Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Poudarki knjige Razodetje – II

Poudarki knjige Razodetje – II

 Jehovova beseda je živa

Poudarki knjige Razodetje – II

KAJ čaka tiste, ki častijo Boga Jehova, in kaj tiste, ki ga ne? Kakšna je prihodnost Satana in demonov? Kako bo poslušno človeštvo blagoslovljeno med Kristusovo tisočletno vladavino? Odgovore na ta in druga pomembna vprašanja lahko najdemo v Razodetju 13:1–22:21. * Ta poglavja opisujejo zadnjih 9 od 16-ih videnj, ki jih je prejel apostol Janez ob koncu prvega stoletja n. št.

»Srečen tisti, ki naglas bere besede tega prerokovanja,« piše Janez, »in srečni tisti, ki tem besedam prisluhnejo ter izpolnjujejo to, kar je v njem zapisano.« (Raz. 1:3; 22:7) Če beremo knjigo Razodetje in ravnamo v skladu s prebranim, lahko to vpliva na naše srce, nam okrepi vero v Boga in njegovega Sina Jezusa Kristusa ter nas navda s svetlim upanjem na prihodnost. * (Heb. 4:12)

ANGELI IZLIJEJO VSEBINO SEDMIH POSOD BOŽJE JEZE

(Raz. 13:1–16:21)

»Narodi so se razjezili,« piše v Razodetju 11:18, »in prišla je tvoja [Božja] jeza ter določeni čas za to, [. . .] da se pokonča tiste, ki pokončujejo zemljo.« Osmo videnje razkrije, zakaj se bo Bog razjezil, ko prikaže, kaj počne »zver, ki [. . .] [ima] deset rogov in sedem glav«. (Raz. 13:1)

Janez v devetem videnju vidi, da »na gori Sion [. . .] st[oji] Jagnje, z njim pa sto štiriinštirideset tisoč« posameznikov. Ti so »odkupljeni izmed človeštva«. (Raz. 14:1, 4) Zatem je Janez priča angelskim objavam. V naslednjem videnju vidi »sedem angelov s sedmimi nadlogami«. Tem angelom očitno sam Jehova ukaže, naj »sedmero posod Božje jeze« izlijejo na različne dele Satanovega sveta. V posodah so objave Božjih obsodb in svarila pred njihovo izvršitvijo. (Raz. 15:1; 16:1) Ti videnji odkrivata podrobnosti o nadaljnjih kraljestvenih obsodbah, povezanih s tretjim gorjem in trobljenjem sedme trobente. (Raz. 11:14, 15)

Odgovori na svetopisemska vprašanja:

13:8 – Kaj je »zvitek življenja, katerega ima Jagnje«? To je simboličen zvitek, v katerem so napisana imena tistih, ki vladajo z Jezusom Kristusom v njegovem nebeškem Kraljestvu. Vsebuje pa tudi imena maziljenih kristjanov, ki so še na zemlji in upajo na nebeško življenje.

13:11–13 – V katerem smislu ravna zver z dvema rogovoma kakor zmaj in prikliče ogenj z neba? Dejstvo, da dvoroga zver (anglo-ameriška svetovna velesila) govori kakor zmaj, nakazuje, da z grožnjami, pritiski in nasiljem sili ljudi, da se podrejajo njenemu vladanju. Ogenj z neba pa kliče v tem smislu, da si prisvaja vlogo preroka, s tem da trdi, da je v dveh svetovnih vojnah 20. stoletja premagala zle sile in da je zmagala nad komunizmom.

16:17 – Kaj je »zrak«, v katerega angel izlije vsebino sedme posode? »Zrak« predstavlja satanski način razmišljanja, »duh [stališče], ki zdaj deluje v sinovih neposlušnosti«. Ta strupeni zrak vdihava celotna Satanova hudobna stvarnost. (Efež. 2:2)

 Pouk za nas:

13:1–4, 18. »Zver«, ki simbolizira človeške vlade, prihaja »iz morja«, torej iz nemirnih ljudskih množic. (Iza. 17:12, 13; Dan. 7:2–8, 17) Ta zver, ki jo je ustvaril Satan in ji tudi podeljuje moč in oblast, ima število 666, kar označuje potencirano nepopolnost. Če vemo, na koga se ta zver nanaša, nam to lahko pomaga, da ji ne sledimo iz slepega občudovanja niti je ne častimo, kakor to počne človeštvo na splošno. (Jan. 12:31; 15:19)

13:16, 17. Čeprav imamo morda pri vsakodnevnih dejavnostih, kot sta »kupova[nje] ali prodaja[nje]«, probleme, ne smemo popustiti pritisku in dovoliti zveri, da bi prevzela nadzor nad našim življenjem. Če bi njeno znamenje sprejeli »na desnico ali na čelo«, bi ji s tem pravzaprav dovolili, da prične usmerjati naša dejanja in vplivati na naše mišljenje.

14:6, 7. Iz tega, da angel objavlja dobro novico, se naučimo, da je oznanjevati dobro novico o ustanovljenem Božjem kraljestvu danes zelo nujno. Našim biblijskim učencem bi morali pomagati, da si pridobijo zdrav strah pred Bogom in ga pričnejo slaviti.

14:14–20. Ko se bo končala »žetev zemlje« – žetev tistih, ki bodo rešeni v novi svet, bo prišel čas, da angel vrže sad »zemeljske trte« »v veliko tlačilnico Božje jeze«. Takrat bo ta trta – Satanova pokvarjena vidna stvarnost, ki jo sestavljajo človeške vlade, skupaj z njenimi »grozdi« oziroma slabim sadom – za večno uničena. Morali bi ostati odločeni, da ta zemeljska trta ne bo vplivala na nas.

16:13–16. »Nečisti navdihnjeni izreki« simbolizirajo demonsko propagando, katere namen je preprečiti, da bi izlitje sedmih posod Božje jeze vplivalo na zemeljske kralje, in jih navesti na to, da se bodo postavili Jehovu po robu. (Mat. 24:42, 44)

16:21. Ko se bomo bližali koncu tega sveta, bodo morda k objavam Jehovovih obsodb nad Satanovo hudobno stvarnostjo spadale nenavadno krepke izjave, primerjane s točo. Vseeno pa bo večina človeštva še naprej preklinjala Boga.

VLADAVINA ZMAGOVITEGA KRALJA

(Raz. 17:1–22:21)

»Babilon Veliki«, svetovni imperij krive vere, je gnusen del Satanovega hudobnega sveta. V 11. videnju je prikazan kot »velika vlačuga«, nemoralna ženska, ki sedi »na škrlatni zveri«. »Deset rogov« ravno tiste zveri, na kateri jezdi, jo bo povsem uničilo. (Raz. 17:1, 3, 5, 16) Ta vlačuga je v naslednjem videnju primerjana z »veliko prestolnico«, za katero angel objavi, da bo padla. Obenem pa v tem videnju Janez zasliši tudi nujni poziv za Božje ljudstvo: »Izidi iz nje.« Nad padcem tega velikega mesta žalujejo mnogi. V nebesih pa zavlada veselje, ker je prišel čas za »Jagnjetovo poroko«. (Raz. 18:4, 9, 10, 15–19; 19:7) V 13. videnju se jezdec na »belem konju« spusti v boj z narodi in pokonča Satanov hudobni svet. (Raz. 19:11–16)

Kaj pa se bo zgodilo s »prakačo, to je Hudičem in Satanom«? Kdaj bo »vržen v ognjeno [. . .] jezero«? To je ena od tem 14. videnja. (Raz. 20:2, 10) Zadnji videnji prikazujeta utrinke iz življenja pod tisočletno Kristusovo vlado. Janez na koncu »razodetja« vidi »reko vode življenja«, ki teče »po sredi mestne široke poti«, in sliši čudovito povabilo, ki je namenjeno vsakomur, »kdor je žejen«. (Raz. 1:1; 22:1, 2, 17)

Odgovori na svetopisemska vprašanja:

17:16; 18:9, 10 – Zakaj bodo »kralji zemlje« žalovali nad tem, kar bodo sami uničili? Žalovali bodo iz povsem sebičnih razlogov. Po uničenju prestolnice Babilon Veliki bodo očitno spoznali, da so imeli od nje velike  koristi. Vera je namreč svoj vpliv uporabljala za to, da je opravičevala njihovo zatiralsko ravnanje, pomagala pa jim je tudi pri novačenju mladih v vojno. Poleg tega je imela pomembno vlogo pri tem, da so ljudje ostajali oblastem podložni.

19:12 – Kaj pomeni to, da ima Jezus ime, ki ga ne pozna nihče razen njega? Videti je, da se to ime nanaša na Jezusov položaj in prednosti v Gospodovem dnevu, kakršne so denimo omenjene v Izaiju 9:6. To, da njegovega imena ne pozna nihče razen njega, kaže, da so njegove prednosti edinstvene in da lahko le on povsem razume, kaj pomeni biti na tako visokem položaju. Vseeno pa nekatere prednosti deli tudi s člani razreda neveste – nanje tako rekoč »napi[še] [. . .] svoje novo ime«. (Raz. 3:12)

19:14 – Kdo bo jezdil skupaj z Jezusom v harmagedonu? »Nebeško vojsko«, ki se bo pridružila Jezusu v Božji vojni, bodo sestavljali angeli in maziljeni zmagovalci, ki bodo prejeli svojo nebeško nagrado. (Mat. 25:31, 32; Raz. 2:26, 27)

20:11–15 – Čigava imena so napisana v »zvitku [oziroma »knjigi«] življenja«? To je zvitek z imeni vseh, ki bodo prejeli večno življenje, in sicer maziljenih kristjanov, članov velike množice in zvestih Božjih služabnikov, ki bodo deležni »vstajenja pravičnih«. (Apd. 24:15; Raz. 2:10; 7:9) Imena tistih, ki bodo obujeni izmed »nepravičnih«, bodo vpisana v »zvitek življenja« samo, če bodo po vstajenju ravnali v skladu z navodili, zapisanimi v »zvitkih«, ki se bodo odprli med tisočletjem. Vendar pa njihova imena ne bodo vpisana z neizbrisnim črnilom. Imena maziljencev postanejo neizbrisna ob njihovi smrti, če so bili seveda zvesti. (Raz. 3:5) Imena tistih, ki bodo prejeli življenje na zemlji, pa bodo ostala zapisana za vedno šele po tem, ko bodo ob izteku tisočletja prestali končno preizkušnjo. (Raz. 20:7, 8)

Pouk za nas:

17:3, 5, 7, 16. »Modrost, ki je od zgoraj,« nam pomaga, da lahko razumemo »skrivnost te ženske in [škrlatne] zveri, ki žensko nosi«. (Jak. 3:17) Ta simbolična zver se je pojavila kot Društvo narodov, zatem je izginila in se nato ponovno pojavila kot Združeni narodi. Ali naj nas ne bi razkritje te skrivnosti navajalo k temu, da goreče oznanjujemo dobro novico o Božjem kraljestvu in razglašamo dan Jehovove obsodbe?

21:1–6. Prerokbe o tem, kako bo človeštvo blagoslovljeno pod vlado Božjega kraljestva, se bodo brez vsakega dvoma izpolnile. Zakaj smo lahko o tem tako prepričani? Ker je bilo glede njih rečeno: »Uresničile so se!«

22:1, 17. »Reka vode življenja« predstavlja vse, kar je Jehova že pripravil in še bo, da bo poslušno človeštvo okrevalo – se rešilo spon greha in smrti. Nekaj te vode je na voljo že sedaj. Medtem ko se hvaležno odzivamo na povabilo, naj pridemo in »zastonj vzame[mo] vodo življenja«, si iz vsega srca prizadevajmo vabiti k temu še druge!

[Podčrtni opombi]

^ odst. 2 Za pregled knjige Razodetje od vrstice do vrstice glej knjigo Razodetje – pred nami je njegov veliki vrhunec!.

[Slika na strani 5]

Pod vladavino Božjega kraljestva bodo na poslušno človeštvo izliti zares neprecenljivi blagoslovi!