Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Rešeni z »dragoceno krvjo«

Rešeni z »dragoceno krvjo«

 »Pokorni moramo biti Bogu, in ne ljudem«

Rešeni z »dragoceno krvjo«

JEHOVA je svojo ljubezen najbolj izrazil s tem, da je poslal svojega edinorojenega Sina, da bi ta popolno človeško življenje dal v odkupnino. Ker smo grešni, takšno rešitev nujno potrebujemo, saj noben nepopoln človek ‚ne more odkupiti brata, ne more dati Bogu zanj spravnega denarja [. . .], da bi živel za večno‘. (Psalm 49:6–9) Bogu smo nadvse hvaležni, »da je dal svojega edinorojenega Sina, da ne bi bil nihče, ki veruje vanj, pokončan, ampak bi imel večno življenje«. (Janez 3:16)

Kako smo lahko z odkupnino rešeni? Poglejmo si, kako nas lahko ta veličastno izražena ljubezen Boga Jehova osvobaja na štirih področjih.

Osvobojeni z odkupnino

Prvič, po Jezusovi žrtvi smo lahko osvobojeni podedovanega greha. Vsi se rodimo grešni. Da, grešni smo, še preden sploh lahko prekršimo Jehovove zakone. Zakaj lahko to rečemo? V Pismu Rimljanom 5:12 piše: »Po enem človeku [Adamu] [je] na svet prišel greh in po grehu smrt.« Ker smo otroci grešnega Adama, smo podedovali njegovo nepopolnost. Vendar da bi bili osvobojeni spon podedovanega greha, je bila za nas plačana odkupnina. (Rimljanom 5:16) Jezus je »okusil smrt za vsakega človeka« in tako v korist Adamovih potomcev nase prevzel posledice greha. (Hebrejcem 2:9; 2. Korinčanom 5:21; 1. Petrovo 2:24)

Drugič, odkupnina nas lahko osvobodi pogubnih posledic greha. »Plačilo greha je [. . .] smrt.« (Rimljanom 6:23) Za svojo grešnost smo torej kaznovani tako, da umiramo. Božji Sin je s tem, da je umrl žrtvene smrti, poslušnemu človeštvu omogočil večno življenje. Zares, »kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Kdor pa Sina ne posluša, življenja ne bo videl.« (Janez 3:36)

Bodite pozorni na to, da smo posledic greha lahko osvobojeni samo, če verujemo v Božjega Sina. To med drugim pomeni, da naredimo spremembe v svojem življenju in ga uskladimo z Božjo voljo. Zapustiti moramo vsakršno napačno pot, ki smo jo v preteklosti morda ubrali, in začeti delati to, kar je všeč Bogu. Apostol Peter je rekel, da se moramo ‚pokesati in spreobrniti, da se nam bodo grehi izbrisali‘. (Apostolska dela 3:19)

Tretjič, Jezusova žrtev nas osvobaja slabe vesti. Vsi, ki se posvetijo Jehovu in postanejo krščeni učenci njegovega Sina, občutijo olajšanje. (Matej 11:28–30) Zelo smo srečni, da lahko Bogu kljub naši nepopolnosti služimo s čisto vestjo. (1. Timoteju 3:9; 1. Petrovo 3:21) Če priznamo svoje grehe in nehamo grešno ravnati, nam bo Jehova izkazal usmiljenje, vest pa nas ne bo več vznemirjala. (Pregovori 28:13)

Odkupnina nam ponuja pomoč in upanje

In četrtič, če verujemo v odkupnino, smo osvobojeni strahu pred tem, kako na nas gleda Bog. Apostol Janez je napisal: »Če pa se kdo vendarle pregreši, imamo pri Očetu pomočnika, Jezusa Kristusa.« (1. Janezovo 2:1) Apostol Pavel je glede tega, kakšno vlogo ima  Jezus kot pomočnik, zapisal: »Zmožen [je] popolnoma rešiti tiste, ki se bližajo Bogu po njem, ker je vedno živ in tako lahko prosi zanje.« (Hebrejcem 7:25) Vse dokler bomo na sebi imeli kakršno koli sled greha, bomo za to, da bi nas Bog priznal za pravične, potrebovali pomoč velikega duhovnika Jezusa Kristusa. Kaj je Jezus kot veliki duhovnik storil v našo korist?

Jezus se je 40 dni po svojem vstajenju, leta 33 n. št., dvignil v nebesa, kjer je Bogu predložil vrednost svoje ‚dragocene krvi‘. Tako bo poslušno človeštvo kmalu osvobodil greha in smrti. * (1. Petrovo 1:18, 19) Ali se torej ne strinjate, da si Jezus Kristus zasluži, da ga ljubimo in smo mu poslušni?

Našo ljubezen in poslušnost pa si zasluži tudi Bog Jehova. Ljubeče nam je omogočil, da smo ‚z odkupnino osvobojeni‘. (1. Korinčanom 1:30) Ne dolgujemo mu samo sedanjega življenja, temveč tudi vsakršen obet na to, da bomo v prihodnosti živeli večno. Torej imamo vse razloge, da smo »pokorni [. . .] Bogu, in ne ljudem«. (Apostolska dela 5:29)

[Podčrtna opomba]

^ odst. 12 Glej Koledar Jehovovih prič 2006, marec/april.

[Okvir/sliki na strani 9]

ALI STE VEDELI?

• Jezus se je v nebesa dvignil z Oljske gore. (Apostolska dela 1:9, 12)

• Jezusovemu vnebovzetju so bili priča samo zvesti apostoli. (Apostolska dela 1:2, 11–13)