Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

‚Trdno stojte in glejte, kako vas bo Jehova rešil‘

‚Trdno stojte in glejte, kako vas bo Jehova rešil‘

 ‚Trdno stojte in glejte, kako vas bo Jehova rešil‘

»GOSPOD mi je na strani, ne bom se bal: kaj bi mi storil človek?« (PSALM 118:6)

1. Na pragu katerih usodnih dogodkov je človeštvo?

ČLOVEŠTVO je danes na pragu tako strašnih dogodkov, kakršnih še nikoli prej ni bilo. Jezus je, ko je te dogodke napovedal za naše dni, svoje sledilce opozoril: »Tedaj [bo] velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta doslej in je tudi nikoli več ne bo. Če se namreč tisti dnevi ne bi skrajšali, se ne bi rešil noben človek. Toda zaradi izbranih bodo tisti dnevi skrajšani.« (Matej 24:21, 22)

2. Zaradi česa angeli zadržujejo izbruh velike stiske?

2 Nebeške sile, ki so nevidne človeškim očem, sedaj zadržujejo izbruh velike stiske. Apostol Janez je imel prednost, da je v razodetju, ki mu ga je dal Jezus, videl, zakaj to delajo. Ostareli apostol je videnje opisal takole: »Videl [sem] štiri angele, ki so stali na štirih voglih zemlje in zadrževali štiri vetrove zemlje [. . .]. Nato sem videl še enega angela, ki se je dvigal od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga. Četverim angelom [. . .] je glasno zavpil: ‚Ne poškodujte ne zemlje ne morja ne dreves, dokler sužnjem našega Boga ne odtisnemo pečata na njihovo čelo.‘« (Razodetje 7:1–3)

3. Kako se bo pričela velika stiska?

3 Končno zapečatenje maziljenih ‚sužnjev našega Boga‘ bo kmalu opravljeno. Štirje angeli so pripravljeni spustiti rušilne vetrove. Kaj se bo zgodilo zatem, ko bodo to naredili? Angel odgovori takole: »Sunkovito bo velika prestolnica Babilon vržena dol in je ne bo nikoli več najti.« (Razodetje 18:21) Kako veliko veselje bo v nebesih, ko se bo to zgodilo – ko bo svetovni imperij krive religije uničen! (Razodetje 19:1, 2)

4. Kateri dogodki so še pred nami?

4 Vsi narodi zemlje se bodo združili proti Jehovovemu ljudstvu. Ali jim bo uspelo izbrisati te zveste kristjane? Morda se bo zdelo, da jim lahko uspe. Toda poglejte, kaj se bo zgodilo! Nebeške vojske z Jezusom Kristusom na čelu bodo poskrbele, da bodo te človeške sile uničene. (Razodetje 19:19–21) Naposled bo Hudič s svojimi angeli vred vržen v brezno nedejavnosti. Nič več ne bodo mogli zapeljevati ljudi, saj bodo za tisoč let zvezani. Kakšno olajšanje za veliko množico preživelih! (Razodetje 7:9, 10, 14; 20:1–3)

5. Kakšno veselje čaka tiste, ki ostanejo zvestovdani Jehovu?

5 Kmalu bomo priča tem čudovitim in strah vzbujajočim dogodkom. Vsi ti dogodki so povezani z upravičenjem Jehovove pravice do vladanja. In pomislite: če ostanemo zvestovdani Jehovu in odločno podpremo njegovo vrhovno oblast, bomo imeli priložnost sodelovati pri posvetitvi Jehovovega imena in izpolnitvi tega, kar se je namenil. Kako izredno veselje bo to!

6. Kaj bomo pregledali v nadaljevanju glede na to, da je velika stiska tik pred vrati?

6 Ali smo pripravljeni na te globokosežne dogodke? Ali verjamemo, da nas bo Jehova  s svojo močjo rešil? Ali smo prepričani, da nam bo pomagal ob pravem času in na najboljši način? Pri odgovorih na takšna osebna vprašanja imamo lahko v mislih besede, ki jih je apostol Pavel povedal sokristjanom v Rimu: »Vse [. . .], kar je bilo prej napisano, je bilo napisano nam v pouk, da bi po svoji zdržljivosti in po tolažbi iz Pisem imeli upanje.« (Rimljanom 15:4) Med tem, kar je bilo napisano, da bi nam dalo pouk, tolažbo in upanje, je poročilo o tem, kako je Jehova rešil Izraelce iz železnega prijema njihovih egiptovskih zatiralcev. Podroben pregled teh vznemirljivih dogodkov, ko je Jehova spretno poskrbel za rešitev Izraelovih sinov, bi nas moral, medtem ko pričakujemo hitro bližajočo se veliko stisko, zelo ohrabriti.

Jehova reši svoje ljudstvo

7. Kakšne napete razmere nastanejo v Egiptu leta 1513 pr. n. št.?

7 Piše se leto 1513 pr. n. št. Jehova je Egipčane že devetkrat udaril z nadlogami. Po deveti nadlogi faraon na hitro odpravi Mojzesa z besedami: »Pojdi od mene! Pazi se! Ne skušaj več videti mojega obličja, ker boš tistega dne, ko boš videl moje obličje, umrl.« Mojzes mu odvrne: »Tako bo, kakor si rekel. Ne bom več skušal videti tvojega obličja.« (2. Mojzesova 10:28, 29NW)

8. Kaj je naročeno Izraelcem, naj naredijo, da bi preživeli, in kaj prinese upoštevanje teh navodil?

8 Jehova zatem razkrije Mojzesu, da bo še enkrat, še zadnjič, udaril faraona in vse Egipčane z nadlogo. Štirinajstega abiba (nisana) bodo Egipčanom umrli vsi prvorojenci izmed ljudi in živali. Toda izraelske družine bodo lahko obvarovane, če bodo natančno upoštevale navodila, ki jih Bog da Mojzesu. Z jagnjetovo krvjo morajo pomazati podboja in tram nad vrati svojega doma ter ostati v hiši. Kaj se zgodi tisto noč? Naj nam Mojzes sam pove: »Zgodilo se je opolnoči, da je GOSPOD udaril vse prvorojeno v Egiptovski deželi.« Faraon se brž odzove. K sebi pokliče Mojzesa in Arona ter jima reče: »Vstanite in odidite izmed ljudstva mojega [. . .] in pojdite, služite GOSPODU, kakor sta govorila.« Izraelci, ki jih je verjetno več kot tri milijone, se nemudoma odpravijo na pot, pridruži pa se jim tudi množica Neizraelcev. (2. Mojzesova 12:1–7, 29, 31, 37, 38)

9. Po kateri poti vodi Bog Izraelce iz Egipta in zakaj?

9 Izraelcem bi bilo najbližje ubrati pot ob Sredozemskem morju in nato skozi deželo Filistejcev. Toda to je sovražno ozemlje.  Ker hoče Jehova po vsej verjetnosti obvarovati svoje ljudstvo pred vojaškim spopadom, ga vodi skozi pustinjo pri Rdečem morju. Čeprav je na poti več milijonov ljudi, ne hodijo vsak po svoje. Biblijsko poročilo pravi: »Izraelovi sinovi so v bojnem redu odšli iz egiptovske dežele.« (2. Mojzesova 13:17, 18SSP)

‚Glejte, kako vas bo Jehova rešil‘

10. Zakaj Bog naroči Izraelcem, naj se utaborijo pred Pihahirotom?

10 Nato pride do osupljivega preobrata. Jehova naroči Mojzesu: »Govóri sinovom Izraelovim, naj se vrnejo in [u]tabore pred Pihahirotom, med Migdolom in morjem, pred Baalzefonom.« Ko velika množica Izraelcev upošteva ta navodila, se znajde ujeta med gore in zaliv Rdečega morja. Položaj se zdi brezizhoden. Toda Jehova ve, kaj počne. Mojzesu pove: »Pustil [bom], da bo faraonu srce zakrknilo. Faraon se bo pognal za [vami], jaz pa se bom oslavil, ko bom faraona in vso njegovo vojsko uničil. Tedaj bodo Egipčani vedeli, da sem jaz Jehova.« (NW) (2. Mojzesova 14:1–4)

11. a) Kaj naredi faraon in kakšne občutke to vzbudi v Izraelcih? b) Kako se Mojzes odzove na pritoževanje Izraelcev?

11 Ker ima faraon občutek, da je naredil napako, ko je pustil Izraelcem oditi iz Egipta, se s 600 izbranimi bojnimi vozovi spusti v divjo gonjo za njimi. Ko Izraelci zagledajo prihajajočo egipčansko vojsko, se hudo prestrašijo in vpijejo k Mojzesu: »Ni li morda bilo nobenih grobov v Egiptu, da si nas odpeljal, da umrjemo v puščavi?« Mojzes jim, prepričan o Jehovovi rešitvi, odvrne: »Ne bojte se. Trdno stojte in glejte, kako vas bo Jehova danes rešil. [. . .] Jehova se bo bojeval za vas, vi pa boste mirno stali.« (NW) (2. Mojzesova 14:5–14)

12. Kako Jehova reši svoje ljudstvo?

12 V skladu z Mojzesovimi besedami, da se bo sam Jehova bojeval za Izraelce, zdaj stopijo na prizorišče nadčloveške sile. Jehovov angel čudežno prestavi oblakov steber, ki je vodil izraelski tabor, tako da je ta zdaj za njimi. Ta steber ustvarja temo Egipčanom in obenem daje luč Izraelcem. (2. Mojzesova 13:21, 22; 14:19, 20) Mojzes zdaj poslušno iztegne roko, kot mu je ukazal Bog. Poročilo se nadaljuje: »GOSPOD je odpravil morje s silnim vzhodnikom, ki je pihal celo noč [. . .]. In sinovi Izraelovi so šli sredi morja po suhem, in vode so jim bile kakor zidovje na desni in na levi.« Egipčani nadaljujejo gonjo, toda Jehova je na strani svojega ljudstva. Povzroči, da v taboru Egipčanov nastane zmešnjava, nato pa Mojzesu naroči: »Iztegni roko nad morje, da se vode povrnejo na Egipčane, na njih vozove in jezdece.« Uničenje faraonove vojske je tako popolno, da niti en vojak ne ostane živ! (2. Mojzesova 14:21–28; Psalm 136:15)

Pouk za nas

13. Kako so se Izraelovi sinovi odzvali na rešitev?

13 Kako je ta čudežna rešitev vplivala na preživele? Iz src Mojzesa in Izraelovih sinov je spontano privrela hvalnica Jehovu! Peli so: »Pel bom GOSPODU, ker se je slavno poveličal [. . .]. GOSPOD bo kraljeval vselej in vekomaj!« (2. Mojzesova 15:1, 18) Da, prva misel jim je bila poveličati Jehova. Ob tem dogodku je Jehova pokazal svojo vrhovno oblast.

14. a) Kaj se iz tega, kar so doživeli Izraelci, lahko naučimo o Jehovu? b) Kako se glasi letni stavek za leto 2008?

 14 Kakšen pouk, tolažbo in upanje najdemo v teh razburljivih dogodkih? Prav gotovo lahko vidimo, da je Jehova kos kakršni koli preizkušnji, ki jo mora prestati njegovo ljudstvo. Sposoben se je spoprijeti z vsakršnimi okoliščinami, v katerih se njegovi služabniki utegnejo znajti. Rdeče morje za Izraelce ni bilo več ovira, ko je Jehova povzročil, da je zapihal močan vzhodnik. Poleg tega je lahko naredil, da je to isto Rdeče morje pokopalo faraonovo vojsko. Ko razmišljamo o tem, lahko ponovimo psalmistove besede: »GOSPOD mi je na strani, ne bom se bal: kaj bi mi storil človek?« (Psalm 118:6) Prav tako lahko najdemo tolažbo v Pavlovih besedah, zapisanih v Pismu Rimljanom 8:31: »Če je Bog z nami, kdo je proti nam?« Kakšno zaupanje nam vlivajo te navdihnjene izjave! Pomirijo kakršne koli strahove in dvome, ki jih morda imamo, in nas navdajo z upanjem. Kako zelo primerno je torej, da je naš letni stavek za leto 2008 ‚Trdno stojte in glejte, kako vas bo Jehova rešil‘! (2. Mojzesova 14:13NW)

15. Kako pomembno vlogo je imela poslušnost pri rešitvi Izraelcev iz Egipta in kako pomembno ima danes?

15 Kaj se še lahko naučimo iz odhoda Izraelcev iz Egipta? Da moramo ubogati Jehova ne glede na to, kaj zahteva od nas. Izraelci so poslušno pripravili vse potrebno za pasho. Noč 14. nisana so poslušno prebili v svojih domovih. Ko so naposled zapustili Egipt, so morali hoditi »v bojnem redu«. (2. Mojzesova 13:18SSP) Danes je izredno pomembno, da se ravnamo po navodilih, ki jih dobimo po ‚zvestem in preudarnem sužnju‘! (Matej 24:45) Zelo pozorno moramo poslušati Božjo besedo za nami, ki govori: »‚To je pot, po njej hodite!‘ če boste morali iti na desno ali na levo.« (Izaija 30:21SSP) Ko bomo še bližje izbruhu velike stiske, bomo zelo verjetno dobili kakšna podrobna navodila. Ali bomo varno prepotovali prihajajoče težavne dni, bo odvisno od tega, ali bomo hodili v korak z drugimi zvestovdanimi Jehovovimi služabniki.

16. Kaj se lahko naučimo iz tega, kako je Jehova spretno vodil zadeve, ko je reševal Izraelce?

16 Ne pozabite tudi, da je Jehova naročil Izraelcem, naj se obrnejo in utaborijo tam, kjer se je zdelo, da so ujeti med gore na eni  strani in Rdeče morje na drugi. To gotovo ni bilo videti kot pametna poteza. Toda Jehova je imel vse vajeti v svojih rokah in vse se je izšlo tako, da je prineslo hvalo njemu in rešitev njegovemu ljudstvu. Kljub temu da nam danes morda ni jasno, zakaj se nekatere zadeve v organizaciji urejajo na določen način, lahko povsem zaupamo Jehovovemu vodstvu, ki ga posreduje po svojem zvestem zastopniku. Včasih se morda zdi, da naši sovražniki zmagujejo. Naš zorni kot je omejen, zato morda ne moremo videti celotne slike. Toda Jehova je zmožen ob pravem trenutku stvari spretno urediti, kakor je to storil takrat za Izraelove sinove. (Pregovori 3:5)

Zaupajmo Jehovu

17. Zakaj smo lahko povsem prepričani, da nas Bog vodi?

17 Ali si lahko predstavljate, kakšno zaupanje v Jehova je Izraelce nedvomno prevevalo, ko so razmišljali o oblakovem in ognjenem stebru, ki sta jih spremljala eden podnevi in drugi ponoči? Bila sta dokaz, da jih na poti vodi ‚GOSPODOV angel‘. (2. Mojzesova 13:21, 22; 14:19) Danes smo lahko prepričani, da je Jehova s svojim ljudstvom, zato da ga vodi, varuje in rešuje. K srcu si lahko vzamemo obljubo: »[Jehova] ne zapušča svojih zvestih; na veke bodo obvarovani.« (Psalm 37:28SSP) Nikoli ne pozabimo, da današnje Božje služabnike podpirajo mogočne angelske sile. Z njihovo pomočjo lahko ‚stojimo trdno in gledamo, kako nas bo Jehova rešil‘. (2. Mojzesova 14:13NW)

18. Zakaj si moramo ‚nadeti celotno Božjo bojno opremo‘?

18 Kaj moramo vsi delati, da bi lahko ‚trdno stali‘ v resnici? Nositi moramo duhovno bojno opremo, ki jo je opisal Pavel v svojem pismu Efežanom. Bodite pozorni, da nas apostol spodbuja, naj si ‚nadenemo celotno Božjo bojno opremo‘. Ali imamo na sebi vse dele te duhovne bojne opreme? Dobro bi bilo, da v novem koledarskem letu vsak od nas pregleda to svojo opremo, da bi videl, ali je vsak njen del res na svojem mestu in ali se dobro prilega. Naš sovražnik, Satan Hudič, pozna naše šibkosti in nas skuša ujeti nepripravljene ali pa udariti tam, kjer smo ranljivi. »Bojujemo se« s hudobnimi duhovnimi silami. Toda z Jehovovo močjo lahko iz boja izidemo kot zmagovalci! (Efežanom 6:11–18; Pregovori 27:11)

19. Katero prednost bomo morda imeli, če bomo zdržali?

19 Jezus je svojim sledilcem dejal: »S svojo zdržljivostjo boste pridobili svoje duše.« (Luka 21:19) Da bi le bili med tistimi, ki zvesto prestanejo kakršne koli nadloge, ki jih doletijo, in bi tako po Božji nezasluženi dobrotljivosti imeli prednost ‚trdno stati in gledati, kako nas bo Jehova rešil‘.

Kako bi odgovorili?

• Kateri razburljivi dogodki so tik pred vrati?

• Kako je Jehova leta 1513 pr. n. št. pokazal svojo rešilno moč?

• Kaj ste odločeni narediti v prihodnosti?

[Preučevalna vprašanja]

[Poudarjeno besedilo na strani 20]

Letni stavek za leto 2008 se glasi: ‚Trdno stojte in glejte, kako vas bo Jehova rešil.‘ (2. Mojzesova 14:13NW)

[Slika na strani 17]

»Vse [. . .], kar je bilo prej napisano, je bilo napisano nam v pouk.«

[Slika na strani 18]

Faraonova trmoglavost je pahnila Egipt v nesrečo

[Slika na strani 19]

Izraelci so naredili vse, kar jim je Jehova zapovedal, zato so se rešili