Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Stvarno kazalo za Stražni stolp 2008

Stvarno kazalo za Stražni stolp 2008

 Stvarno kazalo za Stražni stolp 2008

z datumom izdaje, v kateri je članek izšel

BIBLIJA

Kako izbrati dober prevod?, 1. 5.

Kako verodostojni so evangeliji?, 1. 10.

Kakšno prihodnost napoveduje?, 1. 10.

Od govorjene besede do svetih spisov, 1. 9.

Poudarki Apostolskih del, 15. 5.

Poudarki Jakobovega in Petrovih pisem, 15. 11.

Poudarki Janezovega evangelija, 15. 4.

Poudarki Janezovih pisem in Judovega pisma, 15. 12.

Poudarki Lukovega evangelija, 15. 3.

Poudarki Markovega evangelija, 15. 2.

Poudarki Matejevega evangelija, 15. 1.

Poudarki pisem Galačanom, Efežanom, Filipljanom in Kološanom, 15. 8.

Poudarki pisem Tesaloničanom in Timoteju, 15. 9.

Poudarki pisem Titu, Filemonu in Hebrejcem, 15. 10.

Poudarki pisma Rimljanom, 15. 6.

Poudarki Prvega in Drugega pisma Korinčanom, 15. 7.

Rokopis »Pesem morja«, 15. 11.

Spreminja življenja, 1. 8.

Staroveški klinopisi in Biblija, 15. 12.

JEHOVA

Ali bi njegovo ime moralo biti v Novi zavezi?, 1. 8.

Ali je napačno uporabljati njegovo ime?, 1. 7.

Ali nas lahko kaj loči »od Božje ljubezni«?, 1. 8.

Ali poznate svojega nebeškega Očeta?, 1. 9.

Ali so naravne nesreče Božja kazen?, 1. 5.

»Bog je ljubezen«, 1. 3.

Bog, ki rad odpušča, 1. 6.

»Bog vse tolažbe«, 1. 9.

»Božje najsvetejše in veliko ime«, 15. 10.

Je pomembno, kako ga častimo?, 1. 6.

Kaj razkriva stvarstvo, 1. 5.

Kaj se naučimo od Jezusa, 1. 2.

Kako lahko postanemo Božji otroci, 1. 3.

Kar Jehova napove, 1. 1.

Neizrekljivo ime?, 1. 6.

»Ni daleč nikomur izmed nas«, 1. 7.

Oče, ki mu ni enakega, 1. 1.

On ljubi pravico, 1. 11.

»Posnemajte Boga«, 1. 10.

Razume našo bolečino, 1. 5.

Skrben pastir, 1. 2.

Stvarnik, ki je vreden, da ga hvalimo, 1. 12.

Tisti, ki lahko povrne v življenje, 1. 3.

Tisti, ki nas ceni, 1. 4.

Zakaj dopušča trpljenje?, 1. 2.

Zakaj uporabljati ime, če izgovarjava ni točno znana?, 1. 9.

JEHOVOVE PRIČE

Ali priznavajo staro zavezo?, 1. 12.

Ali razdirajo zakone?, 1. 11.

Ali verjamejo, da so edini, ki bodo rešeni?, 1. 11.

Biblija spreminja življenja, 1. 8.

Bistroumna rešitev (obisk zborovanja), 15. 6.

Bogu služimo »enega srca in ene duše« (prispevki), 15. 11.

Dan, ko je odložil črni pas, 1. 12.

Dneva odprtih vrat z namenom (Južnoafriška republika), 1. 11.

Gileadova podelitev diplom, 15. 2., 15. 8.

Gradnja, ki je v hvalo Jehovu (kraljestvene dvorane v Mehiki in Belizeju), 1. 2.

Kako je organiziran Vodstveni organ, 15. 5.

Kakor »izraelska deklica«, 1. 6.

Naravna nesreča na Salomonovih otokih, 1. 5.

Našim bralcem (nove rubrike v Stražnem stolpu), 1. 1.

»Pri reki Coco zavij desno«, 1. 9.

Oznanjevanje dobre novice v Andih, 15. 3.

Oznanjevanje na trgu, 15. 9.

Prava svoboda za Maje, 1. 12.

Prebral jo bom ob ognju, 1. 6.

Preučevalna izdaja Stražnega stolpa, 15. 1.

Pripravljena zagovarjati vero (učenka), 15. 6.

Spoznal sem, kako dragoceno je življenje, 1. 9.

»Še nikoli me nihče ni imel tako rad« (Dominikanska republika), 1. 3.

Zakaj ne sodelujejo v vojnah?, 1. 7.

Zakaj pri bogočastju ne uporabljajo križa?, 1. 3.

Zborovanja »Naj nas vodi Božji duh«, 1. 3.

Zelo pomembno srečanje, 15. 3.

Žrtvam nasilja priznane pravice (Republika Gruzija), 1. 3.

JEZUS KRISTUS

Ali je »Bog« ali »bog«?, 1. 11.

Ali je govoril o peklenskem ognju? (Mr 9:48), 15. 6.

Čudežno ozdravlja, 1. 5.

Delo, ki ga je opravljal kot tesar, 1. 12.

Kako nas Jezusova smrt lahko reši, 1. 3.

Kakšen vpliv ima na vaše življenje?, 1. 12.

Kateri jezik je govoril, 1. 8.

Kdaj so ga obiskali astrologi?, 1. 1.

Kdo so bili »bankirji«, ki jih je omenil, 1. 12.

Napovedi o Mesiju, 1. 10.

Osupnil je svoje poslušalce, 1. 9.

Peter ga zataji, 1. 1.

Ravnanje z drugimi, 1. 8.

Slepega moškega ozdravi postopno, 1. 4.

Zakaj je štiri dni potoval do Lazarjevega groba?, 1. 1.

Zakaj moliti v Jezusovem imenu?, 1. 2.

Zakaj se je Pilat zbal, ko je slišal, da se je Jezus »delal Božjega sina«, 1. 6.

Zakaj so Judu ponudili 30 srebrnikov?, 1. 9.

KRŠČANSKO ŽIVLJENJE IN LASTNOSTI

Ali gradite na pesku ali na skali?, 1. 11.

Ali pri načrtih upoštevate Boga in njegov namen?, 1. 7.

Bodi razumen v svojih pričakovanjih, 15. 7.

»Božji strah« nas navaja k temu, da smo sveti, 15. 5.

Čistoča – zakaj je pomembna?, 1. 12.

Kako biti v oporo neozdravljivo bolnim, 1. 5.

Komuniciranje z mladostniki, 1. 8.

Kako biti dober oče, 1. 10.

Kako ravnati z drugimi, 1. 8.

Kakšen človek želiš biti?, 15. 11.

Mislite na to, kakšen bo »konec«, 1. 9.

Močni kljub šibkostim, 15. 6.

Najti izpolnitev v vlogi matere, 1. 2.

Obogatila sta si življenje, 15. 1.

Ohraniti predanost zakonu, 1. 11.

Pomagajte svojemu otroku spoprijeti se z žalostjo, 1. 7.

Posnemajmo Jezusa – častimo Boga tako, kot Mu je všeč, 15. 9.

»Posnemajte Boga«, 1. 10.

Presejani kakor pšenica, 15. 1.

Prizadevajmo si »za tistim, kar prispeva k miru«, 15. 11.

Radovednost, 1. 6.

Rasti v točnem spoznanju, 15. 9.

Reševanje problemov, 1. 5.

Reševanje sporov (v zakonu), 1. 2.

Samuel se je držal tega, kar je prav, 1. 8.

Si kdaj ljubosumen? Jožefovi bratje so bili, 1.10.

Spodbujajte svojo družino s »prijetnimi besedami«, 1. 1.

Srečni kljub razočaranju, 1. 3.

Učimo se iz napak Izraelcev, 15. 2.

V domu ostarelih, in ne v domu osamelih, 15. 4.

Vzgajanje otrok v permisivnem svetu, 1. 4.

Zakaj kazati hvaležnost?, 1. 8.

Želela je pomagati, 1. 6.

PREUČEVALNI ČLANKI

Ali boš ohranil svojo značajnost?, 15. 12.

Ali gledamo na druge tako kakor Jehova?, 15. 3.

Ali tekoče govorimo čist jezik?, 15. 8.

Ali v izkazovanju časti prednjačiš?, 15. 10.

Bodimo razumni in uravnovešeni, 15. 3.

Bodimo zvestovdani z nerazdeljenim srcem, 15. 8.

Cenimo Jezusovo edinstveno vlogo v Božjem namenu, 15. 12.

Častimo Jehova z dostojanstvenim ravnanjem, 15. 8.

Da bi bil vajin zakon srečen, 15. 3.

Drugim delajmo dobro, 15. 5.

»Glej, da izpolniš službo, ki si jo prejel kot Gospodov sledilec«, 15. 1.

Hodimo po Jehovovih poteh, 15. 2.

»Hudiču pa se uprite«, kakor se je Jezus, 15. 11.

Jehova je naš »rešitelj«, 15. 9.

Jehova ljubeče skrbi za svoje ostarele služabnike, 15. 8.

Jehova nas gleda nam v dobro, 15. 10.

Jehova ne zapusti tistih, ki so mu zvestovdani, 15. 8.

Jehova odgovarja na gorečo molitev, 15. 10.

Jehova, »rešitelj« v biblijskih časih, 15. 9.

Jehova sliši naše klice na pomoč, 15. 3.

Jehovov »pogled« preiskuje vse, 15. 10.

Jezus Kristus, največji misijonar, 15. 2.

Kaj daje življenju smisel?, 15. 4.

Kaj zate pomeni Kristusova navzočnost?, 15. 2.

Kako naj bi ravnali z drugimi?, 15. 5.

Kako se spoprijeti z izzivi, povezanimi z oznanjevanjem po hišah, 15. 7.

»Kdo je med vami moder in razumen?«, 15. 3.

Koliko si pripravljen žrtvovati za večno življenje?, 15. 10.

Mladi, spominjajte se svojega Stvarnika, 15. 4.

Naj nas Bog vodi v vsem, 15. 4.

Naj ti Pavlov zgled pomaga, da boš duhovno napredoval, 15. 5.

»Ne veš, katero bo raslo!«, 15. 7.

Odločeni, da temeljito oznanjujemo, 15. 12.

Odločno zavrnimo »prazne reči«, 15. 4.

Ohranimo »svojo prvotno ljubezen«, 15. 6.

Ohranite svetopisemski pogled na skrb za zdravje, 15. 11.

Pomagajmo jim, da se vrnejo brez obotavljanja!, 15. 11.

Pomagajmo tistim, ki se oddaljijo od črede, 15. 11.

Posnemajmo največjega misijonarja, 15. 2.

»Prav naravnani« se odzivajo na dobro novico, 15. 1.

Pred čim moramo bežati, 15. 6.

Priznavajmo Jehovovo oblast, 15. 6.

Rast daje Bog!, 15. 7.

Rešitev, ki jo bo prineslo Božje kraljestvo, je blizu!, 15. 5.

Upirajmo se »duhu sveta«, 15. 9.

V zakonu pletita »trojno vrvico«, 15. 9.

Vedno imejmo pred seboj Jehova, 15. 2.

Vredni Božjega kraljestva, 15. 1.

Vredni, da pridejo k izvirkom voda življenja, 15. 1.

Vrline, ki naj bi si jih prizadevali razvijati, 15. 6.

Zakaj je danes tako pomembno oznanjevati po hišah?, 15. 7.

Zakaj je pomembno, da si vedno značajen?, 15. 12.

Zakon in starševstvo v tem času konca, 15. 4.

Vešče poučujmo, 15. 1.

Že v mladosti se odloči služiti Jehovu, 15. 5.

RAZNO

Ali bo zemlja kdaj uničena?, 1. 4.

Ali bo zemlja preživela?, 1. 8.

Ali je bilo izraelskih rodov 12 ali 13?, 1. 7.

Ali je evolucija združljiva z Biblijo?, 1. 1.

Ali je mislil na dobesedno pregrado? (Ef 2:11–15), 1. 7.

Ali naj bi se bali pekla?, 1. 11.

Ali novodobne »čudežne ozdravitve« prihajajo od Boga?, 1. 12.

Ali se bodo vsi Judje spreobrnili h krščanstvu? (Rim 11:26), 15. 6.

Ali so pred nami lepši časi?, 1. 8.

Božje kraljestvo, 1. 1., 1. 5.

Dišavno olje, ki ga je uporabila Marija, 1. 5.

Evharistija, 1. 4.

Gledal je in čakal (Elija), 1. 4.

»Glej, Jehovova sužnja sem!« (Marija), 1. 7.

Harmagedon, 1. 4.

Jeriha – eno mesto ali dve?, 1. 5.

Jezen brat (Kajn), 1. 7.

Jezus in Peter plačala tempeljski davek z enim kovancem, 1. 2.

Kako je možno, da je Adam grešil?, 1. 10.

Kdaj je Savel postal znan kot Pavel?, 1. 3.

Kje bo potekala harmagedonska bitka?, 1. 4.

Koliko zlata je imel kralj Salomon?, 1. 11.

Ko vam kdo od ljubljenih umre, 1. 7.

Kraljestvo Lidija – kakšen pečat je pustilo, 1. 4.

»Ločilni list«, 1. 9.

Marko je vztrajal, 1. 2.

Noe in potop, 1. 6.

Notranji mir, 1. 2.

Polaganje rok (Heb 6:2), 15. 9.

Postava »je postala naša vzgojiteljica«, 1. 3.

Postavil se je v bran čistega čaščenja (Elija), 1. 1.

Prostornina ulitega morja, 1. 2.

Smisel življenja, 1. 2.

Snovanje umora se maščuje (Daniel), 1. 11.

Solze v mehu, 1. 10.

»Šabatni dan hoda«, 1. 10.

»Taršiške ladje«, 1. 11.

Tel Arad, 1. 7.

Tempeljski kamni, 1. 8.

Timotej, 1. 4.

Uničenje Sodome in Gomore, 1. 3.

Upanje za umrle, 1. 11.

Uskladiti, da naj »je[do] tolsto« (Neh 8:10), z zapovedjo: »Tolstine [. . .] nikar ne uživajte!« (3Mz 3:17), 15. 12.

Vdovina dva novčiča, 1. 3.

Voda, ki daje večno življenje, 1. 6.

V srcu je »premišljevala, kaj naj bi to pomenilo« (Marija), 1. 10.

Zakaj Davida ni bilo strah, 1. 12.

Zakaj je Zaharija napovedal uničenje Tira, ko pa je mesto že bilo uničeno?, 1. 6.

Zakaj so bili Judje razseljeni v Jezusovem času?, 1. 11.

Zakaj so Judje praznovanje šabata pričeli zvečer, 1. 10.

Zemlja ima »vročino«, 1. 9.

Zgodnji kristjani v grškem svetu, 1. 12.

Zvitkov ni bilo enostavno brati, 1. 4.

ŽIVLJENJSKE ZGODBE

Bog je bil usmiljen z mano (B. Močnik), 1. 7.

Iskanje napak me je privedlo do resnice (R. S. Marshall), 1. 12.

»Jehova je moč moja« (J. Coville), 15. 10.

Kako mi je vera pomagala skozi tragedije (S. Castillo), 1. 10.

Moja življenjska radost je izpolnjevati Božjo voljo (B. Yaremchuk), 1. 6.

»Nikoli ne pozabi na oznanjevanje od vrat do vrat« (J. Neufeld), 1. 9.

Ni nas bilo strah, saj je bil z nami Jehova (E. Petridou), 15. 7.

Osvobojen mladostniškega obupa (E. Morcillo), 1. 1.

Videl sem, kako je Božja čreda rasla v Koreji (M. Hamilton), 15. 12.

»Vodi me po pravičnosti stezah« (O. Campbell), 1. 3.