Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vprašanja bralcev

Vprašanja bralcev

 Vprašanja bralcev

Kaj je imel Jezus v mislih, ko je rekel, da bo njegov zvesti suženj ‚preudaren‘?

Jezus je vprašal: »Kdo je pravzaprav zvesti in preudarni suženj, ki ga je gospodar postavil nad svojimi služabniki, da jim ob pravem času daje hrano?« (Matej 24:45) »Suženj«, ki daje »hrano«, je občina z duhom maziljenih kristjanov. Zakaj je Jezus rekel, da so preudarni? *

Kaj je Jezus morda mislil z besedo ‚preudaren‘, lahko najlažje ugotovimo iz tega, kar je učil. Ko je denimo govoril o ‚zvestem in preudarnem sužnju‘, je povedal priliko o desetih devicah, ki so čakale na ženinov prihod. Device nas spomnijo na maziljene kristjane pred letom 1914, ki so željno pričakovali prihod velikega Ženina, Jezusa Kristusa. Od desetih devic jih pet ob ženinovem prihodu ni imelo dovolj olja, zato niso uspele priti na svatbo. Drugih pet pa je bilo preudarnih. S seboj so vzele dovolj olja, tako da so njihove svetilke ob ženinovem prihodu še vedno svetile in zato so lahko šle na svatbo. (Matej 25:10–12)

Ko je Jezus leta 1914 dobil kraljevsko oblast, so mnogi izmed maziljenih kristjanov pričakovali, da se mu bodo takoj pridružili v nebesih. Toda na zemlji jih je čakalo še mnogo dela in nekateri na to niso bili pripravljeni. Podobno kot nespametne device se niso pravočasno duhovno okrepili in tako niso bili pripravljeni, da bi lahko še naprej živeli kot nosilci luči. Vendar pa je večina maziljencev ravnala preudarno ter pri tem pokazala modrost in sposobnost predvidevanja, zato so bili duhovno okrepljeni. Ko so spoznali, da je pred njimi še veliko dela, so se z veseljem pripravili, da ga opravijo. S tem so dokazali, da so »zvesti in preudarni suženj«.

Razmislite tudi, kako je Jezus uporabil besedo ‚preudaren‘ v Matejevem evangeliju 7:24, ko je dejal: »Vsak, ki sliši te moje besede in jih izpolnjuje, [je] podoben preudarnemu možu, ki si je hišo zgradil na skali.« Preudarni mož gradi na trdnih tleh, ker se zaveda, da lahko kadar koli nastane nevihta. Nasprotno pa nespametni mož gradi na pesku in svojo hišo izgubi. Potemtakem je preudaren Jezusov sledilec tisti, ki predvidi slabe posledice, če bi se ravnal po človeški modrosti. Ker je sprevideven in zna dobro presojati, si prizadeva, da njegova vera, dejanja in nauki trdno temeljijo na tem, kar je učil Jezus. Podobno ravna »zvesti in preudarni suženj«.

Bodite pozorni tudi na to, da besedo ‚preudaren‘ prav tako najdemo v nekaterih prevodih Hebrejskih spisov. Faraon je denimo Jožefa postavil za nadzornika pri zbiranju in razdeljevanju hrane v Egiptu. To je bil del Jehovovega namena, da bi svojemu ljudstvu priskrbel hrano. Zakaj je bil izbran prav Jožef? Faraon mu je dejal: »Nihče ni razumen [preudaren, NW] in moder kakor ti.« (1. Mojzesova 41:33–39; 45:5) Podobno bi za Abigailo lahko rekli, da je ravnala preudarno. Jehovovemu maziljencu, Davidu, in njegovim možem je prinesla hrano. (1. Samuelova 25:3, 11, 18) Za Jožefa in Abigailo bi lahko dejali, da sta bila preudarna, ker sta razbrala Božjo voljo ter pri ravnanju uporabila sposobnost predvidevanja in dobro presojo.

Potemtakem je Jezus, ko je zvestega sužnja opisal kot preudarnega, pokazal, da bodo tisti, ki jih ta suženj predstavlja, sprevidevni, da bodo imeli sposobnost predvidevanja in da bodo dobro presojali, ker bodo njihova vera, dejanja in nauki temeljili na Božji Besedi resnice.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 3 Izraz ‚preudaren‘ je prevod grške besede phrónimos. M. R. Vincent v delu Word Studies in the New Testament pravi, da se ta beseda najpogosteje nanaša na praktično modrost in razsodnost.