Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Možje, priznavajte Kristusovo glavarstvo

Možje, priznavajte Kristusovo glavarstvo

 Možje, priznavajte Kristusovo glavarstvo

»Vsakemu možu [je] glava Kristus.« (1. KORINČANOM 11:3)

1., 2. a) Kako ljudje med drugim presojajo, ali je nekdo uspešen zakonski mož? b) Zakaj je bistveno priznati, da je zakonsko zvezo ustanovil Bog?

KAKŠEN zakonski mož je po vašem mnenju uspešen? Ali so za vas merilo njegove umske oziroma telesne sposobnosti? To, koliko zasluži? Ali pa predvsem to, kako ljubeče in prijazno ravna s svojo ženo in z otroki? Če bi uspeh presojali po tem slednjem, bi se mnogo mož slabo odrezalo, saj jih vodijo človeška merila in duh tega sveta. Zakaj? Večinoma se to dogaja zato, ker ne priznavajo in ne upoštevajo smernic Ustanovitelja zakonske zveze, ki je ‚ustvaril iz rebra, ki ga je vzel Adamu, ženo, in jo privedel k Adamu‘. (1. Mojzesova 2:21–24)

2 Biblijsko pripoved, ki odkriva, da je zakonsko zvezo ustanovil Bog, je potrdil tudi Jezus Kristus, ko je kritikom svojih dni dejal: »Ali niste brali, da ju je ta, ki ju je ustvaril, na začetku ustvaril kot moškega in žensko in rekel ‚Zato bo moški zapustil očeta in mater ter se bo držal svoje žene, in ta dva bosta eno telo‘? Tako nista več dva, temveč eno telo. Kar je torej Bog združil [v zakon], naj noben človek ne ločuje.« (Matej 19:4–6) Da bi bila zakonska zveza uspešna, je vsekakor bistveno priznati, da izvira od Boga in da je njen uspeh odvisen od tega, ali zakonca ravnata po smernicah iz Božje Besede, Biblije.

Kako je lahko mož uspešen

3., 4. a) Zakaj Jezus toliko ve o zakonu? b) Kdo sestavlja Jezusovo simbolično ženo in kako naj bi mož ravnal s svojo ženo?

3 Mož bo svojo vlogo lažje uspešno izpolnjeval, če se bo zgledoval po Jezusu – preučeval njegove besede in posnemal njegovo ravnanje. Jezus ve o zakonu izjemno veliko, saj je bil navzoč ob ustvaritvi prvega človeškega para, kakor tudi ob sklenitvi njune zakonske zveze. Bog Jehova mu je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, ki nam bodi sličen.« * (1. Mojzesova 1:26, poudarili mi.) Bog je torej govoril z nekom, ki ga je ustvaril pred vsemi in vsem drugim in ‚je bil ob njem kot spreten delavec‘. (Pregovori 8:22–30NW) On je »prvorojenec vsega stvarstva«. Kot »začetek Božjega stvarstva« je obstajal, še preden je bilo ustvarjeno fizično vesolje. (Kološanom 1:15; Razodetje 3:14)

4 Jezus je imenovan »Božje Jagnje« in je simbolično opisan kot zakonski mož. Nekoč je eden od angelov rekel: »Pridi sem, da ti pokažem nevesto, Jagnjetovo bodočo ženo.« (Janez 1:29; Razodetje 21:9) Kdo pa je ta nevesta oziroma bodoča žena? ‚Jagnjetovo ženo‘ sestavljajo zvesti, z duhom maziljeni sledilci, ki bodo z Jagnjetom vladali v nebesih. (Razodetje 14:1, 3) Zato je Jezus s tem, kako je na zemlji ravnal s svojimi učenci, dal zgled, kako naj mož ravna s svojo ženo.

5. Za koga je Jezus zgled?

5 Res je, da Biblija daje Jezusa za zgled vsem njegovim sledilcem, saj v njej beremo: »Kristus [je] trpel za vas in vam s tem zapustil zgled, da bi hodili natančno po njegovih stopinjah.« (1. Petrovo 2:21) Vendar je še posebej zgled za može. V Bibliji piše: »Vsakemu možu [je] glava Kristus, ženi je glava mož in Kristusu je glava Bog.« (1. Korinčanom 11:3)  Ker je možu glava Kristus, ga morajo možje posnemati. Če bo torej mož ravnal po tem načelu glavarstva, bo lahko družina uspešna in srečna. Zato mora biti do svoje žene ljubeč, kakor je Jezus ljubeč do svoje simbolične žene oziroma svojih maziljenih učencev.

Kako reševati zakonske težave

6. Kako bi moral mož ‚živeti‘ s svojo ženo?

6 V današnjem svetu, polnem težav, je še posebej pomembno, da možje posnemajo Jezusa v potrpežljivosti, ljubezni in v tem, da neomajno podpirajo pravična načela. (2. Timoteju 3:1–5) Glede Jezusovega zgleda lahko v Bibliji beremo: »Podobno tudi vi, možje, živite z ženami po spoznanju.« (1. Petrovo 3:7) Mož torej mora pri reševanju zakonskih težav uporabljati spoznanje, enako kakor ga je Jezus, ko se je spoprijemal s težavami. Jezus je doživljal hujše preizkušnje kakor kdor koli drug, vendar se je zavedal, da so zanje odgovorni Satan, njegovi demoni in ta hudobni svet. (Janez 14:30; Efežanom 6:12) Jezusa niso preizkušnje nikoli presenetile, zato tudi zakonci ne bi smeli biti presenečeni, kadar ‚doživljajo stisko‘. Biblija namreč opozarja, da lahko tisti, ki se poročijo, pričakujejo takšno stisko. (1. Korinčanom 7:28)

7., 8. a) Kaj med drugim pomeni to, da mož živi s svojo ženo po spoznanju? b) Zakaj si žena zasluži, da ji mož izkazuje čast?

7 Mož bi moral, kot pravi Biblija, s svojo ženo ‚živeti po spoznanju in ji kot ženski izkazovati čast kakor krhkejši posodi‘. (1. Petrovo 3:7) Mož, ki mu je Bog naklonjen, svoji ženi ne sme strogo gospodovati, kar je Biblija napovedala, da bodo možje običajno počeli, temveč ji mora izkazovati čast. (1. Mojzesova 3:16) Z njo želi ravnati kot z nečim, kar mu je dragoceno, zato ji s svojo večjo fizično močjo nikoli ne škoduje. S svojo ženo vselej ravna spoštljivo in dostojanstveno ter upošteva njene občutke.

8 Zakaj bi morali možje svojim ženam primerno izkazovati čast? Biblija odgovarja: »Saj ste skupaj z njimi dediči nezasluženega daru življenja, da vaše molitve ne bi bile ovirane.« (1. Petrovo 3:7) Možje se morajo zavedati, da za Jehova mož, ki ga časti, ni prav nič boljši od žene, ki mu prav tako služi. Ženske, ki so vredne Božjega odobravanja, bodo dobile enako nagrado kakor moški – večno življenje, pri čemer bodo mnoge živele v nebesih, kjer ni »ne moškega ne ženske«. (Galačanom 3:28) Zato si morajo možje zapomniti, da je človek dragocen Bogu zaradi svoje zvestobe, ne pa zato, ker bi bil moškega ali ženskega spola oziroma ker bi bil mož, žena ali otrok. (1. Korinčanom 4:2)

9. a) Zakaj bi po Petrovih besedah moral mož svoji ženi izkazovati čast? b) Kako je ženskam čast izkazoval Jezus?

9 To, kako nujno je, da mož svoji ženi izkazuje čast, se še posebej vidi iz sklepnih besed apostola Petra: »Da vaše molitve ne bi bile ovirane.« Takšna ovira bi bila lahko zelo nevarna!  Lahko bi se celo zgodilo, da Jehova moževih molitev sploh ne bi poslušal, kakor se je to zgodilo nekaterim njegovim brezbrižnim služabnikom v preteklosti. (Žalostinke 3:43, 44) Krščanski moški, tako poročeni kot tudi tisti, ki razmišljajo o poroki, ravnajo modro, če preučujejo, kako dostojanstveno je z ženskami ravnal Jezus. Z veseljem jim je dovolil, da so ga skupaj z drugimi učenci spremljale pri oznanjevanju, ter je bil do njih prijazen in spoštljiv. Nekoč je celo neko osupljivo resnico odkril najprej njim ter jim naročil, naj o tem obvestijo moške! (Matej 28:1, 8–10; Luka 8:1–3)

Zgled, ki je bil dan še zlasti možem

10., 11. a) Zakaj naj bi Jezusov zgled še zlasti preučil mož? b) Kako bi moral mož ljubiti svojo ženo?

10 Kot smo že omenili, Biblija možev odnos z ženo primerja z odnosom, ki ga je Kristus imel do svoje ‚neveste‘, občine maziljenih sledilcev. V Bibliji piše: »Mož je glava svoji ženi, kakor je tudi Kristus glava občini.« (Efežanom 5:23) Te besede bi morale moža navesti, da bi preiskal, kako je Jezus vodil svoje sledilce oziroma kako je z njimi ravnal kot njihov Glava. Šele potem bo lahko prav posnemal Jezusov zgled ter ženo vodil, ljubil in zanjo skrbel, kakor je to delal Jezus za svojo občino.

11 »Možje, ljubite svoje žene,« spodbuja Biblija kristjane v Pismu Efežanom, »kakor je tudi Kristus ljubil občino in dal samega sebe zanjo.« (Efežanom 5:25) V poglavju predtem je ‚občina‘ imenovana ‚Kristusovo telo‘. To simbolično telo sestavlja mnogo članov obeh spolov in vsi prispevajo k temu, da dobro deluje. Seveda je »glava telesa, občine,« Jezus. (Efežanom 4:12; Kološanom 1:18; 1. Korinčanom 12:12, 13, 27)

12. Kako je Jezus kazal ljubezen do svojega simboličnega telesa?

12 Jezus je ljubezen do svojega simboličnega telesa, ‚občine‘, kazal še posebej tako, da je ljubeče skrbel za dobro tistih, ki so postali njeni člani. Ko so bili njegovi učenci utrujeni, jim je denimo rekel: »Pojdite sami na samoten kraj in se malo spočijte.« (Marko 6:31) Eden od njegovih apostolov je to, kako je Jezus ravnal samo nekaj ur pred usmrtitvijo, opisal takole: ‚Svoje [torej člane svojega simboličnega telesa], ki jih je ljubil, je ljubil do konca.‘ (Janez 13:1) Kakšen izreden zgled je dal glede tega, kako bi možje morali ravnati s svojimi ženami!

13. Kako naj bi možje ljubili svoje žene, kot jim je prigovarjal apostol Pavel?

13 Apostol Pavel je še vedno imel v mislih Jezusov zgled za može, ko je glede njih dejal: »Možje [bi morali] ljubiti svoje žene kakor svoje telo. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe, saj ni nihče nikoli sovražil svojega telesa, temveč ga hrani in neguje kakor  Kristus občino.« Nato je še dodal: »Vsak od vas [naj] ljubi svojo ženo, tako kakor ljubi sebe.« (Efežanom 5:28, 29, 33)

14. Kako mož ravna s svojim nepopolnim fizičnim telesom in kako naj bi glede na to ravnal s svojo ženo?

14 Razmislimo o teh Pavlovih besedah. Ali bi duševno uravnovešen človek sam sebi namerno zadajal rane? Ali takrat, kadar s prstom na nogi kam zadene, tolče po njem, ker se je zaradi njega spotaknil? Seveda ne! Ali se mož pred prijatelji kdaj ponižuje ali razglaša svoje napake? Nikakor! Zakaj bi torej mož besedno ali še kako hujše napadel svojo ženo, kadar napako naredi ona? Mož ne bi smel misliti samo na svoje dobro, temveč tudi na ženino. (1. Korinčanom 10:24; 13:5)

15. a) Kako je ravnal Jezus, ko so njegovi učenci pokazali človeško šibkost? b) Kaj vse se lahko naučimo iz njegovega zgleda?

15 Premislimo, kako je Jezus v noči pred smrtjo pokazal svojo skrb za učence, ko so ti pokazali človeško šibkost. Čeprav jih je v Getsemanskem vrtu predtem večkrat prosil, naj molijo, so trikrat zaspali. Nato so jih nenadoma obkolili oboroženi moški. Jezus jih je vprašal: »Koga iščete?« Ko so odgovorili »Jezusa Nazarečana«, jim je dejal »Jaz sem ta«. Ker je vedel, da je ‚že prišla ura‘ njegove smrti, je rekel: »Če torej iščete mene, pustite njim oditi.« Jezus je vedno mislil na dobro svojih učencev, ki so bili del njegove simbolične neveste, zato je poskrbel, da se jim ni nič zgodilo. Mož, ki preučuje, kako je Jezus ravnal s svojimi učenci, bo spoznal veliko načel, ki jih bo lahko upošteval pri svojem ravnanju z ženo. (Janez 18:1–9; Marko 14:34–37, 41)

Jezusova ljubezen ni temeljila zgolj na čustvih

16. Kaj je Jezus čutil do Marte in na kaj jo je kljub temu opozoril?

16 V Bibliji piše, da je ‚Jezus ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja‘, pri katerih je bil pogosto v gosteh. (Janez 11:5) Vendar ga to ni odvrnilo od tega, da bi Marti svetoval, ko se je preveč posvečala pripravljanju obroka, zaradi česar ni imela časa, da bi se bolj posvetila njemu, ko je govoril o duhovnih rečeh. Rekel ji je: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te mnogo stvari. Potrebnih pa jih je le malo oziroma samo ena.« (Luka 10:41, 42) Ker je Marta jasno čutila, da ji je Jezus naklonjen, ji njegovega nasveta zagotovo ni bilo težko sprejeti. Podobno bi moral biti mož s svojo ženo prijazen, ljubeč in bi svoje besede moral dobro izbirati. Kadar pa bi morala žena pri sebi kaj spremeniti, je prav, da mož spregovori, kakor je to storil Jezus.

17., 18. a) Kako je Peter pograjal Jezusa in zakaj je bilo treba Petra pokarati? b) Za kaj je mož odgovoren?

17 Spet drugič je Jezus svojim apostolom pojasnil, da bo moral v Jeruzalem, kjer bo izdan v roke »starešin, višjih duhovnikov in pismoukov, da bo umorjen in da bo tretji dan obujen«. Takrat ga je Peter potegnil na stran  in ga pričel grajati: »Bodi dober s seboj, Gospod. To se ti gotovo ne bo zgodilo.« Petru so pogled očitno zameglila nenadzorovana čustva. Potreboval je pomoč, da bi popravil svoje razmišljanje. Zato mu je Jezus rekel: »Poberi se od mene, Satan! Kamen spotike si mi, ker ne misliš po Božje, temveč po človeško.« (Matej 16:21–23)

18 Jezus je pravkar povedal, kaj Bog pričakuje od njega, namreč da bo marsikaj pretrpel in da ga bodo umorili. (Psalm 16:10; Izaija 53:12) Zato Peter nikakor ni ravnal prav, ko ga je pograjal. Zares je potreboval odločno karanje, to, kar včasih potrebujemo vsi. Mož je kot poglavar družine pooblaščen in odgovoren za to, da članom družine, tudi svoji ženi, pomaga popraviti stališče. Resda mora biti morda pri tem odločen, toda to bi moral vselej storiti prijazno in ljubeče. Tako kakor je Jezus pomagal Petru, da je na stvari pričel gledati pravilno, mora tudi mož včasih pomagati svoji ženi. Morda jo denimo mora prijazno spomniti, zakaj mora pri svojem oblačenju, nošenju nakita oziroma ličenju kaj spremeniti, če se je oddaljila od svetopisemskih meril glede skromnosti. (1. Petrovo 3:3–5)

Potrebna je potrpežljivost

19., 20. a) Kateri problem se je pojavil pri Jezusovih apostolih in kako se je z njim spoprijel Jezus? b) Kako uspešen je bil Jezus v svojem prizadevanju?

19 Če je v družini treba kaj spremeniti, mož ne bi smel vselej pričakovati, da bo njegovo iskreno prizadevanje, da bi se stvari popravile, nemudoma obrodilo sadove. Jezus se je moral nenehno truditi, da bi njegovi apostoli popravili svoje stališče. Med njimi je denimo prišlo do tekmovalnosti, kar se je pokazalo tudi pred koncem Jezusovega služenja. Prepirali so se, kdo med njimi naj bi bil največji. (Marko 9:33–37; 10:35–45) Nedolgo zatem, ko so se že drugič sprli, je Jezus poskrbel, da je z njimi na samem praznoval svojo zadnjo pasho. Toda niti eden med njimi ni prevzel pobude, da bi drugim umil prašne noge, kar je bilo za tiste dni običajno opravilo, vendar je veljalo za manjvredno. Jezus pa je to storil. Nato jim je rekel: »Dal sem vam [. . .] zgled.« (Janez 13:2–15)

20 Za moža, ki ga pri ravnanju vodi ponižnost, kakršno je imel Jezus, je več verjetnosti, da bo žena z njim sodelovala in ga podpirala. Vendar mora biti potrpežljiv. Jezusovi apostoli so se pozneje še istega večera ponovno sporekli, kdo od njih naj bi bil največji. (Luka 22:24) Človek za to, da spremeni svoje stališče in vedenje, pogosto potrebuje čas in to počne postopoma. Toda kakšno zadovoljstvo občutimo, kadar vidimo dobre rezultate, kakor je bilo to pri apostolih!

21. Česa naj bi se možje pri srečevanju z današnjimi izzivi spominjali in kako naj bi ravnali?

21 Danes se zakonci srečujejo z večjimi izzivi kot kdaj prej. Mnogi svoje zakonske zaobljube ne jemljejo več resno. Zato, možje, razmišljajte o izvoru zakonske zveze. Spomnite se, da si je to zvezo zamislil in jo ustanovil naš ljubeči Bog Jehova. Svojega Sina, Jezusa, ni poslal k nam le zato, da bi nas odkupil in s tem odrešil, temveč tudi zato, da bi možem priskrbel zgled, ki ga lahko posnemajo. (Matej 20:28; Janez 3:29; 1. Petrovo 2:21)

[Podčrtna opomba]

^ odst. 3 Množina v hebrejščini zaznamuje dve osebi ali več.

Kako bi odgovorili?

• Zakaj je pomembno, da zakonca priznavata, da je zakonsko zvezo ustanovil Bog?

• Kako bi moral mož ljubiti svojo ženo?

• Povejte nekaj zgledov, kako je Jezus ravnal s svojimi učenci, ki kažejo, kako bi krščanski mož moral voditi svojo družino.

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 14]

Zakaj naj bi mož preučil, kako je Jezus ravnal z ženskami?

[Slika na strani 15]

Ko so bili učenci utrujeni, je bil Jezus do njih razumevajoč

[Slika na strani 16]

Mož bi moral ženi svetovati prijazno in pri tem dobro izbirati besede