Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Zakaj je danes tako pomembno oznanjevati po hišah?

Zakaj je danes tako pomembno oznanjevati po hišah?

 Zakaj je danes tako pomembno oznanjevati po hišah?

»Vsak dan so v templju in po hišah z nezmanjšano vnemo učili ter oznanjali dobro novico o Kristusu, Jezusu.« (APD. 5:42)

1., 2. a) Po kateri metodi oznanjevanja smo znani Jehovove priče? b) Kaj bomo pregledovali v tem članku?

TA PRIZOR je nekaj vsakdanjega v praktično vsaki deželi po svetu. Dva lepo oblečena človeka prideta k hiši, da bi na podlagi Biblije s stanovalcem na kratko spregovorila o Božjem kraljestvu. Če vidita, da ga sporočilo zanima, mu morda dasta kakšno publikacijo, ki temelji na Bibliji, in ponudita brezplačen biblijski pouk. Nato se odpravita k naslednjim vratom. Če sodeluješ pri tem delu, si najbrž opazil, da te ljudje pogosto prepoznajo za Jehovovo pričo, še preden utegneš sploh spregovoriti. Oznanjevanje po hišah je resnično postalo naš razpoznavni znak.

2 Za opravljanje naloge, ki nam jo je zaupal Jezus, namreč da oznanjujemo in pridobivamo učence, uporabljamo več metod. (Mat. 28:19, 20) Pričujemo na mestnih trgih, po ulicah in na drugih javnih mestih. (Apd. 17:17) Z mnogimi pridemo v stik po telefonu ali pismih. O biblijskih resnicah spregovorimo tudi s tistimi, ki jih srečamo pri vsakodnevnih dejavnostih. Imamo celo uradno spletno stran, ki omogoča dostop do biblijskih informacij v več kot 300 jezikih. * Vse te metode so zelo uspešne. Vendar v večini krajev po svetu širimo dobro novico predvsem tako, da oznanjujemo po hišah. Od kod izvira ta metoda? Kako je prišlo do tega, da je med današnjim Božjim ljudstvom tako razširjena? Zakaj je danes tako pomembna?

Metoda, ki so jo uporabljali apostoli

3. Kaj je Jezus naročil apostolom glede oznanjevanja in kaj iz teh navodil izvemo o tem, kako so morali oznanjevati?

3 Oznanjevanje po hišah temelji na Svetem pismu. Ko je Jezus poslal oznanjevat svoje apostole, jim je naročil: »V katero koli mesto ali vas pa pridete, poiščite v njem tiste, ki so vredni.« Kako pa naj bi našli vredne? Jezus jim je rekel, naj ljudi obiščejo na njihovem domu: »Ko vstopate v hišo, pozdravite stanovalce, in če je hiša vredna tega, naj pride nanjo mir, ki ji ga želite.« Ali naj bi jih obiskali brez vnaprejšnjega povabila? Upoštevajmo Jezusove nadaljnje besede: »Ko boste odhajali iz hiše ali mesta, kjer vas ne bo nihče sprejel ali poslušal vaših besed, si otresite prah z nog.« (Mat. 10:11–14) Iz teh navodil se jasno vidi, da so apostoli takrat, ko so »šli skozi področje od vasi do vasi ter povsod oznanjali dobro novico«, morali sami prevzeti pobudo in ljudi obiskati na domu. (Luk. 9:6)

4. Kje točno je v Bibliji omenjeno oznanjevanje po hišah?

4 Biblija določno omenja, da so apostoli oznanjevali po hišah. V Apostolskih delih 5:42 denimo piše o njihovem delovanju kmalu po rojstvu krščanske občine leta 33 n. št.: »Vsak dan so v templju in po hišah z nezmanjšano vnemo učili ter oznanjali dobro novico o Kristusu, Jezusu.« Kakih 20 let kasneje je apostol Pavel spomnil starešine v efeški občini: »Nisem [vam] zamolčal nič takega, kar bi vam koristilo, niti se nisem obotavljal učiti vas javno in po hišah.« Ali je Pavel obiskoval te starešine,  še preden so postali kristjani? Očitno, saj jih je med drugim poučeval »o kesanju pred Bogom in o veri v našega Gospoda Jezusa«. (Apd. 20:20, 21) V zvezi z Apostolskimi deli 20:20 piše v neki knjigi o apostolu Pavlu tole: »Vredno je omeniti, da je ta največji oznanjevalec oznanjeval po hišah.« (Robertsonov Word Pictures in the New Testament)

Današnja vojska kobilic

5. Kako je oznanjevalsko delo prikazano v Joelovi prerokbi?

5 Oznanjevalsko delo v prvem stoletju pa je bilo samo predokus dejavnosti, ki se opravlja v naših dneh. Prerok Joel je oznanjevalsko dejavnost maziljenih kristjanov primerjal s strašno nadlogo žuželk, med drugim kobilic. (Joel 1:4) Kobilice, ki prodirajo kakor vojska, premagujejo ovire, pridejo v hiše in pojedo vse, kar jim pride na pot. (Beri Joel 2:2, 7–9.) To je zares živopisen prikaz tega, kako vztrajno in vestno Božje ljudstvo opravlja svoje oznanjevalsko delo v sodobnem času! Najpomembnejša metoda, s katero maziljeni kristjani in njihovi spremljevalci, »druge ovce«, izpolnjujejo to prerokbo, je oznanjevanje po hišah. (Jan. 10:16) Kako je prišlo do tega, da smo Jehovove priče od apostolov privzeli to metodo oznanjevanja?

6. Katero spodbudo so dobili maziljeni kristjani leta 1922 glede oznanjevanja po hišah, toda kako so se nekateri odzvali?

6 Od leta 1919 naprej se poudarja, da je oznanjevanje naloga vsakega kristjana. Na primer, članek z naslovom »Nujno je oznanjevati«, ki je izšel v angleškem Stražnem stolpu, 15. avgust 1922, je spominjal maziljene kristjane na to, kako pomembno je »prinašati ljudem natisnjeno sporočilo, se pogovarjati z njimi pri vratih in jim pričevati, da je nebeško kraljestvo blizu«. V Biltenu (sedaj Naša kraljestvena strežba) so bile natisnjene podrobne predstavitve. Vseeno je bilo takšnih, ki so dejansko oznanjevali po hišah, na začetku dokaj malo. Nekateri so se temu delu upirali. Imeli so različne zadržke, vendar je bil glavni problem ta, da jim je bilo oznanjevati po hišah pod častjo. Ko se je terenska služba bolj in bolj poudarjala, so se mnogi takšni postopoma nehali družiti z Jehovovo organizacijo.

7. Kaj je postalo očitno na začetku 1950-ih?

 7 V nadaljnjih desetletjih se je oznanjevalskim vrstam pridruževalo vse več ljudi. Vendar je postalo očitno, da je treba oznanjevalce še bolj izšolati. Za primer si poglejmo, kako je bilo v Združenih državah Amerike. Na začetku 1950-ih je 28 odstotkov Prič v državi sodelovalo pri oznanjevanju samo tako, da so razdeljevali letake oziroma z revijami stali na ulici. Več kot 40 odstotkov Prič ni redno oznanjevalo, minilo je tudi po več mesecev, ne da bi z ljudmi spregovorili o dobri novici. Kako pomagati vsem posvečenim kristjanom, da bi redno oznanjevali po hišah?

8., 9. Kateri izobraževalni program je bil uveden leta 1953 in s kakšnim uspehom?

8 Oznanjevanju po hišah so namenili posebno pozornost leta 1953 na mednarodnem zborovanju v New Yorku. Brat Nathan H. Knorr je objavil, da bi si vsi krščanski nadzorniki morali prizadevati predvsem za to, da bi vsakemu Pričevalcu pomagali redno oznanjevati po hišah. »Za oznanjevanje dobre novice po hišah bi moral biti vsakdo usposobljen,« je dejal. Da bi dosegli ta cilj, je bil uveden svetovni izobraževalni program. Tisti, ki še niso oznanjevali po hišah, so se pričeli učiti, kako stopiti v stik z ljudmi na njihovem domu, jim dopovedovati na podlagi Svetega pisma in odgovarjati na vprašanja.

9 Uspeh tega izobraževalnega programa je bil izreden. V desetih letih se je število oznanjevalcev po vsem svetu povečalo za 100 odstotkov, število ponovnih obiskov za 126 odstotkov, število biblijskih poukov pa za 150 odstotkov. Danes oznanjuje po svetu dobro novico skoraj sedem milijonov kraljestvenih oznanjevalcev. Ta osupljivi porast je eden od dokazov, da Jehova blagoslavlja svoje ljudstvo, ko si to prizadeva oznanjevati po hišah. (Iza. 60:22)

Zaznamovanje ljudi za preživetje

10., 11. a) Katero videnje je imel Ezekiel, kot je to zapisano v 9. poglavju Ezekielove knjige? b) Kako se to videnje izpolnjuje v današnjih dneh?

10 To, kako pomembno je oznanjevati po hišah, lahko razberemo iz videnja preroka Ezekiela. Ezekiel je videl šest mož z rušilno pripravo oziroma orožjem v rokah in moža v platnenem oblačilu s pisarsko pripravo ob strani. Slednjemu je bilo rečeno: »Pojdi posredi mesta [. . .] in začrkaj znamenje na čela ljudem, ki zdihujejo in žalujejo nad vsemi gnusobami, ki se v njem godé.« Ko je bilo to delo opravljeno, je šest oboroženih mož dobilo ukaz, naj usmrtijo vse, ki nimajo znamenja. (Beri Ezekiel 9:1–6.)

11 Kaj pomeni ta prerokba? Mož v »platnenem oblačilu« očitno predstavlja ostanek z duhom maziljenih kristjanov. Razred maziljencev z oznanjevanjem in s pridobivanjem učencev simbolično zaznamuje tiste, ki postanejo del Kristusovih »drugih ovc«. (Jan. 10:16) Kaj pa je to znamenje? To je dokaz (ki je tako očiten, kakor da bi ga imeli na čelu), da so posvečeni, krščeni učenci Jezusa Kristusa in da so si nadeli novo osebnost, ki je podobna Kristusovi. (Efež. 4:20–24) Ti ovcam podobni posamezniki sestavljajo eno čredo z maziljenimi kristjani in jim pomagajo pri njihovem življenjsko pomembnem delu zaznamovanja ljudi. (Raz. 22:17)

12. Kako Ezekielovo videnje glede zaznamovanja ljudi kaže, da je pomembno vztrajno iskati ovcam podobne posameznike?

12 Ezekielovo videnje osvetli en razlog, zakaj je to, da vztrajno iščemo ljudi, ki »zdihujejo in žalujejo«, tako nujno. Na kocki so  življenja. Jehovova nebeška vojska, ki jo predstavlja šest oboroženih mož, bo kmalu uničila tiste, ki nimajo simboličnega znamenja. Glede prihajajoče obsodbe je apostol Pavel napisal, da se bo Gospod Jezus »s svojimi mogočnimi angeli [. . .] maščeval tem, ki ne poznajo Boga, in tem, ki niso poslušni dobri novici o našem Gospodu Jezusu«. (2. Tes. 1:7, 8) Ali si opazil, da bodo ljudje sojeni na podlagi tega, kako se odzovejo na dobro novico? Zato moramo z nezmanjšano močjo razglašati Božje sporočilo do samega konca. (Raz. 14:6, 7) Tako vsi Jehovovi posvečeni služabniki na svojih ramenih nosimo veliko odgovornost. (Beri Ezekiel 3:17–19.)

13. a) Kakšno odgovornost je čutil Pavel in zakaj? b) Kakšno odgovornost čutiš do ljudi na svojem področju?

13 Apostol Pavel se je čutil dolžnega, da drugim govori o dobri novici. Napisal je: »Dolžnik sem vsem, tako Grkom kakor barbarom, tako modrim kakor neumnim, zato si nadvse želim oznaniti dobro novico tudi vam v Rimu.« (Rim. 1:14, 15) Pavel je iz hvaležnosti za usmiljenje, ki mu je bilo izkazano, čutil, da si mora prizadevati pomagati drugim, da bi tudi oni občutili Božjo nezasluženo dobrotljivost. (1. Tim. 1:12–16) Zanj je bilo to tako, kakor da bi imel dolg do vsakogar, ki ga je srečal, dolg, ki ga je lahko odplačal samo tako, da mu je povedal za dobro novico. Ali tudi ti tako čutiš do ljudi na svojem področju? (Beri Apostolska dela 20:26, 27.)

14. Kateri je glavni razlog za to, da oznanjujemo javno in po hišah?

14 Naj je ohranitev človeških življenj še tako pomembna, pa obstaja še tehtnejši razlog za oznanjevanje po hišah. Jehova je v prerokbi iz Malahija 1:11 napovedal: »Od solnčnega vzhoda do zahoda bode moje ime veliko med poganskimi narodi; in [. . .] darovalo [se bo] kadilo mojemu imenu in čisto darilo; zakaj moje ime bode veliko med poganskimi narodi.« Ta prerokba se izpolnjuje tako, da Jehovovi posvečeni služabniki razglašajo Božje ime po vsej zemlji, ko ponižno opravljajo svojo oznanjevalsko dejavnost. (Ps. 109:30; Mat. 24:14) Glavni razlog, zakaj oznanjujemo javno in po hišah, je ta, da Jehovu prinašamo »daritev hvale«. (Heb. 13:15)

Kaj izjemnega nas še čaka

15. a) Kako so bili Izraelci pri obkrožanju Jeriha sedmi dan še bolj dejavni? b) Kaj to nakazuje glede oznanjevanja?

15 Kaj lahko pričakujemo glede oznanjevanja v prihodnosti? To nam bo razjasnilo poročilo o obleganju Jeriha, ki ga najdemo v Jozuetovi knjigi. Spomnimo se, da je Bog pred uničenjem Jeriha naročil Izraelcem, naj šest dni vsak dan enkrat obkrožijo mesto. Sedmega dne pa naj bi bili občutno dejavnejši. Jehova je naročil Jozuetu: »Sedmi dan [. . .] obkrožite mesto sedemkrat, in duhovniki naj trobijo na trobente. In kadar bodo zategnjeno trobili na jubilejsko trobento [. . .], tedaj naj zavpije vse ljudstvo z močnim glasom: in mestno obzidje se podere na svojem kraju.« (Joz. 6:2–5) Morda se bo z našo oznanjevalsko dejavnostjo zgodilo nekaj podobnega. Nedvomno pa bosta tik pred uničenjem sedanje stvarnosti Božje ime in Kraljestvo razglašena v tolikšni meri, kakor še nikoli poprej.

16., 17. a) Kaj bo razglašeno pred koncem »velike stiske«? b) Kaj bomo pregledovali v naslednjem članku?

 16 Najverjetneje bo prišel čas, ko bo postalo sporočilo, ki ga razglašamo, kakor »močan bojni krik«. (Joz. 6:20) V knjigi Razodetje so ostra sodna sporočila primerjana z »veliko točo, pri čemer je [. . .] vsako zrno težko približno en talent«. * Poleg tega v Razodetju 16:21 piše: »Nadloga je bila neobičajno huda.« To, kakšno vlogo bo pravzaprav imelo oznanjevanje po hišah pri razglašanju Božjih poslednjih sodnih sporočil, bomo še videli. Toda lahko smo prepričani, da bo pred koncem »velike stiske« Jehovovo ime razglašeno tako kakor še nikdar prej v človeški zgodovini. (Raz. 7:14; Ezek. 38:23)

17 V prihodnosti nas torej čaka še veliko vznemirljivega. Do takrat pa še naprej goreče razglašajmo dobro novico o Kraljestvu. S katerimi izzivi se srečujemo, ko opravljamo to nalogo in oznanjujemo po hišah, in kako smo jim lahko kos? O tem bomo razpravljali v naslednjem članku.

[Podčrtni opombi]

^ odst. 2 Spletna stran je www.watchtower.org.

^ odst. 16 Če gre tukaj za grški talent, potem naj bi vsako zrno toče tehtalo okoli 20 kilogramov.

Kako bi odgovoril?

• Kateri svetopisemski temelj imamo za oznanjevanje po hišah?

• Kako je bilo v sodobnem času osvetljeno, da je oznanjevanje po hišah zelo pomembno?

• Zakaj so Jehovovi posvečeni služabniki dolžni oznanjevati?

• Kaj izjemnega nas še čaka v prihodnosti?

[Preučevalna vprašanja]

[Sliki na strani 4]

Ali se čutiš dolžnega govoriti ljudem o dobri novici, kakor se je čutil apostol Pavel?

[Slika na strani 5]

Brat Knorr, 1953