kakor je tudi Kristus glava občini,« bi moral poročen moški preučiti, kako Jezus vodi občino, in ga nato posnemati. (Efež. 5:23) Bodi pozoren, kako je Jezus opisal svoj odnos s svojimi sledilci. (Beri Janez 10:14, 15.) Kaj ključnega mora mož storiti, da bi mu uspelo graditi družino v duhovnem pogledu? Preučevati mora, kaj je Jezus kot »dobri pastir« govoril in delal, ter hoditi »natančno po njegovih stopinjah«. (1. Pet. 2:21)

5. Kako dobro pozna Dobri pastir občino?

5 Odnos med pastirjem in njegovimi ovcami temelji na poznavanju in zaupanju. Pastir ve vse o svojih ovcah, ovce pa ga poznajo in mu zaupajo. Poznajo njegov glas in ga ubogajo. »Poznam svoje ovce, one pa poznajo mene,« je rekel Jezus. Njegovo poznavanje občine ni zgolj površno. Grška beseda, ki je tukaj prevedena s »poznati«, pomeni »poznati osebno, pobližje«. Da, Dobri pastir pozna svoje ovce osebno. Ve, kaj  posamezna ovca potrebuje, in pozna njene šibke in močne točke. Budnemu očesu našega Vzornika ne uide nobena podrobnost glede ovc. Tudi ovce dodobra poznajo pastirja in zaupajo njegovemu vodstvu.

6. Kako lahko možje posnemajo Dobrega pastirja?

6 Mož se mora, če hoče kot poglavar posnemati Kristusa, naučiti, da samega sebe vidi kot pastirja in tiste, ki so mu zaupani v oskrbo, kot ovce. Prizadevati bi si moral, da zelo dobro spozna člane svoje družine. Ali je res možno, da jih tako dobro spozna? Možno je, če z vsemi dobro komunicira, če prisluhne, kaj vsakega od njih skrbi, če prevzame pobudo pri družinskih dejavnostih in je pozoren na to, da se dobro odloča v zvezi z družinskim čaščenjem, obiskovanjem shodov, oznanjevanjem, rekreacijo in razvedrilom. Ko mož dobro pozna Božjo Besedo in člane svoje družine ter si s tem znanjem pomaga pri vodenju družine, potem je večja verjetnost, da bodo družinski člani zaupali njegovemu vodstvu in da bodo ostali zedinjeni v pravem čaščenju, kar mu bo v zadovoljstvo.

7., 8. Kako lahko mož posnema Dobrega pastirja pri izkazovanju naklonjenosti tistim, ki so mu zaupani v oskrbo?

7 Poleg tega ima dober pastir svoje ovce rad. Kadar preučujemo evangelijska poročila o Jezusovem življenju in delovanju, se naše srce napolni s hvaležnostjo, ko vidimo, kako je Jezus pokazal, da ima rad svoje učence. Za ovce je celo dal svojo dušo. Možje bi ga morali posnemati pri izkazovanju naklonjenosti tistim, ki so jim zaupani v oskrbo. Mož, ki želi, da bi mu bil Bog naklonjen, ni strog do žene in ji ne gospoduje, ampak jo ljubi, »kakor je tudi Kristus ljubil občino«. (Efež. 5:25) Žena je vredna časti, zato bi moral z njo govoriti prijazno in uvidevno. (1. Pet. 3:7)

8 Družinski poglavar bi moral pri vzgajanju otrok odločno upoštevati Božja načela. Vendar bi moral otrokom tudi izkazovati naklonjenost. Če jih je treba disciplinirati, bi to moral storiti ljubeče. Nekateri otroci utegnejo potrebovati več časa, da dojamejo, kaj se od njih pričakuje. Oče bi v takšnem primeru moral biti z njimi še bolj potrpežljiv. Kadar se možje dosledno zgledujejo po Jezusu, s tem ustvarijo doma vzdušje, ki družinskim članom daje občutek varnosti. Njihove družine uživajo duhovno varnost, o kateri je pel psalmist. (Beri Psalm 23:1–6.)

9. Kaj so podobno kot Noe dolžni storiti krščanski možje in kaj jim pri tem pomaga?

9 Očak Noe je živel v času, ko je svetu njegovih dni bíla zadnja ura. Toda Jehova ga je takrat, ko je »na svet brezbožnih ljudi poslal potop«, obvaroval skupaj s »še sedmimi drugimi«. (2. Pet. 2:5) Noe je bil dolžan pomagati svoji družini, da preživi potop. Podobno dolžnost imajo v teh zadnjih dneh tudi poglavarji krščanskih družin. (Mat. 24:37) Kako izredno pomembno je torej, da preučujejo zgled, ki ga je dal »dobri pastir«, in se ga trudijo posnemati!

Žene, izgrajujte svojo družino

10. Kaj pomeni za ženo to, da se podreja možu?

10 »Žene naj se podrejajo svojemu možu kakor Gospodu,« je pisal apostol Pavel. (Efež. 5:22) Te besede nikakor ne namigujejo, da je ženin položaj nedostojanstven. Pravi Bog je, preden je ustvaril prvo žensko, Evo, dejal: »Ni dobro, da je človek še naprej sam. Naredil mu bom pomočnico, ki ga bo dopolnjevala.« (1. Mojz. 2:18) Vloga »pomočnice«, ki dopolnjuje moža, kar pomeni, da ga podpira pri opravljanju njegovih družinskih odgovornosti, je zares častna.

11. Kako zgledna žena »zida« svojo družino?

 11 Zgledna žena dela vse v prid svoje družine. (Beri Pregovori 14:1.) Neumna ženska ne spoštuje moževe vloge poglavarja, modra pa to ureditev globoko spoštuje. Modra žena nima neubogljivega in neodvisnega stališča, ki je značilno za ta svet, ampak se podreja svojemu možu. (Efež. 2:2) Neumna žena brez pomišljanja govori negativno o svojem možu, medtem ko si modra prizadeva, da bi ga otroci in drugi še bolj spoštovali. Takšna žena tudi pazi, da ne bi s sitnarjenjem ali prepiranjem spodkopavala moževe vloge poglavarja. Še eno področje so denarne zadeve. Neumna ženska po vsej verjetnosti zapravlja težko prisluženi družinski denar. Žena, ki podpira svojega moža, pa ne ravna tako. V finančnih zadevah sodeluje s svojim možem. Z denarjem in dobrinami ravna preudarno in varčno. Svojega moža ne sili delati nadure.

12. Kako lahko žena prispeva k budnosti svoje družine?

12 Zgledna žena prispeva k budnosti svoje družine tako, da pomaga možu pri duhovni vzgoji otrok. (Preg. 1:8) Takšna žena polno sodeluje pri programu družinskega čaščenja. Prav tako stoji svojemu možu ob strani, ko ta svetuje otrokom in jih disciplinira. Kako zelo drugačna je od žene, ki ni pripravljena sodelovati, zaradi česar otroci trpijo fizično in duhovno!

13. Zakaj je pomembno, da žena podpira moževo udejstvovanje v teokratičnih dejavnostih?

13 Kaj meni zgledna žena o tem, da je njen mož zaposlen z delom v krščanski občini in organizaciji? To jo navdaja z veseljem! Najsibo da je mož strežni služabnik, starešina ali pa morda služi v odboru za stike z bolnišnicami ali v regionalnem gradbenem odboru, se veseli te njegove prednosti. To, da moža podpira z besedami in dejanji, gotovo terja od nje tudi žrtve. Vendar se zaveda, da moževo udejstvovanje v teokratičnih dejavnostih prispeva k budnosti celotne družine.

14. a) Kaj utegne biti izziv za ženo in kaj ji lahko pomaga spoprijeti se s tem? b) S čim žena prispeva k blaginji celotne družine?

14 Kadar se mož odloči za nekaj, s čimer se žena ne strinja, je lahko zanjo izziv zgledno podpirati moža. Vendar tudi takrat odseva »mirnega in blagega duha« in mu pomaga uspešno izpeljati odločitev. (1. Pet. 3:4) Poleg tega se dobra žena trudi posnemati odlični zgled bogovdanih žensk iz preteklosti, na primer Sare, Rute, Abigajile in Jezusove matere Marije. (1. Pet. 3:5, 6) Za zgled so ji tudi starejše ženske, ki se vedejo, »kakor se spodobi za pobožne ljudi«.  (Titu 2:3, 4) Zgledna žena izkazuje svojemu možu ljubezen in spoštovanje, s čimer zelo prispeva k uspešnosti njune zakonske zveze in k blaginji celotne družine. Njen dom je kraj, kjer lahko družinski člani najdejo oporo in varnost. Duhovno naravnan moški gleda na ženo, ki ga podpira, kot na neprecenljivo bogastvo! (Preg. 18:22)

Mladi, imejte »oči uprte v tisto, kar se ne vidi«

15. Kako lahko mlad človek prispeva svoj del in pomaga staršem, da bo družina duhovno budna?

15 Kako lahko kot mlad človek prispevaš svoj del in pomagaš staršem, da bo družina duhovno budna? Razmisli o tem, kakšno nagrado ti Jehova obljublja. Morda sta ti starša že od malega kazala slike, ki prikazujejo življenje v raju. Ko si bil večji, sta ti verjetno s pomočjo Svetega pisma in krščanskih publikacij pomagala, da si znaš predstavljati, kakšno bo večno življenje v novem svetu. Če imaš svoje oči osredotočene na služenje Bogu in če v skladu s tem načrtuješ svoje življenje, ti bo to pomagalo ostati buden.

16., 17. Kaj lahko mladi naredijo, da bi bili uspešni v tekmi za življenje?

16 Vzemi si k srcu besede apostola Pavla, zapisane v 1. Korinčanom 9:24. (Beri.) V tekmi za življenje teci s ciljem, da zmagaš. V življenju si izberi pot, ki ti bo omogočila dobiti za nagrado večno življenje. Mnogi so dovolili, da jim je pridobivanje gmotnih dobrin odvrnilo pogled od te nagrade. Kako nespametno je to! Če svoje življenje načrtuješ s ciljem, da bi obogatel, ne boš našel prave sreče. Stvari, ki se lahko kupijo z denarjem, so začasne. Ti pa imej oči uprte v »tisto, kar se ne vidi«. Zakaj? Zato ker je »to, kar se ne vidi, [. . .] večno«. (2. Kor. 4:18)

17 Med »tem, kar se ne vidi,« so tudi blagoslovi, ki jih prinaša Kraljestvo. Svoje življenje načrtuj tako, da jih boš dobil. Če boš življenje posvetil služenju Jehovu, boš našel pravo srečo. Medtem ko služiš pravemu Bogu, si lahko zastaviš kratkoročne in dolgoročne cilje. * Zastavljanje realnih duhovnih ciljev ti lahko pomaga, da boš še naprej osredotočen na služenje Bogu s ciljem, da dosežeš nagrado, večno življenje. (1. Jan. 2:17)

18., 19. Kako lahko mlad človek ugotovi, ali je resnica del njega?

18 Mladi, prvi korak na poti, ki vodi v življenje, je ta, da resnica postane del vas. Ali si že naredil ta korak? Vprašaj se: »Ali sem duhovno naravnana oseba ali pa je moje sodelovanje v duhovnih dejavnostih odvisno od staršev? Ali razvijam lastnosti, ki so Bogu všeč? Ali se trudim imeti ustaljen urnik za dejavnosti, povezane s pravim čaščenjem, kot so na primer redna molitev, preučevanje, obiskovanje shodov in oznanjevanje? Ali imam z Bogom oseben odnos, ki mi pomaga, da sem si z njim blizu?« (Jak. 4:8)

19 Razmisli o Mojzesovem zgledu. Čeprav je bil izpostavljen tuji kulturi, ni hotel,  da bi ga poznali kot sina faraonove hčere, ampak kot Jehovovega častilca. (Beri Hebrejcem 11:24–27.) Mladi kristjani, tudi vi morate biti odločeni, da boste Jehovu zvesto služili. Tako boste že zdaj okušali pravo srečo, imeli kakovostno življenje in se »oklenili pravega življenja«. (1. Tim. 6:19)

20. Kdo dobi nagrado v tekmi za življenje?

20 V staroveških igrah je na tekmi zmagal le en tekač. Na tekmi za življenje pa ni tako. Božja volja je, da »bi se rešili vsakršni ljudje in da bi prišli do točnega spoznanja resnice«. (1. Tim. 2:3, 4) Mnogo jih je, ki so že tekli uspešno, in mnogo jih je, ki tečejo zdaj ob tebi. (Heb. 12:1, 2) Nagrado dobijo vsi tisti, ki ne odnehajo. Zato bodi odločen zmagati!

21. O čem bo razpravljal naslednji članek?

21 Prihod »velikega in strah zbujajočega Jehovovega dneva« se neogibno bliža. (Mal. 4:5) Krščanske družine bi morale biti pripravljene na ta dan. Zato je nujno, da vsi družinski člani izpolnjujejo vlogo, ki jim jo v družini daje Sveto pismo. Kaj še lahko naredite kot družina, da bi bili duhovno budni in da bi bili v tesnejšem odnosu z Bogom? Naslednji članek bo razpravljal o treh dejavnikih, ki prispevajo k duhovnemu zdravju celotne družine.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 17 Glej Stražni stolp, 15. november 2010, strani 12–16; 15. julij 2004, strani 21–23.

Kaj si se naučil?

• Zakaj je bistveno, da so krščanske družine duhovno budne?

• Kako lahko mož posnema Dobrega pastirja?

• Kako lahko zgledna žena podpira svojega moža?

• Kaj lahko naredijo mladi, da bi bila družina še naprej duhovno budna?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 9]

Duhovno naravnan moški gleda na ženo, ki ga podpira, kot na neprecenljivo bogastvo.