Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Jezus Kristus, največji misijonar

Jezus Kristus, največji misijonar

 Jezus Kristus, največji misijonar

»Sem njegov predstavnik. On me je poslal.« (JAN. 7:29)

1., 2. Kdo je misijonar in za koga lahko rečemo, da je bil največji misijonar?

KAJ ti pride na misel ob besedi »misijonar«? Nekateri se ob tem spomnijo na misijonarje tako imenovanega krščanstva, od katerih se mnogi vpletajo v politične in ekonomske zadeve držav, v katere so bili poslani. Toda kot Jehovova priča verjetno najprej pomisliš na misijonarje, ki jih Vodstveni organ pošilja oznanjevat dobro novico v dežele po vsem svetu. (Mat. 24:14) Ti misijonarji nesebično posvečajo svoj čas in moči plemenitemu cilju: ljudem skušajo pomagati, da bi se zbližali z Bogom Jehovom in z njim navezali dragocen osebni odnos. (Jak. 4:8)

2 V glavnem besedilu Svetega pisma – prevod novi svet ne najdemo besede »misijonar« niti nobene njene izpeljanke. Vendar pa bi se grška beseda, ki se v Efežanom 4:11 prevaja z ‚evangelizator‘, lahko prevedla tudi z ‚misijonar‘. Največji evangelizator je Jehova, vendar zanj ne moremo reči, da je tudi največji misijonar, saj ga ni nikoli nihče kam poslal. Jezus Kristus pa je o sebi in svojem nebeškem Očetu rekel: »Sem njegov predstavnik. On me je poslal.« (Jan. 7:29) Jehova je iz velike ljubezni do človeštva poslal svojega edinorojenega Sina na zemljo. (Jan. 3:16) Za Jezusa lahko rečemo, da je bil največji misijonar, ker je bil na zemljo med drugim poslan zato, »da bi pričal za resnico«. (Jan. 18:37) Svojo nalogo, da razglasi dobro novico o Božjem kraljestvu, je uspešno opravil in s svojim služenjem je koristil tudi nam – ne glede na to, ali smo misijonarji ali ne, lahko posnemamo njegove poučevalne metode.

3. Katera vprašanja bomo pregledali v nadaljevanju?

3 Glede na to, da je bil Jezus oznanjevalec Božjega kraljestva, se nam postavljajo vprašanja, kot so: Kaj je doživljal na zemlji? Zakaj je bilo njegovo poučevanje učinkovito? Zaradi česa je bil tako uspešen?

V novem okolju je kazal voljnega duha

4.–6. Navedi nekaj sprememb, ki jih je doživel Jezus, ko je prišel na zemljo.

4 Današnji misijonarji in nekateri kristjani, ki se preselijo na področja, kjer primanjkuje kraljestvenih oznanjevalcev, se morajo morda privaditi nižjemu življenjskemu standardu, kakor so ga bili vajeni. Toda razlika, ki jo je občutil Jezus, ko je prišel na zemljo, je bila tolikšna, da si je ne moremo niti zamisliti. V nebesih je namreč živel s svojim Očetom in bil obdan z angeli, ki so iz čistih motivov služili Jehovu. (Job 38:7) Kako zelo drugače pa je bilo živeti v pokvarjenem svetu med grešnimi  ljudmi! (Mar. 7:20–23) Tu se je moral ukvarjati celo s tekmovalnostjo med učenci, ki so mu bili najbližje. (Luk. 20:46; 22:24) Seveda se je na vse, kar je doživljal na zemlji, pravilno odzval.

5 Jezus ni kar čudežno obvladal jezika ljudi, temveč se ga je pričel učiti kot otrok. Kakšna razlika! Predtem je v nebesih poveljeval angelom! Na zemlji je govoril vsaj en ‚človeški jezik‘, ki pa je bil povsem drugačen od ‚angelskih‘. (1. Kor. 13:1) Toda njegove besede so bile tako prijetne, da se z njim ni mogel kosati noben človek. (Luk. 4:22)

6 Pomislimo, kaj se je za Božjega Sina še močno spremenilo, ko je prišel na zemljo. Čeprav ni podedoval Adamovega greha, pa je bil vseeno človek, prav kakor tisti, ki so pozneje postali njegovi »bratje« oziroma maziljeni sledilci. (Beri Hebrejcem 2:17, 18.) Zadnji večer svojega življenja na zemlji ni želel zaprositi svojega nebeškega Očeta, naj mu pošlje »več kot dvanajst legij angelov«. A samo pomislimo – v nebesih je imel nad njimi oblast kot nadangel Mihael! (Mat. 26:53; Juda 9) Res je, da je delal čudeže, vendar je bilo to, kar je storil na zemlji, kaj malo v primerjavi s tem, kar bi lahko dosegel, če bi bil v nebesih.

7. Kako so Judje dojemali Postavo?

7 Jezus je bil kot »Beseda« v predčloveškem obstoju morda Božji posrednik, ki je vodil Izraelce skozi pustinjo. (Jan. 1:1; 2. Mojz. 23:20–23) Vendar se Izraelci po ‚Postavi, ki so jim jo izročili angeli, niso ravnali‘. (Apd. 7:53; Heb. 2:2, 3) Judovski verski voditelji prvega stoletja pravzaprav niso niti razumeli namena Postave. Spomnimo se samo na to, kako zelo so sprevrgli šabatni zakon. (Beri Marko 3:4–6.) Pismouki in farizeji so ‚zanemarjali to, kar je bilo v Postavi pomembnejše, namreč pravico, usmiljenje in zvestobo‘. (Mat. 23:23) Toda Jezus kljub temu ni obupal nad ljudmi in je še naprej neutrudno razglašal resnico.

8. Zakaj nam lahko Jezus pomaga?

8 Jezus je imel voljnega duha. K temu, da je ravnal tako, kot je, ga je spodbujala ljubezen do ljudi. Zelo si je želel, da bi jim pomagal. Poleg tega ni nikoli izgubil veselja do oznanjevanja. Ker je bil na zemlji Jehovu zvest, je »omogočil večno rešitev vsem tistim, ki so mu poslušni«. In »ker je [. . .] takrat, ko je bil preizkušan, sam trpel, je zmožen priskočiti na pomoč tistim, ki so ravno tako preizkušani«. (Heb. 2:18; 5:8, 9)

Dobro usposobljen učitelj

9., 10. Pri kom se je šolal Jezus, preden je bil poslan na zemljo?

9 Preden Vodstveni organ pošlje misijonarje na področje, poskrbi, da se za to delo izšolajo. Ali se je tudi Jezus Kristus kje šolal, preden je bil maziljen za Mesija? Da, vendar se ni šolal niti na rabinskih šolah niti ‚pri nogah‘ znamenitih verskih voditeljev. (Jan. 7:15; primerjaj Apostolska dela 22:3.) Kako je torej lahko bil tako usposobljen za poučevanje?

10 Res je, da sta Jezusa učila njegova mama Marija in očim Jožef, toda glede tega, kako naj bi opravljal svoje delo, se je največ naučil od Največjega učitelja, kar jih je. V zvezi s tem je rekel: »Nisem [. . .] govoril sam od sebe, ampak mi je sam Oče, ki me je poslal, zapovedal, kaj naj povem in kaj naj govorim.« (Jan. 12:49) Ali si opazil, da je Sin dobil določna navodila, o čem naj uči? Nedvomno je pred svojim prihodom na zemljo veliko časa poslušal Očetov pouk. Le kje bi se lahko bolje izšolal?

11. Kako zelo je Jezus posnemal svojega Očeta v stališču do ljudi?

11 Sin je bil v zaupnem odnosu s svojim Očetom že vse od takrat, ko je bil ustvarjen. V svojem predčloveškem obstoju je opazoval, kako Oče ravna z ljudmi, in iz tega razbral, kako On gleda nanje. Boga je v ljubezni do ljudi tako zelo posnemal, da je kot  poosebljena modrost lahko rekel: »Pri srcu mi je bilo to, kar je bilo povezano s človeškimi sinovi.« (Preg. 8:22, 31NW)

12., 13. a) Kaj se je naučil Jezus, ko je opazoval, kako njegov Oče ravna z Izraelci? b) Kako je Jezusu koristilo to, kar se je naučil od Očeta?

12 Sin pa je med svojim šolanjem spoznaval tudi to, kako ravna njegov Oče v neugodnih okoliščinah. Razmislimo denimo o tem, kako je Jehova ravnal z upornimi Izraelci. V Nehemiju 9:28 piše: »Komaj so imeli pokoj, so zopet delali hudo pred teboj [pred Jehovom]. Zato si jih prepustil pesti njih sovražnikov, da so jim gospodovali; pa zopet so vpili k tebi, in slišal si jih iz nebes in mnogokrat si jih otel po mnogem usmiljenju svojem.« Prav zato, ker je Jezus delal skupaj z Jehovom in ga opazoval, je bil lahko tudi sam sočuten do ljudi na svojem področju. (Jan. 5:19)

13 To, kar se je naučil, je praktično uporabil med drugim tako, da je bil sočuten do svojih učencev. Na večer, preden je umrl, so ga vsi apostoli, ki jih je imel tako zelo rad, »zapustili in zbežali«. (Mat. 26:56; Jan. 13:1) Apostol Peter ga je celo trikrat zatajil! Toda Jezus jim je omogočil, da so se lahko vrnili k njemu. Petru je rekel: »Jaz pa sem molil zate, da ne bi izgubil vere. Ti pa, ko se boš nekoč vrnil, utrjuj svoje brate.« (Luk. 22:32) Na teh ‚apostolih in prerokih‘ je bil zgrajen duhovni Izrael, poleg tega so imena 12 zvestih apostolov Jagnjeta, Jezusa Kristusa, napisana na temeljnih kamnih obzidja, ki obdaja Novi Jeruzalem. Maziljeni kristjani in njihovi posvečeni tovariši, »druge ovce«, pod mogočno roko Boga in vodstvom njegovega dragega Sina še danes sestavljajo organizacijo, ki dejavno oznanjuje Božje kraljestvo. (Efež. 2:20; Jan. 10:16; Raz. 21:14)

Kako je Jezus poučeval

14., 15. V čem se je Jezusovo poučevanje razlikovalo od poučevanja pismoukov in farizejev?

14 Kako je Jezus uporabil svoje znanje pri poučevanju svojih sledilcev? No, če njegovo poučevanje primerjamo s tem, kako so poučevali judovski verski voditelji, lahko brez sence dvoma sklenemo, da se njihovo poučevanje nikakor ni moglo kosati z Jezusovim. Pismouki in farizeji so »zaradi svojega izročila razveljavili Božjo besedo«. Jezus pa v nasprotju z njimi ni govoril sam od sebe, temveč se je vztrajno oklepal Božje besede oziroma sporočila. (Mat. 15:6; Jan. 14:10) Tako bi morali ravnati tudi mi.

15 Jezus pa se je od verskih voditeljev razlikoval še v nečem. Ljudem je glede pismoukov in farizejev rekel: »Delajte in izpolnjujte vse, kar vam rečejo, toda ne delajte po njihovih delih, ker govorijo, pa ne delajo.« (Mat. 23:3) Jezus je po tem, kar je učil, tudi ravnal. Poglejmo si primer, ki to potrjuje.

16. Zakaj lahko rečemo, da je Jezus živel v skladu s svojimi besedami, zapisanimi v Mateju 6:19–21?

16 Jezus je svoje sledilce spodbujal, naj ‚si kopičijo zaklade v nebesih‘. (Beri Matej 6:19–21.) Ali je tudi živel po tem, kar je učil? Da, saj je lahko zase iskreno rekel: »Lisice imajo brloge in ptice neba počivališča, Sin človekov pa nima kam položiti glave.« (Luk. 9:58) Jezus je živel preprosto. Zaposlen je bil predvsem z oznanjevanjem dobre novice o Kraljestvu in iz njegovega zgleda lahko spoznamo, kaj pomeni biti brez skrbi, ki so povezane s kopičenjem zakladov na zemlji. Pokazal je, koliko  bolje si je kopičiti zaklade v nebesih, kjer »ne molj ne rja ne razjedata in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo«. Ali ravnaš tako, kot je spodbujal Jezus, in si kopičiš zaklade v nebesih?

Lastnosti, s katerimi se je Jezus priljubil ljudem

17. Zaradi katerih vrlin je bil Jezus tako izjemen evangelizator?

17 Katere vrline je imel Jezus, zaradi česar je bil tako izjemen evangelizator? Ena od njih je nedvomno njegovo stališče do ljudi, ki jim je pomagal. Odseval pa je tudi druge Jehovove vrline, kot so ponižnost, ljubezen in sočutnost. Poglejmo, kako je s temi lastnostmi mnoge pritegnil k sebi.

18. Zakaj lahko rečemo, da je bil Jezus ponižen?

18 Ko je Jezus sprejel nalogo, da pride na zemljo, »se je odrekel samemu sebi in prevzel podobo sužnja ter postal enak ljudem«. (Fil. 2:7) S tem je pokazal ponižnost. Poleg tega na ljudi ni gledal zviška. Ni imel stališča: ‚Ker sem prišel od tako daleč, iz nebes, bi me morali poslušati.‘ V nasprotju z ljudmi, ki so lažnivo trdili, da so mesije, ni na široko razglašal, da je pravi Mesija. Včasih je drugim naročil, naj ne povedo naprej, kdo je ali kaj je storil. (Mat. 12:15–21) Želel je, da bi se ljudje odločili iti za njim zaradi tega, kar bi videli na lastne oči. Za učence je bilo poleg tega zelo spodbudno, da njihov Gospod od njih ni pričakoval, da bodo popolni, kakor so bili popolni angeli, s katerimi se je družil v nebesih.

19., 20. Kako sta ljubezen in sočutje gnala Jezusa, da je pomagal ljudem?

19 Jezus Kristus pa je kazal tudi ljubezen, ki je prevladujoča lastnost njegovega nebeškega Očeta. (1. Jan. 4:8) Ljubezen je bila tista, ki ga je denimo spodbujala k temu, da je poučeval ljudi. Bodimo na primer pozorni na to, kaj je čutil do nekega mladega oblastnika. (Beri Marko 10:17–22.) Ta mladenič »se mu je priljubil«, zato mu je hotel pomagati, vendar se ta ni bil pripravljen odreči  svojemu velikemu imetju, da bi lahko postal Kristusov sledilec.

20 Jezus pa je imel še druge privlačne lastnosti, bil je na primer sočuten. Tisti, ki so se pozitivno odzvali na njegovo poučevanje, so se enako kakor vsi drugi nepopolni ljudje otepali s številnimi težavami. Ker se je tega zavedal, sta bili za njegovo poučevanje značilni sočutje in usmiljenje. Naj ponazorimo: Nekoč so bili Jezus in apostoli tako zaposleni, da niso imeli časa niti za to, da bi jedli. Toda kako se je odzval Jezus, ko je zagledal množico ljudi, ki je prišla k njemu? »Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce brez pastirja, in začel jih je učiti mnoge reči.« (Mar. 6:34) Opazil je, v kako žalostnem stanju so ljudje na njegovem področju, zato si jih je prizadeval poučevati in je zanje tudi delal čudeže. S svojimi vrlinami je nekatere pritegnil in z besedami spodbudil, da so postali njegovi učenci.

21. Kaj bomo obravnavali v naslednjem članku?

21 Iz Jezusovega služenja na zemlji pa se lahko naučimo še marsikaj drugega, kot bomo to videli iz naslednjega članka. V čem še lahko posnemamo največjega misijonarja vseh časov, Jezusa Kristusa?

Kako bi odgovoril?

• Pri kom se je šolal Jezus, preden je prišel na zemljo?

• Zakaj je Jezusovo poučevanje daleč prekašalo poučevanje pismoukov in farizejev?

• S katerimi lastnostmi je Jezus pritegnil ljudi?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 15]

Kako je Jezus poučeval množice?