Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Čaščenje, ki vam dobro dene

Čaščenje, ki vam dobro dene

 Čaščenje, ki vam dobro dene

»DOBRO mi je, da sem blizu Boga,« je izjavil psalmist Asaf. Pred tem je premišljeval, da bi lažje živel, če bi posnemal tiste, ki se ne zmenijo za Boga. Toda nato je pomislil na prednosti, ki jih prinaša zaupen odnos z Bogom, in sklenil, da je takšen odnos zanj dober. (Psalm 73:2, 3, 12, 28) Ali je pravo čaščenje dobro tudi za vas danes? Kako vam lahko koristi?

Če častite pravega Boga, vaše življenje ne bo osredinjeno samo na vas same. Tisti, ki se pehajo le za lastnimi interesi, niso nikoli srečni, saj nas »Bog ljubezni« ni ustvaril takšnih. (2. Korinčanom 13:11) Na eno temeljnih resnic človekove narave je opozoril Jezus, ko je dejal: »Dajati osrečuje bolj kakor prejemati.« (Apostolska dela 20:35) Zato uživamo, kadar storimo kaj za prijatelje ali družinske člane. Toda najbolj srečni smo, kadar naredimo kaj za Boga. Bog si našo ljubezen zasluži bolj kot kdor koli drug. Na milijone ljudi iz vseh družbenih slojev je ugotovilo, da so, če Boga častijo, tako kot to on želi, nadvse zadovoljni. (1. Janezovo 5:3)

Osmišlja življenje

Pravo čaščenje pa vam dobro dene tudi zato, ker vam osmisli življenje. Ali ste opazili, kako pogosto je sreča povezana z zavestjo, da delate nekaj zares vrednega? Večina ljudi si v življenju prizadeva za stvari, ki so povezane z njihovo družino, prijatelji, delom ali razvedrilom. Vendar ker je življenje tako negotovo, jih te stvari pogosto ne osrečijo. (Propovednik 9:11) Pravo čaščenje pa vam lahko pomaga najti višji smoter, ki vas bo zadovoljeval tudi takrat, kadar bi utegnili biti v drugih vidikih življenja razočarani.

K pravemu čaščenju spada to, da poznate Jehova in mu zvesto služite. Tiste, ki Boga prav častijo, to zelo zbliža z njim. (Propovednik 12:13; Janez 4:23; Jakob 4:8) Morda si težko predstavljate, da bi Boga lahko tako dobro poznali, da bi vam postal prijatelj. Toda če boste premišljevali o tem, kako je ravnal z ljudmi, in opazovali njegovo stvarstvo, boste lahko resnično odkrili, kakšna oseba je. (Rimljanom 1:20) Poleg tega boste ob branju Božje Besede spoznali, zakaj nas je ustvaril, zakaj dopušča trpljenje in kako mu bo naredil konec ter, kar vas bo morda najbolj prevzelo, kako lahko imate vi osebno pomembno vlogo pri tem, kar se je namenil storiti. (Izaija 43:10; 1. Korinčanom 3:9) Razumevanje vsega tega vam lahko da nov razlog za življenje!

Izboljša človeka

Pravo čaščenje vam dobro dene, saj vam lahko pomaga, da postanete boljši človek. Ko se trudite Boga častiti, tako kot je prav, si oblikujete osebnost, zaradi katere imate potem z drugimi boljše odnose. Od Boga in njegovega Sina se lahko naučite poštenosti, prijaznega govorjenja in odgovornosti. (Efežanom 4:20–5:5) Ko boste Boga tako dobro spoznali, da ga boste vzljubili, vas bo to spodbudilo k temu, da ga boste želeli posnemati. V Bibliji piše: »Posnemajte Boga kakor ljubljeni otroci in živite v ljubezni.« (Efežanom 5:1, 2)

Ali ne bi bilo prijetno živeti z ljudmi, ki posnemajo ljubečega Boga? Na srečo  pri čaščenju pravega Boga niste sami. Pomaga vam, da se pričnete družiti z ljudmi, ki ljubijo to, kar je prav in dobro. Seveda vas morda ob pomisli na organizirano religijo prevzamejo dvomi. Toda v prejšnjem članku smo pregledali, da problem večine religij ni v tem, da so organizirane, temveč da niso organizirane pravilno in s pravim namenom. Veliko organiziranih religij si prizadeva za cilje, ki niso krščanski. Božje ljudstvo je organiziral sam Jehova in to s plemenitim namenom. V Bibliji piše: »Bog namreč ni Bog nereda, temveč miru.« (1. Korinčanom 14:33) Morda boste podobno kot na milijone drugih ugotovili, da druženje z dobro organizirano skupino kristjanov na vas dobro vpliva.

Vliva upanje za bodočnost

Iz Svetega pisma izvemo, da je Bog prave častilce organiziral zato, da bi lahko preživeli konec sedanje stvarnosti in podedovali novo zemljo, v kateri »bo bivala pravičnost«. (2. Petrovo 3:13; Razodetje 7:9–17) Čaščenje, ki je dobro za vas, vam torej daje upanje, ki je nujno za srečo. Nekateri menijo, da svetla prihodnost temelji na trdni vladi, poslovnem uspehu ali dobrem zdravju oziroma zadovoljujoči upokojitvi. Toda samo nekaj, če sploh kaj od tega, nam lahko priskrbi zanesljiv obet na srečno prihodnost. Apostol Pavel je zato napisal: »Upamo v živega Boga.« (1. Timoteju 4:10)

Če boste temeljito iskali, boste lahko našli prave častilce. V današnjem razdvojenem svetu se Jehovove priče od drugih jasno ločijo po medsebojni ljubezni in enotnosti. Čeprav prihajajo iz skoraj vseh narodnosti in družbenih slojev, jih povezujeta medsebojna ljubezen in ljubezen do Jehova. (Janez 13:35) Vabijo vas, da sami izkusite to, kar okušajo oni. Asaf je napisal: »Dobro mi je, da sem blizu Boga.« (Psalm 73:28)

[Slika na strani 7]

Postanete lahko Božji prijatelj