Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali tekoče govorimo čisti jezik?

Ali tekoče govorimo čisti jezik?

 Ali tekoče govorimo čisti jezik?

»Tedaj bom dal ljudstvom čist jezik, da bodo vsi klicali Jehovovo ime.« (ZEF. 3:9, NW)

1. Kaj čudovitega nam je podaril Jehova?

DAR govora ni nekaj, kar bi izumili ljudje. To je darilo našega Stvarnika, Boga Jehova. (2. Mojz. 4:11, 12) Ko je ustvaril prvega človeka Adama, mu ni dal le zmožnosti, da govori, temveč tudi, da tvori nove in nove besede ter si tako veča besedni zaklad. (1. Mojz. 2:19, 20, 23) Kako čudovito darilo smo s tem dobili! Omogoča nam, da se pogovarjamo z našim nebeškim Očetom in hvalimo njegovo slavno ime.

2. Zakaj ljudje ne govorimo več samo enega jezika?

2 Ljudje so prvih 17 stoletij govorili en sam jezik, imeli so »isti besednjak«. (1. Mojz. 11:1NW) V Nimrodovih dneh pa so se uprli Jehovu. V nasprotju z njegovimi navodili so se odločili, da bodo ostali skupaj, zato so se neposlušno naselili na enem kraju, ki je pozneje postal znan kot Babel. Pričeli so graditi velikanski stolp, vendar ne v čast Jehovu, temveč da bi sebi naredili »ime«. Zato je Jehova tem upornikom zmešal prvotni jezik in  s tem povzročil, da so pričeli govoriti različne jezike. Zatem so se razkropili po vsem površju zemlje. (Beri 1. Mojzesova 11:4–8.)

3. Kaj se je zgodilo, ko je Jehova upornikom v Babelu zmešal jezik?

3 Danes je po svetu dobesedno na tisoče jezikov; po mnenju nekaterih jih je več kot 6800. Za vsakega je potreben drugačen vzorec razmišljanja. Ko je torej Bog Jehova upornikom zmešal jezik, jim je očitno povsem izbrisal iz spomina jezik, ki so ga govorili prej. Zatem jim v um ni dal le novega besedišča, temveč tudi novo slovnico, spremenil pa je tudi njihov vzorec razmišljanja. Nič čudnega torej, da so ta kraj poimenovali »Babel«, kar pomeni zmešnjava! (1. Mojz. 11:9) Zanimivo je, da današnjo raznolikost jezikov zadovoljivo pojasnjuje samo Biblija.

Nov, čist jezik

4. Kaj je Jehova napovedal za naše dni?

4 Naj je biblijska pripoved o tem, kako je Bog posegel v dogajanje v Babelu, še tako presenetljiva, pa se v naših dneh dogaja nekaj še bolj zanimivega in pomembnega. Jehova je po svojem preroku Zefaniju napovedal: »Tedaj bom dal ljudstvom čist jezik, da bodo vsi klicali Jehovovo ime in mu služili z ramo ob rami.« (Zef. 3:9NW) Kaj je ta čisti jezik in kako se ga lahko naučimo tekoče govoriti?

5. Kaj je čisti jezik in kakšen je rezultat tega, da se ga ljudje učijo?

5 Čisti jezik je resnica o Bogu Jehovu in njegovih namenih, ki jo najdemo v njegovi Besedi, Bibliji. Kdor zna govoriti ta »jezik«, pozna resnico o Božjem kraljestvu in o tem, kako bo to posvetilo Božje ime, dokazalo, da ima Jehova pravico do vrhovne oblasti, in prineslo zvestemu človeštvu večne blagoslove. Kakšen je rezultat tega, da se ljudje učijo ta jezik? Biblija je napovedala, da bodo ljudje »klicali Jehovovo ime in mu služili z ramo ob rami«. V nasprotju s tem, kar se je zgodilo v Babelu, se zaradi današnje spremembe jezika poveličuje Jehovovo ime, Božje ljudstvo pa je lahko enotno.

Učenje čistega jezika

6., 7. a) Kaj spada k učenju tujega jezika in kako je to podobno učenju čistega jezika? b) Kaj bomo pregledali v nadaljevanju?

6 Kdor se prične učiti tujega jezika, se ne sme zadovoljiti le s tem, da se uči na pamet nove besede. Spoznati mora tudi nov način mišljenja oziroma nove vzorce razmišljanja. V drugem jeziku sta lahko logika in humor čisto drugačna kakor v maternem. Morda se bo moral naučiti izgovarjati nove glasove, za kar bo moral svoje govorne organe, kot je denimo jezik, pričeti drugače uporabljati. Enako je, ko se pričnemo učiti čistega jezika biblijske resnice. Nikakor ni dovolj, da se naučimo nekaj temeljnih biblijskih naukov. Če želimo ta novi jezik tekoče govoriti, moramo ustrezno prilagajati svoje razmišljanje in prenavljati svoj um. (Beri Rimljanom 12:2; Efežanom 4:23.)

7 Kaj nam bo pomagalo pri tem, da čistega jezika ne bomo samo razumeli, temveč da ga bomo tudi tekoče govorili? Za to, da bi resnično obvladali jezik biblijske resnice, obstaja več metod učenja – prav kakor jih obstaja za učenje dobesednega jezika. Preglejmo nekaj osnovnih metod učenja in si poglejmo, kako nam lahko pomagajo pri učenju novega, figurativnega jezika.

Da bi čisti jezik govorili tekoče

8., 9. Kaj moramo delati, če se hočemo naučiti čistega jezika, in zakaj je to tako zelo pomembno?

8 Pozorno poslušajmo. Sprva morda zveni nov jezik človeku popolnoma tuje. (Iza. 33:19) Toda ko se nauči osrediniti na to, kar sliši, začne prepoznavati posamezne besede in ponavljajoče se vzorce govorjenja. Podobno nam Biblija prigovarja: »Biti [moramo] bolj kot običajno pozorni na to, kar smo slišali, da nas ne bi odneslo.« (Heb. 2:1) Jezus je svojim sledilcem večkrat položil na srce:  »Kdor ima ušesa, naj posluša.« (Mat. 11:15; 13:43; Mar. 4:23; Luk. 14:35) Da, če želimo napredovati v razumevanju čistega jezika, moramo »posluša[ti] in doje[ti] pomen« tega, kar slišimo. (Mat. 15:10; Mar. 7:14)

9 Poslušanje resda od nas terja, da smo osredinjeni na govorjeno, vendar se je vredno potruditi. (Luk. 8:18) Ali smo na krščanskih shodih pozorni na to, o čemer se govori, ali pa nam misli begajo? Zelo pomembno je, da naredimo vse, kar je v naši moči, da bi ostali osredinjeni, sicer bi se nam lahko zgodilo, da bi »postali otopeli za poslušanje«. (Heb. 5:11)

10., 11. a) Kaj moramo še delati, poleg tega da pozorno poslušamo? b) Kaj še spada h govorjenju čistega jezika?

10 Posnemajmo tiste, ki jezik govorijo tekoče. Tiste, ki se učijo tujega jezika, se ne spodbuja le k temu, da pozorno poslušajo, temveč tudi, da si prizadevajo posnemati izgovarjavo in način izražanje tistih, ki jezik govorijo tekoče. Tako se ne bodo naučili govoriti z močnim naglasom, kar bi oviralo komunikacijo z drugimi. Tudi mi naj bi se učili čistega jezika od tistih, ki »vešč[e] pouč[ujejo]«. (2. Tim. 4:2) Zaprosimo jih za pomoč. Vsakič, ko naredimo napako, se bodimo pripravljeni popraviti. (Beri Hebrejcem 12:5, 6, 11.)

11 H govorjenju čistega jezika ne spada samo to, da verjamemo v resnico in o njej učimo druge, temveč tudi, da uskladimo svoje življenje z Božjimi zakoni in načeli. Pri tem nam lahko pomaga dober zgled drugih. Posnemamo lahko denimo njihovo vero in gorečnost, pa tudi življenjsko pot Jezusa Kristusa. (1. Kor. 11:1; Heb. 12:2; 13:7) Če bomo v tem vztrajali, bomo prispevali k temu, da bo Božje ljudstvo enotno. Govorilo bo takorekoč z istim naglasom. (1. Kor. 4:16, 17)

12. Kako pomembno je pomnjenje pri učenju novega jezika?

12 Zapomnimo si. Kdor se uči tujega jezika, si mora v spomin vtisniti mnogo novega. Naučiti se denimo mora nove besede in besedne zveze. Pomnjenje pa lahko zelo pomaga tudi kristjanom, ki želijo tekoče govoriti čisti jezik. Vsekakor nam koristi, če se naučimo imena biblijskih knjig po njihovem vrstnem redu. Nekateri so se odločili, da si bodo zapomnili določene biblijske stavke. Drugi ugotavljajo, da se je dobro naučiti na pamet kraljestvene pesmi, imena Izraelovih rodov in 12 apostolov ter lastnosti, ki sestavljajo sad duha. V starih časih so se mnogi Izraelci naučili psalme. V našem času pa zna neki deček, ki je star komaj šest let, na pamet povedati do besede natančno več kot 80 biblijskih stavkov! Ali bi lahko dragoceno sposobnost pomnjenja še bolje uporabljali?

13. Zakaj je tako pomembno, da ponavljamo?

13 Ponavljajmo. S ponavljanjem utrjujemo znanje, zato h krščanskemu pouku spada to,  da si znova in znova osvežimo spomin. Apostol Peter je rekel: »Rade volje [vas bom] vedno spominjal na te stvari, čeprav jih že poznate in ste utrjeni v resnici, ki je v vas.« (2. Pet. 1:12) Zakaj je potrebno obnavljati že znano? Tako si poglabljamo razumevanje, širimo obzorje in ostajamo odločeni, da bomo hodili po Jehovovih poteh. (Ps. 119:129) Ko v mislih znova in znova obnavljamo Božja merila in načela, se lahko pri tem preiskujemo in premagujemo težnjo, da bi postali »pozabljivi poslušal[ci]«. (Jak. 1:22–25) Če ne bomo nenehno obnavljali svojega znanja o resnici, bodo na naše srce vplivale druge reči in ne bomo mogli več tekoče govoriti čistega jezika.

14. Kaj nam lahko še pomaga pri učenju čistega jezika?

14 Glasno berimo. (Raz. 1:3) Nekateri se skušajo učiti tujega jezika potiho. Vendar ta metoda ne prinaša najboljših rezultatov. Ko se učimo čistega jezika, moramo včasih brati »polglasno«, da bi se lažje osredinili na gradivo. Psalmist je dejal, da je srečen človek, čigar »veselje [. . .] je v postavi GOSPODOVI in postavo njegovo premišljuje [polglasno bere, NW] noč in dan«. (Psalm 1:1, 2) Če bomo tako ravnali, se nam bo gradivo še posebej vtisnilo v um. Izraz »polglasno brati« je v hebrejščini tesno povezan s poglobljenim premišljevanjem. Prav kakor moramo hrano prebaviti, če želimo, da bi nam koristila, moramo tudi poglobljeno premišljevati, če bi radi, da bi to, kar beremo, na nas resnično vplivalo. Ali si pri preučevanju jemljemo dovolj časa za to? Podobno bi morali poglobljeno premišljevati po branju Biblije.

15. Kako lahko preučimo »slovnico« čistega jezika?

15 Pobliže se seznanimo s slovnico. Pri učenju tujega jezika pride tudi čas, ko je dobro, da preučimo slovnico in tako spoznamo pravila, ki veljajo za ta jezik. Zaradi tega potem razumemo zgradbo jezika in lahko pravilno govorimo. Kakor ima vsak jezik svojo slovnico, ima tudi čisti jezik svetopisemske resnice »slovnico« oziroma »vzorec zdravih besed«. (2. Tim. 1:13) Ta »vzorec« moramo posnemati.

16. Katero težnjo moramo premagati in kaj nam lahko pri tem pomaga?

16 Nenehno napredujmo. Človek, ki se uči tujega jezika, se ga morda nauči le toliko, da  se lahko z drugimi pogovarja o vsakdanjih rečeh, zatem pa ne napreduje več. Nekaj podobnega se lahko zgodi tistim, ki se učijo čistega jezika. (Beri Hebrejcem 5:11–14.) Kaj bi nam lahko pomagalo, da se nam to ne bi zgodilo? Bodimo željni povečevati svoj figurativni besedni zaklad. »Zdaj, ko smo pustili osnovni nauk o Kristusu, [se] naprezajmo, da bomo dosegli zrelost. Ne polagajmo znova temelja, k čemur spadajo kesanje od mrtvih del in vera v Boga, nauk o krščevanjih, polaganju rok, vstajenju mrtvih in večni obsodbi.« (Heb. 6:1, 2)

17. Zakaj je pomembno, da redno preučujemo? Ponazori.

17 Določimo si čas za preučevanje. Bolje je preučevati krajši čas, vendar redno, kakor dlje, a le tu in tam. Preučujmo takrat, ko je naš um najbolj svež in ko se nas ne premoti zlahka. Z učenjem novega jezika je tako, kakor z utiranjem poti skozi pragozd. Bolj ko je pot uhojena, lažje hodimo po njej. Če poti dalj časa ne uporabljamo, bo kmalu izginila pod gostim podrastjem. Zato je resnično pomembno, da preučujemo redno in vztrajno! (Dan. 6:16, 20) Za to, da bi lahko govorili čisti jezik biblijske resnice, je bistveno, da ostanemo »budni z vso vztrajnostjo«, pri čemer nam pomaga tudi molitev. (Efež. 6:18)

18. Zakaj bi morali govoriti čisti jezik ob vsaki priložnosti?

18 Govorimo! Govorimo! In še enkrat: Govorimo! Nekateri, ki se učijo tujega jezika, neradi govorijo, ker so bodisi sramežljivi bodisi jih je strah, da bodo delali napake. Toda to samo ovira njihov napredek. Za učenje jezika namreč velja staro reklo: Vaja dela mojstra. Več ko kdo govori v novem jeziku, lažje mu je. Podobno bi morali tudi mi govoriti čisti jezik vsakič, ko se pojavi priložnost. »S srcem se namreč veruje za dosego pravičnosti, toda z usti se javno razglaša za rešitev.« (Rim. 10:10) Z »usti« svoje vere ne razglašamo javno samo takrat, ko se krstimo, temveč vedno, ko govorimo o Jehovu, torej tudi na oznanjevanju. (Mat. 28:19, 20; Heb. 13:15) Krščanski shodi nam omogočajo, da lahko govorimo čisti jezik jasno in točno. (Beri Hebrejcem 10:23–25.)

S čistim jezikom enotno hvalimo Jehova

19., 20. a) Kaj osupljivega dosegajo današnji Jehovove priče? b) Kaj si odločen delati?

19 Kako razburljivo bi bilo biti v Jeruzalemu v nedeljo dopoldan, 6. sivana leta 33 n. št.! Malo pred deveto uro so kristjani, ki so se zbrali v zgornji sobi, čudežno »začeli govoriti v različnih jezikih«. (Apd. 2:4) Danes Božji služabniki nimajo več daru govorjenja jezikov. (1. Kor. 13:8) Toda Jehovove priče kljub temu oznanjajo dobro novico o Kraljestvu v več kot 430 jezikih!

20 Resnično smo veseli, da smo lahko neglede na to, kateri jezik običajno govorimo, vsi zedinjeni v govorjenju čistega jezika biblijske resnice! V nekem smislu smo se vrnili v stanje pred zmešnjavo v Babelu. Jehovovo ljudstvo slavi Božje ime tako, kakor bi govorilo en sam jezik. (1. Kor. 1:10) Bodimo še naprej odločeni služiti »z ramo ob rami« z našimi brati in sestrami po vsem svetu, medtem ko se učimo govoriti čisti jezik biblijske resnice vedno bolj tekoče, saj bo to v slavo našemu nebeškemu Očetu, Jehovu. (Beri Psalm 150:1–6.)

Kako bi odgovoril?

• Kaj je čisti jezik?

• Kaj spada h govorjenju čistega jezika?

• Kaj nam lahko pomaga, da se naučimo ta jezik govoriti tekoče?

[Preučevalna vprašanja]

[Okvir na strani 23]

Nauči se še bolj tekoče govoriti čisti jezik s tem, da

◆ skrbno poslušaš

Luk. 8:18; Heb. 2:1

◆ posnemaš tiste, ki jezik tekoče govorijo

1. Kor. 11:1; Heb. 13:7

◆ se učiš na pamet in ponavljaš

Jak. 1:22–25; 2. Pet. 1:12

◆ bereš na glas

Ps. 1:1, 2NW; Raz. 1:3

◆ pobliže spoznaš »slovnico«

2. Tim. 1:13

◆ nenehno napreduješ

Heb. 5:11–14; 6:1, 2

◆ si določiš čas za učenje

Dan. 6:16, 20; Efež. 6:18

◆ ga govoriš

Rim. 10:10; Heb. 10:23–25

[Slike na strani 24]

Jehovovo ljudstvo enotno govori čisti jezik