Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali prepoznaš dokaze Božjega vodstva?

Ali prepoznaš dokaze Božjega vodstva?

 Ali prepoznaš dokaze Božjega vodstva?

NITI Izraelci niti Egipčani niso še nikoli prej videli česa takega. Ko so Izraelci odhajali iz Egipta, jih je podnevi spremljal oblačni steber, ponoči pa se je ta spremenil v ognjeni steber. Kako strah zbujajoč prizor! Toda od kod ta steber? Kakšen je bil njegov namen? In kaj se lahko sedaj, kakih 3500 let kasneje, iz tega, kako so Izraelci gledali na »ognjeni in oblačni steber«, naučimo mi? (2. Mojz. 14:24)

Božja Beseda glede izvora in namena tega stebra pravi: »Jehova pa je hodil pred njimi podnevi v oblačnem stebru, da jih je vodil po poti, ponoči pa v ognjenem stebru, da jim je razsvetljeval pot. Tako so lahko potovali podnevi in ponoči.« (2. Mojz. 13:21, 22) Bog Jehova je z ognjenim in oblačnim stebrom svoje ljudstvo vodil iz Egipta in čez pustinjo. In da bi Izraelci temu stebru lahko sledili, so morali biti vselej pripravljeni na odhod. Steber je Izraelce tudi zaščitil. Takrat ko je bila egiptovska vojska, ki jih je zasledovala, že na tem, da jih napade, se je postavil med obe skupini. (2. Mojz. 14:19, 20) Steber ni Izraelcev vodil proti Obljubljeni deželi po najkrajši poti, vendar pa tja ne bi mogli priti, če mu ne bi sledili.

Navzočnost stebra je Božjemu ljudstvu zagotavljala, da je Jehova z njimi. Steber je pravzaprav predstavljal Jehova in ta jim je včasih govoril iz njega. (4. Mojz. 14:14; Ps. 99:7) Poleg tega je oblačni steber potrjeval, da je Mojzes tisti, ki ga je Jehova postavil za voditelja narodu. (2. Mojz. 33:9) Podobno je bilo, ko se je oblak glede na poročilo zadnjič pojavil. Potrjeval je, da je Jozue tisti, ki ga je Jehova določil za Mojzesovega naslednika. (5. Mojz. 31:14, 15) Skratka, Izraelci so morali, da bi bil njihov odhod iz Egipta uspešen, ta dokaz Božjega vodstva prepoznati in mu slediti.

Za dokaz so postali slepi

Ko so Izraelci prvič videli steber, jih je to gotovo navdalo s strahospoštovanjem. Žal pa si Izraelci tega stalno navzočega čudeža niso toliko vzeli k srcu, da bi vedno zaupali Jehovu. Večkrat so kljubovali Božjemu vodstvu. Ko jih je zasledovala egiptovska vojska, niso pokazali nobenega zaupanja v Jehovovo rešilno moč. Božjega služabnika Mojzesa so celo obtožili, da jih vodi v smrt. (2. Mojz. 14:10–12) Po rešitvi skozi Rdeče morje so zaradi domnevnega pomanjkanja hrane in vode začeli godrnjati zoper Mojzesa, Arona in Jehova. (2. Mojz. 15:22–24; 16:1–3; 17:1–3, 7) Nekaj tednov za tem pa so Arona prisilili, da je dal izdelati zlato tele. Samo pomisli! Izraelci so na enem koncu tabora videli ognjeni oziroma oblačni steber – veličasten dokaz Tistega, ki jih je vodil iz Egipta – nedaleč stran pa so pričeli častiti mrtvega malika in rekli: »Izrael, to je tvoj Bog, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele.« Zares, »s svojimi dejanji [so] pokazali velik prezir«! (2. Mojz. 32:4; Neh. 9:18)

S svojim uporniškim ravnanjem so jasno pokazali, da ne spoštujejo Jehovovega vodstva. Težava ni bila v njihovem dobesednem vidu, ampak v njihovem duhovnem  pogledu. Steber so sicer videli, vendar so pozabili, kaj predstavlja. S svojimi dejanji so »zadajali bolečine Svetemu Izraelovemu« oziroma Jehovu, vseeno pa jim je ta iz usmiljenja s stebrom še naprej kazal pot, vse dokler niso prispeli v Obljubljeno deželo. (Ps. 78:40–42, 52–54; Neh. 9:19)

Ne spreglejmo današnjih dokazov Božjega vodstva

Jehova tudi danes svojega ljudstva nikoli ne pušča brez jasnega vodstva. Tako kot od Izraelcev ni pričakoval, da si sami poiščejo pot, tudi od nas ne pričakuje, da sami najdemo pot v obljubljeni novi svet. Jezus Kristus je postavljen za Voditelja občine. (Mat. 23:10; Efež. 5:23) Nekaj oblasti je zaupal razredu zvestega sužnja, ki ga sestavljajo zvesti, z duhom maziljeni kristjani. Razred sužnja pa postavlja nadzornike v krščanski občini. (Mat. 24:45–47; Titu 1:5–9)

Kako lahko vemo, kdo je pravzaprav ta razred zvestega sužnja oziroma oskrbnika? Bodi pozoren, kako ga opiše Jezus: »Kdo je pravzaprav zvesti, preudarni oskrbnik, ki ga bo njegov gospodar postavil nad svojo služinčad, da ji bo dajal dovolj hrane ob pravem času? Srečen ta suženj, če ga gospodar ob svojem prihodu najde tako delati!« (Luk. 12:42, 43)

Razred oskrbnika je zvest, zato se nikoli ne izneveri oziroma ne obrne hrbta Jehovu, Jezusu, svetopisemskim resnicam ali Božjemu ljudstvu. Ta razred je tudi preudaren, zato zna dobro presojati, ko usmerja najpomembnejše delo – oznanjevanje »dobre novice o kraljestvu« in izpolnjevanje zapovedi »Pridobivajte učence med ljudmi iz vseh narodov«. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Razred oskrbnika »ob pravem času« poslušno razdeljuje zdravo in hranljivo duhovno hrano. In Jehova ga odobrava. To se vidi iz tega, da svoje ljudstvo blagoslavlja s porastom, z vodstvom pri pomembnih odločitvah, z boljšim razumevanjem svetopisemskih resnic in s tem, da sovražnikom preprečuje, da bi ga iztrebili. Svoje služabnike prav tako blagoslavlja z mirom v mislih in srcu. (Iza. 54:17; Fil. 4:7)

Upoštevajmo Božje vodstvo

Kako lahko pokažemo, da spoštujemo Božje vodstvo? Apostol Pavel je dejal: »Ubogajte tiste, ki med vami vodijo, in se jim podrejajte.« (Heb. 13:17) Ampak to morda ni vedno lahko. Naj ponazorimo: Zamisli si, da si eden od Izraelcev v Mojzesovih dneh. Že nekaj časa hodiš, nato pa se steber ustavi. Kako dolgo se ne bo premaknil? En dan? Ves teden? Več mesecev? Sprašuješ se: Ali se sploh splača razpakirati? Najprej iz prtljage morda vzameš samo najnujnejše. Toda po nekaj dneh, ko že ves živčen brskaš po stvareh, da kaj najdeš, razpakiraš vse. Nato pa, ravno ko je vse zunaj, opaziš, da se steber dviguje – in spet te čaka pakiranje! To ne bi bilo tako preprosto, pa tudi prijetno ne. Vendar so se morali Izraelci »takoj zatem odpravi[ti] na pot«. (4. Mojz. 9:17–22)

Kako se torej odzovemo, ko dobimo kakšno teokratično navodilo? Ali se ga trudimo »takoj zatem« upoštevati? Ali pa še naprej ravnamo, kot smo bili pač navajeni? Ali smo seznanjeni z najnovejšimi smernicami, kot so denimo tiste glede vodenja biblijskih poukov, oznanjevanja ljudem, ki govorijo kak drug jezik, glede rednega družinskega čaščenja, sodelovanja z odbori za stike z bolnišnicami in tiste glede zglednega vedenja na zborovanjih? Hvaležnost za Božje vodstvo pokažemo tudi tako, da sprejemamo nasvete. Kadar smo pred kako pomembno odločitvijo, se ne zanašamo zgolj na svojo modrost, ampak poiščemo vodstvo pri  Jehovu in njegovi organizaciji. In kakor se otrok med grmenjem zateče k svojim staršem, tudi mi, kadar se na nas kakor neurje zgrnejo problemi, poiščemo zaščito v Jehovovi organizaciji.

Tisti, ki jim je v zemeljskem delu Božje organizacije zaupano vodstvo, seveda niso popolni – pa saj tudi Mojzes ni bil. Kljub temu ga je Bog postavil za voditelja in mu bil naklonjen, in ravno steber je bil stalni dokaz tega. Prav tako imej v mislih, da se Izraelci o tem, kdaj odriniti na pot, niso odločali vsak zase, ampak je ljudstvo ravnalo, »kakor je Jehova zapovedal po Mojzesu«. (4. Mojz. 9:23) Torej je znak za odhod najverjetneje dal Mojzes, saj je bil on tisti, po katerem je Bog dajal navodila.

Danes je Jehovov razred oskrbnika tisti, ki da jasen znak, ko je čas za kakšno spremembo. Kako to stori? Po člankih v Stražnem stolpu in Naši kraljestveni strežbi, po novih publikacijah ter govorih na zborih in zborovanjih. Občine prejmejo navodila tudi po potujočih nadzornikih, pismih ali šolah, organiziranih za brate, ki imajo odgovornosti v občini.

Ali jasno prepoznaš dokaze Božjega vodstva? V teh zadnjih dneh Jehova uporablja svojo organizacijo, da nas, ki smo njegovo ljudstvo, vodi skozi Satanov hudobni svet, ki je podoben nevarni pustinji. Zato uživamo enotnost, ljubezen in varnost.

Ko so Izraelci prišli v Obljubljeno deželo, jim je Jozue rekel: »Dobro veste z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo, da ni ostala neizpolnjena niti ena beseda od vseh obljub, ki vam jih je govoril vaš Bog Jehova. Vse so se izpolnile.« (Joz. 23:14) Podobno bo današnje Božje ljudstvo zagotovo vstopilo v obljubljeni novi svet. To, ali bo tam tudi vsak od nas, pa je predvsem odvisno od tega, ali smo ponižno pripravljeni upoštevati Božje vodstvo. Zato nikoli ne postanimo slepi za dokaze Jehovovega vodstva!

[Slika na strani 5]

Danes nas Jehova vodi po svoji organizaciji.

Nove izdaje na zborovanjih

Teokratično šolanje

Poučevanje na shodih za oznanjevanje