Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Pomagajmo drugim ravnati po tem, kar Biblija uči

Pomagajmo drugim ravnati po tem, kar Biblija uči

 Pomagajmo drugim ravnati po tem, kar Biblija uči

»Tisto na dobri zemlji pa so tisti, ki besedo slišijo s plemenitim in dobrim srcem, jo ohranijo in v zdržljivosti rojevajo sad.« (LUKA 8:15)

1., 2. a) Čemu je namenjena knjiga Kaj Biblija v resnici uči? b) Kako je Jehova v zadnjih letih blagoslovil svoje ljudstvo, ki si prizadeva pridobivati učence?

»TA KNJIGA je preprosto čudovita! Mojim učencem je zelo všeč. In meni prav tako. Z njo je mogoče pričeti biblijski pouk kar pri vratih.« Tako se je o knjigi Kaj Biblija v resnici uči? * izrazila polnočasna oznanjevalka Jehovovih prič. Neki starejši kraljestveni oznanjevalec pa je o tej publikaciji rekel: »V 50 letih, kolikor sodelujem v oznanjevanju, sem imel prednost že mnogim pomagati, da so spoznali Jehova. Vendar moram reči, da je ta preučevalni pripomoček nekaj posebnega. V njem so poživljajoče ponazoritve in slike, ki človeka zares razveselijo.« Ali tudi vi tako menite o knjigi Biblija uči? Ta pripomoček za preučevanje Biblije je namenjen temu, da bi lažje izpolnjevali Jezusovo zapoved, ki se glasi: »Pojdite torej in mi pridobivajte učence med ljudmi iz vseh narodov [. . .] ter jih učite, naj izpolnjujejo vse, kar sem vam zapovedal.« (Matej 28:19, 20)

2 Jehova se gotovo iz srca veseli, ko vidi, da kakih 6,6 milijona njegovih Prič voljno uboga Jezusovo naročilo, naj pridobivajo učence. (Pregovori 27:11) Očitno je, da Jehova njihov trud blagoslavlja. Leta 2005 so dobro novico denimo oznanjevali po 235 deželah in povprečno vodili več kot 6,061.500 biblijskih poukov. Zato je mnogo ljudi ‚slišalo Božjo besedo in jo sprejelo, pa ne kot človeško besedo, temveč kot takšno, kakršna v resnici je, kot Božjo besedo‘. (1. Tesaloničanom 2:13) V preteklih dveh letih je več kot pol milijona novih učencev uskladilo svoje življenje z Jehovovimi merili in se posvetilo Bogu.

3. Katera vprašanja v zvezi s knjigo Biblija uči bomo pregledali v tem članku?

3 Ali ste v zadnjem času okusili veselje, ker ste lahko s kom preučevali Biblijo? Na svetu še vedno obstajajo ljudje »s plemenitim in dobrim srcem«, ki bodo Božjo besedo, potem ko jo bodo slišali, ‚ohranili in v zdržljivosti rojevali sad‘. (Luka 8:11–15) Poglejmo, kako bi lahko pri pridobivanju učencev uporabljali knjigo Biblija uči. Pri našem pregledovanju se bomo osredinili na tri vprašanja: 1. Kako lahko pričnemo biblijski pouk? 2. Katere poučevalne metode se najbolje obnesejo? 3. Kako lahko človeku pomagate, da ne postane samo učenec, temveč tudi učitelj?

 Kako lahko pričnemo biblijski pouk

4. Zakaj se nekateri morda obotavljajo preučevati Biblijo in kako jim lahko pomagamo, da bi svoje zadržke premagali?

4 Če bi vam kdo predlagal, da preskočite širok potok, bi verjetno dvakrat premislili. Če pa bi bili čezenj v presledkih položeni kamni, bi se za to, da ga prečkate, verjetno lažje odločili. Podobno se zelo zaposlen človek morda obotavlja preučevati Biblijo. Mogoče meni, da bi to od njega terjalo preveč časa in truda. Kako mu lahko pomagamo, da bi svoje zadržke premagal? S človekom lahko pričnemo redno preučevati Božjo Besedo tako, da se z njim večkrat na kratko pogovarjamo na temelju knjige Biblija uči, pri čemer se vsakokrat nauči kaj novega. Če se dobro pripravimo, bomo lahko na vsakem ponovnem obisku položili ‚nov kamen na poti‘ do prijateljstva z Jehovom.

5. Zakaj naj bi prebrali knjigo Biblija uči?

5 Toda če želimo komu pomagati, da bi mu knjiga Biblija uči koristila, jo moramo najprej sami dobro poznati. Ali ste jo že prebrali? Neka zakonca sta jo vzela s seboj na dopust in jo začela brati med poležavanjem na plaži. Ko se jima je približala domačinka, ki je turistom ponujala trgovsko blago, je opazila naslov Kaj Biblija v resnici uči?. Paru je rekla, da je samo nekaj ur predtem molila ravno o tem vprašanju in Boga prosila za odgovor. Svoj izvod knjige sta ji z veseljem odstopila. Ali ‚kar najbolj izrabljate svoj čas‘ in to publikacijo berete, morda že drugič, medtem ko kje čakate ali pa med odmorom na delovnem mestu oziroma v šoli? (Efežanom 5:15, 16) Če to počnete, boste ta pripomoček za preučevanje Biblije dodobra spoznali in si morda tudi ustvarili priložnost, da o njegovi vsebini spregovorite z drugimi.

6., 7. Kako lahko pričnemo biblijski pouk s knjigo Biblija uči?

6 Kadar na oznanjevanju ponujamo to knjigo, lahko dobro izkoristimo slike, svetopisemske stavke in vprašanja, ki jih najdemo na 4., 5. in 6. strani. Pogovor bi denimo lahko pričeli tako, da sogovornika vprašamo: »Kje bi po vašem mnenju, glede na vse težave, s katerimi se človeštvo danes spopada, lahko našli zanesljivo vodstvo?« Potem ko sogovorniku pazljivo prisluhnemo, preberimo Drugo pismo Timoteju 3:16, 17 in pojasnimo, da Biblija odkriva, kaj bo v resnici rešilo težave človeštva. Nato stanovalca usmerimo na 4. in 5. stran v knjigi ter ga vprašajmo: »Kaj od tega, kar je prikazano na teh straneh, se vam zdi najbolj pereče?« Ko stanovalec odgovori, mu dajmo knjigo v roke, mi pa iz svoje Biblije preberimo svetopisemski stavek, ki se navezuje na to temo. Zatem preberimo to, kar je napisano na 6. strani, in stanovalca vprašajmo: »Na katero od šestih vprašanj, ki so omenjena na koncu te strani, bi radi dobili odgovor?« Ko si sogovornik izbere eno od njih, mu pokažimo, v katerem  poglavju je odgovor, mu pustimo knjigo in se določno dogovorimo, kdaj ga bomo ponovno obiskali in skupaj z njim pregledali to vprašanje.

7 Pravkar opisana predstavitev traja približno pet minut. Toda v teh pičlih nekaj minutah bomo izvedeli, kaj stanovalca skrbi, mu prebrali dva svetopisemska stavka in prikazali njuno praktično vrednost ter položili temelj za ponovni obisk. Po našem kratkem pogovoru bo stanovalec najbrž tako spodbujen in potolažen, kot že dolgo ne. Zato se bo tudi tisti, ki je zelo zaposlen, verjetno veselil, da bo naslednjič z nami spet preživel nekaj minut, ko mu bomo pomagali narediti naslednji korak k ‚poti, ki vodi v življenje‘. (Matej 7:14) Pozneje, ko se bo stanovalcu zanimanje povečalo, bomo čas preučevanja podaljšali. To bomo lahko storili tako, da mu bomo predlagali, da se usedemo in z njim preučujemo dlje, s tem da si bomo čas točno odmerili.

Poučevalne metode, ki se najbolje obnesejo

8., 9. a) Kako lahko biblijskega učenca pripravimo na to, da bo premagal ovire in preizkušnje, s katerimi se bo verjetno srečal? b) Kje lahko najdemo negorljive materiale, s katerimi je mogoče zgraditi močno vero?

8 Ko bo človek pričel ravnati po tem, kar uči Biblija, se bo verjetno srečal z marsičim, kar bi lahko oviralo njegov napredek. Apostol Pavel je rekel: »Preganjani [bodo] vsi, ki želijo živeti bogovdano v Kristusu Jezusu.« (2. Timoteju 3:12) Pavel je te preizkušnje primerjal z ognjem, v katerem manj kvalitetni gradbeni materiali zgorijo, takšni, kot so zlato, srebro in dragi kamni, pa ostanejo nedotaknjeni. (1. Korinčanom 3:10–13; 1. Petrovo 1:6, 7) Da bi biblijski učenec razvil potrebne lastnosti, s katerimi bi bil lahko kos preizkušnjam, ki ga utegnejo doleteti, mu moramo pomagati, s tem da gradimo z negorljivimi gradbenimi materiali.

9 Psalmist je dejal, da so ‚GOSPODOVE besede‘ kakor »srebro, očiščeno v topilni peči na zemlji, osnaženo sedemkrat«. (Psalm 12:6) Biblija dejansko vsebuje vse dragocene materiale, s katerimi si lahko človek zgradi močno vero. (Psalm 19:7–11; Pregovori 2:1–6) Knjiga Biblija uči pa nam lahko pomaga, da Sveto pismo učinkovito uporabljamo.

10. Kako lahko pozornost učenca usmerjamo na Biblijo?

10 Med preučevanjem usmerjajmo pozornost učenca na svetopisemske stavke, navedene v poglavju, ki ga pregledujemo. Z vprašanji mu pomagajmo, da bo glavne biblijske stavke razumel in jih praktično uporabil v svojem življenju. Toda pazimo, da mu ne bomo mi govorili, kaj naj stori. Raje posnemajmo zgled, ki ga je dal Jezus. Nekemu človeku, ki je zelo dobro poznal Postavo, je na vprašanje odgovoril takole: »Kaj piše v Postavi? Kako bereš?« Moški mu je odgovoril, kaj piše v Pismih, in Jezus mu je pomagal uvideti, kako tam omenjeno načelo velja zanj osebno. Nato mu je povedal ponazoritev, da bi lahko tudi spoznal, kako bi moralo to, o čemer je bil poučen, nanj vplivati. (Luka 10:25–37) V knjigi Biblija uči je veliko preprostih ponazoritev, s katerimi lahko učencu pomagamo, da bo svetopisemska načela znal uporabiti v svojem življenju.

11. Koliko gradiva naj bi pri vsakem preučevanju pregledali?

11 Tako kakor je Jezus zapletene misli izrazil s preprostimi besedami, tako tudi knjiga Biblija uči pojasnjuje Božjo Besedo preprosto in neposredno. (Matej 7:28, 29) Posnemajmo Jezusov zgled. To, kar želimo povedati, naj bo izrečeno preprosto, jasno in točno. Ne skušajmo gradiva preučiti kar na hitro. To, koliko odstavkov bomo pri vsakem preučevanju pregledali, naj bo odvisno od okoliščin in zmožnosti učenca. Jezus se je zavedal omejitev svojih učencev in jih ni obremenil z več podatki, kot so jih v tistem trenutku potrebovali. (Janez 16:12)

12. Čemu je namenjen dodatek?

 12 V knjigi Biblija uči je tudi dodatek s 14 temami. Kot učitelji bi morali upoštevati potrebe učenca in presoditi, kako bi lahko to gradivo kar najbolje izkoristili. Če mu je denimo nekaj težko razumeti ali pa zaradi svojega prejšnjega verovanja želi o določenih stvareh izvedeti več, bo morda dovolj, da ga bomo opozorili na ustrezno temo v dodatku in ga spodbudili, naj jo sam pregleda. Morda pa bi bilo zanj dobro, da bi gradivo pregledali skupaj z njim. Dodatek vsebuje tudi zelo pomembne svetopisemske teme, kot sta »‚Duša‘ in ‚duh‘ – kaj v resnici pomenita?« in »Kaj je ‚Babilon Veliki‘?«. Mogoče bomo želeli takšne teme obravnavati skupaj z njim. Ker v dodatku ni vprašanj, bomo morali gradivo dobro poznati, tako da bomo lahko sami postavljali smiselna vprašanja.

13. Kako molitev učencu pomaga, da si lahko utrjuje vero?

13 »Ako GOSPOD ne zida hiše, zaman se trudijo, ki jo zidajo. Ako GOSPOD ne varuje mesta, zaman bedi priden čuvaj,« piše v Psalmu 127:1. Kadar se torej pripravljamo na biblijski pouk, molimo k Jehovu za pomoč. Naj se iz naših molitev, ki jih izrečemo na začetku in koncu vsakega pouka, vidi, da imamo z Jehovom spleteno tesno vez. Učenca spodbujajmo, naj prosi Jehova za modrost, da bi razumel njegovo Besedo, in za moč, da bi lahko biblijske nasvete upošteval v svojem življenju. (Jakob 1:5) Če bo tako ravnal, bo postal dovolj močan, da bo lahko zdržal preizkušnje in si še naprej utrjeval vero.

Pomagajmo biblijskim učencem, da postanejo učitelji

14. K čemu morajo napredovati biblijski učenci?

14 Da bi lahko naši biblijski učenci ubogali »vse«, kar je Jezus zapovedal svojim učencem, ni dovolj, da so samo učenci Božje Besede, temveč morajo postati tudi učitelji. (Matej 28:19, 20; Apostolska dela 1:6–8) Kako jim lahko pomagamo, da bi tako duhovno napredovali?

15. Zakaj naj bi biblijskega učenca spodbujali, naj prične obiskovati krščanske shode?

15 Učenca že na prvem pouku povabimo, naj pride z nami na shod. Pojasnimo mu, da se tam šolamo za učitelje Božje Besede. Več tednov zapovrstjo na koncu vsakega preučevanja posvetimo nekaj minut temu, da mu opišemo, kako poteka duhovni pouk na različnih shodih in zborih. Navdušeno mu povejmo, kakšne koristi vse imamo od tega. (Hebrejcem 10:24, 25) Ko bo učenec shode pričel redno obiskovati, bo na dobri poti, da postane učitelj Božje Besede.

16., 17. Katere cilje si biblijski učenec med drugim lahko postavi in jih tudi doseže?

16 Pomagajmo učencu, da si postavi dosegljive cilje. Spodbujajmo ga na primer, naj to, kar se je naučil, pove komu od prijateljev ali sorodnikov. Poleg tega mu predlagajmo, naj si postavi za cilj, da bo prebral Biblijo. Če mu bomo pomagali, da si bo privzgojil navado rednega branja Biblije, mu bo to koristilo tudi potem, ko bo že krščen. Zakaj mu poleg tega ne bi predlagali, naj si postavi cilj, da si bo zapomnil vsaj en biblijski stavek, ki odgovarja  na ključno vprašanje iz vsakega poglavja v knjigi Biblija uči? Tako bo postal »delavec, ki se nima česa sramovati, ki prav ravna z besedo resnice«. (2. Timoteju 2:15)

17 Učenca ne spodbujajmo, naj samo ponovi svetopisemske stavke ali jih povzame, temveč ga raje vprašajmo, kako bi z njimi odgovoril ljudem, ki bi od njega hoteli izvedeti razloge za njegovo vero. Morda je to kdaj koristno tudi na kratko vaditi, pri čemer mi igramo njegovega sorodnika ali sodelavca in ga zaprosimo, naj nam pojasni svoje verovanje. Ko nam odgovori, mu prikažimo, kako bi lahko to storil »blago in zelo spoštljivo«. (1. Petrovo 3:15)

18. Kako lahko biblijskemu učencu pomagamo tudi po tem, ko se že usposobi za nekrščenega oznanjevalca?

18 Sčasoma se bo učenec morda usposobil za sodelovanje v terenski službi. Večkrat mu povejmo, da je to, da lahko človek sodeluje pri tem delu, velika prednost. (2. Korinčanom 4:1, 7) Ko starešine ugotovijo, da učenec ustreza pogojem za nekrščenega oznanjevalca, mu pomagajmo, da si pripravi enostavno predstavitev, nato pa ga spremljajmo v terensko službo. Z njim še naprej redno sodelujmo v različnih vejah oznanjevanja in ga učimo, kako se lahko pripravlja na ponovne obiske in jih nato tudi učinkovito opravi. Nanj bomo pozitivno vplivali tudi s tem, da mu bomo sami dober zgled. (Luka 6:40)

‚Rešimo sebe in tiste, ki nas poslušajo‘

19., 20. Kateri cilj naj bi si postavili in zakaj?

19 Nedvomno od nas to, da kdo pride do »točnega spoznanja resnice«, terja mnogo truda. (1. Timoteju 2:4) Toda v življenju ni veliko stvari, ki bi jih lahko primerjali z zadovoljstvom, ki ga občutimo, ko posamezniku pomagamo, da prične ravnati po tem, kar uči Biblija. (1. Tesaloničanom 2:19, 20) Biti ‚Božji sodelavec‘ pri poučevalnem delu, ki se opravlja po vsem svetu, je resnično izredna prednost! (1. Korinčanom 3:9)

20 Jehova bo po Jezusu Kristusu in mogočnih angelih nad tistimi, ‚ki ne poznajo Boga, in tistimi, ki niso poslušni dobri novici o našem Gospodu Jezusu,‘ kmalu izvršil obsodbo. (2. Tesaloničanom 1:6–8) Na kocki so življenja. Ali si lahko postavite za cilj, da bi s knjigo Kaj Biblija v resnici uči? vodili vsaj en biblijski pouk? S tem da sodelujete pri tem delu, imate priložnost ‚rešiti sebe in tiste, ki vas poslušajo‘. (1. Timoteju 4:16) Sedaj je bolj kot kdaj prej nujno, da drugim pomagamo ravnati po tem, kar Biblija uči.

[Podčrtna opomba]

^ odst. 1 Izdali Jehovove priče.

Kaj ste se naučili?

• Čemu je namenjena knjiga Biblija uči?

• Kako lahko pričnemo biblijski pouk s knjigo Biblija uči?

• Katere poučevalne metode se najbolje obnesejo?

• Kako lahko učencu pomagamo, da postane učitelj Božje Besede?

[Preučevalna vprašanja]

[Slika na strani 26]

Ali to knjigo s pridom uporabljate?

[Slika na strani 27]

Kratek pogovor lahko sogovorniku vzbudi željo po biblijskem spoznanju

[Slika na strani 29]

Kako lahko pozornost učenca usmerjate na Biblijo?

[Slika na strani 30]

Pomagajte biblijskemu učencu, da bo napredoval