Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Vprašanja bralcev

Vprašanja bralcev

 Vprašanja bralcev

Zakaj v Peti Mojzesovi knjigi 31:2 po angleškem Prevodu novi svet piše, da Mojzes ‚ni smel več voditi‘ Izraelcev, ko pa drugi prevodi prevajajo, da tega ni mogel več delati?

Na tem mestu zapisana hebrejska beseda se lahko prevaja z obema besedama, toda nekateri prevodi Biblije nakazujejo, da je bil Mojzes proti koncu svojega življenja slaboten oziroma da telesno ni bil sposoben spolnjevati odgovornosti, povezanih z vodenjem ljudstva. V prevodu Antonin Chraska se na primer Mojzesove besede glasijo takole: »Sto in dvajset let sem danes star, ne morem več hoditi ven in noter.« Podobno piše tudi v The New American Bible: »Ne morem se več svobodno gibati.«

Toda iz Pete Mojzesove knjige 34:7 izvemo, da Mojzes kljub visoki starosti ni bil slaboten. Takole beremo: »Bil pa je Mojzes sto in dvajset let star, ko je umrl; oko mu ni otemnelo in moč njegova ni opešala.« Torej je bil Mojzes telesno sposoben voditi narod, toda Jehova ni želel, da to še naprej opravlja. To vidimo iz tega, kar je Mojzes dejal v nadaljevanju: »Rekel [mi je] GOSPOD: Ne pojdeš čez ta Jordan.« Jehova mu je verjetno ponovil to, kar je odločil pri vodi Meribi. (4. Mojzesova 20:9–12)

Mojzesovo življenje, ki je bilo dolgo in nekaj posebnega, lahko razdelimo na tri obdobja. Štirideset let je živel v Egiptu, kjer so ga poučili »o vsej egipčanski modrosti«, in je bil »mogočen v besedah in dejanjih«. (Apostolska dela 7:20–22) Naslednjih 40 let je bival v Madianu. Tam si je pridobil duhovne lastnosti, potrebne za vodenje Jehovovega ljudstva. In nazadnje je 40 let vodil Izraelce in jim vladal. Sedaj pa je Jehova odločil, da bo Jozue, in ne Mojzes, vodil ljudstvo preko reke Jordan v Obljubljeno deželo. (5. Mojzesova 31:3)

Angleški Prevod novi svet torej pomen besed iz Pete Mojzesove knjige 31:2 pravilno prevaja. Mojzes ni bil več izraelski voditelj, ker bi mu primanjkovalo telesnih moči, temveč ker mu tega ni dovolil Jehova.